Navigácia

 • Ministerstvo školstva vydalo 2. usmernenie v súvislosti so šírením koronavírusu

  Ministerstvo školstva vydalo 2. usmernenie v súvislosti so šírením koronavírusu

  V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 6. 3. 2020 Ústredný krízový štáb, ktorý prijal viaceré nové opatrenia a zákazy. Na základe uvedených prijatých opatrení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva 2. usmernenie k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy, ktoré v plnom znení nájdete TU.

 • Oznam pre rodičov MŠ

  Vážení rodičia,

  v dôsledku situácie na Slovensku Vás žiadam, aby ste každé ráno po vstupe do zariadenia urobili ranný filter svojim deťom v umývarni oddelenia (dôkladné umývanie rúk).

  Zároveň Vás žiadam, aby ste zvážili umiestnenie Vášho dieťaťa do zariadenia, ak vykazujú známky nachladenia, kašľa či nádchy. Ohrozujete tým zdravie ostatných detí, zamestnancov, no samozrejme aj zdravie Vašich detí, ktoré si v tomto prípade vyžadujú pokoj na lôžku v domácej opatere.

  Ďakujeme za pochopenie.

  Mgr. Milena Kravcová
                                                                                      riaditeľka ZŠ s MŠ

 • DÔLEŽITÝ OZNAM v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou

  DÔLEŽITÝ OZNAM v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou

  V prípade, ak sa deti, žiaci a zamestnanci školy vracajú do materskej školy, základnej školy a na pracovisko po tom, ako absolvovali dovolenku v rizikových krajinách, alebo lyžovačku v severnom Taliansku, vydávam nasledovný oznam s nasledovnými informáciami:

  Považujem za dôležité upozorniť Vás, aby ste tejto téme venovali dostatočnú pozornosť, aby ste dôsledne dbali na dodržiavanie všetkých odporúčaní hlavného hygienika SR a sledovali všetky dostupné informácie o vývoji epidemiologickej situácie na webovej stránke Usmernenie Ministerstva školstva SR - koronavirus.pdf


  Hlavný hygienik SR odporúča dodržiavať nasledovné preventívne opatrenia:

  - často si umývať ruky mydlom a vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd, môže sa použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu

  - očí, nosa a úst sa nedotýkať neumytými rukami

  - zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša

  - vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky

  - ak je človek chorý, lieči sa doma

  - zabrániť nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami

  - 14 dní od príchodu z oblasti postihnutej novým koronavírusom je potrebné kontrolovať svoj zdravotný stav (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť)

  - v prípade klinických príznakov po návrate je potrebné ihneď telefonicky kontaktovať lekára a informovať ho cestovateľskej anamnéze.

   

  Ak všeobecný lekár vysloví podozrenie z ochorenia spôsobeného novým koronavírusom 2019-nCoV (zodpovedne posúdi klinické a epidemiologické kritériá s dôrazom na cestovateľskú anamnézu), pacient bude riešený na príslušnom infektologickom pracovisku, ktoré určí ďalší postup liečby.

  Odborní pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava  zriadili k otázkam verejnosti týkajúcim sa nového koronavírusu Call centrum s nepretržitou prevádzkou, odborníkov je možné kontaktovať mailom na novykoronavirus@uvzsr.sk, ako aj na telefónnych číslach 0917/222682 a 0911908823.

 • INFO: Ako znížiť riziko infekcie koronavírusom?

  INFO: Ako znížiť riziko infekcie koronavírusom? - Obrázok 1
  Pre zväčšenie kliknite na obrázok.
 • Hviezdoslavov Kubín žiakov II. stupňa 2019-2020

  Dňa 25. februára 2020 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, ktorej sa zúčastnili aj najlepší recitátori poézie a prózy tried II. stupňa. Pre výsledky kliknite na VIAC.

  Hviezdoslavov Kubín žiakov II. stupňa 2019-2020 - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.


 • MŠ - Tvorivé dielne detí a rodičov - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • Tri prvé miesta na obvodovom kole Dejepisnej olympiády

  Dňa 14.02.2020 sa na ZŠ s MŠ Pod papierňou konal 12. ročník okresného kola Dejepisnej olympiády, ktorej sa zúčastnilo 41 žiakov z 10 základných škôl nášho okresu. Našu školu reprezentovali 8 žiaci, ktorí súťažili v 4 kategóriách.

  V tomto školskom roku vybrala SK DO pre žiakov 6. a 7. ročníka tému Milan Rastislav Štefánik – politik, vojak, vedec a pre žiakov 8. a 9. ročníka tému Česi a Slováci v období prvej svetovej vojny. Dôvodom výberu tém sú výročia spojené s touto významnou osobnosťou v našich národných dejinách. Rok 2019 bol vládou Slovenskej republiky vyhlásený za „Rok Milana Rastislava Štefánika“.

  Našim žiakom sa darilo aj v tomto školskom roku. Zvíťazili sme v 3 súťažných kategóriách a odniesli si domov diplomy a vecné ceny.

  Kategória F – žiaci 6. ročníka:
  3. miesto - Jakub Dunčák 6.A
  4. miesto - Natália Vagaská 6.B

  Kategória E – žiaci 7. ročníka:
  1. miesto - Barbora Bereščáková 7.C
  3. miesto - Sonja Homzová 7.C

  Kategória D – žiaci 8. ročníka
  1. miesto - Samuel Chovan 8.B
  2. miesto - Filip Jurek 8.C

  Kategória C – žiaci 9. ročníka:
  1. miesto - Bibiána Bereščáková 9.B

  Víťazom blahoželáme, ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a prajeme veľa úspechov v krajskom kole, ktoré sa uskutoční 24. marca 2020 na ZŠ Šrobárova v Prešove.

  Tri prvé miesta na obvodovom kole Dejepisnej olympiády - Obrázok 1
  Pre zväčšenie kliknite na obrázok.

 • ŠKD - Spievaj že mi

  Dňa 21.02.2020 sa konala súťaž v speve v ŠKD s názvom Spievaj že mi..., ktorú vyhrala T. Tvardziková z 3.C. Naše heslo bolo "Spievaj s láskou a pre radosť". Všetci účastníci boli odmenení, finalisti dostali medailu.

  vych. I. Čičvarová

  ŠKD - Spievaj že mi - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • Hviezdoslavov Kubín žiakov I. stupňa 2019-2020

  V utorok 25. februára 2020 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy žiakov I. stupňa Hviezdoslavov Kubín. Žiaci sa predstavili krásnymi ukážkami a svojím  prednesom všetkých prítomných preniesli do umeleckého sveta. Porota mala ťažkú úlohu rozhodnúť a vybrať tých najlepších.

  V I. kategórii v prednese poézie a prózy sa žiaci umiestnili nasledovne:

  Poézia:
  1. miesto - Branislav Dzamba (4.A)
  2. miesto - Bianka Štofková (4.B)
  3. miesto - Sofia Dušenková (2.C)

  Próza:
  1. miesto - Oliver Žula (4.A)
  2. miesto - Katarína Mikulová (4.A)
  3. miesto - Terézia Križová (3.B)

  Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným recitátorom ďakujeme za účasť v školskom kole súťaže a tešíme sa na budúci ročník.

  Hviezdoslavov Kubín žiakov I. stupňa 2019-2020 - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • ŠKD - Popoludnie s príslušníkom mestskej polície pánom Ing. Hudákom v našej škole

  Dňa 24.2.2020 nás poctil svojou návštevou príslušník Mestskej polície pán Ing. Hudák a porozprával žiakom o ich práci. Ukázal im názorne aj formou prezentácie, aká je práca polície náročná a zodpovedná. Popoludnie bolo pre nás všetkých veľmi zaujímavé a deti mali veľa zaujímavých otázok. Dozvedeli sa, ako nám polícia pomáha v každodennom živote. Deti sa oboznámili s pomôckami pri zaistení páchateľov, čo polícia využíva pri svojej práci. Každý, kto sa zapojil, dostal za správnu odpoveď malý darček, ktorému sa veľmi potešil. Veľmi rýchlo nám ubiehal čas. Strávili sme veľmi zaujímavé popoludnie. Touto cestou chcem poďakovať mestu Bardejov a mestskej polícii, že naši žiaci majú takúto možnosť získavať nové poznatky o práci polície. Tešíme sa na ďalšie spoločné popoludnia. Tu sú zábery zachytávajúce toto podujatie.

  L.M.

  ŠKD - Popoludnie s príslušníkom mestskej polície pánom Ing. Hudákom v našej škole - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • Akcia „Čisté školy“ na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove

  Dňa 26. februára 2020 zorganizovalo Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bardejove (odbor poriadkovej polície) na našej škole preventívno-bezpečnostnú akciu pod názvom „Čisté školy“, ktorá bola zameraná na zistenie situácie na úseku drogovej kriminality mládeže. Polícia SR sa zapája do celospoločenskej snahy eliminovať drogovú trestnú činnosť už u najmladších občanov, teda detí základných škôl. Naši žiaci mali možnosť počas druhej vyučovacej hodiny vidieť ukážky profesionálnych policajtov s profesionálne vycvičeným psom na vyhľadávanie drog. Pevne veríme, že žiaci si pri sledovaní ukážok uvedomili, že sa majú vo svojom budúcom živote vyhýbať akémukoľvek kontaktu s drogami. Riziká by boli pre nich príliš vysoké a za porušenie zákona by im hrozil nekompromisný trest. Pani riaditeľka školy Mgr. Milena Kravcová srdečne ďakuje zúčastneným policajtom za predvedené ukážky, ktoré naši žiaci sledovali so zatajeným dychom.

  Mgr. Ján Šoltés
  za kolektív pracovníkov ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove

 • ŠKD - Vyvodzene Kačurika 2020

  Fašiangy sa krátia,
  už sa nenavrátia.
  A dievčatá plačú,
  že sa nevyskáču...

  Piatok bol pre deti zo ŠKD zaujímavý deň. Každoročne naše mesto usporadúva podujatie pod názvom "Vyvodzene kačura". Je pekné, že sa dodržiavajú zvyky a tradície ešte našich starých rodičov. Neodradil nás ani sneh, ktorý poletoval a pripomínal skôr začiatok zimy než prichádzajúcu jar. Deti si spoločne a inými deťmi zatancovali, zaspievali, naučili sa niečo nové a pozreli si zaujímavý kultúrny program. Bol pre nich pripravený "detský kačurik".  Na záver ich čakalo pohostenie v Poľsko-slovenskom dome. Každý dostal pečenú krepľu (šišku) a teplý čaj. S úsmevom a v dobrej nálade sme sa vrátili do školy. Hrial nás dobrý pocit, že sme príjemne strávili popoludnie.

  L.M.

  ŠKD - Vyvodzene Kačurika 2020 - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.


 • MŠ - Karneval 2020 - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • Okresné kolo matematickej olympiády žiakov 5. a 9. ročníka

  Dňa 29. januára 2020 sa v priestoroch Základnej školy Bartolomeja Krpelca uskutočnilo okresné kolo matematickej olympiády žiakov 5. a 9. ročníka. Našu školu reprezentovali v kategórii MOZ 5 Roman Chovan a Matúš Tomčo z 5.C, Daniel Janeček z 5.B.  V kategórii MOZ 9 nás reprezentovali Samuel Chovan z 8.B a Bibiána Bereščáková z 9.B. Najviac sa darilo Samuelovi Chovanovi, ktorý so ziskom 15 bodov sa stal úspešným riešiteľom a obsadil v silnej konkurencii solídne 5. miesto. Samuelovi srdečne gratulujeme a ostatným súťažiacim ďakujeme za vzornú reprezentáciu.

  Okresné kolo matematickej olympiády žiakov 5. a 9. ročníka - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • 17. ples ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove

  Funkčný pracovný kolektív sa stretáva aj v mimopracovných priestoroch, v mimopracovnom čase na mimopracovných príležitostiach. Utužujú sa tak vzťahy, prispieva to k lepšej atmosfére na pracovisku, formálne sa mení na neformálne, vzniká niečo ako „podniková kultúra“.  V zamestnaní trávime množstvo svojho času. Je dôležité, aby sa tam človek cítil príjemne. „Pod Vinbargom“ sa o tieto veci snažíme viacerými spôsobmi.

  Kolektív pracovníkov, rodičov a priateľov ZŠ s MŠ Pod Vinbargom sa dňa 14. februára 2020 (valentínsky piatkový večer) stretol v bardejovskom Hoteli Šariš na v poradí už 17. plese ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove. Prípravy pred plesom sme rozhodne nepodceňovali, všetko bolo precízne chystané a myslelo sa aj na najmenšie detaily. Oplatilo sa! Na pozvaných hostí čakal útulne nachystaný priestor Hotela Šariš a chutné jedlo.

  Úvodným komentárom pozvaných hostí privítala moderátorka plesu Mgr. Alena Malegová. V kultúrnom programe vystúpili žiaci Súkromnej základnej umeleckej školy KESEL z Bardejova (tanečníci D. Žofajová, E. Banasová, G. Šverha, S. Šimová sú zároveň aj žiakmi našej ZŠ s MŠ). Ľudovým spevom sa predstavilo súrodenecké duo Laury (4.A) a Dávida (3.A) Čuškových za hudobného doprovodu Mgr. Petra Vasilegu a Mgr. Jána Šoltésa. Krásnym spevom modernej piesne úvodný program uzatvorila Sofia Chovancová (7.B). Prítomným hosťom sa následne prihovorila Mgr. Milena Kravcová, riaditeľka ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove. Pani riaditeľka privítala na plese aj dvoch poslancov mestského zastupiteľstva mesta Bardejov: Mgr. Pavla Goriščáka a Ing. Maroša Micenka.

  Nasledovala kvalitná zábava, o ktorú sa postarala hudobná skupina AVANTI z Bardejova. Tanec, spev, dobré víno, priateľské rozhovory... O tom všetkom sú plesy. Bolo nám naozaj výborne! V tombole čakalo na hostí 102 cien, niektoré boli naozaj atraktívne. Ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí prispeli do tohtoročnej bohatej tomboly. Bez ich prispenia by ples, resp. tombola nemala patričnú atraktivitu.

  Po tombole pokračovala výborná zábava až do skorých ranných hodín. Každý, kto nad ránom zo sály odchádzal, si pochvaľoval kvalitne pripravený ples. Kto nebol, môže ľutovať, resp. plánovať – lebo dátum ďalšieho školského plesu je už stanovený. 12. február 2021, ak dožijeme, sa všetci opäť zídeme na „podvinbargskom“ plese. Budeme radi, ak naše pozvanie neodmietnete...

  Mgr. Ján Šoltés
  za kolektív učiteľov ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove


  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • Úspech na obvodovom kole Biologickej olympiády

  Dňa 10.2.2020 sa uskutočnilo obvodové kolo 54. ročníka biologickej olympiády, kategórie C - Teoreticko–praktickej a projektovej časti. Tejto súťaže sa zúčastnili žiačky 9.B triedy, Klaudia Haromová a Hana Harbaľová. Súťaž pozostávala z riešenia praktickej laboratórnej úlohy a vedomostného testu z oblasti botaniky, zoológie a znalostí ľudského tela. S náročnými úlohami si poradili nasledovne. Žiačka Klaudia Haromová sa umiestnila na 11. mieste a Hana Harbaľová sa umiestnila na 1. mieste a postúpila na krajské kolo súťaže, ktoré sa uskutoční 26.3.2020 v Prešove. Srdečne blahoželáme a držíme palce!

  Mgr. Alena Malegová

  Úspech na obvodovom kole Biologickej olympiády - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • MŠ - Oznam

  Oznamujeme rodičom, že od 11.02.2020 (utorok) do 14.02.2020 (piatok) prevádzka v materskej škole nebude z dôvodu chrípkových prázdnin. Prevádzka sa začne 17.02.2020 – v pondelok.

  Karneval sa prekladá na 19.02.2020 – streda.

 • ŠKD - V školskej knižnici

  Dňa 22.1.2020 deti zo Školského klubu trávili čas v školskej knižnici. Bola streda, úloh bolo pomenej a vonku nepriaznivé počasie. Ideálny čas na prijemne strávené popoludnie. V prvej časti sme si prečítali rozprávku. Deti mali za úlohu pozorne počúvať. V druhej časti nasledovala zaujímavá aktivita. Úlohou detí bolo na pripravené otázky odpovedať. Týkali sa prečítanej rozprávky. Odpovede tvorili pomocou pripravených písmen. Bola to zábava. Deti sa hrali a zároveň si upevňovali svoje vedomosti. Aj takto sa dá tráviť popoludnie v ŠKD.

  L.M.

  ŠKD - V školskej knižnici - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • ŠKD - Na výstave v poľsko-slovenskom dome

  Dňa 29.1.2020 sme s deťmi zo Školského klubu navštívili Poľsko-slovenský dom, v ktorom sa konala výstava pri príležitosti 75. vyročia oslobodenia mesta Bardejov. Deti si pozorne prezreli vystavené exponáty. Chlapcov najviac zaujali zbrane a granáty vtedajšej doby. Potom sme sa presunuli do vedľajšej miestnosti, kde nám bol premietnutý krátky 10-minútový film, ktorý stručne zachytával vojnové obdobie. Vo filme bolo poukázané na to, že môžme byť vďační a šťastní, že žijeme v bezpečnej krajine. Bez hrôz a vojen. Sme vďační a je potrebné šíriť aj takouto formou medzi deťmi osvetu. Ďakujeme organizátorom.

  L.M.

  ŠKD - Na výstave v poľsko-slovenskom dome - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • ŠKD - Karneval 2020

  Fašiangové obdobie je charakteristické množstvom plesov a karnevalov. Aj v našej škole sa stal karneval krásnou tradíciou. Deti sa naň tešia celé týždne a rozmýšľajú, akú masku si tento rok oblečú. Pekne vyzdobená jedáleň, ktorú zdobili žiaci 2. stupňa pod vedením pani učiteľky Chovanovej, nápadité masky, ktoré sa snažili zaujať nielen farebnosťou, ale aj originalitou a šantiace deti, nič z toho nechýbalo ani na tohtoročnom karnevale, ktorý sa konal 6.2.2020. Tanečné kolá striedali zábavné súťaže, masky tancovali a naša jedáleň sa zaplnila rozprávkovými a filmovými postavičkami, zvieratkami, super hrdinami a ich rozžiarenými tvárami. O skvelú zábavu sa staral deťmi obľúbený zabávač Rasťo (p. Zamborský). V závere karnevalu dostali všetky deti kinder vajíčko s drobnými školským pomôckami, za čo chceme poďakovať naším sponzorom, a tiež vedeniu školy za finančnú podporu a zabezpečenie pohostenia pre deti. Naše poďakovanie patrí aj všetkým rodičom, ktorí využili svoju tvorivosť a vynaliezavosť pri tvorbe masiek a prispeli k dobrej nálade a radosti všetkých detí.

  S. K.

  ŠKD - Karneval 2020 - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Pod Vinbargom 1, 08569, Bardejov
 • sekretariát ZŠ - 0911 874 461
  jedáleň - 0911 530 166
  materská škola - 0911 544 004

Fotogaléria - staré albumy