• Ruský jazyk

     • Európsky deň jazykov 2023

     • 29.09.2023 13:23
     • Jazyk je fenomén ľudskej spoločnosti. Je jedným zo základných znakov kultúry a štátov, celých spoločností. Európsky deň jazykov sa koná vo všetkých štátoch Európy už od roku 2001. Cieľom tejto obľúbenej aktivity je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania. Do akcie sa zapájame pravidelne už niekoľko rokov, no teraz sme si to zadefinovali trošku inak.

      Malo to „hromadnú formu“, všetko prebehlo v malej telocvični. Odštartovalo to úvodným vstupom pani riaditeľky Mgr. Mileny Kravcovej, po ktorej dal akciu do celého kontextu Mgr. Ján Šoltés. Spolužiaci sa prihovorili spolužiakom smiley v anglickom, nemeckom i ruskom jazyku. Tieto cudzie jazyky sa na našej škole vyučujú. Následne dostala priestor speváčka Adela Belejčáková s gitarovým sprievodom Olivera Žulu (obaja z 8. A triedy). Pieseň Let it be od „liverpoolských chrobákov“ The Beatles si vyslúžila obrovský potlesk spolužiakov.

      Potom už dostali priestor dvaja pozvaní hostia, ktorí si našli čas a fyzicky medzi žiakov našej školy prišli. Ako prvá vystúpila Annina Alexis Fedorková. Osobne prezentovala všetkým prítomným svoju životnú cestu od školských čias v Bardejove až po súčasnosť. Annina je skúsenou kozmopolitnou ženou, ktorá sa angažuje v mnohých spoločenských oblastiach. Pre viac INFO o tejto zaujímavej osobe odporúčame použiť internetový prehliadač. Menovať všetky jej aktivity nie je možné na takomto malom priestore.

      Ako druhý vystúpil na Európskom dni jazykov náš bývalý žiak Michal Ščur. Podobne ako Annina, aj on prezentoval svoju cestu od školských bardejovských čias až po svoju súčasnosť. Prešiel si mnohými životnými pozíciami, štátmi a pred publikom stál vyzretý 26-ročný chlap s jasným pohľadom na život. Po svojich štúdiách v Anglicku momentálne funguje v Bratislave a veľmi si ceníme, že meral cestu do Bardejova kvôli tejto našej udalosti.

      Vo svojich vystúpeniach obaja prezentujúci dali akcent na dôležitosť ovládania cudzích jazykov. Bez jazykových znalostí by určite nedosiahli to, čo dosiahli. Prítomní žiaci mali možnosť sledovať ľudí, ktorí v zahraničí dosiahli istú formu úspechu.

      Prostredníctvom „video vstupov zo záznamu“ sa všetkým prihovorili aj dvaja zahraniční Slováci: Filip Šinaľ zo Švajčiarska, ktorý sa prihovoril v nemeckom jazyku. A tak isto náš žiak Jakub Semanišin z USA. Bolo to veľmi osobné a milé. Snáď budeme mať v budúcnosti príležitosť privítať ich v našej škole osobne. Obe videá nájdete vo fotoalbume na konci článku.

      Akcia dopadla na jednotku s hviezdičkou smiley . Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek dielom prispeli k hladkému priebehu Európskeho dňa jazykov na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove.
      Za učiteľov cudzích jazykov
      Mgr. Ján Šoltés

      Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.


       
     • viac
     • Ruský suvenír
     • Ruský suvenír

     • 12.02.2020 11:16
     • Vyučovacie hodiny ruského jazyka, ktorý sa môžu ako druhý cudzí jazyk učiť žiaci 2. stupňa našej školy, sme sa rozhodli spestriť priamym spoznávaním ruských reálií. Žiaci 5.–9. ročníka pod vedením vyučujúcej zozbierali mnoho ruských suvenírov a zrealizovali výstavu, na ktorej nechýbali povestné ruské samovary, palechské škatuľky, žostovské podnosy, ručne maľované výrobky – chochloma, pohľadnice, magnetky a, samozrejme, rôzne matriošky. Výstavu sprevádzali rozhovory medzi žiakmi a vyučujúcou, ktoré boli zamerané na históriu a rôzne zaujímavosti súvisiace s týmito spomienkovými predmetmi ruskej kultúry. Žiaci ich tak mali možnosť spoznať nielen vo virtuálnej podobe, ale aj naživo, čím sa im, veríme, vryjú do pamäte na dlhý čas.


      Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
     • viac
     • ARS Poetika 2019
     • ARS Poetika 2019

     • 30.04.2019 10:27
     • Dňa 26.4.2019 sa v priestoroch Základnej školy Malcov konalo okresné kolo súťaže ARS POETIKA 2019 v interpretácii ruskej poézie a prózy. Žiaci súťažili v dvoch vekových kategóriach - umelecký prednes 5. až 7. ročník a umelecký prednes 8. a 9. ročník. Našu školu reprezentovali žiaci Gregor Šverha z 5.A triedy, Daniela Adamišinová zo 6.A triedy a Natália Lišivková zo 7.A triedy. Všetci títo žiaci súťažili v kategórii umelecký prednes 5. až 7. ročník. Gregor Šverha sa umiestnil na 2. mieste a Daniela Adamišinová na 3. mieste. Natália Lišivková dostala cenu poroty. Súťažiacim k ich umiestneniu blahoželáme.
      Mgr. Miroslava Staviarská

      Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
     • viac
     • Európsky deň jazykov na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove
     • Európsky deň jazykov na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove

     • 08.10.2018 10:27
     • Rada Európy sa rozhodla ešte v roku 2001 vyhlásiť Európsky deň jazykov, ktorý sa odvtedy každoročne oslavuje 26. septembra. V mnohých krajinách sa do tohto dňa úspešne zapájajú milióny ľudí, ktorí svojimi aktivitami oslavujú  rozmanitosť jazykov v súčasnom svete. Má to za cieľ podporiť a spropagovať jazykové vzdelávanie u ľudí každého veku. Nie nadarmo sa vraví: „Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom.“ (článok pokračuje, kliknite na VIAC)


      Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
     • viac