• Úspechy a ocenenia

   • Školský rok
   • Oblasť
   • Kolo
   • Vyhľadať
   • 2022/2023

   • Okresné kolo

     • Katarína Mikulová

     • 1. miesto - botanika
     • Biologická olympiáda · Okresné kolo · 2022/2023
     • Ivana Mlynárová

     • úspešný riešiteľ - botanika
     • Biologická olympiáda · Okresné kolo · 2022/2023
     • Boris Hlávka

     • úspešný riešiteľ - zoológia
     • Biologická olympiáda · Okresné kolo · 2022/2023
     • Peter Klimek

     • úspešný riešiteľ - zoológia
     • Biologická olympiáda · Okresné kolo · 2022/2023
     • Richard Trucka

     • 4. miesto / úspešný riešiteľ (3. ročník)
     • Pytagoriáda · Okresné kolo · 2022/2023
     • Bruno Volák

     • 10. miesto / úspešný riešiteľ (4. ročník)
     • Pytagoriáda · Okresné kolo · 2022/2023
     • Richard Jurečko

     • 1. miesto / úspešný riešiteľ (5. ročník)
     • Pytagoriáda · Okresné kolo · 2022/2023
     • Michal Malega

     • 3. miesto / úspešný riešiteľ (5. ročník)
     • Pytagoriáda · Okresné kolo · 2022/2023
     • Igor Jančik

     • 4. miesto / úspešný riešiteľ (8. ročník)
     • Pytagoriáda · Okresné kolo · 2022/2023
   • Školské kolo

     • Liana Jackaninová

     • 1. miesto poézia II. kat.
     • Hviezdoslavov Kubín - II. stupeň · Školské kolo · 2022/2023
     • Sára Klárová

     • 2. miesto poézia II. kat.
     • Hviezdoslavov Kubín - II. stupeň · Školské kolo · 2022/2023
     • Terézia Križová

     • 3. miesto poézia II. kat.
     • Hviezdoslavov Kubín - II. stupeň · Školské kolo · 2022/2023
     • Nela Adamišínová

     • cena poroty poézia II. kat.
     • Hviezdoslavov Kubín - II. stupeň · Školské kolo · 2022/2023
     • Timea Tvardziková

     • cena poroty poézia II. kat.
     • Hviezdoslavov Kubín - II. stupeň · Školské kolo · 2022/2023
     • Šarlota Semanišinová

     • 1. miesto poézia III. kat.
     • Hviezdoslavov Kubín - II. stupeň · Školské kolo · 2022/2023
     • Branislav Dzamba

     • 2. miesto poézia III. kat.
     • Hviezdoslavov Kubín - II. stupeň · Školské kolo · 2022/2023
     • Dávid Beňa

     • 3. miesto poézia III. kat.
     • Hviezdoslavov Kubín - II. stupeň · Školské kolo · 2022/2023
     • Henrich Grich

     • 2. miesto próza III. kat.
     • Hviezdoslavov Kubín - II. stupeň · Školské kolo · 2022/2023
     • Katarína Mikulová

     • 3. miesto próza III. kat.
     • Hviezdoslavov Kubín - II. stupeň · Školské kolo · 2022/2023
     • Andrea Siváková

     • cena poroty próza III. kat.
     • Hviezdoslavov Kubín - II. stupeň · Školské kolo · 2022/2023