Navigácia

Zoznam učiteľov

 
 
Mgr. Milena Kravcová Rozvrh
Riaditeľka
 
 
PaedDr. Daniela Dunčáková Rozvrh
Zástupkyňa
 
 
Anna Chovancová Zástupkyňa
 
 
Mgr. Michal Skreptáč Rozvrh
Zástupca
 
 
Mgr. Valéria Biľová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Slávka Bobaliková Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.C
 
 
Dana Bodáková Učiteľka
 
 
Mgr. Klaudia Brezániová Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.B
Vedie krúžok: Matematicko-počítačový
 
 
Mgr. Viera Cmarová Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.B
 
 
Mgr. Petra Csuková Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.A
Vedie krúžok: História vo filme
 
 
Iveta Čičvarová Vychovávateľka
Vedie krúžok: Rozprávkové divadielko
 
 
Mgr. Iveta Čopáková Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.C
Vedie krúžok: Matematika hravo
 
 
Mgr. Eduard Gajdár Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Bedminton
Vedie krúžok: Strelecký
Vedie krúžok: Turistický
 
 
Lucia Goboňová Učiteľka
 
 
Mgr. Katarína Golecová Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.C
Vedie krúžok: Pinocchio
 
 
Dana Hostová Učiteľka
 
 
Antónia Hudáková Učiteľka
 
 
Mgr. Andrea Chovanová Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.C
Vedie krúžok: Prírodovedno-počítačový
 
 
Mgr. Tomáš Ivan Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Ľadový hokej
 
 
Mgr. Marcela Jevčáková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Renáta Kicová Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.A
Vedie krúžok: Futbalový krúžok
 
 
Eva Kotvanová Učiteľ
 
 
Eva Kovacsová Vychovávateľka
Vedie krúžok: Športom za zdravím
 
 
Ing. Judita Kravcová Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.A
 
 
Mgr. Jozef Krochta Rozvrh
Triedny učiteľ: 6.D
 
 
Mgr. Sylvia Kšonžeková Vychovávateľka
Vedie krúžok: Príroda nás baví
 
 
Ing. Dušan Kuča Rozvrh
Učiteľ
 
 
Pavol Lukáč Rozvrh
Učiteľ
 
 
Bc. Lenka Mačejová Vychovávateľka
Vedie krúžok: Tvoríme netradične
 
 
Mgr. Slávka Mačugová Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.B
Vedie krúžok: Výtvarníček
 
 
Mgr. Alena Malegová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Jana Marcinovová Vychovávateľka
Vedie krúžok: Hudobno-pohybový krúžok
 
 
Mgr. Mária Maťašová Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.C
Vedie krúžok: Šikovné ruky
 
 
Mgr. Alžbeta Melicherová Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.C
Vedie krúžok: PC a svet okolo nás
 
 
Alena Mihalčinová Učiteľka
 
 
Mikuláš Mihňák Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Mária Nogová Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.A
 
 
Anna Pagáčová Učiteľka
 
 
Mgr. Monika Pilková Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.C
 
 
PaedDr. Florián Potočňák Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Anna Priščáková Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.A
Vedie krúžok: Kreatívna paleta farieb
 
 
Mgr. Valeria Semanišinová Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.B
Vedie krúžok: Tvorivo a hravo nielen pre šikovné ruky
 
 
PaedDr. Juraj Senaj Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Marián Sim Rozvrh
Triedny učiteľ: 8.C
 
 
Mgr. Zlatica Slezáková Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.B
Vedie krúžok: Zober loptu, nie drogy
 
 
Mgr. Miroslava Staviarska Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Anna Surmiková Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.B
 
 
Mgr. Jana Sykorová Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.B
Vedie krúžok: Počítač je náš kamarát
 
 
Mgr. Zuzana Šestáková Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.C
Vedie krúžok: Športovo-pohybový
 
 
Mgr. Ján Šoltés Rozvrh
Triedny učiteľ: 5.A
 
 
Anna Udičová Vychovávateľka
Vedie krúžok: Pohybové a športové hry
 
 
Ing. Jana Uporská Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Katarína Vagaská Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.A
 
 
Zuzana Vantová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Peter Vasilega Rozvrh
Triedny učiteľ: 9.A
Vedie krúžok: Cvičenia zo SJL
 
 
Mgr. Mária Volčková Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.B
Vedie krúžok: Z rozprávky do rozprávky
 
 
Mgr. Danka Zašiurová Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.B
Vedie krúžok: Cvičenia zo SJL
 
 
Mgr. Alena Želinská Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.A
Vedie krúžok: Virtuálny svet

© aScAgenda 2019.0.1142 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 03.12.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Pod Vinbargom 1, 08569, Bardejov
  • sekretariát ZŠ - 0911 874 461
    jedáleň - 0911 530 166
    materská škola - 0911 544 004

Fotogaléria - staré albumy