• Aktivity 1.-4. ročníka

     • Slávnostné pasovanie prvákov 2023

     • 29.09.2023 12:09
     • Dňa 28. septembra popoludní za krásneho slnečného počasia sa na školskom dvore zišlo množstvo ľudí: samotných prvákov, ich rodičov i starých rodičov. Prítomných príhovorom privítala pani riaditeľka školy Mgr. Milena Kravcová. Následne si od p. Mgr. Jána Šoltésa vypočuli, čo musia deti absolvovať, aby mohli byť pasované za prvákov a prváčky. 

      Hneď prvou aktivitou bolo prejsť Zlatou bránou, počas toho zaspievať pesničku. Potom spolu s rodičmi navštívili rozprávkové krajiny Písmenkovo, Číselkovo, Športovkovo, Šikulkovo, Zajkovo a Silákovo, v ktorých plnili predpísané úlohy. Niektoré disciplíny sa vyžadovali šikovnosť žiaka, v iných pomáhali aj mama či otec. Za každú splnenú úlohu dostal žiačik pečiatku do preukazu. A kto mal všetkých šesť, šiel si vybrať sladkú odmenu v podobe kakaového či makového závinu, a uhasiť svoj smäd teplým čajíkom.

      Keďže všetci prváci svoje úlohy v rozprávkových krajinách splnili, pred pasovaním ich čakala posledná úloha: p. učiteľ Šoltés slávnostne prečítal sľub prváka, s ktorým všetci žiaci bez výhrady súhlasili. Po tomto kolektívnom sľube prvákov už nič nebránilo tomu, aby pani zástupkyňa PaedDr. Daniela Remetová oficiálne pasovala každého prítomného žiaka za oficiálneho prváka našej školy. Každý pasovaný prvák dostal odznak prváka, pasovací dekrét a kvietok "Už som veľký prvák". To bolo detskej radosti!

      Už pasovaní prváci sa následne presunuli v sprievode svojich triednych učiteliek do juhovýchodného parku v areáli našej školy, kde spoločne aj tento rok zasadili svoj strom prvákov. Ten ich bude sprevádzať počas celého štúdia na našej škole. Počas sadenia stromu si všetci zaspievali. Tým sa skončila oficiálna časť vydareného popoludnia.

      Touto cestou chceme poďakovať všetkým zúčastneným, kolegom asistujúcim pri aktivitách, Ing. Dušanovi Kučovi za fotoreport, a špeciálne našim kuchárkam pod vedením p. vedúcej ŠJ za chutný kakaový a makový závin a čaj, ktoré doplnili energiu po aktivitách. Veríme, že pre všetkých to bol nezabudnuteľný zážitok a že sa táto akcia vydarí aj o rok. Pozývame vás pozrieť si fotoalbum:


      Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
     • viac
     • Netradičné outdoorové vyučovanie v 4.B

     • 07.06.2023 11:19
     • "Ak mi niečo vysvetlíš - zabudnem, ak mi to ukážeš - zapamätám si, ale ak to urobím - pochopím".
       
      Vo štvrtok, 25.5., zažili žiaci 4.B triedy netradičné outdoorové vyučovanie, ktoré bolo zamerané na spoznávanie regiónu Bardejovské Kúpele. Kyslíková dráha preverila nielen naše vedomosti z prírodovedy, ale dala zabrať i našej kondičke pri plnení úloh na jednotlivých stanovištiach.
      Nové poznatky sme nadobudli aj pri prehliadke Národopisnej expozície a skanzenu - múzea ľudovej architektúry. Oboznámili sme sa s tradičnými remeslami a tradíciou kúpeľníctva v našom regióne. Návšteva skanzenu preverila naše orientačné schopnosti, prácu s mapou i zručnosť vyhľadávania informácií o jednotlivých objektoch. Všetky získané poznatky sme využili pri zhotovovaní svojich projektov a ich následnej prezentácii pred spolužiakmi.
      žiaci 4.B

      Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
     • viac
     • Report zo Školy v prírode - Liptovský Ján 2023

     • 29.05.2023 10:37
     • V dňoch 1.5.-5.5.2023 sme sa zúčastnili Školy v prírode v obci Liptovský Ján pod výbežkom Nízkych Tatier v penzióne a apartmánoch Moravica. Malebná liptovská príroda prekonala aj schované slnečné lúče. Aj keď počasie nebolo na objednávku, vždy nás podržalo, keď sme absolvovali výlety, súťaže aj voľnočasové aktivity.
      V deň príchodu sme si na vychádzke prezreli okolie. Zašli sme k termálnemu prameňu, ktorý miestni obyvatelia nazývajú „kaďa“ a dokonalý výhľad na celé okolie sme si pozreli z turistickej – Svätojánskej rozhľadne. V ďalší deň sme spoznali dotyk kovu s ohňom a vodou, zostúpili do útrob zeme za zlatonosnou rudou a nakoniec zakúsili skutočnú dražbu, keď minca začína svoj nový život v jemných rukách zberateľov – to všetko sme zažili v Mincovníčkove v Podzemí pod vežami - Expozícia života mince. Nezabudnuteľný zážitok nás čakal v Netopierkove, pri objavovaní čarovného podzemia v Malej Stanišovskej jaskyni s tetou sprievodkyňou – jaskyniarkou. Kráčali sme popri stenách, ktoré voda a matka príroda vymodelovala do neopísateľných tvarov. Všetci sme si svietili čelovými lampami a to nám dávalo pocit, že sme ozajstnými jaskyniarmi.
      Čas sme trávili nielen spoznávaním okolitej prírody, ale aj výrobou erbov, maľovaním tričiek, športovou olympiádou, diskotékami, hrami a súťažami. V posledný večer, pred našim odchodom domov, sme boli všetci obdarovaní krásnym diplomom, odznakom, medailou a perom. V neskorých nočných hodinách sme sa ešte vydali na cestu odvahy, hľadať poklad. Po vyriešení všetkých úloh sme sa dobojovali k pokladu, z ktorého sme mali obrovskú radosť.
      Naše veľké ďakujem patrí sponzorom a rodičom, ktorí nám prispeli na odmeny a ceny. A taktiež pani učiteľkám za zážitkové vyučovanie, krásne výlety a nezabudnuteľné spomienky.
      žiaci 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 3.C a chlapci zo 4.B

      Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
     • viac