• Usmernenia ohľadom COVID-19

     • Poďakovanie

     • 28.09.2021 09:49
     • Vážení rodičia,
      ďakujeme Vám za Váš zodpovedný prístup k samotestovaniu Vaších detí, ktorým chránite nielen ich zdravie, ale aj zdravie spolužiakov a rodinných príslušníkov Vašich detí a v neposlednom rade aj zdravie našich učiteľov.
      ĎAKUJEME, že zodpovedne robíte testy každý pondelok a štvrtok.
      Distribúcia ďalších samotestov bude budúci týždeň. Ďakujeme.
      Mgr. Milena Kravcová, riaditeľka
     • viac
     • Oznam

     • 20.09.2021 12:54
     • Vážení rodičia, ktorí ste si dnes prevzali testovacie sady. Na základe odporúčania Ministerstva školstva vás žiadame o prvé domáce testovanie vašich detí, ktoré absolvujte vo štvrtok ráno (23.9.2021) pred príchodom do školy. Prosíme vás, o realizácii testu informujte triednych učiteľov prostredníctvom Edupage správy alebo SMS. O výsledku testu informujte triednych učiteľov iba v prípade, ak je test pozitívny, a v tom prípade zároveň kontaktujte aj lekára svojho dieťaťa. Ďakujeme.

      Inštruktážne video, ako vykonať samotestovanie pripravené Ministerstvom zdravotníctva SR:
     • viac
     • Oznam

     • 15.09.2021 10:42


     • Pre zväčšenie kliknite na obrázok.
     • viac
     • Dôležitý oznam

     • 31.08.2021 15:29
     • Otvorenie šk. roka 2021/2022
       
      Slávnostné otvorenie šk. roka 2021/2022 bude 2.9.2021 prebiehať následovne:
       
      • 7:30 - príchod žiakov 2.-9. ročníkov - presun do tried
      • 8:00 - príchod žiakov 1. a 5. ročníka na školský dvor, kde prebehne rozdelenie do tried (v prípade nepriaznivého počasia presun do školskej jedálne)
      • 8:15 - príhovor riaditeľky školy v školskom rozhlase

      Podmienkou nástupu žiaka do školy 2.9.2021 a po každom prerušení dochádzky v trvaní 3 a viac po sebe následujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) je "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" žiaka, ktoré predkladá rodič prostredníctvom Edupage.

      Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti
       
      Podmienkou nástupu žiaka do školy 2.9.2021 a po každom prerušení dochádzky v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní je písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, ktoré je potrebné poskytnúť škole prostredníctvom EDUPAGE = Návod, ako podať písomne vyhlásenie o bezpríznakovosti cez Edupage.
       
      Prváčikovia a ich 1. deň v škole
       
      Všetky pokyny nájdete tu: Prvacikovia_-_prvy_den_v_skole.pdf

      Kloktacie testy
       
      Rodičia si prevezmú testy vo štvrtok 2.9.2021 v čase od 8:00 do 16:30 na vrátnici školy. Rodič si prevezme test OSOBNE na protipodpis. Po prevzatí testu je potrebné ho uschovať v chladničke.

      Test sa realizuje v piatok v domácom prostredí a je potrebné dodržať tieto opatrenia: dezinfikovať si ruky pred samotným testovaním a dve hodiny pred testom je zakázané jesť, piť, kloktať, žuť žuvačku, umývať zuby, použiť sprej do nosa/hrdla.

      POSTUP REALIZÁCIE TESTU, viď video:
       
     • viac