• Výtvarná výchova

     • 22. apríla 2021 si pripomíname 51. výročie od oslavy prvého Dňa Zeme

     • 26.04.2021 10:01
     • Klíma na našej planéte sa rýchlo mení a človek je za tieto zmeny priamo zodpovedný. Dopady týchto zmien už pociťujeme vo všetkých oblastiach našej Zeme. Obzvlášť negatívne sú dopady na tých najzraniteľnejších, na životy detí, ktorých kvalita sa v dôsledku zmeny klímy bude prudko zhoršovať a to nie iba v krajinách sociálne slabších. V dôsledku prírodných katastrof súvisiacich so zmenou klímy musí svoje domovy navždy opustiť ročne viac ako 22 miliónov ľudí. Extrémne prejavy počasia sa za posledných 30 rokov viac ako zdvojnásobili a zintenzívnili, spôsobili veľké suchá a povodne. Úplne sme prišli takmer o štvrtinu celkovej poľnohospodárskej pôdy, v dôsledku čoho budú ďalšie generácie detí trpieť hladom a podvýživou. Každý z nás môže svojou malou „troškou“ prispieť k zlepšeniu tejto situácie. Svojím zodpovedným myslením a najmä konaním. Aj na online vyučovacích hodinách biológie a výtvarnej výchovy sme si pripomenuli tento významný deň a venovali sa najväčším ekologickým problémom dnešnej doby. Naši šikovní žiaci pretavili svoje poznatky z tejto problematiky do výtvarných prác a plagátov.  Ich výtvory si môžete pozrieť v našej galérii.

      Mgr. Alena Malegová


      Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

     • viac
     • 16. október - Svetový deň výživy

     • 26.10.2020 10:50
     • Svetový deň výživy sa oslavuje každoročne 16. októbra už od roku 1981. Výživa je významný faktor životného štýlu, ktorý ovplyvňuje naše zdravie. Poskytuje krytie základných potrieb energie a jednotlivých živín potrebných pre život. Preto sme si tento deň pripomenuli aj so žiakmi našej školy. Aj keď na diaľku, ale o to usilovnejšie, malí aj veľkí žiaci kreslili, maľovali, zhotovovali zaujímavé plagáty, prezentácie na túto pre nás všetkých dôležitú tému. Aj naši šikovní žiaci si uvedomujú, že zdravá strava a zdravý životný štýl sú kľúčom k zdravému životu a o to viac v tomto neľahkom covidovom období.

      A. Malegová


      Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

     • viac