• 2. kritérium - Nástenka

     • Aktivity

     • Deti našej školy vytvorili vo vestibule nástenku, na ktorej sú uvedené práva detí a informácie o práci a poslaní organizácie UNICEF.

      Nástenka poukazuje aj na život detí žijúcich v chudobe. Ukážky fotografií detí žijúcich v biede a v nedostatku kontrastujú s každodenným životom detí našej školy, ktoré si často možno ani neuvedomujú, aké majú šťastie, že sa narodili v krajine bez vojen, v ktorej môžu bezstarostne žiť, tešiť sa z lásky svojich najbližších, vzdelávať sa a venovať svojim záľubám a záujmom.

      Na nástenke, ale informáciou od triednych učiteľov a formou rozhlasových príspevkov budú deti pravidelne informované o aktivitách v našej škole.

       

      Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.