• Biológia

     • Náš žiak na obrazovke TV Markíza :)

     • 07.09.2021 10:00
     • Ako sme sľúbili, prichádzame s príspevkom nášho žiaka Olivera, ktorý predstavil svoju výzvu na televíznych obrazovkách. Veríme, že sa do ušľachtilej výzvy tohto iniciatívneho žiaka zapojíte aj vy. Pridajme sa k spoločnému dobru pre našu planétu a nás všetkých. Viac sa už dozviete po spustení tohto videa.

       

      [nomore]
     • viac
     • Okresné kolo Biologickej olympiády

     • 07.05.2021 09:12
     • Aj biologická olympiáda sa v tomto pandemickom školskom roku uskutočnila v mesiaci apríl v online priestore. Našu školu v kategórii D – projektová časť – na okresnom kole reprezentovala žiačka 7.C triedy Šarlota Semanišinová svojím projektom Chov a praktický výcvik plemena Bernský salašnícky pes. Po úspešnom absolvovaní online prezentácie projektu, ktorému predchádzalo spracovanie správy a posteru zo svojho pozorovania a skúmania, sa umiestnila na peknom 2. mieste. Na súťaž žiačku pripravila Mgr. Alena Malegová.

      Srdečne blahoželáme!


      [nomore]

     • viac
     • 4. október - Svetový deň zvierat

     • 26.10.2020 10:44
     • Tento deň bol ustanovený za Svetový deň zvierat - World Animal Day (WAD) - na Európskej konferencii ekológie vo Florencii v roku 1931. Hlavnou úlohou tohto dňa je pripomínanie si a zdôraznenie nezastupiteľnej úlohy, ktorú hrajú zvieratá v našom živote - od poskytovania potravy, cez úlohu spoločníka, pomocníka a podporovateľa, prinášajúceho do nášho života pocit, že zázraky sa ešte dejú, uvedomenie si mnohorakého spôsobu, akým zvieratá obohacujú náš život a vyjadrenie vďaky, ktorá im za to náleží. Aj napriek tomu, že vzdelávanie žiakov našej školy prebieha v tomto období dištančnou formou, sa na online hodinách biológie oboznámili s nezastupiteľným významom zvierat pre život človeka a našej planéty. Žiaci vyjadrili svoj vzťah k zvieratkám zhotovením plagátov, projektov o svojich obľúbených zvieratkách a zvieracích domácich miláčikoch, a vytváraním zaujímavých výtvarných prác. Do tejto aktivity sa po výzve p. učiteľky Malegovej zapojili nie len žiaci 2. stupňa, ale aj mnohí žiaci 1. stupňa. Ich výtvory si môžete pozrieť v galérii.

      A. Malegová


      Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

     • viac
     • BIO - Zachytenie jarnej prírody očami deti (vyuč. A. Jurová)

     • 20.04.2020 13:52
     • Zadanie: zachytenie jarnej prírody očami detí. Možnosti spracovania ľubovoľné. Žiaci najviac využili možnosti fotografovania prírody. Projekty spracovali do podoby prezentácií, na výkres, alebo aj zostavili herbár z jednotlivých druhov rastlín.

      Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
     • viac