• Biológia

     • 4. október - Svetový deň zvierat

     • 26.10.2020 10:44
     • Tento deň bol ustanovený za Svetový deň zvierat - World Animal Day (WAD) - na Európskej konferencii ekológie vo Florencii v roku 1931. Hlavnou úlohou tohto dňa je pripomínanie si a zdôraznenie nezastupiteľnej úlohy, ktorú hrajú zvieratá v našom živote - od poskytovania potravy, cez úlohu spoločníka, pomocníka a podporovateľa, prinášajúceho do nášho života pocit, že zázraky sa ešte dejú, uvedomenie si mnohorakého spôsobu, akým zvieratá obohacujú náš život a vyjadrenie vďaky, ktorá im za to náleží. Aj napriek tomu, že vzdelávanie žiakov našej školy prebieha v tomto období dištančnou formou, sa na online hodinách biológie oboznámili s nezastupiteľným významom zvierat pre život človeka a našej planéty. Žiaci vyjadrili svoj vzťah k zvieratkám zhotovením plagátov, projektov o svojich obľúbených zvieratkách a zvieracích domácich miláčikoch, a vytváraním zaujímavých výtvarných prác. Do tejto aktivity sa po výzve p. učiteľky Malegovej zapojili nie len žiaci 2. stupňa, ale aj mnohí žiaci 1. stupňa. Ich výtvory si môžete pozrieť v galérii.

      A. Malegová


      Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

     • viac
     • BIO - Zachytenie jarnej prírody očami deti (vyuč. A. Jurová)

     • 20.04.2020 13:52
     • Zadanie: zachytenie jarnej prírody očami detí. Možnosti spracovania ľubovoľné. Žiaci najviac využili možnosti fotografovania prírody. Projekty spracovali do podoby prezentácií, na výkres, alebo aj zostavili herbár z jednotlivých druhov rastlín.

      Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
     • viac
     • Úspech na obvodovom kole Biologickej olympiády
     • Úspech na obvodovom kole Biologickej olympiády

     • 13.02.2020 12:06
     • Dňa 10.2.2020 sa uskutočnilo obvodové kolo 54. ročníka biologickej olympiády, kategórie C - Teoreticko–praktickej a projektovej časti. Tejto súťaže sa zúčastnili žiačky 9.B triedy, Klaudia Haromová a Hana Harbaľová. Súťaž pozostávala z riešenia praktickej laboratórnej úlohy a vedomostného testu z oblasti botaniky, zoológie a znalostí ľudského tela. S náročnými úlohami si poradili nasledovne. Žiačka Klaudia Haromová sa umiestnila na 11. mieste a Hana Harbaľová sa umiestnila na 1. mieste a postúpila na krajské kolo súťaže, ktoré sa uskutoční 26.3.2020 v Prešove. Srdečne blahoželáme a držíme palce!

      Mgr. Alena Malegová


      Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

     • viac
     • Miriam Majerníková vyhrala Okresné kolo Biologickej olympiády
     • Miriam Majerníková vyhrala Okresné kolo Biologickej olympiády

     • 30.04.2019 09:27
     • Dňa 25. apríla 2019 sa v priestoroch ZŠ Wolkerova v Bardejove uskutočnilo Okresné kolo Biologickej olympiády. Dobrou správou pre ZŠ s MŠ Pod Vinbargom je, že víťazkou tejto súťaže vo svojej kategórii sa stala naša žiačka Miriam Majerníková zo 7.B triedy. Ako ukazuje výsledková listina, v silnej konkurencii zvíťazila s náskokom troch bodov pred druhým umiestneným žiakom. Našu školu reprezentovala aj Miriam Chovancová, tak isto zo 7.B triedy, ktorá sa umiestnila na konečnom 12. mieste. Obidvom žiačkam ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy, víťazke Miriam srdečne blahoželáme. Budeme jej držať prsty na Krajskom kole Biologickej olympiády, ktoré sa uskutoční v Prešove.


      Pre zväčšenie kliknite na obrázok.
     • viac