• Matematika

     • Okresné kolo Matematickej olympiády

     • 27.04.2021 08:29
     • Ďalšou matematickou súťažou, v ktorej si žiaci vyskúšali, aké je súťažiť v online priestore, bolo okresné kolo matematickej olympiády, ktoré sa uskutočnilo 31. 3. 2021. Tento štvrtok si zmerali svoje sily žiaci 6., 7. a 8. ročníka základných škôl bardejovského okresu. Našu školu úspešne reprezentoval Matúš Brezáni zo 6.D triedy pod taktovkou p. uč. Sima. S náročnými úlohami si poradil výborne a obsadil krásne delené druhé a tretie miesto.

      Srdečne blahoželáme

      Učitelia matematiky

     • viac
     • Okresné kolo Pytagoriády

     • 27.04.2021 08:24
     • Pandemická situácia presunula vyučovanie do online priestoru, ale ani to nemohlo zabrániť konaniu matematických súťaží. V dňoch 13. a 14. 4. 2021 sa uskutočnilo OK Pytagoriády online formou cez EDUPAGE. Najmladší súťažiaci, žiaci 3. a 4. ročníka, súťažili pomocou počítačov v škole, zvyšné kategórie v pohodlí domáceho prostredia.

      Našu školu úspešne reprezentovali:

      P3 (3. ročník):
      Richard Jurečko z 3.B pod vedením p. uč. Volčkovej obsadil 2. miesto

      P6 (6. ročník):
      Roman Chovan zo 6.D obsadil 1. miesto, pripravoval ho p. uč. Sim
      Natália Sidorjaková zo 6.B obsadila 2. miesto, pripravovala ju p. uč. Čopáková

      Úspešnými riešiteľmi bez umiestnenia na popredných miestach boli:

      P3: Michal Malega z 3.A
      P4: Terézia Krížová zo 4.B
      P5: Oliver Žula z 5. A a Nina Džubáková z 5.B
      P6: Matúš Brezáni zo 6.D
      P8: Lukáš Tomčo z 8.D

      Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme

      Učitelia matematiky

     • viac
     • SGBOJ - naši deviataci úspešne zabojovali

     • 02.03.2021 07:35
     • Súkromné gymnázium DSA v Bardejove zorganizovalo už druhýkrát matematicko-logickú súťaž 4-členných družstiev v riešení zaujímavých úloh z matematiky pod názvom SGBOJ pre žiakov 8. a 9. ročníka. Keďže epidemiologická situácia neumožnila, aby súťaž prebehla prezenčne, prebiehala online. Do tejto súťaže sa zapojili aj naši žiaci, ktorých na súťaž pripravovala Mgr. Čopáková. V stredu 17. 2. 2021 naše družstvo v zložení: kapitán Samuel Chovan, členovia Miriam Majerníková, Adela MojdisováBruno Mačej, všetci z 9. B triedy, sa posadilo pred obrazovky počítačov a zmeralo si svoj dôvtip a um s družstvami zo základných škôl bardejovského okresu. Tvrdý boj sa vyplatil, pretože si po dvoch hodinách vybojovali krásne 2. miesto so ziskom 54 bodov, a iba s trojbodovou stratou na prvé družstvo. Výsledky súťaže pri jednotlivých žiakoch budú zohľadnené v prijímacom konaní na DSA. Gratulujeme!
     • viac
     • MAT - Okresné kolo matematickej olympiády

     • 03.02.2021 15:05
     • Pandémia koronavírusu zastavila prakticky celý svet, ale nemohla zastaviť najšikovnejšie matematické hlavy Bardejovského okresu. Dňa 27. 1. 2021 sa aj napriek nepriaznivej situácii konalo okresné kolo matematickej olympiády, ktoré prebiehalo online formou. Počas 4 hodín riešili súťažiaci 4 matematické úlohy, a ako napovedá samotný čas, tieto úlohy nie sú vôbec ľahké. Najlepšie si počítal Samuel Chovan z 9.B triedy, ktorý získal ako jediný súťažiaci plný počet bodov a umiestnil sa na zlatej priečke, ktorá mu zaručila postup do krajského kola.

      Srdečne blahoželáme!

     • viac
     • MAT - Veľká noc a matematika (vyuč. M. Sim)

     • 20.04.2020 13:37

     • V rámci týždňa aktivít dostali jednotlivé triedy tieto úlohy:
      Žiaci 5.A a 6.A triedy mali namaľovať veľké veľkonočné vajíčko a ozdobiť ho matematickými príkladmi alebo tvarmi, každá trieda zvlášť podľa určeného zadania. Piataci ozdobovali vajíčko príkladmi z premeny jednotiek a šiestaci  úlohami na obsah štvorca a obdĺžnika.
      7.B trieda mala namaľovať veľkonočný korbáč, pričom mali pomocou zlomkov vypočítať počty stužiek každej farby.
      Žiaci 8.C triedy mali urobiť výpis bločku z veľkonočného nákupu a vypočítať, koľko percent z tejto sumy tvorí suma za šunku a za vajíčka.
      9.C trieda mala napísať jeden veľkonočný recept, a potom mali prepočítať množstvo jednotlivých ingrediencií, aby ním nasýtili celú triedu.

      Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
     • viac