• Iné

     • Majstrovstva sveta v raketovom modelárstve v rumunskom BUZAU 2021

     • 13.10.2021 11:27
     • Slovenská reprezentácia v zložení 6 juniorov a 9 seniorov sa zúčastnila v dňoch od 30.09.2021 do 9.10.2021 na Majstrovstvách sveta v raketovom modelárstve v rumunskom meste Buzau.  Bardejovských modelárov reprezentovali za Združenie Bardejovských modelárov a CVČ pri základnej škole pod Vimbargom Marko Juročko, Tomáš Sokol a vedúci modelárskeho krúžku Ing. Vladimír Švec. Súťaže sa zúčastnili aj bývalý odchovanec krúžku Maroš Fecek a rodený Bardejovčan Ing. Marián Greš trvale žijúci v meste Zlín na Morave.

      Slovenská výprava bola úspešná a tak sme domov doniesli celkom 16 medailí, z toho:

      Juniori  9 medailí, jednotlivci 1 zlatú, 2 strieborné a 4 bronzové, družstvá 1 striebornú a 1 bronzovú),

      Seniori 7 medailí: jednotlivci 2 zlaté a 1 striebornú, družstvá 2 strieborné a 1 bronzovú,

      Konkrétne:

      Marko Juročko a Tomáš Sokol obsadili v družstvách 3. miesto (bronzovú medailu) v kategórii S3A padák, Maroš Fecek 2. miesto (striebornú medailu) v kategórii S1B raketa výška a 3. miesto v kategórii S8D raketoplán.  

      Ing. Marian Greš získal 1. miesto a titul majstra sveta pre rok 2021 v najzložitejšej kategórii S7 Makety skutočných rakiet.

      Všetkým členom reprezentácie gratulujeme a prajeme veľa športových úspechov.

      Ďakujem taktiež Mestu Bardejov, ktoré nám prispelo na samotnú prípravu a výjazd na Majstrovstva sveta v rumunskom Buzau.

      Ing. Vladimír Švec


      Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

     • viac
     • Slniečko vyrobené z koreňov stromu v areáli našej školy

     • 07.06.2021 22:37
     • Je dôležité, v akom estetickom priestore žijeme, pracujeme, existujeme. Snaha o skrášľovanie životného priestoru patrí k vlastnostiam, ktoré sú pre kvalitný život moderného človeka potrebné. Už v minulosti sme si vo vlastnej réžii skrášlili exteriér školy (revitalizácia parku pred telocvičňou), plynule v týchto činnostiach pokračujeme ďalej.

      Medzinárodný deň detí sme na našej škole využili „po gazdovsky“. Pred telocvičňou sa nachádza starý peň stromu. Keďže sme ho chceli zachovať, peň sme obkopali. Krásne sa ukázali korene, ktoré sme namaľovali do žltej farby. Vytvorilo sa slniečko, ktoré bude symbolicky svietiť na našich žiakov vždy, aj v daždi smiley

      Ruku k dielu priložili domáci „podvinbargskí“ učitelia (Mgr. Andrea Chovanová, Mgr. Slavka Bobaliková, Mgr. Alena Malegová) i naši starší, fyzicky zdatní žiaci. Všetkým srdečne ďakujem a vážim si ich snahu o skrášlenie prostredia našej školy.

      Celú akciu vnímame ako výchovný moment pre našich žiakov, ktorí sa v budúcnosti o svoje životné priestory budú starať.

      Mgr. Milena Kravcová
      riaditeľka ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove


      Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

     • viac
     • ZŠ s MŠ Pod Vinbargom zaplavená veselými ponožkami

     • 26.03.2021 22:34
     • Módny výstrelok, trend či nepozornosť pri obúvaní?

      21. marec 2021 je v prvom rade symbolom kampane World Down Syndrome Day iniciatívy LOTS of SOCKS na podporu povedomia o Downovom syndróme. V rámci projektu Erasmus+ Empathy – a way to the human being žiaci a členovia rodín zo ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove podporili túto kampaň. Cieľom tohto dňa bolo zvýšiť povedomie ľudí o genetickom ochorení a začlenení ľudí s Downovým syndrómom do spoločnosti. Dátum bol symbolicky odvodený z číslic 3 a 21, keďže pri tejto diagnóze ide o trizómiu 21. chromozómu.

      Ako pár zdanlivo nesúrodých ponožiek dobre plní funkciu a zahreje nohy, tak aj ľudia s Downovým syndrómom k nám bežným ľuďom patria, obohacujú naše životy, sú neodmysliteľnou súčasťou rodín, školských kolektívov, športových družstiev, divadelných a tanečných súborov – ich inakosť ich nesmie diskriminovať a segregovať.

      Rozdielnymi ponožkami demonštrujeme, že chápeme, že inakosť je normálna a patrí do nášho života!

      Mgr. Petra Csuková
      ZŠ s MŠ Pod Vinbargom


      Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

     • viac
     • ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove zapojená do „online/virtuálneho“ medzinárodného stretnutia (Erasmus+)

     • 15.12.2020 10:15
     • ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove je zapojená do dvojročného (2019 – 2021) medzinárodného projektu Erasmus+ pod názvom „Empatia - cesta k človeku“ (Empathy – a way to the human being, 2019-1-SK01-KA229–060793).

      Do projektu sú zapojené 4 školy z týchto európskych krajín: Slovensko – Základná škola s materskou školou Pod Vinbargom v Bardejove (koordinátor), Severné Macedónsko - OOU ,,Brakja Miladinovci,, Kumanovo (partner), Turecko - Özel Çözüm Ortaokulu (partner) a Poľsko - Zespol Szkol w Pozezdrze (partner).

      Prvé stretnutie projektových partnerov (tzv. „kick-off meeting“) sa uskutočnilo na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove v novembri 2019. Tím pracovníkov školy pod vedením pani riaditeľky Mgr. Mileny Kravcovej a za odbornej asistencie Mgr. Soni Sosenkovej pripravil pre účastníkov pobytu zaujímavú, vyváženú kombináciu aktivít, atrakcií a workshopov. Bolo to ešte v „normálnych“ časoch, kedy sme si užívali atmosféru medzinárodných stretnutí na vlastnej koži.

      Druhé medzinárodné stretnutie partnerov v Severnom Macedónsku bolo naplánované v apríli 2020. Žiaci i učitelia boli vysoko motivovaní vycestovať a spoznať krajinu, mesto i školu nášho partnera. Avšak, do hry vstúpila pandémia, ktorá prerušila projektové aktivity na 6 mesiacov (po dohode s jednotlivými národnými agentúrami všetkých partnerských krajín).

      Pandémia tu stále je, preto v projekte pokračuje v „online“ podobe. V týždni od 7. do 11. decembra 2020 prebehlo virtuálne stretnutie partnerských tímov žiakov a učiteľov. Aktivity prebiehali pod taktovkou partnera zo Severného Macedónska, ktorý pre nás zostavil zaujímavý program. Pracovalo sa v platforme ZOOM. Sedem našich žiakov (Bruno Mačej, Adela Mojdisová, Samuel Chovan, Izabela Miklošová, Sonja Homzová, Lívia Hudáková, Barbora Mikulová) a 4 učitelia (Mgr. Petra Csuková, Mgr. Peter Vasilega, Ing. Dušan Kuča, Mgr. Ján Šoltés) sa venovali centrálnej téme projektu: empatii. Empatia je pre žiakov jednou z kľúčových tém v súčasnej pandemickej situácii. Vcítenie, vciťovanie sa, prenášanie sa do sveta predstáv druhého, do jeho emócií, spôsobu myslenia a postojov.

      V úvode si žiaci i učitelia mali možnosť pozrieť zaujímavé prezentácie o Severnom Macedónsku, partnerskom meste Kumanovo i o celom vzdelávacom systéme v ich krajine. Následne všetci účastníci virtuálneho stretnutia absolvovali vedomostný kvíz zo sledovaných prezentácií. Takto nenásilne, úplne prirodzene sa žiaci zo 4 partnerských krajín spoznali, zoznámili a 5 dní spolu na diaľku pracovali.

      Každé ráno začalo tzv. „ice breaker“ hrami, ktoré stimulovali žiacku pozornosť okamžite. Už od marca 2020 sa jednotlivé partnerské štáty nachádzajú v COVID-19 období, žiaci i učitelia sa radi podelili o svoje zážitky z tohto ťažkého spoločenského obdobia. Zo všetkých žiakov sa vytvorili medzinárodné  tzv. „breakout rooms“, v ktorých žiaci diskutovali, ako zvládajú COVID-19 obdobie vo svojich rodinách, vo svojom osobnom živote i pri školských povinnostiach. Vzájomne si vymieňali skúseností. Na žiakoch bolo vidno, že ich to baví, že diskutujú s rovesníkmi, ktorí riešili alebo riešia rovnaké problémy ako oni. Čas, kedy žiaci pracovali, sme my, učitelia, využili na formálne i neformálne debaty.

      Žiaci prejavili vysokú technickú zručnosť, keď vyrábali „virtuálne plagáty“ v aplikácii Miro Whiteboard, resp. Canva. K téme pristúpili kreatívne, ale najmä empaticky. 4 medzinárodné tímy žiakov v „breakout rooms“ diskutovali väčšinou času. Po uplynutí času si tímy zvolili svojho lídra, ktorý následne prezentoval výsledky tímovej práce ostatným žiakom.

      Medzinárodné tímy žiakov vypracovali, podľa inštrukcií učiteľov zo Severného Macedónska, svoje „Eleven Poems“. Počas projektového týždňa žiaci mali za úlohu vytvoriť video „Svet bez empatie“, následne jednotlivé videá boli žiakmi prezentované. Na konci týždňa si všetci žiaci zaspievali spoločnú vianočnú pieseň „Jinble bells“ za hudobného doprovodu slovenských učiteľov i žiačky (harmonika + husle + paličky).

      V úplnom závere sa všetci účastníci virtuálneho stretnutia veľmi kladne vyjadrili o kvalite online týždňa v záverečnom „feedbacku“. Veríme, že sa spoločenská situácia v nasledujúcich mesiacoch zlepší, lebo v máji 2021 je na programe ďalšie stretnutie projektových partnerov v Poľsku. Aj virtuálne stretnutie má svoje čaro, ale radi by sme do Poľska už fyzicky vycestovali.

      Veľmi oceňujeme profesionálny prístup Macedónskeho partnera, ktorý si s online týždňom poradil bez väčších problémov.

      Mgr. Ján Šoltés
      za žiakov a učiteľov zapojených do online projektového týždňa
       


      [nomore]

     • viac