• Project City in Photo

     • Cieľom projektu je ponúknuť študentom dobré alternatívy na zlepšenie ich zručností, motivovať ich a povzbudiť ich, aby rozvíjali a vyjadrovali svoju kreativitu. Požiadavky súčasných vzdelávacích systémov nepodchytávajú zapájanie študentov do mimoškolských aktivít a chceme ich aktívnejšie zapájať do ich vlastnej vzdelávacej cesty, aby sme im umožnili rozvíjať sa a zároveň robiť niečo, čo ich baví.

      Či už ide o študentov vysokej alebo nižšej úrovne, našich študentov spája rovnaká túžba stretnúť sa s ostatnými študentmi, podeliť sa o svoje vášne, záujmy a záľuby, spolupracovať, dobre komunikovať a spoločne sa učiť o európskych kultúrach. Práca s fotografiou je pomerne málo známa pre našich študentov a aj preto sme sa rozhodli vstúpiť do tajov fotografie. Väčšina ľudí vie, ako obsluhovať fotoaparát, no nás zaujíma aj skrytá stránka tohto umenia. Okrem študentov sa sústredíme na učiteľov a radi sa podelíme o poznatky a postupy, aby sme ich mohli prispôsobiť našim školám. Veríme, že od každej partnerskej krajiny a školy sa máme čo učiť, pričom každý z nás čelí niektorým ťažkostiam, ktoré by sme chceli prekonať, pričom si všímame, ako iné školy čelia podobným situáciám. Aby sme dosiahli všetky tieto ciele a dali projektu silnejší interkultúrny prvok.

      Preto budú zorganizované počas projektu 3 výmenné pobyty študentov:

      1 - Deň v mojom živote - základy fotografie;

      2 - Moja škola, Moje mesto - techniky farby, svetla a dizajnu a Princípy kompozície;

      3 - Môj región, moja Európa - Zachytenie pohybu v obrázkoch a úprava fotografií.