• Slovenský jazyk a literatúra

     • SJL - Slovník pre cudzinca
     • SJL - Slovník pre cudzinca

     • 29.06.2020 11:39
     • Projektové vyučovanie je jednou z tých didaktických foriem, pri ktorej si žiak môže samostatne, zaujímavým, svojim schopnostiam a zručnostiam primeraným spôsobom spríjemniť učenie. V súčasnej mimoriadnej situácii sa táto forma vyučovania stala o niečo viac žiadanou a pre žiakov aj pozitívne prijímanou.

      Prirodzenou súčasťou výučby spisovnej podoby materinského jazyka je aj upriamenie pozornosti na jej nespisovnú, no väčšinou z nás každodenne viac či menej používanú, komunikáciu v nárečí. Tá je blízka aj našim deťom, a tak som sa touto skutočnosťou inšpirovala aj pri zadávaní projektových úloh.

      Žiaci 5.B a 6.C triedy sa mohli pokúsiť vytvoriť tzv. slovník pre cudzinca, ktorý neovláda miestne nárečie (šarišské alebo rusínske), alebo preložiť do miestneho nárečia známe rozprávky či bájky. Do akej miery sa im to podarilo, posúďte sami vo fotogalérii. smiley

      Žiaci Filip Mojdis, Tobias Marek Ondavský zo 6.C a Šimon Lipka z 5.B pri vypracovaní záverečných projektov zo SJL príjemne využili aj svoje vedomosti a zručnosti z informatiky. Zhostili sa návrhu vytvoriť krátke video so zvieratkami spolu so zvukovou nahrávkou alebo písomnými titulkami imaginárneho dialógu týchto zvieratiek. Výsledky ich tvorivej práce Vás iste pobavia. smiley (videá nájdete vo fotoalbume)


      Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
     • viac
     • SJL - Projektové vyučovanie v 7.A a 7.C
     • SJL - Projektové vyučovanie v 7.A a 7.C

     • 19.06.2020 11:35
     • V 7.A a 7.C sa žiaci pred dvoma týždňami pustili v rámci hodín slovenského jazyka do realizácie projektov. Ich cieľom bolo vedieť spracovať získané informácie do konkrétnej podoby a rozvíjať svoje prezentačné schopnosti pri ich predvádzaní. Každý si vybral cieľ projektu v závislosti od svojich možností, záujmov, zručností a snažil sa pretaviť ho do konkrétneho výsledku. Nápady, ktoré zaplavili hlavy siedmakov, sú naozaj rôznorodé. Od časopisov s poľovníckou, rybárskou tematikou, cez receptáre s vlastnoručne uvarenými jedlami, kalendáre, herbáre, knihy so zameraním sa na konkrétnu tematickú oblasť, ako napr. významné ženy v histórii, sprievodca žánrami v literatúre so spracovaním osobne prečítaných kníh, mydlá s liečivými bylinkami, drahokamy a ich vplyv na človeka, až po prezentácie so športovou tematikou, bustou A. Einsteina vyrobenou z hliny či videonávody, ako tráviť voľný čas v karanténe... Niektoré projekty sa vydarili viac, iné menej, no pocit, že môžem byť súčasťou tvorenia niečoho, čo „poteší oko a pošteklí myseľ“, či bude dokonca inšpiratívne pre iných, je výnimočný. Mnohí žiaci v sebe objavili nové obzory, zručnosti, či len odvahu skúsiť niečo iné.


      Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

      Práca vo Worde: M._Sopcak_-_Busta_z_hliny_a_brozura_o_Albertovi_Einsteinovi.docx
      Práca v PowerPointe: PPT_Marian_Lazor_TOP6.pptx[nomore]
     • viac
     • SJL - Bábkové divadielko (5.A)
     • SJL - Bábkové divadielko (5.A)

     • 03.06.2020 09:54
     • Bábkové divadlo je jedna z tém, ktorú sme rozoberali na hodinách literatúry v piatom ročníku. Žiaci z 5.A si vyrobili svoje bábkové divadielka.


      Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
     • viac
     • Čitateľská gramotnosť - Papierové žabky

     • 26.05.2020 11:39
     • 6.B precvičuje čitateľskú gramotnosť aj takto... vyrábali skákacie žabky z papiera podľa kresleného návodu... Vyskúšajte si to aj vy. smiley


      Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
     • viac