• Súťaž - 2. svetová vojna

     • Popis súťaže

     •  

      „Minulosť sa nedá dodatočne meniť. Čo sa stalo, neodstane sa. Ale ten, kto zatvára očí pred minulosťou, slepne aj v prítomnosti. Ten, kto si nechce pamätať neľudskosť, stáva sa opäť náchylný k novej nebezpečnej nákaze... Uzmierenie nemôže existovať bez pamäti...“

      (R. Weizsäcker – prezident SRN – 1985)

       

      Súťažné aktivity budú prebiehať v troch kategóriách: Slovenský jazyk a literatúra, dejepis, výtvarná výchova. Dejepisná kategória bude prebiehať v troch samostatných kolách. Zapoja sa žiaci prvého aj druhého stupňa. Informácie nájdete na nástenných novinách, školskej internetovej stránke a oznámené budú aj prostredníctvom školského rozhlasu. Samozrejme najúspešnejších čaká kvalitná vecná odmena. Najúspešnejší triedny kolektív získa 1 deň podľa vlastného výberu bez vyučovania.

      Začiatok súťaže: 7. 4. 2016                        Koniec súťaže: 6. 5. 2016