• Slovenský jazyk a literatúra

     • Čítame radi na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

     • 09.07.2021 22:28
     • „Zostaňte doma!“ počúvali sme v poslednom období počas lockdownu. Čím si vyplniť čas? Príde vhod KNIHA. Domáce poličky kníh v čase zatvorených kníhkupectiev sme nemohli doplniť novými titulmi, mestské knižnice boli zatvorené, školské knižnice tiež. Tí, ktorí radi čítame, sme museli siahnuť po knihách, ktoré sme už niekedy čítali, alebo sme nemali na niektoré čas.

      V období dištančného vyučovania sa podarilo našej škole obohatiť žiacku a učiteľskú knižnicu o nové tituly. Ako sme zrealizovali náš zámer? Keď Ministerstvo školstva SR vyhlásilo  v decembri 2020 výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na nákup knižných titulov „Čítame radi “, aj naša škola sa zapojila a mali sme maličkú nádej,  že by sme mohli získať peniaze na nákup kníh. Keďže nám táto výzva nevyšla, tak sa naša pani riaditeľka Mgr. Milena Kravcová rozhodla zveľadiť z vlastných zdrojov žiacku knižnicu nielen zakúpením 80-tich kníh a 14-tich audiokníh, ale aj novým nábytkom a kobercom, na ktorom si deti pri knižných aktivitách môžu oddýchnuť.

      Vzhľadom k veľkému záujmu o tento projekt boli v roku 2021 uvoľnené finančné prostriedky na pokračovanie tohto rozvojového projektu  pod názvom „Čítame radi 2“ vo výške 400 000 €. Ministerstvo vybralo úspešné projekty z tých žiadateľov, ktorých projekty neboli v dôsledku obmedzených finančných prostriedkov v decembri 2020 podporené.

      Vo výzve „Čítame radi 2“ sme boli úspešní a získali sme plnú sumu – 800 eur – náš knižný fond sa opäť obohatil a priniesol do poličiek žiackej knižnice 81 nových kníh z oblasti beletrie a odbornej literatúry, ktoré môžu žiaci a učitelia využívať. Už teraz naša pekne zariadená knižnica vytvára priestor na prácu s knihami. Našou snahou je, aby deti čítali rady a mali k dispozícii aktívnu a veku primeranú literatúru.

      Veľké Ďakujem patrí našej pani riaditeľke Mgr. Milene Kravcovej, ktorá pravidelne zveľaďuje knižný fond a prostredie našej školskej knižnice. Žiaci našej školy majú z toho obrovskú radosť, keďže veľmi radi čítajú.

      Poďakovanie patrí kníhkupectvu Panta Rhei, ktoré nám pomohlo zabezpečiť knihy, ktoré sme si vybrali a poskytlo škole i zľavu, z ktorej sme mohli zakúpiť ešte niekoľko kníh navyše.

      Mgr. Peter Vasilega, zodpovedný za vedenie žiackej knižnice


      Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.[nomore]

     • viac
     • Školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín

     • 21.05.2021 10:06
     • Minulý týždeň sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín žiakov II. stupňa. Súťažilo sa už tradične osobitne v prednese poézie a prózy a umelecké výkony žiakov hodnotila odborná porota, ktorú tvorili vyučujúci slovenského jazyka a literatúry.

      Prednášajúci žiaci boli rozdelení do dvoch vekových kategórií, v rámci ktorých dospela porota k tomuto vyhodnoteniu:

      Kategória mladších žiakov (5. a 6. ročník):

      Poézia:

      1. miesto: Matúš Brezáni, 6. D
      2. miesto: Laura Čušková, 5. A
      3. miesto: Sára Simová, 6. D
       

      Próza:

      1. miesto: Katarína Mikulová, 5. A
      2. miesto: Ema Benková-Rybárová, 6. D
      3. miesto: Dávid Beňa, 5. C

       

      Kategória starších žiakov (7. - 9. ročník).

      Poézia:

      1. miesto: neudelené
      2. miesto: Liana Šimová, 8. B
      3. miesto: Bruno Stopper, 7. C

       

      Próza:

      1. miesto: Nina Štafuriková, 9. A
      2. miesto: Oliver Štafurik, 7. B
      3. miesto: Sofia Chovancová, 8. B

      Cena poroty: Sebastián Filipovič, 7. C

      Úspešným recitátorom srdečne blahoželáme, veríme, že ich potešili pekné ceny a víťazom držíme palce v okresnom kole.


      Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
     • viac
     • SJL - Slovník pre cudzinca
     • SJL - Slovník pre cudzinca

     • 29.06.2020 11:39
     • Projektové vyučovanie je jednou z tých didaktických foriem, pri ktorej si žiak môže samostatne, zaujímavým, svojim schopnostiam a zručnostiam primeraným spôsobom spríjemniť učenie. V súčasnej mimoriadnej situácii sa táto forma vyučovania stala o niečo viac žiadanou a pre žiakov aj pozitívne prijímanou.

      Prirodzenou súčasťou výučby spisovnej podoby materinského jazyka je aj upriamenie pozornosti na jej nespisovnú, no väčšinou z nás každodenne viac či menej používanú, komunikáciu v nárečí. Tá je blízka aj našim deťom, a tak som sa touto skutočnosťou inšpirovala aj pri zadávaní projektových úloh.

      Žiaci 5.B a 6.C triedy sa mohli pokúsiť vytvoriť tzv. slovník pre cudzinca, ktorý neovláda miestne nárečie (šarišské alebo rusínske), alebo preložiť do miestneho nárečia známe rozprávky či bájky. Do akej miery sa im to podarilo, posúďte sami vo fotogalérii. smiley

      Žiaci Filip Mojdis, Tobias Marek Ondavský zo 6.C a Šimon Lipka z 5.B pri vypracovaní záverečných projektov zo SJL príjemne využili aj svoje vedomosti a zručnosti z informatiky. Zhostili sa návrhu vytvoriť krátke video so zvieratkami spolu so zvukovou nahrávkou alebo písomnými titulkami imaginárneho dialógu týchto zvieratiek. Výsledky ich tvorivej práce Vás iste pobavia. smiley (videá nájdete vo fotoalbume)


      Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
     • viac
     • SJL - Projektové vyučovanie v 7.A a 7.C
     • SJL - Projektové vyučovanie v 7.A a 7.C

     • 19.06.2020 11:35
     • V 7.A a 7.C sa žiaci pred dvoma týždňami pustili v rámci hodín slovenského jazyka do realizácie projektov. Ich cieľom bolo vedieť spracovať získané informácie do konkrétnej podoby a rozvíjať svoje prezentačné schopnosti pri ich predvádzaní. Každý si vybral cieľ projektu v závislosti od svojich možností, záujmov, zručností a snažil sa pretaviť ho do konkrétneho výsledku. Nápady, ktoré zaplavili hlavy siedmakov, sú naozaj rôznorodé. Od časopisov s poľovníckou, rybárskou tematikou, cez receptáre s vlastnoručne uvarenými jedlami, kalendáre, herbáre, knihy so zameraním sa na konkrétnu tematickú oblasť, ako napr. významné ženy v histórii, sprievodca žánrami v literatúre so spracovaním osobne prečítaných kníh, mydlá s liečivými bylinkami, drahokamy a ich vplyv na človeka, až po prezentácie so športovou tematikou, bustou A. Einsteina vyrobenou z hliny či videonávody, ako tráviť voľný čas v karanténe... Niektoré projekty sa vydarili viac, iné menej, no pocit, že môžem byť súčasťou tvorenia niečoho, čo „poteší oko a pošteklí myseľ“, či bude dokonca inšpiratívne pre iných, je výnimočný. Mnohí žiaci v sebe objavili nové obzory, zručnosti, či len odvahu skúsiť niečo iné.


      Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

      Práca vo Worde: M._Sopcak_-_Busta_z_hliny_a_brozura_o_Albertovi_Einsteinovi.docx
      Práca v PowerPointe: PPT_Marian_Lazor_TOP6.pptx[nomore]
     • viac
     • SJL - Bábkové divadielko (5.A)
     • SJL - Bábkové divadielko (5.A)

     • 03.06.2020 09:54
     • Bábkové divadlo je jedna z tém, ktorú sme rozoberali na hodinách literatúry v piatom ročníku. Žiaci z 5.A si vyrobili svoje bábkové divadielka.


      Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
     • viac