• Hudobná výchova

     • Slávik Slovenska 2023 - školské kolo

     • 27.04.2023 11:54
     • V piatok dňa 21. apríla 2023 sa na našej škole konalo školské kolo súťaže Slávik Slovenska 2023. Zúčastnili sa ho víťazi triednych kôl. V jednotlivých kategóriách sa umiestnili a ceny získali títo žiaci:

      1. kategória:
      1. miesto – Elissa Fellegiová (2.A)
      2. miesto – Alica Kowalská (3.C)
      3. miesto – Alexandra Patkaňová (2.B)
      Cena poroty – Natália Kučová (1.A)

      2. kategória:
      1. miesto – Timea Tvardzíková (6.B)
      2. miesto – Matúš Zubrík (5.A)
      3. miesto – Alex Kmeť (6.B)
      Ocenenie poroty – Júlia Klimeková (6.C)

      3. kategória:
      2. miesto – Katarína Mikulová (7.A)

      Žiačky, ktoré obsadili prvé miesta, nás budú reprezentovať na okresnom kole Slávik Slovenska 2023.

      Srdečne blahoželáme!


      Fotoalbum sa otvorí po klliknutí na obrázok.
     • viac
     • Bardstar 2022

     • 16.11.2022 12:04
     • Dňa 26. 10. 2022 sa v koncertnej sále ZUŠ M. Vileca konal 1. ročník súťaže v speve populárnej piesne BARDSTAR 2022. Zúčastnili sme sa jej ako publikum, ktoré prišlo potleskom podporiť mladé talenty, no najmä jednu zo súťažiacich, našu spolužiačku Adelu Belejčákovú. Spolu s ostatnými divákmi sa nám podarilo vytvoriť perfektnú atmosféru, čo ocenil aj predseda poroty Peter Bič. Ďalším členom poroty bola aj speváčka z kapely Peter Bič Projekt Viktória Vargová. Záver tohto podujatia nám veľmi spríjemnili svojimi skladbami ,,Hlava“ a ,,Čoskoro“.
      žiaci 7.A a 7.C

      Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.


      [nomore]
     • viac
     • Slávik Slovenska 2022 - okresné kolo

     • 03.06.2022 10:27
     • V stredu 11.5.2022 Základná umelecká škola Michala Vileca organizovala okresné kolo jubilejného 30. ročníka celoslovenskej speváckej súťaže Slávik Slovenska 2022.

      Súťaže v speve slovenských ľudových piesní sa zúčastnilo 38 mladých spevákov z 15 spojených, základných a základných umeleckých škôl celého bardejovského okresu. Súťažilo sa v troch kategóriách. Výsledný verdikt vyhlásila odborná porota v zložení – Mgr. Lucia Sobolčíková, Mgr. Mária Harňaková a PaedDr. Miroslav Micenko.

      Našu školu reprezentovali žiačky Elissa Fellegiová z 1.A a Timea Tvardziková z 5. C triedy. Obidve zaujali porotu a získali 2. miesta v 1. a 2. kategórii. Blahoželáme!


      Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
     • viac
     • Slávik Slovenska 2022 - školské kolo

     • 03.05.2022 11:03
     • V stredu dňa 27. apríla 2022 sa na našej škole konalo školské kolo súťaže Slávik Slovenska 2022. Zúčastnili sa ho víťazi triednych kôl. V jednotlivých kategóriách sa umiestnili a ceny získali títo žiaci:

      1. kategória:
      1. miesto – Elissa Fellegiová (1.A)
      2. miesto – Hermína Grichová (2.B)
      3. miesto – Alexandra Patkaňová (1.B)

      2. kategória:
      1. miesto – Tímea Tvardzíková (5.B)
      2. miesto – Katarína Mikulová (6.A)
      3. miesto – Matúš Zubrík (4.A)

      3. kategória:
      2. miesto – Bianka Udičová (7.D)

      Žiačky, ktoré obsadili prvé miesta, nás budú reprezentovať na okresnom kole Slávik Slovenska 2022.

      Srdečne blahoželáme!


      Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.[nomore]
     • viac
     • Vianočné koledy nášho regiónu
     • Vianočné koledy nášho regiónu

     • 15.01.2018 11:42
     • Súťaže vianočných kolied sa zúčastnilo mnoho talentovaných žiakov 5., 6. a 7. ročníka. Zaspievali sme si slovenské, šarišské a rusnacké vianočné koledy nášho regiónu. Jeden zo súťažiacich nám zaspieval známu anglickú koledu s názvom Christmas tree. Po prezentácii jednotlivých kolied nás porota pozitívne ohodnotila a pochválila za našu odvahu a snahu zúčastniť sa na speváckej súťaži. Na záver sme si v tomto krásnom adventnom období spoločne zaspievali svetoznámu koledu Tichá noc.


      Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
     • viac