• Občianska náuka

     • Deň Ukrajiny - 26.6.2023

     • 29.06.2023 08:59
     • Pondelkové popoludnie bolo venované deťom z Ukrajiny, ktoré navštevujú našu školu. V spolupráci s učiteľmi si pripravili bohatý program, v ktorom nechýbalo prezentovanie miest, odkiaľ pochádzajú, školy, ktoré navštevovali, ukrajinské básničky, ale aj slovenské piesne a básne. Program následne predstavili svojim rodičom i pozvaným hosťom. Na záver vystúpenia si všetci spoločne zaspievali Červenú kalinu. Po krásnom, pútavom a emotívnom programe pani riaditeľka odovzdala deťom osvedčenia o absolvovaní kurzu Slovenský jazyk ako cudzí jazyk. Nakoniec sme si všetci pochutnali na ukrajinských a slovenských jedlách, ktoré pre tento výnimočný deň nachystali mamičky ukrajinských deti a pani učiteľky, ktoré s deťmi pracovali.

      Ďakujeme vedeniu školy za príležitosť zorganizovať Deň Ukrajiny, pani učiteľkám a pánovi učiteľovi za pomoc, prípravu a prácu s deťmi, mamičkám za chutné jedlo, pozvaným hosťom za čas, ktorý si pre nás našli, ale hlavne deťom za úžasný program, nadšenie a odhodlanie pre projekt Deň Ukrajiny.


      Fotoalbum sa otvorí po klliknutí na obrázok.[nomore]
     • viac
     • Napísali o nás

     • 10.03.2022 10:09
     • Ľudskosť bez hraníc

      "Každého z nás istým spôsobom zasiahla momentálna vojnová situácia, ktorá otriasla celým svetom. Denné správy sú plné tragických ľudských príbehov. Zapríčinila ich  invázia ruských vojsk  na Ukrajinu.

      Súcitíme s ľuďmi, ktorých sa dotkla nezmyselná vojna a nedokážu prežiť v krajine zmietanej vojnou, žiť v neustálom strachu a obavách, pretože každú chvíľu sa môže ozvať výbuch.

      Uvedomujeme si, že všetci na tejto planéte majú právo žiť a byť šťastní, majú právo na mier, slobodu, ľudskosť, vľúdnosť a láskavosť, pretože to, čo človeka robí človekom, je predovšetkým ľudskosť, ktorá v sebe zahŕňa empatiu, solidaritu, pomoc, schopnosť vcítiť sa do pocitov druhých, schopnosť prejavovať svoje city, zdieľať lásku, priateľstvo, náklonnosť, radosť, smútok, bolesť...

      SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka v Bardejove nebola k tejto situácii ľahostajná, stala sa núdzovým ubytovacím zariadením, ktoré v súčasnej dobe poskytuje pomoc utečencom z Ukrajiny. Okrem toho žiaci školy a pedagogický zbor zorganizovali dobrovoľnú finančnú zbierku, zbierku potrebného materiálu pre obyvateľov vojnou postihnutej krajiny.

      Zamestnanci školy oceňujú nezištnú pomoc zo strany inštitúcií a ľudí, ktorí neváhali a humanitárnou pomocou dobrovoľne prispeli k tomu, aby utečencom zmiernili ich neľahkú situáciu.

      Za pomoc ďakujeme: Základnej škole Pod Vinbargom 1 v Bardejove, Gymnáziu Leonarda Stöckela v Bardejove, Mestu Bardejov, obci Lenartov, obci Malcov, obci Rokytov, Saleziánom Don Bosca v Bardejove, Gréckokatolíckej charite Prešov, Integračnému zariadeniu KOR-GYM, n. o. v Hertníku, firme MOVEO a p. Ivanovej z Bratislavy, kvetinárstvu Kvety Sofia,  firme Storinsky – Lang GbR Weilheim/Teck, p. Jančošekovej, p. Kvokačkovi a všetkým žiakom a zamestnancom školy SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka v Bardejove.

      Vaša podpora a pomoc priniesla pocit podpory, súdržnosti, bezpečia a možno aspoň na chvíľu úsmev na tvári tým, ktorí to v tejto chvíli najviac potrebujú."      Pre zväčšenie kliknite na obrázok.

     • viac
     • Kus srdca pre Ukrajinu

     • 06.03.2022 15:55
     • Naše veľké srdce zložené z mozaiky Vašich sŕdc pre vojnou zmietané rodiny z Ukrajiny sme odovzdali tým, ktorí to najviac potrebujú.

      Vaša zbierka bola prerozdelená na Strednú odbornú školu ekonomiky, hotelierstva a služieb J. Andraščíka v Bardejove, kde sú ubytovaní utečenci z Ukrajiny, ďalšia pomoc išla na hraničný priechod Vyšné Nemecké a zdravotnícky materiál poputoval prostredníctvom ILB Polikliniky Giraltovce do nemocníc v Charkove a Kyjeve.

      V mene utečencov z Ukrajiny Vám patrí naše srdce. ĎAKUJEME


      Pre zväčšenie kliknite na obrázok.
     • viac
     • Aká si mi krásna...
     • Aká si mi krásna...

     • 13.05.2020 22:12
     • Slová známej piesne mi napadli, keď som sa pozerala na fotografie našich šiestakov. Ich úlohou v rámci dištančnej výučby občianskej náuky bolo vytvoriť záber svojej obce (mesta či dedinky) spolu s okolitou prírodou. Na mnohé z nich som pozerala s úžasom aj pochvalou voči autorovi, a tak som sa rozhodla sprostredkovať ich aj Vám ostatným.

      Svet a príroda okolo nás sa mení každým dňom, a tak aj tieto fotografie zachytávajú jedinečné okamihy, ktoré sa už presne v takejto podobe nikdy nezopakujú.

      Prajem Vám príjemne plynúci deň.
      S pozdravom

      K. Rubická


      Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

     • viac