• Chémia

     • Krajské kolo Chemickej olympiády 2019
     • Krajské kolo Chemickej olympiády 2019

     • 06.05.2019 08:35
     • Dňa 26.04.2019 sa na Katolíckej spojenej škole sv. Mikuláša v Prešove uskutočnilo krajské kolo chemickej olympiády. 32 najlepších chemikov - deviatakov z celého kraja súťažilo v teoretickej a praktickej časti. Náš žiak Peter PAĽA (9.A) sa umiestnil na 1. mieste so ziskom 99 bodov zo 100. Srdečne blahoželáme, výsledková listina KK na stiahnutie TU.
     • viac
     • Okresné kolo Chemickej olympiády 2019
     • Okresné kolo Chemickej olympiády 2019

     • 06.05.2019 08:20
     • Dňa 22.03.2019 sa na našej škole uskutočnilo okresné kolo chemickej olympiády. Náš žiak Peter PAĽA (9.A) sa umiestnil na 1. mieste a postupuje na krajské kolo, ktoré sa bude konať v Prešove. Blahoželáme!
     • viac
     • Školské kolo chemickej olympiády 2019
     • Školské kolo chemickej olympiády 2019

     • 06.03.2019 11:55
     • Dňa 08.02.2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo chemickej olympiády. Keďže nároky na vedomosti sú veľmi vysoké, zúčastnilo sa ho 7 žiakov. Výsledky sú následovné:
      1. miesto - Peter PAĽA 9.A
      2. miesto - Richard VASILEGA 9.A
      3. miesto - Emma SEMANIŠINOVÁ 9.A
      3. miesto - Terézia MAČUŠOVÁ 9.B
      Blahoželáme!
     • viac
     • Korešpondenčný seminár z chémie 2019
     • Korešpondenčný seminár z chémie 2019

     • 06.03.2019 11:48
     • V dňoch 27.-28. februára 2019 sme sa so žiakmi našej školy vybrali na finálové kolo korešpondenčného seminára z chémie, ktoré sa uskutočnilo v budove Gymnázia Leonarda Stöckela. Podmienkou účasti bola účasť na obidvoch domácich kolách, ktorú splnili dve žiačky v kategórii 8 a deviati žiaci v kategórii 9. Výsledky sú následovné:
       
      Kategória 8:
      úspešné riešiteľky Petra Prokopčáková (8.B) a Laura Paňková (8.B)

      Kategória 9:
      2. miesto Peter Paľa (9.A)
      4. miesto Richard Vasilega (9.A)
      úspešní riešitelia: Emma Semanišinová (9.A), Natália Lukáčová (9.A), Terézia Mačušová (9.B), Ema Adamišínová (9.B), Lenka Jonová (9.A). Sarah Goboňová (9.B) a Sofia Alexandra Achejevová (9.A)

       

      Srdečne blahoželáme!

     • viac