• O projekte

     • O projekte

     • V školskom roku 2017/2018 sa naša ZŠ s MŠ zapojila do projektu ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM, ktorý je globálnou iniciatívou detského fondu UNICEF.

      Cieľom celoročného projektu je vytvoriť v škole také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto, a do ktorého chodí s radosťou. Škola priateľská k deťom nielen učí o právach dieťaťa, ale nimi aj žije.

      Naša škola je a naďalej chce byť priateľská nielen k žiakom, ale aj k rodičom a celému pedagogickému a nepedagogickému zboru. Nastavuje rámec fungovania medzi deťmi, rodičmi, pedagógmi a ďalšími pracovníkmi školy. Práva dieťaťa sú v centre záujmu.

      Na získanie titulu Škola priateľská k deťom 2017/2018 je potrebné splniť minimálne 5 základných kritérií:

      1. informovanie o programe Škola priateľská k deťom:
       • informovanie pedagogického a nepedagogického personálu,
       • informovanie detí a prieskum,
       • informovanie rodičov,
       • informovanie na webovej stránke školy,
      2. nástenka venovaná právam detí a spolupráci s UNICEF
      3. práva detí v školskom vzdelávacom programe
      4. zapájanie školy do aktivít Slovenského výboru pre UNICEF:
      • Vianočná zbierka UNICEF 2017,
      • Týždeň modrého gombíka 2018,
      • aktivity školy: zbierka šatstva, vianočná burza, finančná zbierka a iné
      1. aktívny žiacky školský parlament
      2. voliteľné kritérium:
      • spoločné rodičovské združenie/ spoločné konzultačné stretnutia,
      • spoločné neformálne stretnutia (Pasovanie prvákov, Vianočné besiedky, Karneval, Zápis prvákov, Deň matiek a iné), otvorené dvere na riaditeľni.