• Výtvarná výchova

     • Najkrajšia vianočná ikebana 2022

     • 20.12.2022 23:02
     • Vianočnú atmosféru na našej škole umocnila aj výtvarná súťaž „Najkrajšia vianočná ikebana“,
      ktorá sa uskutočnila dňa 13.12.2022. Šikovní a tvoriví žiaci druhého stupňa vytvorili z prírodných materiálov a dekorácií veľmi pekné a voňavé vianočné svietniky – ikebany. Všetci súťažiaci boli ocenení sladkou odmenou. Po ukončení súťaže môžu ikebany obdivovať aj ostatní žiaci v priestoroch školy. Veríme, že súťažiaci inšpirovali aj iných žiakov, aby si podobné dekorácie zhotovili na svoj sviatočný vianočný stôl. Všetkým prajeme krásne Vianoce.

      Ocenení žiaci: Bakalárová Ema 5.B, Mlynaričová Sofia 5.B, Michal Malega 5.A, Kožlejová Klára 5.B, Švecová Karin 5.B, Tomáš Jančík 6.A, Dávid Čuška 6.A, Samantha Marcinová 9.C, Šarlota Semanišinová 9.C
      Mgr. Alena Malegová

      Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
     • viac
     • Deň Zeme na hodinách výtvarnej výchovy

     • 02.05.2022 10:17
     • Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie a znečisťovanie životného prostredia. Zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, je potrebné venovať sa životnému prostrediu. Myšlienkou tohto dňa je zlepšiť spoločné celosvetové úsilie chrániť poklady našej Zeme pre nás ako aj pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi.

      Podľa vedcov sa do roku 2015 vyrobilo celkovo 8,3 miliárd ton plastov, z toho 6,3 miliárd ton je dnes plastovým odpadom. Jedna plastová fľaša PET, či plastová slamka sa rozkladá v zemi niekoľko desaťročí či dokonca stáročí. To je len jedna z mnohých environmentálnych záťaží, ktorá ťaží našu Zem. Aj žiaci 2. stupňa našej školy sa aktívne zamýšľajú nad týmito problémami a cítia zodpovednosť za naše životné prostredie. Dokázali to aj tvorivosťou na hodinách výtvarnej výchovy, kde zužitkovali svoje doterajšie vedomosti o ekologických problémoch našej planéty a vytvorili zaujímavé plagáty na túto aktuálnu tému. Práce žiakov si môžete pozrieť v galérii.

      Mgr. A. Malegová


      Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

     • viac
     • 22. apríla 2021 si pripomíname 51. výročie od oslavy prvého Dňa Zeme

     • 26.04.2021 10:01
     • Klíma na našej planéte sa rýchlo mení a človek je za tieto zmeny priamo zodpovedný. Dopady týchto zmien už pociťujeme vo všetkých oblastiach našej Zeme. Obzvlášť negatívne sú dopady na tých najzraniteľnejších, na životy detí, ktorých kvalita sa v dôsledku zmeny klímy bude prudko zhoršovať a to nie iba v krajinách sociálne slabších. V dôsledku prírodných katastrof súvisiacich so zmenou klímy musí svoje domovy navždy opustiť ročne viac ako 22 miliónov ľudí. Extrémne prejavy počasia sa za posledných 30 rokov viac ako zdvojnásobili a zintenzívnili, spôsobili veľké suchá a povodne. Úplne sme prišli takmer o štvrtinu celkovej poľnohospodárskej pôdy, v dôsledku čoho budú ďalšie generácie detí trpieť hladom a podvýživou. Každý z nás môže svojou malou „troškou“ prispieť k zlepšeniu tejto situácie. Svojím zodpovedným myslením a najmä konaním. Aj na online vyučovacích hodinách biológie a výtvarnej výchovy sme si pripomenuli tento významný deň a venovali sa najväčším ekologickým problémom dnešnej doby. Naši šikovní žiaci pretavili svoje poznatky z tejto problematiky do výtvarných prác a plagátov.  Ich výtvory si môžete pozrieť v našej galérii.

      Mgr. Alena Malegová


      Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

     • viac
     • 16. október - Svetový deň výživy

     • 26.10.2020 10:50
     • Svetový deň výživy sa oslavuje každoročne 16. októbra už od roku 1981. Výživa je významný faktor životného štýlu, ktorý ovplyvňuje naše zdravie. Poskytuje krytie základných potrieb energie a jednotlivých živín potrebných pre život. Preto sme si tento deň pripomenuli aj so žiakmi našej školy. Aj keď na diaľku, ale o to usilovnejšie, malí aj veľkí žiaci kreslili, maľovali, zhotovovali zaujímavé plagáty, prezentácie na túto pre nás všetkých dôležitú tému. Aj naši šikovní žiaci si uvedomujú, že zdravá strava a zdravý životný štýl sú kľúčom k zdravému životu a o to viac v tomto neľahkom covidovom období.

      A. Malegová


      Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

     • viac