• Telesná a športová výchova

     • Pomôžte našej škole získať O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha

     • 25.10.2020 11:44
     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Naša škola je zapojená do celoslovenskej súťaže, v ktorej má šancu získať O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha na svojej pôde, a to na jeden školský rok zadarmo. Preto vás vyzývame, urobte dobrú vec a hlasujte za našu školu na stránke www.akademia.o2.sk. Čím viac sa nás zapojí a čím viac hlasov získame, tým väčšiu šancu má naša škola.
       

      Opakujem oznam
       

      Pomôžte našej škole získať O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha a hlasujte každý deň na stránke www.akademia.o2.sk. V mene žiakov našej školy vám ďakujeme.


      Odkaz na hlasovanie priamo pre našu školu: https://www.akademia.o2.sk/hlasovanie/7177       

     • viac
     • ZŠ s MŠ Pod Vinbargom na lyžiarskom kurze 2020
     • ZŠ s MŠ Pod Vinbargom na lyžiarskom kurze 2020

     • 10.02.2020 15:49
     • 66 žiakov 7. ročníka ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove absolvovalo lyžiarsky kurz od 13.1.2020 -  17.1.2020 na lyžiarskych svahoch v Drienici.

      Lyžiarsky kurz prebiehal v uvoľnenej a priateľskej atmosfére. Cieľom kurzu bolo získať pre tento zimný šport čo najviac žiakov, vzbudiť záujem o lyžovanie, zalyžovať si, zabaviť sa, stráviť týždeň v horách, vštiepiť žiakom správne návyky a motorické zručnosti, na ktoré sa dá v ďalšom zdokonaľovaní nadviazať. Na ranné rozcvičky, prednášky a večerné diskotéky budú žiaci ešte dlho spomínať. Inštruktori kurzu Mgr. J. Krochta, Ing. Bc. T. Bodrucká, Mgr. P. Vasilega, Mgr. E. Gajdár, PaedDr. J. Senaj a Mgr. Z. Slezáková sa podieľali na bezproblémovom priebehu akcie a svojimi teoretickými poznatkami a praktickými skúsenosťami prispeli k splneniu samotného cieľa kurzu. Rodičia týchto žiakov môžu byť naozaj pyšní na „už lyžiarov“, ktorí môžu byť pre svojich rodičov budúcu zimnú sezónu dobrými inštruktormi lyžovania.

      Mgr. Jozef Krochta


      Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

     • viac
     • Európsky týždeň športu na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove
     • Európsky týždeň športu na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove

     • 09.10.2019 12:14
     • V čase od 23. septembra do 30. septembra 2018 prebieha v 38 krajinách Európy tzv. Európsky týždeň športu. Je to iniciatíva Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. Hlavnou témou celého týždňa je heslo BE ACTIVE, čo má nabádať k pohybu, nielen počas Európskeho týždňa športu, ale po celý rok.

      Podľa prieskumov, 60% Európanov nikdy alebo len veľmi zriedkavo cvičí a venuje sa nejakému športu. Prieskum ďalej tvrdí, že 49% Slovákov vôbec necvičí, ani nešportuje. Polovica Slovákov športu nevenuje žiadnu pozornosť. To má, samozrejme, svoje negatívne dôsledky na fyzické i psychické zdravie obyvateľstva Európy. Obyvateľstvo – ako celok – telesne upadá, čím si ohrozuje svoje zdravie, resp. v konečnom dôsledku si západná civilizácia svojím komfortom skracuje svoj život.

      Európsky týždeň športu je naozaj pre každého – bez ohľadu na vek či úroveň fyzickej zdatnosti. Môžu sa do neho zapojiť jednotlivci, športové organizácie i verejné orgány. Slovenským koordinátorom Európskeho týždňa športu je Národné športové centrum v Bratislave. Po celom Slovensku bude prebiehať široká škála aktivít.

      Do iniciatívy BE ACTIVE sa zapája aj naša škola, aby sme zvýšili povedomie žiakov, učiteľov i celej bardejovskej verejnosti v tejto veci. Všetci žiaci našej školy sa počas dvoch vyučovacích hodín zhromaždili na školskom dvore. Žiaci prvého stupňa sa unášali spoločným rytmom piesní. Starší žiaci druhého stupňa si nacvičili spoločnú choreografiu tzv. Belgického tanca, ktorý sa teší medzi našimi žiakmi mimoriadnej obľube, najmä na každoročne organizovaných žiackych plesoch.

      Určite chceme našim žiakom a širokej verejnosti ukázať, že súčasné deti nemusia sedieť zavreté vo svojich izbách, prilepení na tablet, telefón či počítač. Žiaci, ktorí sa učia anglický jazyk, dobre poznajú pojmy ako sú couch potato generation, resp. indoor generation. Tieto pojmy sa, bohužiaľ, udomácnili v slovníku sociológie a sú strašiakom životného štýlu 21. storočia. BE ACTIVE – heslo, ktoré sme na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom uchopili všetkými desiatimi, vyvolalo u detí pre nich typickú radosť z pohybu.


      Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
     • viac