• 6. kritérium - Spoločné neformálne stretnutia a i.

     • Spoločné konzultačné stretnutia

     • Na našej škole zapájame žiakov do rôznych aktivít a podujatí. Tentokrát sme sa rozhodli dať im možnosť zúčastniť sa spolu s rodičmi na konzultačnom stretnutí. Žiaci tak mali možnosť vypočuť si priamo stanovisko triedneho učiteľa k práci žiaka, sledovať reakcie učiteľa a vyjadriť sa k zhodnoteniu. Páčila sa im možnosť zapojiť sa do rozhovoru učiteľ – rodič – žiak.

      Žiaci rodičom ukázali nielen písomné práce z vyučovacích predmetov, ale aj rôzne tvorivé práce. Vysvetľovali rodičom, ktoré úlohy zvládli, ktoré nevedeli a kde urobili chyby z nepozornosti či z nevedomosti. Spoločná forma konzultačného stretnutia sa stretla s pozitívnym ohlasom a tak budeme v tejto forme pokračovať. smiley


      Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.