Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Pozvánka

  Pre zväčšenie kliknite na obrázok.

 • Európsky týždeň športu na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove

  V čase od 23. septembra do 30. septembra 2018 prebieha v 38 krajinách Európy tzv. Európsky týždeň športu. Je to iniciatíva Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. Hlavnou témou celého týždňa je heslo BE ACTIVE, čo má nabádať k pohybu, nielen počas Európskeho týždňa športu, ale po celý rok.

  Podľa prieskumov, 60% Európanov nikdy alebo len veľmi zriedkavo cvičí a venuje sa nejakému športu. Prieskum ďalej tvrdí, že 49% Slovákov vôbec necvičí, ani nešportuje. Polovica Slovákov športu nevenuje žiadnu pozornosť. To má, samozrejme, svoje negatívne dôsledky na fyzické i psychické zdravie obyvateľstva Európy. Obyvateľstvo – ako celok – telesne upadá, čím si ohrozuje svoje zdravie, resp. v konečnom dôsledku si západná civilizácia svojím komfortom skracuje svoj život.

  Európsky týždeň športu je naozaj pre každého – bez ohľadu na vek či úroveň fyzickej zdatnosti. Môžu sa do neho zapojiť jednotlivci, športové organizácie i verejné orgány. Slovenským koordinátorom Európskeho týždňa športu je Národné športové centrum v Bratislave. Po celom Slovensku bude prebiehať široká škála aktivít.

  Do iniciatívy BE ACTIVE sa zapája aj naša škola, aby sme zvýšili povedomie žiakov, učiteľov i celej bardejovskej verejnosti v tejto veci. Všetci žiaci našej školy sa počas dvoch vyučovacích hodín zhromaždili na školskom dvore. Žiaci prvého stupňa sa unášali spoločným rytmom piesní. Starší žiaci druhého stupňa si nacvičili spoločnú choreografiu tzv. Belgického tanca, ktorý sa teší medzi našimi žiakmi mimoriadnej obľube, najmä na každoročne organizovaných žiackych plesoch.

  Určite chceme našim žiakom a širokej verejnosti ukázať, že súčasné deti nemusia sedieť zavreté vo svojich izbách, prilepení na tablet, telefón či počítač. Žiaci, ktorí sa učia anglický jazyk, dobre poznajú pojmy, ako sú couch potato generation, resp. indoor generation. Tieto pojmy sa, bohužiaľ, udomácnili v slovníku sociológie a sú strašiakom životného štýlu 21. storočia. BE ACTIVE – heslo, ktoré sme na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom uchopili všetkými desiatimi, vyvolalo u detí pre nich typickú radosť z pohybu.

  Európsky týždeň športu na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • ŠKD - Jesenná výzdoba

  Jeseň na mnoho farebných krás. Pani vychovávateľky ju pretvorili do takejto podoby. Veríme, že poteší každého, kto sa pri nej zastaví.

  L.M.


  ŠKD - Jesenná výzdoba - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • Pozvánka

  Mesto Bardejov pozýva... (pre zväčšenie kliknite na obrázok)

 • Svetový deň zvierat na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove

  Dňa 4. októbra sa na našej planéte oslavuje SVETOVÝ DEŇ ZVIERAT. Ľahko ho identifikujeme pod anglickým označením WAD – World Animal Day. Zvieratá sú súčasťou a krásou života na tejto planéte, život bez nich si už len ťažko vieme predstaviť. Zvieratá nie sú veci, ktoré môžeme kedykoľvek zahodiť ako čokoľvek iné. Sú to živé tvory, ktoré majú svoje emócie, putá, potreby. Svetový deň zvierat je oslavou vzťahu medzi ľudstvom a ríšou zvierat. Každoročne sa pre verejnosť pripravujú akcie zamerané na ochranu zvierat, propagujú sa útulky pre zvieratá. Do pozornosti sa dostávajú jednotlivci i organizácie, ktoré organizujú podujatia, ktorých cieľom je naplniť poslanie Svetového dňa zvierat.

  Do tejto celosvetovej iniciatívy sa zapojila aj naša škola, ako jediná škola v meste a okrese Bardejov. Dňa 26. septembra 2019 si žiaci mali možnosť pozrieť ukážky profesionálnych policajných psovodov na školskom ihrisku. Policajti porozprávali žiakom stručne o úlohách psov v Policajnom zbore Slovenskej republiky. Následne im policajti prezentovali ukážky psa v akcii: ako reaguje na pokyny, ako nájde drogu, ako útočí na páchateľa. Našim mladším spolužiakom sa prezentácia psov páčila a odmenili policajtov potleskom. Väčší úspech však mala prehliadka jazdnej polície, predsa, nie je samozrejmosťou bežne stretnúť policajtov na koni. My sme túto možnosť mali a naživo tak videli dynamické ukážky služobnej hipológie. Boli to ukážky chôdze koňa, klusu, cvalu aj rýchleho behu. Nechýbali ani jazda v dymovej clone, v hlučnom prostredí (výstrely), doprovod policajného vozidla so zapnutými majákmi a sirénami alebo spacifikovanie výtržníkov. Policajti – jazdci si predvedenými cvikmi vyslúžili u našich žiakov obdiv a  uznanie. Tí ich naozaj  nešetrili  svojimi zvedavými otázkami. V závere prehliadky si žiaci mohli policajného koňa pohladkať alebo vyfotiť sa s ním.

  Akciu pre našu školu sprostredkoval pán nadporučík Marián Lazor, policajt z Obvodného oddelenia PZ v Bardejove. Pani riaditeľka Mgr. Milena Kravcová, v mene všetkých pracovníkov a žiakov našej školy, pánovi Lazorovi srdečne ďakuje. Sme presvedčení, že to nebola posledná policajná akcia v areáli školy pre našich žiakov.

  Je dôležité, aby sme si nielen nie len v októbri, kedy slávime Svetový deň zvierat, pripomenuli, že nie sme jediné stvorenia na Zemi. Ríša zvierat ponúka neskutočné množstvo živočíšnych druhov, preto je len na nás, aby sme žili v harmónii a súlade s nimi. Pretože tak, ako má človek právo na dôstojný život, toto právo majú všetky živé tvory na tejto planéte.

  Svetový deň zvierat na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • ŠKD - Tvorili sme v septembri

  Mesiac september je už za nami. Chcem sa a Vami podeliť o zopár záberov, ktoré zachytávajú prácu detí krúžku Tvoríme s deťmi, popoludní v Školskom klube detí. Stihli sme v septembri vyrobiť ježkov, muchotrávky a jabĺčka, či hrušky s červíkom. Práca deťom išla pekne od ruky. Našu školu navštevujú ozaj šikovné deti.

  L.M.

  ŠKD - Tvorili sme v septembri - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • MŠ - Bezpečne v škôlke a okolí

  Deti z 2. triedy spolu s učiteľkami v rámci oboznamovania sa s okolím a bezpečnosťou na ceste zrealizovali vychádzku na železničnú stanicu. Deti cestou pozorovali dopravné prostriedky, svetelné signály, dopravné značky, vnímali zvuky súvisiace s dopravou. Stali sa tak úspešnými účastníkmi cestnej premávky v úlohe chodca.

  MŠ - Bezpečne v škôlke a okolí - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • MŠ - Návšteva ihriska

  Krásne jesenné počasie vylákalo predškolákov na nové ihrisko, kde sa vyšantili na nových preliezkach. Hry na ihrisku aj samotná vychádzka okolo Tople sa deťom veľmi páčili.

  MŠ - Návšteva ihriska - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • ŠKD - Jeseň sa blíži

  Aj keď vonku ešte stále svieti slniečko, v našom oddelení sme si dnes vytvorili príchod jesenného obdobia a všetko, čo nám to krásne, farebné, jesenné obdobie pripomína. Okrem plodov, ktoré si môžeme nazbierať v našich záhradách, sme sa rozprávali aj o tom, aké huby rastú teraz v lesoch. Aj keď muchotrávka nie je jedlá huba, deťom sa aj tak najviac zapáčila. Hlavne jej krásne červené sfarbenie s bielými bodkami. Väčšina chcela namaľovať práve túto hubu. Ich práce boli nádherné. Skrášlili nám naše oddelenie a pripomenuli nám príchod jesene.

  vych. Marcinovová


  ŠKD - Jeseň sa blíži - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • Európsky deň jazykov na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove

  26. september je od roku 2001 Európskym dňom jazykov, ktorý si školy v členských krajinách pripomínajú prostredníctvom rôznorodých aktivít – napr. súťaží, kvízov, besied, školských rozhlasových vysielaní, športových podujatí. Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania.

  Pani Goboňová prednášala žiakom o živote v zahraničí, v Anglicku - v Londýne, keďže sama tam určitý čas žila. Chcela nám zdôrazniť to, ako je dôležité učiť sa cudzie jazyky. Pripravila si prezentáciu a priniesla svoje suveníry, aby nám predstavila Londýn jej očami.

  Pre deviatakov si vyučujúci pripravili krátky kvíz o svetových jazykoch. Odpovede hľadali v anglickom časopise. Dozvedeli sa, ktorý jazyk je najviac používaný, ktorý zase „vymiera“, ktorý je najťažší naučiť sa (je to maďarský jazyk – má až 18 pádov), alebo ktorý má zvláštne zvuky alebo slová – nepreložiteľné do slovenčiny.

  Pravdupovediac, žiaci sa nestačili čudovať, ako rýchlo hodiny ubehli a vyjadrili želanie, aby takých hodín bolo viac.

  Natália Vagaská, 6.B

  Európsky deň jazykov na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • Celoslovenská zbierka BIELA PASTELKA aj na našej škole

  Celoslovenská zbierka BIELA PASTELKA aj na našej škole

  V piatok 20. septembra 2019 sa na našej škole uskutočnila verejná zbierka BIELA PASTELKA, ktorú organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska už od roku 2002. Tento rok jej ambasádorkou bola úspešná slovenská moderátorka Adela Vinczeová. Zbierka bola dobrovoľná a naša škola spolu s materskou školou sa taktiež do tejto verejnej zbierky zapojila. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli, pretože ste tak pomohli nevidiacim a slabozrakým s výučbou čítania a písania Braillovho písma. Tak isto ste pomohli aj s nácvikom samostatného pohybu s bielou palicou, s nácvikom sebaobslužných činností, ako je varenie, upratovanie s kurzami práce s kompenzačnými, optickými a technicky náročnými pomôckami a inými špeciálnymi zručnosťami, ktoré pomáhajú nevidiacim priblížiť sa k bežnému životu.

  Natália Vagaská, 6.B

 • Stretnutie so spisovateľkou a psíkom Gordonom 2019

  Psík Gordon a pani spisovateľka Mária Vrkoslavová-Ševčíková nás navštívili aj tento školský rok 2019/2020. Žiaci 3.C a. 4.A si mohli vypočuť niekoľko príbehov z kníh Pes Gordon a jeho priatelia, Čokoládový Gordon zo psej lúčky, kde hlavným hrdinom je čokoládový kokeršpaniel Gordon, ale aj z knihy, ktorá prináša tradičné rozprávky v netradičnom spracovaní Šťastná ježibaba. Beseda so spisovateľkou a jej psíkom Gordonom, ktorý rád chodí do školy medzi deti a takto ich motivuje k čítaniu, obohatila školské vyučovanie.

  Stretnutie so spisovateľkou a psíkom Gordonom 2019 - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • Cyklojazda pre verejnosť


  Cyklojazda pre verejnosť - Obrázok 1
  Pre zväčšenie kliknite na obrázok.
 • Majstrovstvá Európy v raketovom modelárstve 2019

  Majstrovstvá Európy v raketovom modelárstve 2019

  V dňoch 23 .-31. 08.2019 sa konali Majstrovstvá Európy v Raketovom modelárstve 2019 v meste Buzau v Rumunsku.

  Z nášho kružku sa zúčastnili dvaja juniori a to Marek BrezániMaroš Fecek spolu s vedúcim raketomodelárskeho krúžku CVČ pri Základnej škole pod Vinbargom Ing. Vladimírom Švecom. Napriek ťažkým klimatickým podmienkam a veľkej konkurencii Maroš Fecek vyhral kategóriu rádiom riadených raketoplánov a stal sa juniorským Majstrom Európy.

  V kategórii S3A padák potom, čo Marekovi uleteli obidva modely a tým mu to znemožnilo bojovať o medailu v jednotlivcoch, získali naši juniori striebornú medailu v družstvách v kategórii S3A padák a to v zložení Marek Brezáni, Maroš Fecek (CVČ ZŠ pod Vinbargom, Bardejov) a Roland Ševce (MK Nitra).

  To, že raketové modelárstvo má už v Bardejove svoju dlhoročnú tradíciu a úspechy, potvrdil aj náš rodák z Bardejova Marián Greš žijúci na Morave v meste Zlín, keď v najťažšej kategórii lietajúcich makiet získal titul Majstra Európy.

  Celkom Slovenská reprezentačná výprava získala 9 medailí, z toho juniori 2 v jednotlivcoch a 2 v družstvách.

  Majstrovstvá Európy v raketovom modelárstve 2019 - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • Majstrovstvá Slovenskej republiky 2019 v raketovom modelárstve

  Majstrovstvá Slovenskej republiky 2019 v raketovom modelárstve

  V dňoch 27.-28. 07.2019 sa konali Majstrovstvá Slovenskej Republiky 2019 v Raketovom modelárstve na letisku v Kamenici nad Cirochou.

  Z nášho krúžku sa zúčastnili dvaja juniori a to Maroš Fecek a Tomáš Sokol spolu s vedúcim raketomodelárskeho krúžku CVČ pri Základnej škole pod Vinbargom Ing. Vladimírom Švecom.

  Tomáš Sokol zvíťazil v kategórii S4A - malý raketoplán a stal sa pre rok 2019 Majstrom Slovenskej republiky. Jeho tímový člen Maroš Fecek v tej istej kategórii získal striebro a v kategórii S6A streamer získal taktiež druhú striebornú medailu.

  Obom žiakom blahoželám a prajem veľa úspechov.

  Ing. Vladimír Švec

  Majstrovstvá Slovenskej republiky 2019 v raketovom modelárstve - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020


  Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • Ponuka krúžkov na našej škole pre šk. r. 2019/2020


  Ponuka krúžkov na našej škole pre šk. r. 2019/2020 - Obrázok 1

 • OZNAM ohľadom úhrady nákladov v ŠKD

  OZNAM ohľadom úhrady nákladov v ŠKD
  Riaditeľstvo školy oznamuje, že od 1.9.2019 sa mení výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ŠKD podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bardejov č. 79/2008 o príspevkoch v školách a školských zariadeniach takto:
   

  Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskom klube detí

  (1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 10,00 €.

  (2) V poradí na každé ďalšie dieťa v rámci jednej rodiny, zákonný zástupca prispieva na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí mesačne sumou 5,00 €.

  (3) Príspevok podľa čl. 4 ods. 1 sa zníži na 1,00 €, ak o to zákonný zástupca písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

  (4) Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

  V Bardejove, 30.8.2019
  Mgr. Milena Kravcová
  riaditeľka školy
 • Letný tábor Čarovné leto 2019

  1.7. - 3.7.2019 (vych. Marcinovová, Goboňová)

  Školské povinnosti sa skončili a konečne prišli dlho očakávané prázdniny. Tak, ako každý rok, aj tento sa mohli žiaci prihlásiť do nášho tábora, spoznať nových kamarátov a zažiť dni plné radosti, smiechu a nezabudnuteľných zážitkov. Prvé dni v tábore boli plné očakávania. Po krátkom zoznámení sme sa vybrali na výlet do B. Kúpeľov. Prešli sme sa po kyslíkovej dráhe, zastavili sa pri jazierku a oddýchli si pri besiedke. Na ceste domov sme sa zastavili na výbornú zmrzlinu. Druhý deň bol tiež veľmi krásny, slnečný, preto sme ho strávili na letnom kúpalisku. To bolo radosti... Deti sa mohli vyblázniť vo vode, krásne sa opáliť a cesta domov bola plná spevu. Aj tento deň bol plný zážitkov. Na tretí deň sme sa vybrali do prírodovedného múzea. Bolo tam veru čo obdivovať. Deti pozorne počúvali a oči nespúšťali z tých krásnych prírodnín a zvierat... Verím, že si z týchto dní odniesli veľa krásnych zážitkov, spoznali nových kamarátov a hlavne krásne spomienky, na ktoré budú ešte dlho spomínať.

  4.7.2019 (S. Kšonžeková, J. Uporská)

  Dňa 4.7.2019 sme úspešne ukončili prvý týždeň tábora Čarovné leto, ktorý sa konal v ŠKD pri ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 v Bardejove. Dopoludnie sme príjemne strávili túrou na ranč Konské srdce, kde sa deti za doprovodu majiteľky ranča, Katky, povozili na koníkovi menom Hviezda, k čomu prikladáme fotodokumentáciu. Po dlhej túre deti popoludní oddychovali v knižnici na vankúšoch pri počúvaní rozprávky. Po oddychu sme pristúpili k odovzdávaniu diplomov a malých vecných darčekov.

  8.7. – 9.7.2019 (S. Kšonžeková, J. Uporská)

  Začiatok nového týždňa sa niesol v duchu zoznamovania. Deti absolvovali niekoľko úsmevných zoznamovacích hier. Družstvá Lienok a Motýľov si zasúťažili v športových disciplínach, popoludní oddychovali na vankúšoch pri čítaní kníh v knižnici a neskôr sa vyšantili na detskom ihrisku na tenisových kurtoch. Ani v tento deň nechýbala aj sladká odmena.

  V nasledujúci deň sme po ranných hrách a súťažiach navštívili mestskú radnicu s osobným výkladom sprievodkyne. Samozrejme sme nezabudli na letné osvieženie, zmrzlinu. Po dobrom obede deti opäť oddychovali na vankúšoch v knižnici s knihou v ruke, ale zároveň nám niektorí dobrovoľníci čítali z knihy nahlas. Najhúževnatejší čitatelia boli vyhlásení za kráľov čitateľov a odmenení drobnou sladkou odmenou. No nezabudli sme ani na ostatných a popoludní dostali priestor opäť všetky deti a kto chcel, predviedol svoj talent v súťaži „Tábor hľadá talent“. Spievalo sa a tancovalo, mnohí veľmi milo prekvapili. Deti boli taktiež odmenené sladkou drobnosťou a na záver, aby niekto neobišiel naprázdno, si po športových súťažiach zamaškrtili už všetky deti.

  10.7. - 12.7.2019 (L. Mačejová, I. Čičvarová)

  Deti počas týchto dní čaká mnoho pekného, zaujímavého. Streda bola zameraná na športovo-zábavné aktivity pod názvom Pripraviť sa! Popoludní sme strihali, skladali a lepili. Vyrábali sme motýľov z farebných papierov, ktoré nám skrášľujú školský areál. Štvrtok budú deti absolvovať výlet do Bardejovských kúpeľov, kde si pozrú Národopisné múzeum. Piatok ich čakajú poníky a hľadanie pokladu. Pri tom všetkom sme nezabudli, ani na oddych a relax. Po výbornom obede, ktorý nám denne pripravovali milé tety kuchárky, sme trávili odpočinkovými aktivitami v školskej knižnici. A záver celého tábora deti čaká hľadanie pokladu. Takto sa pre niektoré deti skončí dvojtýždňové zaujímavo strávené leto plné hier, zábavy, nového, nepoznaného, zaujímavého spoločne s pani vychovávateľkami. 

  My už len môžeme skromne konštatovať, veriť a dúfať, že deťom sa v našom tábore páčilo. Tu sú fotografie, ktoré zachytávajú aktivity.

  Letný tábor Čarovné leto 2019 - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Pod Vinbargom 1, 08569, Bardejov
 • sekretariát ZŠ - 0911 874 461
  jedáleň - 0911 530 166
  materská škola - 0911 544 004

Fotogaléria - staré albumy