Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované

 • MŠ - Karneval 2020 - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • 17. ples ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove

  Funkčný pracovný kolektív sa stretáva aj v mimopracovných priestoroch, v mimopracovnom čase na mimopracovných príležitostiach. Utužujú sa tak vzťahy, prispieva to k lepšej atmosfére na pracovisku, formálne sa mení na neformálne, vzniká niečo ako „podniková kultúra“.  V zamestnaní trávime množstvo svojho času. Je dôležité, aby sa tam človek cítil príjemne. „Pod Vinbargom“ sa o tieto veci snažíme viacerými spôsobmi.

  Kolektív pracovníkov, rodičov a priateľov ZŠ s MŠ Pod Vinbargom sa dňa 14. februára 2020 (valentínsky piatkový večer) stretol v bardejovskom Hoteli Šariš na v poradí už 17. plese ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove. Prípravy pred plesom sme rozhodne nepodceňovali, všetko bolo precízne chystané a myslelo sa aj na najmenšie detaily. Oplatilo sa! Na pozvaných hostí čakal útulne nachystaný priestor Hotela Šariš a chutné jedlo.

  Úvodným komentárom pozvaných hostí privítala moderátorka plesu Mgr. Alena Malegová. V kultúrnom programe vystúpili žiaci Súkromnej základnej umeleckej školy KESEL z Bardejova (tanečníci D. Žofajová, E. Banasová, G. Šverha, S. Šimová sú zároveň aj žiakmi našej ZŠ s MŠ). Ľudovým spevom sa predstavilo súrodenecké duo Laury (4.A) a Dávida (3.A) Čuškových za hudobného doprovodu Mgr. Petra Vasilegu a Mgr. Jána Šoltésa. Krásnym spevom modernej piesne úvodný program uzatvorila Sofia Chovancová (7.B). Prítomným hosťom sa následne prihovorila Mgr. Milena Kravcová, riaditeľka ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove. Pani riaditeľka privítala na plese aj dvoch poslancov mestského zastupiteľstva mesta Bardejov: Mgr. Pavla Goriščáka a Ing. Maroša Micenka.

  Nasledovala kvalitná zábava, o ktorú sa postarala hudobná skupina AVANTI z Bardejova. Tanec, spev, dobré víno, priateľské rozhovory... O tom všetkom sú plesy. Bolo nám naozaj výborne! V tombole čakalo na hostí 102 cien, niektoré boli naozaj atraktívne. Ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí prispeli do tohtoročnej bohatej tomboly. Bez ich prispenia by ples, resp. tombola nemala patričnú atraktivitu.

  Po tombole pokračovala výborná zábava až do skorých ranných hodín. Každý, kto nad ránom zo sály odchádzal, si pochvaľoval kvalitne pripravený ples. Kto nebol, môže ľutovať, resp. plánovať – lebo dátum ďalšieho školského plesu je už stanovený. 12. február 2021, ak dožijeme, sa všetci opäť zídeme na „podvinbargskom“ plese. Budeme radi, ak naše pozvanie neodmietnete...

  Mgr. Ján Šoltés
  za kolektív učiteľov ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove


  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • Úspech na obvodovom kole Biologickej olympiády

  Dňa 10.2.2020 sa uskutočnilo obvodové kolo 54. ročníka biologickej olympiády, kategórie C - Teoreticko–praktickej a projektovej časti. Tejto súťaže sa zúčastnili žiačky 9.B triedy, Klaudia Haromová a Hana Harbaľová. Súťaž pozostávala z riešenia praktickej laboratórnej úlohy a vedomostného testu z oblasti botaniky, zoológie a znalostí ľudského tela. S náročnými úlohami si poradili nasledovne. Žiačka Klaudia Haromová sa umiestnila na 11. mieste a Hana Harbaľová sa umiestnila na 1. mieste a postúpila na krajské kolo súťaže, ktoré sa uskutoční 26.3.2020 v Prešove. Srdečne blahoželáme a držíme palce!

  Mgr. Alena Malegová

  Úspech na obvodovom kole Biologickej olympiády - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • MŠ - Oznam

  Oznamujeme rodičom, že od 11.02.2020 (utorok) do 14.02.2020 (piatok) prevádzka v materskej škole nebude z dôvodu chrípkových prázdnin. Prevádzka sa začne 17.02.2020 – v pondelok.

  Karneval sa prekladá na 19.02.2020 – streda.

 • ŠKD - V školskej knižnici

  Dňa 22.1.2020 deti zo Školského klubu trávili čas v školskej knižnici. Bola streda, úloh bolo pomenej a vonku nepriaznivé počasie. Ideálny čas na prijemne strávené popoludnie. V prvej časti sme si prečítali rozprávku. Deti mali za úlohu pozorne počúvať. V druhej časti nasledovala zaujímavá aktivita. Úlohou detí bolo na pripravené otázky odpovedať. Týkali sa prečítanej rozprávky. Odpovede tvorili pomocou pripravených písmen. Bola to zábava. Deti sa hrali a zároveň si upevňovali svoje vedomosti. Aj takto sa dá tráviť popoludnie v ŠKD.

  L.M.

  ŠKD - V školskej knižnici - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • ŠKD - Na výstave v poľsko-slovenskom dome

  Dňa 29.1.2020 sme s deťmi zo Školského klubu navštívili Poľsko-slovenský dom, v ktorom sa konala výstava pri príležitosti 75. vyročia oslobodenia mesta Bardejov. Deti si pozorne prezreli vystavené exponáty. Chlapcov najviac zaujali zbrane a granáty vtedajšej doby. Potom sme sa presunuli do vedľajšej miestnosti, kde nám bol premietnutý krátky 10-minútový film, ktorý stručne zachytával vojnové obdobie. Vo filme bolo poukázané na to, že môžme byť vďační a šťastní, že žijeme v bezpečnej krajine. Bez hrôz a vojen. Sme vďační a je potrebné šíriť aj takouto formou medzi deťmi osvetu. Ďakujeme organizátorom.

  L.M.

  ŠKD - Na výstave v poľsko-slovenskom dome - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • ŠKD - Karneval 2020

  Fašiangové obdobie je charakteristické množstvom plesov a karnevalov. Aj v našej škole sa stal karneval krásnou tradíciou. Deti sa naň tešia celé týždne a rozmýšľajú, akú masku si tento rok oblečú. Pekne vyzdobená jedáleň, ktorú zdobili žiaci 2. stupňa pod vedením pani učiteľky Chovanovej, nápadité masky, ktoré sa snažili zaujať nielen farebnosťou, ale aj originalitou a šantiace deti, nič z toho nechýbalo ani na tohtoročnom karnevale, ktorý sa konal 6.2.2020. Tanečné kolá striedali zábavné súťaže, masky tancovali a naša jedáleň sa zaplnila rozprávkovými a filmovými postavičkami, zvieratkami, super hrdinami a ich rozžiarenými tvárami. O skvelú zábavu sa staral deťmi obľúbený zabávač Rasťo (p. Zamborský). V závere karnevalu dostali všetky deti kinder vajíčko s drobnými školským pomôckami, za čo chceme poďakovať naším sponzorom, a tiež vedeniu školy za finančnú podporu a zabezpečenie pohostenia pre deti. Naše poďakovanie patrí aj všetkým rodičom, ktorí využili svoju tvorivosť a vynaliezavosť pri tvorbe masiek a prispeli k dobrej nálade a radosti všetkých detí.

  S. K.

  ŠKD - Karneval 2020 - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • ŠKD - Účesy, účesy, ach tie účesy...

  Takto sa spieva v známej pesničke od Beáty Dubasovej. Aj keď podľa kalendára by mala byť zima, vonku to tak nevyzerá. Aby sme si spríjemnili popoludňajšiu činnosť v ŠKD, zorganizovali sme pre deti zábavné popoludnie a deti si navzájom vytvárali účesy bežné, na každý deň, ale aj spoločenské. Milo ma prekvapili aj chlapci, ktorí sa zapojili do akcie a vytvárali účesy s veľkou chuťou. Pomáhali si gélmi, dievčatá gumičkami, sponkami, čelenkami, či flitrami. Skutočne bolo na čo pozerať. Vytvorili sme oveľa viacej fotiek, ale nedopatrením sa zachovalo len týchto pár.

  Vych. E. Kovácsová

  ŠKD - Účesy, účesy, ach tie účesy... - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • ŠKD - Zimné tvorenie

  Zima je krásne ročné obdobie, ktoré k nám prichádza každý rok. Všetko sa zrazu zmení na rozprávku s bielou perinou. K zime patria aj zimné športy, ale aj stavanie snehuliakov s mrkvovými nosmi a farebnými šálmi. Aj my sme chceli pani zime ukázať, akých snehuliakov vieme postaviť. Perinbabka však k nám bola skúpa a tak sme sa rozhodli, že si snehuliakov namaľujeme. Všetci sme sa tešili, lebo sa nám naozaj vydarili. Na záver sme zavolali Perinbabke, aby na nás na budúce nezabudla...

  Haló Perinbabka

  Chumelenie je dnes slabé
  zavoláme Perinbabe.
  Nech napečie koláče,
  nech perinu poskáče.

  A ona hneď cupi-dupi!
  Už padá sneh do chalupy.
  Na každého husto sneží,
  na holúbkov, na nábreží.

  Perinbabka, ty si zlato,
  ten tvoj sniežik stojí za to.
  A spieva nám vo vzduchu.
  Padám, deti, juchuchú....

  5. odd. vych. Marcinovová

  ŠKD - Zimné tvorenie - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • Ruský suvenír

  Vyučovacie hodiny ruského jazyka, ktorý sa môžu ako druhý cudzí jazyk učiť žiaci 2. stupňa našej školy, sme sa rozhodli spestriť priamym spoznávaním ruských reálií. Žiaci 5.–9. ročníka pod vedením vyučujúcej zozbierali mnoho ruských suvenírov a zrealizovali výstavu, na ktorej nechýbali povestné ruské samovary, palechské škatuľky, žostovské podnosy, ručne maľované výrobky – chochloma, pohľadnice, magnetky a, samozrejme, rôzne matriošky. Výstavu sprevádzali rozhovory medzi žiakmi a vyučujúcou, ktoré boli zamerané na históriu a rôzne zaujímavosti súvisiace s týmito spomienkovými predmetmi ruskej kultúry. Žiaci ich tak mali možnosť spoznať nielen vo virtuálnej podobe, ale aj naživo, čím sa im, veríme, vryjú do pamäte na dlhý čas.

  Ruský suvenír - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • Všetkovedko 2019/2020

  Žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka sa aj tento školský rok dňa 28.11.2019 zapojili do celoslovenskej vedomostnej súťaže Všetkovedko. V januári 2020 si prevzali diplomy a darčeky za vedomosti preukázané v súťaži. Spolu súťažilo 32 žiakov, z toho piati získali titul Všetkovedko.

  Všetkovedko 2 – maximálny počet bodov 168:
  1. 2.B Richard Jurečko          122 bodov      Všetkovedko
  2. 2.A Erich Holoda               113 bodov      Všetkovedko
  3. 2.A Michal Malega            112 bodov      Všetkovedko

  Všetkovedko 3 – maximálny počet bodov 210:
  1. 3.C Teodor Šverha                         174 bodov      Všetkovedko
  2. 3.C Karolína Chomová      150 bodov
  3. 3.B Tobias Tipul                 135 bodov

  Všetkovedko 4 – maximálny počet bodov 210:
  1. 4.A Branislav Dzamba       141 bodov      Všetkovedko
  2. 4.A Oliver Žula                  138 bodov
  3. 4.A Laura Čušková            122 bodov

  Gratulujeme Všetkovedkom a všetkým zúčastneným.

  Všetkovedko 2019/2020 - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • ŠKD - Najkrajší prázdninový zážitok - netradičná kresba

  Čo je netradičné, to sa ráta. Či už je to pri hre alebo pri tvorení. Taký zmizík je skvelá pomôcka, a to nielen pri písaní. Presvedčili sa o tom aj deti v ŠKD počas tvorivej hodinky a prácu so zmizíkom si skúsili trochu netradičným spôsobom. Zistili, že kresliť do atramentom napusteného papiera môže byť tiež celkom zábava. Zadanie znelo – Najkrajší prázdninový zážitok. Deti sa zamysleli, spomínali. Leto, zima... všetko bolo dovolené. A potom sa už pracovalo. Opatrný prístup k nezvyčajnej technike vystriedalo nadšenie, deti objavovali čaro práce zmizíkov. Kreslili od snehuliakov, zvieratiek až po plavbu loďou. Každý svoj obrázok odprezentoval a vysvetlil, čo chcel na ňom zachytiť. Vydarenými pestrými výtvormi sme si vyzdobili priestory ŠKD.

  ŠKD - Najkrajší prázdninový zážitok - netradičná kresba - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • ŠKD - Tvorili sme v januári

  Mesiac Január je za nami a dnešným dňom sa končia aj polročné prázdniny. Verím, že každý bol za svoju snahu patrične odmenený známkami podľa svojej zásluhy. Chcem Vám pripomenúť, ako deti trávia popoludnia v školskom klube. Je to čas, kedy si deti potrebujú hlavne oddýchnuť. Zregenerovať svoje sily, a my sa snažíme, aby tento čas trávili čo najzmysluplnejšie. Deti okrem hier, rôznych súťažných aktivít, popoludní na školskom dvore pri športových aktivitách aj strihajú, lepia, vytvárajú nové veci, ale sa aj pripravujú na vyučovanie. Pozrite sa sami, ako im to išlo.

  L.M.

  ŠKD - Tvorili sme v januári - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • Miss bábika 2020

  Aj tento rok sa žiačky 1. a 2. ročníka stretli na súťaži Miss bábika 2020. Ukázali nielen estetické cítenie prostredníctvom svojej bábiky, ale aj talent pri speve uspávanky a nechýbal ani priestor pre kreativitu pri príprave kašičky pre bábiku. Súťažiace boli na vysokej úrovni, ale titul Miss bábika si mohla odniesť len jedna z nich. Titul Miss bábika získala Sára Klárová (2.A), na druhom mieste sa umiestnila Tereza Renčková (1.B), tretie miesto získala Zoja Gduľová (1.A). Cenu poroty si odniesla žiačka Sofia Dušenková (2.C). Víťazkám blahoželáme.

  Miss bábika 2020 - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • Šaliansky Maťko 2020

  Dňa 17.1.2020 sa uskutočnilo školské kolo súťaže umeleckého prednesu slovenskej povesti Šaliansky Maťko. Našu školu bude na okresnom kole reprezentovať žiačka Katarína Mikulová, 4.A (II. kategória).

  Šaliansky Maťko 2020 - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • ZŠ s MŠ Pod Vinbargom na lyžiarskom kurze 2020

  66 žiakov 7. ročníka ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove absolvovalo lyžiarsky kurz od 13.1.2020 -  17.1.2020 na lyžiarskych svahoch v Drienici.

  Lyžiarsky kurz prebiehal v uvoľnenej a priateľskej atmosfére. Cieľom kurzu bolo získať pre tento zimný šport čo najviac žiakov, vzbudiť záujem o lyžovanie, zalyžovať si, zabaviť sa, stráviť týždeň v horách, vštiepiť žiakom správne návyky a motorické zručnosti, na ktoré sa dá v ďalšom zdokonaľovaní nadviazať. Na ranné rozcvičky, prednášky a večerné diskotéky budú žiaci ešte dlho spomínať.

  Inštruktori kurzu Mgr. J. Krochta, Ing. Bc. T. Bodrucká, Mgr. P. Vasilega, Mgr. E. Gajdár, PaedDr. J. Senaj a Mgr. Z. Slezáková sa podieľali na bezproblémovom priebehu akcie a svojimi teoretickými poznatkami a praktickými skúsenosťami prispeli k splneniu samotného cieľa kurzu. Rodičia týchto žiakov môžu byť naozaj pyšní na „už lyžiarov“, ktorí môžu byť pre svojich rodičov budúcu zimnú sezónu dobrými inštruktormi lyžovania.

  Mgr. Jozef Krochta

  ZŠ s MŠ Pod Vinbargom na lyžiarskom kurze 2020 - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • Oznam

  Oznam

  Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Pod Vinbargom 1 v Bardejove oznamuje rodičom, že pre vysokú chorobnosť žiakov bude zajtra - 7.2.2020, pondelok - 10.2.2020 a utorok - 11.2.2020 vyučovanie zrušené. Nástup do školy je v STREDU - 12.2.2020.

  Mgr. Milena Kravcová
  riaditeľka školy

 • MŠ - Oznam

  Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Pod Vinbargom 1 v Bardejove oznamuje rodičom, že v dňoch 05.02.2020–07.02.2020 (streda-piatok) prevádzka v materskej škole nebude z dôvodu chrípkových prázdnin. Prevádzka sa začne 10.02.2020 (pondelok).

  Školné sa bude vyberať 12.02.2020 (streda).

  Škôlkárska korčuliarska olympiáda sa prekladá na 27.02.2020 (štvrtok).

  Mgr. Milena Kravcová
  riaditeľka školy


 • 10. školský ples (2019/2020) - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Pod Vinbargom 1, 08569, Bardejov
 • sekretariát ZŠ - 0911 874 461
  jedáleň - 0911 530 166
  materská škola - 0911 544 004

Fotogaléria - staré albumy