• Časopis Školoviny

     • ŠKOLOVINY

     • Školoviny

       

      Neodmysliteľnou súčasťou našej školy je náš školský časopis Školoviny.
      Prvé číslo časopisu pod názvom Lúčik vyšlo v roku 1988.

      Časopis informuje o živote školy, o novinkách a tradíciách, poskytuje
      rozhovory - aktuality, ale hlavne tvorivé prostredie našich žiakov. Vychádza
      dvakrát do roka, a totiž pred Vianocami a na konci školského roka.
       

      Aktuálne číslo - 2016/17 LETO: SKOLOVINY_2016-17_leto.pdf

       

      Pri príležitosti 40. výročia vzniku našej školy sme pripravili informačný bulletin s touto tematikou: Skolsky_bulletin_k_40._vyrociu_vzniku_ZS_Pod_Vinbargom.pdf

       

      Školský rok 2016/2017 bol na Slovensku označený ako „Rok čitateľskej gramotnosti“. Na našej škole prebiehalo množstvo aktivít, o čom sa dočítate v našej publikácii Čítaním k tvorivosti: Publikacia_Citanim_k_tvorivosti.pdf