• Ruský jazyk

     • Ruský suvenír
     • Ruský suvenír

     • 12.02.2020 11:16
     • Vyučovacie hodiny ruského jazyka, ktorý sa môžu ako druhý cudzí jazyk učiť žiaci 2. stupňa našej školy, sme sa rozhodli spestriť priamym spoznávaním ruských reálií. Žiaci 5.–9. ročníka pod vedením vyučujúcej zozbierali mnoho ruských suvenírov a zrealizovali výstavu, na ktorej nechýbali povestné ruské samovary, palechské škatuľky, žostovské podnosy, ručne maľované výrobky – chochloma, pohľadnice, magnetky a, samozrejme, rôzne matriošky. Výstavu sprevádzali rozhovory medzi žiakmi a vyučujúcou, ktoré boli zamerané na históriu a rôzne zaujímavosti súvisiace s týmito spomienkovými predmetmi ruskej kultúry. Žiaci ich tak mali možnosť spoznať nielen vo virtuálnej podobe, ale aj naživo, čím sa im, veríme, vryjú do pamäte na dlhý čas.


      Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
     • viac
     • ARS Poetika 2019
     • ARS Poetika 2019

     • 30.04.2019 10:27
     • Dňa 26.4.2019 sa v priestoroch Základnej školy Malcov konalo okresné kolo súťaže ARS POETIKA 2019 v interpretácii ruskej poézie a prózy. Žiaci súťažili v dvoch vekových kategóriach - umelecký prednes 5. až 7. ročník a umelecký prednes 8. a 9. ročník. Našu školu reprezentovali žiaci Gregor Šverha z 5.A triedy, Daniela Adamišinová zo 6.A triedy a Natália Lišivková zo 7.A triedy. Všetci títo žiaci súťažili v kategórii umelecký prednes 5. až 7. ročník. Gregor Šverha sa umiestnil na 2. mieste a Daniela Adamišinová na 3. mieste. Natália Lišivková dostala cenu poroty. Súťažiacim k ich umiestneniu blahoželáme.
      Mgr. Miroslava Staviarská

      Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
     • viac
     • Európsky deň jazykov na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove
     • Európsky deň jazykov na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove

     • 08.10.2018 10:27
     • Rada Európy sa rozhodla ešte v roku 2001 vyhlásiť Európsky deň jazykov, ktorý sa odvtedy každoročne oslavuje 26. septembra. V mnohých krajinách sa do tohto dňa úspešne zapájajú milióny ľudí, ktorí svojimi aktivitami oslavujú  rozmanitosť jazykov v súčasnom svete. Má to za cieľ podporiť a spropagovať jazykové vzdelávanie u ľudí každého veku. Nie nadarmo sa vraví: „Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom.“ (článok pokračuje, kliknite na VIAC)


      Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
     • viac
     • ARS Poetica 2018
     • ARS Poetica 2018

     • 24.05.2018 10:15
     • Dňa 27.4.2018 sa na Základnej škole v Malcove uskutočnilo okresné kolo súťaže v interpretácií ruskej poézie a prózy. Priebeh súťaže spríjemňovali ruské piesne ako aj známa pieseň ˝Podmoskovnie večera.˝ Žiaci súťažili v dvoch kategóriách umelecký prednes 5.–7. ročník a umelecký prednes 8.–9. ročník. Súťaže sa zúčastnili aj tri žiačky našej školy: Sofia Alexandra Achajevová 8.A (kategória 8.-9. ročník), Daniela Adamišínová 5.A a Alexandra Uporská 6.A (kategória 5.–7. ročník). Cenu poroty získala žiačka Daniela Adamišínová.


      Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
     • viac