• Elektronická prihláška

  • Prihláška na štúdium na našej škole

   ZÁKLADNÁ ŠKOLA:

   Prosím, vyplňte v prihláške svoje kontaktné údaje (email, t.č.), aby sme Vás v prípade potreby vedeli kontaktovať. Ďakujeme.

   Vážení rodičia, ak vaše dieťa absolvovalo špeciálno-pedagogické alebo psychologické vyšetrenie, alebo bolo v MŠ alebo predošlej ZŠ integrované, zaškrtnite tieto skutočnosti v sekcii Školská integrácia. Ďakujeme.

   Neoddeliteľnou súčasťou elektronickej prihlášky je tlačivo s podpismi oboch zákonných zástupcov. Prosíme Vás, aby ste si ho vytlačili, podpísali a doručili škole - stačí pri prevzatí rozhodnutia o prijatí dieťaťa na vzdelávanie v základnej škole, ktoré Vám bude vydané do 15. júna 2023. Konkrétny dátum prevzatia Rozhodnutia Vám bude zaslaný na email.

   Podrobné informácie o zápise do 1. ročníka nájdete na stránke ministerstva školstva:
   https://www.minedu.sk/usmernenie-k-zapisu-do-1-rocnika-a-prijimaniu-deti-na-vzdelavanie-v-zakladnej-skole-na-skolsky-rok-20232024/

    

   MATERSKÁ ŠKOLA:

   Ak chcete prihlásiť svoje dieťa do našej materskej školy, kliknite sem (aktívne od 1.5.2023). K prihláške je potrebné doložiť Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa potvrdené všeobecným lekárom pre deti a dorast, ktoré je potrebné doručiť do materskej školy do 31.5.2023, alebo oskenovať a poslať na mail mspodvinbargom@gmail.com

    

   Vyplnenie prihlášky

   Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


   Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

   Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
   Kód formulára: