• Elektronická prihláška

 • Prihláška na štúdium na našej škole

  Prosím, vyplňte v prihláške svoje kontaktné údaje (email, t.č.), aby sme Vás v prípade potreby vedeli kontaktovať. Ďakujeme.

  Vážení rodičia, ak vaše dieťa absolvovalo špeciálno-pedagogické alebo psychologické vyšetrenie, alebo bolo v MŠ alebo predošlej ZŠ integrované, zaškrtnite tieto skutočnosti v sekcii Školská integrácia. Ďakujeme.

  Ak chcete prihlásiť svoje dieťa do našej materskej školy, kliknite sem.

   

  Vyplnenie prihlášky

  Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


  Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

  Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
  Kód formulára: