Navigácia

 • Okresné kolo Olympiády z anglického jazyka 2019-2020

  Dňa 15. 01. 2020 sa na pôde ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove konal v poradí už 30. ročník Okresného kola Olympiády z anglického jazyka. Vo výchovno-vzdelávacom procese má táto olympiáda už tradične svoje pevné miesto, počas svojej 30-ročnej existencie priniesla množstvo talentovaných jednotlivcov na okresnej, krajskej i celoštátnej úrovni. Olympiádu otvorili krátkym príhovorom Mgr. Milena Kravcová, riaditeľka ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove a Mgr. Ján Šoltés, predseda Okresnej komisie Olympiády z anglického jazyka. Z Oddelenia školstva a telesnej kultúry pri Mestskom úrade v Bardejove sa súťaže zúčastnil aj Ing. Peter Mydlo. Na súťaži sa stretlo 18 žiakov z 10 základných škôl mesta i okresu Bardejov.
  (pre pokračovanie článku kliknite na VIAC)

  Okresné kolo Olympiády z anglického jazyka 2019-2020 - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • Oslava 75. výročia oslobodenia Bardejova

  Dnes považujeme mier za niečo úplne samozrejmé, nie každá generácia však mala takýto luxus. Aby sme si my dnes mier mohli užívať, naši predkovia nám ho museli zabezpečiť, často za to museli položiť svoj život.

  Druhá svetová vojna sa skončila v roku 1945. Dnes sa píše rok 2020, teda od ukončenia 2. svetovej vojny ubehlo už 75 rokov. Bol to celosvetový ozbrojený konflikt, najväčší v dejinách, zomreli v nej milióny ľudí – vrátane žien a detí. Týkalo sa to aj nášho mesta a okresu Bardejov.

  Pri tejto príležitosti mesto Bardejov, pod záštitou primátora MUDr. Borisa Hanuščaka, pripravuje pre širokú verejnosť dva zaujímavé dni s týmito podujatiami:

  17. 01. 2020 (piatok):
  a) 10:00 - prednáška Oslobodenie Slovenska 1944-1945
  - prednášajúci: Mgr. Juraj Lepiš, PhD. z Múzea SNP v Banskej Bystrici
  - miesto konania: Poľsko-slovenský dom, Radničné námestie 24
  b) 14:00 - Oslavy oslobodenia Bardejova a kladenie vencov
  - miesto konania: pri Pamätníku vďaky na Námestí SNP

  18. 01. 2020 (sobota):
  - 13:00 - „Rekonštrukcia bitky
  - miesto konania: vodná priekopa - Krátky rad
  - príďte sa pozrieť, ako vyzerala dobová vojenská technika, doboví vojaci
  - každoročne táto atrakcia priláka množstvo ľudí, určite si ju nenechajte ujsť

  Mgr. Ján Šoltés

  Oslava 75. výročia oslobodenia Bardejova - Obrázok 1
  Pre zväčšenie kliknite na obrázok.


 • Karneval sa blíži - Obrázok 1
  Pre zväčšenie kliknite na obrázok.
 • Pozvánka


  Pozvánka - Obrázok 1
  Pre zväčšenie kliknite na obrázok.

 • ŠKD - Tvorili sme v decembri

  December je už dávno za nami. Takto zaujímavo sme ho trávili popoludní s deťmi na krúžku. Snažili sme sa pripraviť pre rodičov darčeky a výzdobu vo vianočnom duchu. Verím, že sa nám to darilo.

  L.M.

  ŠKD - Tvorili sme v decembri - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • MŠ - Vianočné posedenie

  Aj tento rok si naše dobré deti našli pod stromčekom darčeky, z ktorých sa veľmi tešili. V triedach si potom pri znení vianočných kolied vychutnali pohostenie, ktoré im pripravili pani učiteľky a rodičia. Po hostine sa tešili na hranie sa s novými hračkami, ktoré si našli pod stromčekom.

  MŠ - Vianočné posedenie - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • Vianočné chvíľky na hodine nemeckého jazyka

  Vzhľadom k tomu, že v decembri sme mali možnosť prežiť najkrajšie sviatky v roku – Vianoce, urobili sme si so žiakmi malé vianočné posedenie. V krátkej prezentácii sa žiaci oboznámili so základnými pojmami, ktoré sú s týmto sviatkom spojené. Spomenuli sme tam aj to, že na rozdiel od nás, kde chodí s Mikulášom čert, v Nemecku chodí Knecht Ruprecht (bradatý, fúzatý muž oblečený v hnedom kabáte). Vypočuli sme si aj dve najznámejšie nemecké koledy – Stille Nacht a O Tannenbaum. Následne sme sa s deťmi rozprávali aj o tom, aké sú ich tradičné štedrovečerné jedlá a aké zvyky a tradície sú u nich zaužívané. Posedenie so žiakmi bolo spestrené ich obľúbenými maškrtami.

  Mgr. Marcela Jevčáková

  Vianočné chvíľky na hodine nemeckého jazyka - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.


 • Vianočná burza 2019 - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • ŠKD - Vianočná besiedka pre rodičov 2019

  Dňa 18.12. sa deti zo Školského klubu predstavili s vianočným programom. Cvičili sme cca 3 týždne. Boli sme veľmi radi, že nik neochorel a každý sa vystúpenia mohol zúčastniť. Deti vystúpili a svojim rodičom pripomenuli zvyky našich starých rodičov a prarodičov.

  Predstavili sme sa s koledami, vinšami, ukázali zvyky a tradície vtedajšej doby. Na záver sme sa rozlúčili pesničkou "Šťastie, zdravie, dlhô žitie vinšujeme Vám" a popriali tak všetkým prítomným všetko najlepšie v novom roku 2020. Aj touto formou vyslovujem poďakovanie predovšetkým deťom, za ich krásny umelecký výkon, pretože boli v závere od svojich rodičov, príbuzných a hostí odmenení veľkým potleskom. Chcem poďakovať pani zástupkyni PaedDr. Dunčákovej, svojim kolegyniam Mgr. Želinskej a Mgr. Golecovej, že prijali pozvanie detí, našli si čas a prišli deti povzbudiť v ich vystúpení a pri organizovaní celého vystúpenia. Ďakujem Ing. Kučovi, ktorý ochotne prišiel a zaznamenal svojim fotoaparátom zábery, ktoré budú ešte dlho pripomínať toto vystúpenie. Ďakujem tetám kuchárkam, že nám vždy ochotne uvaria pre túto príležitosť teplý čaj a pani upratovačke, ktorá celú triedu pred a po vystúpení dala do patričného poriadku. Ďakujem rodičom a mamkám (p. Matiášová, p. Malegová, p. Bučková, p. Kaščáková, p. Haromová J., p. Gasiarovská) tých detí, ktoré pomohli pri ich obliekaní a tiež v závere pomohli pri uprataní triedy. Verím, že som na nikoho nezabudla.

  A čo dodať na záver, verím, že sme vytvorili týmto programom vianočnú atmosféru, ktorú si vy, všetci prítomní, ešte dlho uchováte v svojich spomienkach. Tešíme sa na ďalšie vystúpenia.

  L.M.

  ŠKD - Vianočná besiedka pre rodičov 2019 - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • Vianočná výstava anglických kníh vydavateľstva USBORNE publishing

  Vianočná výstava anglických kníh vydavateľstva USBORNE publishing mala veľký úspech. Žiaci si kúpili tak veľa kníh (1027 €), že do našej knižnice pribudli ďalšie nové knihy v celkovej hodnote 308 € úplne zadarmo. Ďakujeme žiakom a rodičom, že ich zakúpením podporili vytvorenie dlhodobo plánovanej knižnice anglických kníh.

  Vianočná výstava anglických kníh vydavateľstva USBORNE publishing - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • Predvianočné stretnutie bývalých zamestnancov ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove

  Vyspelosť spoločnosti môžeme merať rôznymi kritériami – napríklad aj tým, ako sa správa k starším ľuďom, k tým, ktorí toho urobili veľa, ale vládzu už menej. Úcta k šedinám patrila a stále patrí k základným pilierom hodnotového rebríčka v prostredí, v ktorom žijeme. K tomu sa snažíme viesť aj našich žiakov na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove.

  Stalo sa už tradíciou, že „na Mikuláša“ prichádzajú „Pod Vinbarg“ do priestorov školy jej bývalí pracovníci, ktorí tu strávili kus svojho profesijného i osobného života. Dňa 12. decembra 2019 si vo vynovených priestoroch školskej klubovne naši žiaci pod vedením učiteľov (Mgr. Kicová, Mgr. Maťašová, Mgr. Sýkorová) pripravili krátky program k blížiacim sa Vianociam. Odzneli známe pesničky, pásmo jasličkárov, básne, vinše. Mladým účinkujúcim úprimne, dobrosrdečne tlieskalo niekoľko desiatok seniorských rúk. Žiaci po programe rozdali prítomným dôchodcom chutné medovníky.
  (pre pokračovanie článku kliknite na VIAC)

  Predvianočné stretnutie bývalých zamestnancov ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • ŠKD - Vianoce sú tu

  Vianoce sú tu. Zážitky zo Štedrého večera, kedy sa zišla celá rodina pri stole so všelijakými dobrotami, rezonujú našou mysľou. Po večeri prichádza moment, na ktorý sa deti najviac tešia, a to je rozbaľovanie darčekov. Svojich blízkych chceme v túto chvíľu potešiť nejakou pozornosťou.

  V ŠKD sme sa v rámci tvorivých dielní rozhodli pripraviť pre rodičov malé, milé, praktické prekvapenie. Keďže prekvapenie sa neprezrádza, preto aj ja zachovám tajomstvo. Deti pracovali s láskou, pilne ako včeličky a výsledkom je úžasné dielo. Znova sa niečo naučili, tentokrát sme opäť využili servítkovú techniku.

  Veľké ďakujem patrí našim mamičkám p. Tkáčikovej a p. Snakovej, ktorá bola zároveň aj sponzorkou materiálu, ktorý sme pri výrobe darčekov potrebovali. Dúfame, že darčeky potešili,  veď obdarovať blízkeho človeka, robí radosť dvakrát a to darcovi aj obdarovanému.

  vych. Kovácsová Eva

  ŠKD - Vianoce sú tu - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.


 • Vianočná besiedka v 3.C - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • Odstránenie stavebných bariér v školách

  Odstránenie stavebných bariér v školách

  „Nestačí robiť dobro. Treba ho robiť správnym spôsobom.“

  J. Morley

  Zdá sa, že sme ten správny spôsob našli. Vďaka rozvojovému projektu vyhláseným MŠVVaŠ SR „Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2019“, ktorého predkladateľom bolo mesto Bardejov na čele s pánom primátorom MUDr. B. Hanuščakom a realizátorom projektu ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 v Bardejove pod vedením pani riaditeľky Mgr. Mileny Kravcovej sme mohli spríjemniť každodenný život v škole imobilnej žiačke a ďalším, ktorí by mohli byť odkázaní na pomoc pri prekonávaní bariér. Cieľom projekt bola debarierizácia prístupu k triedam a odborným učebniam nachádzajúcich sa na horných podlažiach školy. V spolupráci so spoločnosťou Ares, spol.s.r.o sme na schodiská inštalovali stoličkové výťahy. Finančné náklady boli hradené MŠVVaŠ SR s 5% účasťou ZŠ s MŠ Pod Vinbargom. Týmto činom sme priniesli „dobro“ a všetkým, ktorí sa na ňom podieľali ĎAKUJEME...

  Odstránenie stavebných bariér v školách - Obrázok 1
  Pre zväčšenie kliknite na obrázok.

 • Vianočné dielne v 3.C

  Aj tento rok sme sa so žiakmi 3.C a ich mamičkami stretli na vianočných tvorivých dielňach.

  Stretnutie prebiehalo v tvorivej nálade. Navzájom sme sa opäť obohatili nápadmi, radami a zaujímavými výrobkami. Tie ponúkame na predaj do vianočnej burzy, ktorú každoročne organizuje naša škola.

  Veľké ďakujem patrí mamkám, ktoré obetovali svoj čas.

  Vianočné dielne v 3.C - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • Výsledky školského kola Dejepisnej olympiády

  11. decembra 2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Dejepisnej olympiády. Zúčastnili sa ho žiaci 6.-9. ročníka, ktorí vo svojej kategórii dosiahli nasledujúce výsledky:

  Kategória F   -   žiaci 6. ročníka:
  1. miesto   -    Natália Vagaská   6.B
  2. miesto   -    Zuzana Matiašová   6.A 
  3. miesto   -    Jakub Dunčák    6.A

  Kategória E   -   žiaci 7. ročníka:
  1. miesto   -   Sonja Homzová   7.C
  2. miesto   -   Barbora Bereščáková 7. C
  3. miesto   -   Sofia Chovancová  7. B

  Kategória D   - žiaci 8. ročníka:
  1. miesto   -   Samuel Chovan   8.B
  2. miesto   -   Filip Jurek   8.C
  3. miesto   -   Bruno Mačej   8.B

  Kategória C   -   žiaci 9. ročníka:
  1. miesto    -     Bibiána Bereščáková   9.B
  2. miesto    -     Veronika Zbihlejová   9.A
  3. miesto    -     Hana Harbaľová   9.B

  Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v obvodovom kole, ktoré sa uskutoční 14. februára 2020 na ZŠ s MŠ Pod Papierňou v Bardejove.

  Výsledky školského kola Dejepisnej olympiády - Obrázok 1
  Pre zväčšenie kliknite na obrázok.


 • MŠ - Mikuláš 2019 - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.


 • Mikuláš navštívil prvákov - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • Školské kolo Pytagoriády 2019

  V dňoch 10. a 11. 12. 2019 sa stretli v matematickom zápolení žiaci tretieho až ôsmeho ročníka. Pre niektorých sa úlohy možno zdali ťažký oriešok, ale súťažiaci sa s nimi výborne popasovali, čo dokazuje to, že sme v každej kategórii mali úspešných riešiteľov. Títo žiaci nás budú reprezentovať v marci na okresnom kole. Umiestnenie v jednotlivých kategóriách boli nasledovné: (pre pokračovanie článku kliknite na VIAC)

  Kategória P3:
  1. miesto Jurečko Richard 2.B
  2. miesto Barna Patrik 3.A
  3. miesto Katanik Alexander 3.C

  Kategória P4:
  1. miesto Želinská Karin 4.A
  2. miesto Žula Oliver 4.A
  3. miesto Adamišin Marián 4.A

  Kategória P5:
  1. miesto Smoleňová Nina 5.A
  2. miesto Janeček Daniel 5.B
  3. miesto Matúš Brezáni 5.C

  Kategória P6:
  1. miesto Matiašová Zuzana 6.A
  2. miesto Ondavský Tobias 6.C
  3. miesto Kundratová Nikola 6.C

  Kategória P7:
  1. miesto Hudáková Lívia 7.D
  2. – 3. miesto Ščurová Terézia a Udič Jozef, obaja 7.A

  Kategória P8:
  1. miesto Chovan Samuel 8.B
  2. miesto Majerníková Miriam 8.B

  Všetkým srdečne blahoželáme!

 • ŠKD - Otvorme svoje srdcia počas adventu

  Vianoce sú pred dverami. Snáď každý z nás cíti ich blízkosť. Aj keď počasie tomu nenasvedčuje, kdesi vnútri sa pripravujeme na ich príchod. Práve prežívame adventné obdobie. Je to obdobie pokánia, obdobie príprav na najkrajšie sviatky v roku.

  Prípravy vnímame každý po svojom. Niekto nakupuje, upratuje, iný sa snaží byť trochu lepším, milším. Aj deti v ŠKD sa snažia robiť dobré skutky. Rozprávame sa o Vianociach, o darčekoch, o tom, že na Vianoce by nemal byť nikto sám. Najlepšie by bolo prežiť Vianoce v kruhu rodiny. Nie každý má však také šťastie. Spomenuli sme si na starkých v Domove dôchodcov, ktorí nemajú kam ísť a Vianoce prežijú v tomto zariadení. Zapojili sme sa do celoslovenskej Vianočnej pošty. Cieľom je obdariť starých ľudí vlastnoručne zhotovenými pozdravmi. Adresy starkých nám zaslali e-mailom. A my sme sa pustili do práce a vyrobili najkrajšie vianočné pozdravy. Spoločne sme vypísali adresy a nezabudli sme priložiť list, v ktorom sa im prihovárame milým slovom. Dúfame, že vám, pani Štefánia, Anička, Boženka, Anna, Margita, Jozefína, aspoň na chvíľu zohrejeme vaše srdiečka. Pre nás to bolo potešením.

  Deti z ŠKD vych. Kovácsovej

  ŠKD - Otvorme svoje srdcia počas adventu - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Pod Vinbargom 1, 08569, Bardejov
 • sekretariát ZŠ - 0911 874 461
  jedáleň - 0911 530 166
  materská škola - 0911 544 004

Fotogaléria - staré albumy