• Slovenský jazyk a literatúra

     • Školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín 2023

     • 22.03.2023 12:41
     • Za nami je školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín žiakov II. stupňa. Súťažilo sa už tradične osobitne v prednese poézie a prózy a umelecké výkony žiakov hodnotila odborná porota, ktorú tvorili vyučujúci slovenského jazyka a literatúry.

      Prednášajúci žiaci boli rozdelení do dvoch vekových kategórií, v rámci ktorých dospela porota k tomuto vyhodnoteniu:

      Kategória mladších žiakov (5. a 6. ročník):

      Poézia:
      1. miesto: Liana Jackaninová, 6.A
      2. miesto: Sára Klárová, 5.A
      3. miesto: Terézia Križová, 6.A
      Cena poroty: Nela Adamišinová, 6.A, Timea Tvardziková, 6.B
       
      Kategória starších žiakov (7. - 9. ročník).

      Poézia:
      1. miesto: Šarlota Semanišinová, 9.C
      2. miesto: Branislav Dzamba, 7.B
      3. miesto: Dávid Beňa, 7.C
      3. miesto: Simona Šoltisová, 7.B
       
      Próza:
      1. miesto: neudelené
      2. miesto: Henrich Grich, 7.B
      3. miesto: Katarína Mikulová, 7.A
      Cena poroty: Andrea Siváková, 8.B

      Úspešným recitátorom srdečne blahoželáme, veríme, že ich potešili pekné ceny a víťazom držíme palce v okresnom kole.


      Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
     • viac
     • Vianočný vinš

     • 12.01.2023 11:11
     • Pred príchodom Vianoc, najkrajších sviatkov v roku, sme s deťmi z Ukrajiny v rámci doučovania – Slovenský jazyk ako cudzí jazyk pripravili vianočný vinš. Nakoľko nás pred Vianocami zastihli chrípkové prázdniny, pripravený vinš posielame s oneskorením.
      Mgr. L. Goboňová


      [nomore]
     • viac
     • Školské kolo Olympiády zo SJL pre 8. a 9. ročník

     • 25.10.2022 08:21
     • Dňa 13.10. sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo SJL pre 8. a 9. ročník. Deviati usilovní žiaci si preverili svoje znalosti v gramatickom teste a vyskúšali si zručnosti v transformácii textu a rečníckom umení. Svoju snahu, vedomosti a zručnosti premenili na výsledky a následné umiestnenie takto:

      1. miesto: Paulína Jackaninová 9.A
      2. miesto: Laura Verčimáková 8.A
      3. miesto: Darina Žofajová 9.A
      4. miesto: Nina Smoleňová 8.A


      Pre zväčšenie kliknite na obrázok.

     • viac
     • Miesto, ktoré mám rád... v 7.A trochu inak

     • 09.06.2022 11:55
     • Toto je názov poslednej témy v učebnici Slovenského jazyka v 7. ročníku. Cieľom je predstaviť spolužiakom formou powerpointovej prezentácie svoje obľúbené miesto. Každý rok sa žiaci v rámci vytvárania skupinového projektu učia vzájomnej spolupráci, komunikácii a zodpovednosti za svoj výsledok. Jedným sa to podarí lepšie, iným horšie a niekedy je viac ako výsledok dôležitejším prínosom vzájomná spolupráca, spoločne strávené chvíle pri hľadaní riešení a overenie si svojich schopností a zručností v praxi. Okrem výsledku žiaci prezentujú aj sami seba a svoje vyjadrovacie schopnosti pri konečnej prezentácii pred ostatnými spolužiakmi.

      V tomto školskom roku bola táto „obyčajná téma“ neobyčajnou v podaní troch žiačok, Maryny Stefaniuk, Kariny Letsak a Anastasie Lisunovej, ktoré k nám prišli z Ukrajiny. Prezentácia, ktorú vytvorili o svojej krajine a mestách, z ktorých pochádzajú a museli ich nedobrovoľne opustiť, si vyslúžila na konci hodiny veľký potlesk. Drobné chybičky v slovenskej gramatike sú tiež iba výsledkom veľkého úsilia, ktoré do svojej práce vložili, aby prezentáciu vytvorili v jazyku, ktorý sa postupne učia zvládnuť. Ich prezentáciu sme vnímali nielen očami, ušami, ale aj srdcom. Posúďte sami.
      V. Semanišinová
       


      Odkazy z prezentácie:

      https://youtu.be/Z8Z51no1TD0?t=5
      Kaluš - Stefania

      https://youtu.be/eOtEC4wCA40
      Океан Ельзи - Не твоя війна

      https://youtu.be/lUdbxJXBuig
      Один в каное - Човен

      https://youtu.be/EV_vT0Vud5Q
      Ой, у лузі червона калина

      https://youtu.be/A4ud4WxXTEk
      Христина Соловій - Тримай

      https://youtu.be/9yAcZTy2BJ0?t=7
      Tember Blanche - Ненародженим
      [nomore]

     • viac
     • Literatúra našimi očami

     • 13.04.2022 13:01
     • Literatúra nás na svojich krídlach unáša do neznámych svetov fantázie i ľudských osudov. Na chvíľu nás vytrhne z nášho života, každodenných starostí či stereotypu a dá nám príležitosť žiť život viac či menej statočných bájnych, rozprávkových i dejinných hrdinov či obyčajných ľudí. Často v nás odhalí skryté túžby a sny, je hravá, zábavná, ale tiež šokujúco kritická k životu človeka, sveta a celého vesmíru.

      Vyučovanie literatúry v školskom prostredí má za cieľ predstaviť detskému a mladému čitateľovi túto oblasť kultúry inšpiratívnym, objavným a emocionálne pútavým spôsobom. V mesiaci marec, ktorý je už tradične venovaný knihám akéhokoľvek druhu, sme dali našim žiakom príležitosť vžiť sa do pozície ilustrátorov i autorov kníh. Ich úlohou bolo prepojiť literárne umenie s výtvarným alebo pokúsiť sa vyjadriť svoj vlastný pohľad na vznik sveta a vesmíru formou autorskej báje. Výsledkom úsilia piatakov a šiestakov boli výstižné vizuálne stvárnené pohľady na vybrané literárne diela (bájky, rozprávky) aj zaujímavé bájne príbehy. Siedmaci a ôsmaci si zasa pripomenuli Svetový deň poézie vytvorením plagátov o najvýznamnejších predstaviteľoch slovenskej poézie. Práce našich šikovných žiakov si môžete pozrieť v galérii.

      Katarína Rubická


      Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

     • viac