• Usmernenia ohľadom COVID-19

     • Oznam - AG testy

     • 25.01.2023 10:32
     • Vážení rodičia,
      v dňoch 30.1. - 31.1.2023 (PO-UT) v čase 7:00 - 16:30 budeme na vrátnici školy vydávať AG testy pre žiakov. Prosíme tých z Vás, ktorí mate záujem, aby ste si prišli prevziať testy pre Vaše deti, nakoľko pri prevzatí testu musí byť prítomný zákonný zástupca žiaka, ktorý test preberá na protipodpis. Po vyhradenom termíne sa už testy nebudú vydávať. Ďakujeme za porozumenie.
     • viac
     • Oznam

     • 30.08.2022 18:37
     • V súlade s odporúčaniami v materiáli Zelená otvoreným školám v školskom roku 2022/2023, ktorý vydalo MŠVVaŠ dňa 16.08.2022, a so súhlasom zriaďovateľa vydáva riaditeľka školy Podmienky a vnútorný režim školy, podmienky vstupu do priestorov školy a podmienky na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a zamestnancov školy od 5. 9. 2022 (zaslané prostredníctvom Edupage).

      Zelená otvoreným školám: https://www.minedu.sk/zelena-otvorenym-skolam/
     • viac
     • Oznam - vyzdvihnutie samotestov

     • 26.08.2022 22:42
     • Oznamujeme všetkým zákonným zástupcom detí,
      ktorí si objednali samotesty k novému školskému roku,
      aby si ich prišli vyzdvihnúť 
      od 30.08.2022 do 31.08.2022 (t.j. utorok, streda)
      v čase od 7.00 do 16.30.

           Samotesty sa vydávajú v budove školy na vrátnici cez okienko.
      Testy si musí prevziať osobne zákonný zástupca dieťaťa.

      Budúcim prvákom budú odovzdané samotesty dňa 05.09.2022 cez triednych učiteľov.

      Zákonný zástupca je povinný oznámiť škole v novom školskom roku 2022/2023 použitie samotestu cez edupage.
      Mgr. Milena Kravcová
      riaditeľka školy
     • viac
     • Oznam

     • 25.04.2022 10:32     • Pre zväčšenie kliknite na obrázok.
      [nomore]
     • viac