• 3. kritérium - Práva detí v školskom vzdelávacom programe

     • Školský vzdelávací program a školský poriadok

     • Rešpektovanie a výučba práv detí sú jedným zo základných smerov stratégie našej školy a sú súčasťou nášho Školského vzdelávacieho programu, ktorý si môžete otvoriť/stiahnuť TU.

      Školský poriadok ako ďalší zo základných dokumentov školy sa prihovára priamo žiakom a je vytvorený v jazyku, ktorému deti rozumejú. Pozrieť/stiahnuť si ho môžete TU.