Navigácia


 • Vianočné tvorivé dielne v 2.C (2018) - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • Automatický externý defibrilátor (AED) na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove

  Často deťom hovoríme: "Chráň si svoje zdravie!", " Dávaj na seba pozor!" Vedia naše deti, čo im chceme povedať? Téma prvej pomoci sa z učebných osnov základných škôl v priebehu posledných rokov postupne vytráca, preto nás oslovil projekt "Záchrana som ja", ktorého partnermi sú nezisková organizácia FALCK a nadácia Allianz. Cieľom projektu je vzdelávať žiakov v oblasti prvej pomoci, záchrany života a prevencie pred úrazmi. V rámci neho získalo 50 základných škôl Slovenka automatické externé defibrilátory (AED), ale aj kurz prvej pomoci pre učiteľov, či zážitkový kurz prvej pomoci pre žiakov prvého stupňa základných škôl. (pre pokračovanie článku kliknite na VIAC)

  Automatický externý defibrilátor (AED) na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Návšteva Inštitútu Krista Veľkňaza v Žakovciach

  Milujte ľudí takých, akí sú. Čím menej
  si to zaslúžia, tým viac ich milujte.
  Nemilujte ich podľa veľkosti ich zásluh,
  ale podľa veľkosti ich potrieb! (M.Kuffa,1992)

  Dňa 16.11.2018 sme sa s našimi deviatakmi zúčastnili návštevy v Inštitúte Krista Veľkňaza v Žakovciach. Je to inštitút, ktorý má okrem iného v náplni svojej činnosti pomoc chorým, postihnutým, bezdomovcom, deťom z rozvrátených rodín a ústavov, pomoc sirotám, starým, slobodným matkám a všetkým núdznym, ktorí to potrebujú. Už na hodinách náboženskej výchovy sa naši žiaci dozvedeli o práci kňaza Maroša Kuffu - predstaveného inštitútu. Keď sme dorazili do Žakoviec, ani by nám nenapadlo, že nás bude čakať samotný Marián Kuffa (pre pokračovanie článku kliknite na VIAC).

  Návšteva Inštitútu Krista Veľkňaza v Žakovciach - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • ŠKD - Ako to bolo kedysi

  Pod týmto názvom sa niesla aktivita zameraná na podporu čitateľskej gramotnosti pre deti navštevujúce ŠKD v mesiaci november. Pozvali sme si medzi nás pani Cidilkovú, bývalú pani učiteľku.

  Svoj život zasvätila práci s deťmi ako učiteľka základnej školy, dokiaľ nezahájila dôchodkový vek. Aj teraz je stále aktívna a svoj čas trávi so svojimi vrstovníkmi ako predsedníčka Denného centra klubu dôchodcov. Jej vnuci boli tiež žiakmi našej školy. Pozvanie veľmi rada prijala a všetci sme ju s nadšením očakávali. Dohodli sme sa, že nás poctí svojou návštevou už druhýkrát. Termín sme dohodli na 21.11. v popoludňajších hodinách. Pani Cidilková si pripravila pre deti pútavý rozhovor o svojom živote, kde žila ako malé dievčatko, neskôr ako žiačka. Hovorila o vojnovom období, aké to boli ťažké roky, aké mali skromné Vianoce a o svojom ďalšom živote, ako vyrastala a ako sa jej život uberal až doposiaľ. Počúvali sme veľmi pozorne.

  Pani Cidilková si pre nás priniesla aj knižné publikácie o jej rodnom mestečku. Mali sme pre ňu pripravené zvedavé otázky, na ktoré rada odpovedala. V druhej časti sme si mali prečítať rozprávku Ako išlo vajce na vandrovku, ale pre nedostatok času sme sa dohodli, že si rozprávku prečítame spoločne nasledujúci deň. Deti dostali za úlohu nakresliť obrázok o tejto rozprávke. Za svoju snahu, že pozorne počúvali o jej živote, boli odmenené sladkou odmenou.

  V závere sme si urobili zopár milých záberov a deti odovzdali našej hostke darček v podobe črepníkového kvetu. Ten vyčaril úsmev a veríme, urobil radosť. Chceme poďakovať ešte raz p. učiteľke Cidilkovej, že si ochotne našla čas a prišla medzi nás. Zároveň ďakujeme vedeniu školy za finančnú podporu pri tejto aktivite.

  L.M.

  ŠKD - Ako to bolo kedysi - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • Oznam školskej jedálne

  Oznam školskej jedálne

  Poplatok za stravu na mesiac DECEMBER 2018:
   

  (obed + réžia = spolu)
  1.-4. roč. 14,25 + 1,50 = 15,75€
  5.-9. roč. 15,15 + 1,50 = 16,65€
  desiata                          3,00€
  HN 1.st.    
  0,00 + 1,50 = 1,50€
  HN 2.st.    
  0,15 + 1,50 = 1,65€
            16,80 + 1,50 = 18,30€

  Stravné lístky na mesiac DECEMBER 2018 sa budú predávať v dňoch:
  26.11.2018 - 29.11.2018 v kancelárii vedúcej ŠJ,
  30.11.2018 - 03.12.2018 na vrátnici v budove školy,
  04.12.2018 - 05.12.2018 v kancelárii vedúcej ŠJ.

  Prosíme, dodržujte termíny na zaplatenie stravy.

  Telefónne číslo ŠJ: 0911530166

 • ŠKD - Jesenná výzdoba

  Jeseň je v plnom prúde a čochvíľa k nám zaklope zima a jej chladnejšie dni. Ponúkame zopár záberov z výzdoby vstupného priestoru budovy, v ktorej sú oddelenia ŠKD. Výzdobu pripravili pani vychovávateľky. Veríme, že denne tešia rodičov a návštevníkov našej školy.


  ŠKD - Jesenná výzdoba - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • Olympiáda z anglického jazyka - školské kolo

  Dňa 13.11.2018 na našej škole prebehlo školské kolo olympiády z anglického jazyka. Výsledky sú následovné:
   

  Kategória 1A (žiaci 5. – 7. ročníka):

  1. miesto: MAJERNÍKOVÁ Miriam (7.B)
  2. miesto: CHOVAN Samuel (7.B)
  3. miesto: KANDRÁČOVÁ Katrin (7.A)
   

  Kategória 1A (žiaci 8. a 9. ročníka):

  1. miesto: KUZMIŠIN Richard  (9.B)
  2. miesto: BIATH Eduard (8.A)
  3. miesto: KAVUĽOVÁ Sofia (8.A)

  Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za účasť a víťazom blahoželáme. Miriam MajerníkováRichard Kuzmišin budú našu školu reprezentovať na Okresnom kole Olympiády z anglického jazyka, ktoré sa uskutoční 16. januára 2019 na pôde našej ZŠ s MŠ Pod Vinbargom.

  Olympiáda z anglického jazyka - školské kolo - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • OZNAM - Projektový deň "ZÁCHRANA SOM JA"

  OZNAM - Projektový deň "ZÁCHRANA SOM JA"

  Naša škola sa v tomto školskom roku zapojila do projektu "ZÁCHRANA SOM JA". Cieľom projektu je vrátiť tému prvej pomoci do základných škôl, vzdelávať žiakov v oblasti prvej pomoci, záchrany života a prevencie pred úrazmi. Ide o projekt, ktorý je vstupnou bránou k šíreniu osvety v tejto oblasti a návratom k jednoduchým, ale veľmi dôležitým krokom prvej pomoci, ale aj základným morálnym hodnotám – pomáhať je ľudské.

  Partnermi projektu "ZÁCHRANA SOM JA" sú nezisková organizácia FALCK a nadácia Allianz.

  Dátum: 28.11.2018
  Čas: 7:50- 12:00
  Účastníci: žiaci 1.-4. ročníka
  Miesto: ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1, Bardejov

  Aktivity:

  • vyhodnotenie projektu a odovzdanie diplomu pre víťaznú triedu,
  • slávnostne odovzdanie automatického externého  defibrilátora,
  • zážitkové kurzy prvej pomoci pre žiakov,
  • spoločná ukážka simulovaného výjazdu/ukážka vybavenia sanitky,
  • certifikovaný kurz prvej pomoci pre učiteľov.


  Chceš sa dozvedieť viac o projekte, klikni SEM.

 • Október na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v znamení ochrany zvierat

  4. október je vyhlásený ako Svetový deň zvierat. Do tejto celosvetovej iniciatívy sa zapojila aj naša škola. Celý mesiac október sa niesol v znamení ochrany zvierat, vzťahu človeka a zvieraťa. V mesiaci október bežali na našej škole mnohé aktivity súvisiace práve s tematikou zvierat a ich ochrany. Prinášame Vám vyhodnotenie týchto súťaží (kliknite na VIAC).

  Október na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v znamení ochrany zvierat - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

  Október na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v znamení ochrany zvierat - Obrázok 2
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • ŠKD - Popoludnie so starkými v Zariadení pre seniorov "Topľa"

  Október je mesiacom Úcty k starším. Aj deti zo Školského klubu si pre tejto príležitosti každoročne svojou návštevou v zariadení pre seniorov chodia uctiť starších spoluobčanov kultúrnym programom. Každý, kto za zapojil usilovne cvičil, a aj napriek tomu, že sa nám nepodarilo navštíviť starkých v tomto mesiaci, konečne sme sa stretli dňa 15.11.2018.

  Boli sme už netrpezlivo očakávaní. Privítala nás za všetkých prítomných a zamestnancov zariadenia Mgr. D. Chanátová. Deti, ktoré nacvičovali kultúrny program, prekvapili svojimi básničkami, pesničkami, scénkou. Nacvičili sme ju spoločne so staršími žiačkami 5. a 6. roč., ktoré navštevujú ŠKD. Verte, každému touto scénkou vyčarili milý úsmev na tvári. Potešili sme starkých aj hrou na gitare v podaní nášho žiaka. O fotografie sa postaral náš milý kolega Ing. D. Kuča, ktorému aj touto cestou ďakujeme.

  Všetkým účinkujúcim bolo v závere programu poďakované a ušla sa každému aj sladká odmena a teplý čajík, ktorý bol zo strany organizátorov pre deti zabezpečený. Veríme, že sa stretneme opäť znova.

  Autor L. M.

  ŠKD - Popoludnie so starkými v Zariadení pre seniorov "Topľa" - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • MŠ – Exkurzia na autobusovú a železničnú stanicu 2018

  Témou novembrového mesiaca je oboznamovanie sa s dopravnými prostriedkami a pravidlami správania sa chodcov na ceste. Dňa. 9.11.2018 sme preto uskutočnili exkurziu na autobusovú a železničnú stanicu, kde deti mali možnosť prezrieť si priestory staníc a prejsť sa po vlaku, čo sa im veľmi páčilo.
  MŠ – Exkurzia na autobusovú a železničnú stanicu 2018 - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • MŠ - Tekvicoví škriatkovia 2018

  Aj v tomto školskom roku sa deti spolu s rodičmi zapojili do akcie zdobenia tekvíc a iných prírodnín. Deti mali z výstavky tekvicových škriatkov veľkú radosť. Každé dieťa bolo odmenené pochvalným listom a malou sladkosťou.

  MŠ - Tekvicoví škriatkovia 2018 - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • Testovanie 5 - 2018

  Testovanie 5 - 2018

  Vážení rodičia, oznamujeme vám, že dňa 21.11.2018 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka T5 - 2018. Bližšie informácie nájdete po kliknutí na tento odkaz, resp. vo forme PDF súboru.

 • ŠKD - Tvorenie v októbri 2018

  Deti jesenné popoludnia v Školskom klube trávia stále inak. Radi sa hrajú,  súťažia, inokedy kreslia, spievajú, nacvičujú, ale radi aj tvoria. A takto pekne tvorili v októbri. Pripravovali darčeky pre starkých do Domova pre seniorov a všeličo iné. Tu je zopár zaujímavých námetov.

  Autor L.M.

  ŠKD - Tvorenie v októbri 2018 - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • ŠKD - Ovocný týždeň 2018

  Ovocie v záhradách asi každého, kto má ovocné stromy, obdarilo v tomto roku bohatou úrodou. Preto sme zorganizovali v rámci Ovocného týždňa 17.10. zdravé popoludnie s deťmi 1. od ŠKD. Deti si mali za úlohu doniesť také ovocie, ktoré sa urobilo v ich záhrade počas tohto obdobia. Doniesli si hlavne jablká, hrušky, hrozno a aj slivky. Pripravené ovocie sme si umyli, niektoré deti už mali ovocie pekne v nádobkách nachystané na konzumáciu. Každý sa dozvedel, prečo je ovocie tak prospešné pre náš organizmus, čo obsahuje. Po krátkom úvodnom slove nastala ochutnávka. Každý každého ponúkol svojím ovocím, ktoré si doniesol. Deťom sa popoludnie páčilo a najviac sa im páčilo, ako sa mohli vzájomne ponúknuť. Aj takto príjemne sa dá tráviť popoludnie v Školskom klube.

  Autor L.M.

  ŠKD - Ovocný týždeň 2018 - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • Pamiatka zosnulých a návšteva hrobu Andreja Svianteka 2018

  ...kým budeme žiť my, aj oni budú žiť a milovať, pretože sú našou súčasťou, pokiaľ na nich s láskou spomíname...

  V prvé novembrové dni prichádzame na cintoríny, aby sme s vrúcnou úctou postáli pri hroboch našich blízkych, aby sme v tichom šepote pozdravili tých, ktorí spia v hroboch svoj večný spánok. Spomíname na nich, na ich život, na ich prácu, na ich zásluhy o našu prítomnosť.

  Územie Slovenska je posiate aj stovkami hrobov protifašistických bojovníkov. Niektorých pochovali na lúkach alebo v lese, tam, kde padli, iní našli miesto na spoločných cintorínoch.

  Jeden z nich, Evanjelický cintorín sv. Anny, navštívili aj žiaci našej školy zo 6.B triedy, aby si spomenuli na aktívneho organizátora partizánskeho hnutia v okrese Bardejov, pána Andreja Svianteka, ktorého meno nesie jedna ulica v našom meste. Mnohí ani netušia, kto to bol. Andrej Sviantek sa narodil v Bardejove v roku 1908. Po ukončení ľudovej školy nastúpil do práce ako piliarsky robotník. Neskôr začal pracovať ako drevorubač v lesoch v okolí Bardejova. Roku 1939 ho vymenovali za okresného vedúceho ilegálnej komunistickej strany. ÚŠB ho zatkla a odviedla na gestapo, kde ho vyšetrovali a týrali. Odtiaľ ho odvliekli do väzenia v Ilave. Po prepustení sa vrátil k rodine, ale zároveň nadviazal styky s partizánmi. Šiesteho septembra 1944 za tragických a dodnes nevyjasnených okolností  38-ročný Andrej Sviantek padol v obci Livov a spolu s ním aj neznámy partizán.

  Vojna – to je nekonečné utrpenie v rôznych podobách. Mali by sme si ešte viac uvedomiť, že povojnový mierový a súčasný život sa zrodil zo smrti miliónov obetí, ktorým patrí naša úcta a vďaka.

  Pamiatka zosnulých a návšteva hrobu Andreja Svianteka 2018 - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • Tekvicové hody

  Tekvicové hody

  Jeseň je čarovné obdobie plné farieb a chutných plodov. Na našej škole už tradične jeseň využívame na to, aby sme toto obdobie žiakom čo najviac priblížili. Okrem krásnej tvorby sme si jeseň vychutnali aj na tanieri v spolupráci so školskou jedálňou. Vedúca školskej jedálne spolu s kuchárkami pripravili chutný obed z tekvice hokkaido. Triedne učiteľky spolu so svojimi žiakmi sa na túto udalosť starostlivo pripravili. Na hodinách vytvárali krásne práce, ktoré môžeme vidieť vystavené nielen v školskej jedálni, ale aj vo vestibule a pred vchodom našej školy. Žiaci sa dozvedeli, že tekvica je prastará zelenina, má viac ako desať tisíc rokov, prišla k nám z južnej Ameriky a mnoho iných zaujímavých informácii. Dozvedeli sa aj to, čím je tekvica výnimočná. Okrem vody obsahuje sacharidy, bielkoviny, vitamíny, enzýmy, minerálne soli a tuky. Jej semená obsahujú až 25% oleja. Je teda veľmi zdravá. Jesenné hodovanie a tvorenie sme ukončili vo štvrtok, pred jesennými prázdninami. Naše kuchárky pripravili pre nás chutný tekvicový prívarok a tak sme mohli tekvicu nielen vyrezávať, ale aj ochutnať. Po týchto krásnych zážitkoch môžeme všetci skonštatovať, že jeseň je naozaj čarovná.

  Tekvicové hody - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • Návšteva krajského súdu v Prešove

  Dňa 25.10.2018 sme sa vďaka Komunitnej nadácii Bardejov zúčastnili Dňa otvorených dverí na Krajskom súde v Prešove.
  Ešte pred samotným začatím prehliadky sme všetci museli prejsť cez detektor kvôli bezpečnosti a všetkým nám prehľadali ruksaky a tašky. Po bezpečnostnej prehliadke nás všetkých pustili na prvý bod programu, ktorým bola simulácia súdneho procesu. Zaviedli nás do siene, kde sa odohrávajú súdne procesy trestných činov, čiže trestné právo. (pre pokračovanie článku kliknite na VIAC)


  Návšteva krajského súdu v Prešove - Obrázok 1

  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • Vitaj, Československo!

  Dňa 6.11.2018 sa uskutočnilo na ZŠ Bartolomeja Krpelca v Bardejove zábavno-súťažné dopoludnie venované 100. výročiu vzniku Československa. Hlavným cieľom akcie „Vitaj, Československo“ bolo žiakom pripomenúť jeden z významných medzníkov v dejinách nášho štátu, no nie formou testov, ale skôr zábavnou formou plnou prekvapujúcich úloh zameraných na šikovnosť, rýchlosť a postreh.

  Súťaž prebiehala v šiestich zábavných kolách. Svoje sily si zmerali žiaci 9. ročníkov šiestich bardejovských škôl. Našu školu reprezentovali Richard Kuzmišin, Peter Paľa a Richard Vasilega. Títo naši usmievaví chlapci sa umiestnili na 1. mieste a boli odmenení vecnými cenami. Blahoželáme!

  Vitaj, Československo! - Obrázok 1
  Pre zväčšenie kliknite na obrázok.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Pod Vinbargom 1, 08569, Bardejov
 • sekretariát ZŠ - 0911 874 461
  jedáleň - 0911 530 166
  materská škola - 0911 544 004

Fotogaléria - staré albumy