• Novinky

      • Slávnostné pasovanie prvákov 2023

      • Dňa 28. septembra popoludní za krásneho slnečného počasia sa na školskom dvore zišlo množstvo ľudí: samotných prvákov, ich rodičov i starých rodičov. Prítomných príhovorom privítala pani riaditeľka školy Mgr. Milena Kravcová. Následne si od p. Mgr. Jána Šoltésa vypočuli, čo musia deti absolvovať, aby mohli byť pasované za prvákov a prváčky. 

       Hneď prvou aktivitou bolo prejsť Zlatou bránou, počas toho zaspievať pesničku. Potom spolu s rodičmi navštívili rozprávkové krajiny Písmenkovo, Číselkovo, Športovkovo, Šikulkovo, Zajkovo a Silákovo, v ktorých plnili predpísané úlohy. Niektoré disciplíny sa vyžadovali šikovnosť žiaka, v iných pomáhali aj mama či otec. Za každú splnenú úlohu dostal žiačik pečiatku do preukazu. A kto mal všetkých šesť, šiel si vybrať sladkú odmenu v podobe kakaového či makového závinu, a uhasiť svoj smäd teplým čajíkom.

       Keďže všetci prváci svoje úlohy v rozprávkových krajinách splnili, pred pasovaním ich čakala posledná úloha: p. učiteľ Šoltés slávnostne prečítal sľub prváka, s ktorým všetci žiaci bez výhrady súhlasili. Po tomto kolektívnom sľube prvákov už nič nebránilo tomu, aby pani zástupkyňa PaedDr. Daniela Remetová oficiálne pasovala každého prítomného žiaka za oficiálneho prváka našej školy. Každý pasovaný prvák dostal odznak prváka, pasovací dekrét a kvietok "Už som veľký prvák". To bolo detskej radosti!

       Už pasovaní prváci sa následne presunuli v sprievode svojich triednych učiteliek do juhovýchodného parku v areáli našej školy, kde spoločne aj tento rok zasadili svoj strom prvákov. Ten ich bude sprevádzať počas celého štúdia na našej škole. Počas sadenia stromu si všetci zaspievali. Tým sa skončila oficiálna časť vydareného popoludnia.

       Touto cestou chceme poďakovať všetkým zúčastneným, kolegom asistujúcim pri aktivitách, Ing. Dušanovi Kučovi za fotoreport, a špeciálne našim kuchárkam pod vedením p. vedúcej ŠJ za chutný kakaový a makový závin a čaj, ktoré doplnili energiu po aktivitách. Veríme, že pre všetkých to bol nezabudnuteľný zážitok a že sa táto akcia vydarí aj o rok. Pozývame vás pozrieť si fotoalbum:


       Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

      • Európsky deň jazykov 2023

      • Jazyk je fenomén ľudskej spoločnosti. Je jedným zo základných znakov kultúry a štátov, celých spoločností. Európsky deň jazykov sa koná vo všetkých štátoch Európy už od roku 2001. Cieľom tejto obľúbenej aktivity je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania. Do akcie sa zapájame pravidelne už niekoľko rokov, no teraz sme si to zadefinovali trošku inak.

       Malo to „hromadnú formu“, všetko prebehlo v malej telocvični. Odštartovalo to úvodným vstupom pani riaditeľky Mgr. Mileny Kravcovej, po ktorej dal akciu do celého kontextu Mgr. Ján Šoltés. Spolužiaci sa prihovorili spolužiakom smiley v anglickom, nemeckom i ruskom jazyku. Tieto cudzie jazyky sa na našej škole vyučujú. Následne dostala priestor speváčka Adela Belejčáková s gitarovým sprievodom Olivera Žulu (obaja z 8. A triedy). Pieseň Let it be od „liverpoolských chrobákov“ The Beatles si vyslúžila obrovský potlesk spolužiakov.

       Potom už dostali priestor dvaja pozvaní hostia, ktorí si našli čas a fyzicky medzi žiakov našej školy prišli. Ako prvá vystúpila Annina Alexis Fedorková. Osobne prezentovala všetkým prítomným svoju životnú cestu od školských čias v Bardejove až po súčasnosť. Annina je skúsenou kozmopolitnou ženou, ktorá sa angažuje v mnohých spoločenských oblastiach. Pre viac INFO o tejto zaujímavej osobe odporúčame použiť internetový prehliadač. Menovať všetky jej aktivity nie je možné na takomto malom priestore.

       Ako druhý vystúpil na Európskom dni jazykov náš bývalý žiak Michal Ščur. Podobne ako Annina, aj on prezentoval svoju cestu od školských bardejovských čias až po svoju súčasnosť. Prešiel si mnohými životnými pozíciami, štátmi a pred publikom stál vyzretý 26-ročný chlap s jasným pohľadom na život. Po svojich štúdiách v Anglicku momentálne funguje v Bratislave a veľmi si ceníme, že meral cestu do Bardejova kvôli tejto našej udalosti.

       Vo svojich vystúpeniach obaja prezentujúci dali akcent na dôležitosť ovládania cudzích jazykov. Bez jazykových znalostí by určite nedosiahli to, čo dosiahli. Prítomní žiaci mali možnosť sledovať ľudí, ktorí v zahraničí dosiahli istú formu úspechu.

       Prostredníctvom „video vstupov zo záznamu“ sa všetkým prihovorili aj dvaja zahraniční Slováci: Filip Šinaľ zo Švajčiarska, ktorý sa prihovoril v nemeckom jazyku. A tak isto náš žiak Jakub Semanišin z USA. Bolo to veľmi osobné a milé. Snáď budeme mať v budúcnosti príležitosť privítať ich v našej škole osobne. Obe videá nájdete vo fotoalbume na konci článku.

       Akcia dopadla na jednotku s hviezdičkou smiley . Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek dielom prispeli k hladkému priebehu Európskeho dňa jazykov na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove.

       Za učiteľov cudzích jazykov
       Mgr. Ján Šoltés


       Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

      • 3. projektové stretnutie v Španielsku sa končí - Adios España!

      • Španielsko - Granada -Andalúzia - škola - olivy - med - čokoláda.

       Posledný deň stretnutia Erasmus+ sa niesol v znamení týchto slov. Deň sme začali prehliadkou školy a zoznámením sa so španielskym vzdelávacím procesom. 

       Program pokračoval návštevou neďalekej výrobne čokolády a medu. Každý z nás si vyrobil vlastnú čokoládu, propolisovú sviečku a odniesol si so sebou pohárik medu. Naše tváre žiarili šťastím, čokoládovým úsmevom a lepkavými medovými prstami. Každý smiech sa ale raz skončí...

       Záverečná párty bola plná lúčenia, objatí, sĺz a smutných tvárí nielen našich detí, ale aj ich "adoptívnych rodičov". Adios España!


       Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

      • 3. projektové stretnutie v Španielsku (deň č.4)

      • 4. deň španielskeho týždňa v rámci projektu Erasmus+ bol v znamení vody, kajakov, vodných bicyklov, kúpania, šantenia a priateľstiev s kamarátmi z Grécka, Talianska a Španielska. Po krátkej odbornej inštruktáži sme strávili nádherný deň na vodnej nádrži Negratin. Olá!


       Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

      • 3. projektové stretnutie v Španielsku pokračuje

      • Dnešný deň španielskeho týždňa sa niesol v znamení návštevy historického mestečka Castril v provincii Granada. Mesto je chránenou oblasťou UNESCO a je tiež miestom, kde vedľa seba kedysi žili kresťanský, židovský a moslimský národ. Vystúpili sme na miesto nazývané Peña del Sagrado Corazón, kde sme pod sochou Krista (ochrancu dediny) mohli uvidieť úchvatnú krásu okolitej krajiny a spoznať históriu miestnych obyvateľov.


       Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

      • 3. projektové stretnutie Digitálne kompetencie a čitateľské zručnosti - Španielsko 2023

      • Projektový tím pod vedením Mgr. Petra Vasilegu bude hosťom v španielskej škole CEIP SAN ISIDRO LABRADOR. Po trošku náročnej ceste sa žiaci našej školy privítali so svojimi kamarátmi v Španielsku a ubytovali sa v ich rodinách, kde spoznajú iné zvyky, kultúru, mentalitu, ale aj stravu typickú pre túto južanskú krajinu.


       Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

      • Pripravujeme Európsky deň jazykov      • Podľa odborníkov sa dnes na svete hovorí 7117 jazykmi. Toto číslo sa neustále vyvíja, jazyky sú v pohybe a my sa o nich učíme každý deň viac a viac. Jazyky sa navzájom ovplyvňujú. V súčasnosti je ohrozených zhruba 40 % jazykov, často s menej ako 1000 hovoriacimi. Medzi najpoužívanejšie jazyky na svete patrí mandarínska čínština s približne 1,2 miliardami rečníkov. Nasleduje španielčina so 460 miliónmi rečníkov. India predstavuje pestrofarebný jazykový mix. Do celého sveta sa rýchlo rozširuje angličtina - jazyk cestovných, obchodných a medzinárodných rokovaní, zároveň tiež najpoužívanejší jazyk na internete. Jazyk je fenomén, ktorému sa oplatí venovať pozornosť. Aj o tom bude Európsky deň jazykov na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove. Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania. 26. septembra 2023 – ideme na to! Bližšie INFO už čoskoro smiley.

      • Jedálny lístok - 18.9.-22.9.

      • Z technických dôvodov zverejnený zatiaľ takto, klasickým spôsobom bude zverejnený neskôr. Zároveň sme ho zverejnili aj v aplikácii Edupage pod tlačidlom Jedálny lístok.


       Pre zväčšenie kliknite na obrázok.
      • Prešovský samosprávny kraj pozýva

      • Touto cestou si Vám a občanom Vášho mesta/Vašej obce dovoľujeme pripomenúť a zároveň Vás pozvať k účasti už na 2. ročníku kampane Prešovského samosprávneho kraja – Do školy a do práce na bicykli, ktorej hlavným cieľom je aj tento rok podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy. Vyvíjať snahu o vytváranie kvalitných podmienok pre ekologické druhy dopravy v obciach. Motivovať zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli. Motivovať žiakov, študentov a zamestnancov, aby viac používali túto formu alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do školy a práce. Kampaň bola odštartovaná 1.9.2023 a potrvá do 30.9.2023. Doplňujúce informácie, pravidlá súťaže aj s potrebnou registráciou pre účasť na danej kampani, nájdete na stránke https://cyklo.psk.sk/sutaze/do-prace-a-skoly-na-bicykli

       Prešovský samosprávny kraj


       Pre zväčšenie kliknite na obrázok.

      • Medzinárodná modelárska škola Pakoštane - Chorvátsko      • V období od 26.08.2023 do 31.08.2023 sa konalo sústredenie mladých modelárov v chorvátskom meste Pakoštane. Z nášho modelárskeho krúžku sa ho zúčastnili traja žiaci spolu s vedúcim krúžku - inštruktorom v tejto škole. Školy sa zúčastnili žiaci zo šiestich štátov, a to z Chorvátska, Poľska, Srbska, Slovenska, Slovinska a Bulharska. Na začiatok si všetci vyskúšali svoju zručnosť v zostrojení malého lietadielka. Po jeho zalietaní sa uskutočnila malá súťaž, kde sa naši žiaci výborne predstavili. V nasledujúcich dňoch sa pristúpilo k zostrojeniu dvoch súťažných rakiet, a to s návratom na padáku a streamru (brzdiacej stuhe). Posledné dva dni boli venované zložitejším konštrukciám raketoplánov. Mimo praktickej časti sme sa venovali taktiež teórii súťaženia v rámci medzinárodných pravidiel FAi, alebo teórii aerodynamiky alebo vplyvom počasia na samotný let modelov.

       No a čo bolo zaujímavé v rámci školy? Samozrejme každodenná možnosť relaxu a plávania  v mori.

       Výsledky tejto modelárskej školy sme si overili hneď na nasledujúcom Svetovom pohári v raketovom modelárstve, ktorého sa zúčastnilo 95 súťažiacich. Ani pri tomto počte sa naši žiaci medzi juniormi nestratili a obsadili popredné miesta.


       Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

      • Oznam školskej jedálne - stravovanie v 2023/2024

      • Vážení rodičia detí stravujúcich sa v našej školskej jedálni, oznamujeme vám, že v novom školskom roku 2023/2024 sa zápisné lístky na stravovanie budú podávať elektronickou formou cez mobilnú aplikáciu resp. webovú stránku školy (jednoduchý postup nájdete TU).

       Súčasťou Zápisného lístka je Návratka - rodič môže požiadať o dotáciu na stravu. Pre úspešné spracovanie žiadosti o dotáciu je nutné, aby ste žiadosť odoslali v termíne do 6.9.2023 (streda) vrátane.

       Po našom spracovaní zápisných lístkov sa vám vo vašom rodičovskom konte objaví požiadavka na platbu za stravu - v prípade požiadania o dotáciu to budú 3€ mesačne na réžiu (odporúčame zaplatiť 12€, t.j. za sept.-dec., ďalšiu réžiu zaplaťte až v januári 2024).

      • Začiatok šk. roka 2023/2024      • Vážení rodičia, milí žiaci,
       slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024 sa uskutoční
       dňa 4. septembra (pondelok) o 8:00 hod. na školskom dvore:

       • žiaci 2.-9. ročníka sa sústredia pri svojich triednych učiteľoch,
       • žiaci 5. ročníka, novoprijatí žiaci a budúci prváčikovia pôjdu do tried po prečítaní zoznamov. Prváci môžu ísť do tried v sprievode svojich rodičov,
       • v tento deň nebude prevádzka ŠKD a ani sa nebude podávať strava,
       • práca v škole bude do 9:30 hod.,
       • informácia o organizácii ďalších dní bude na webovej stránke školy.

       Teší sa na vás tím zamestnancov školy a praje rok plný úspechov a zážitkov...

      • Organizácia školského roka 2023/2024

      • Vyučovanie v školskom roku 2023/2024 začne v pondelok 4. septembra 2023.

       Jesenné prázdniny - 30. a 31. októbra 2023.
       Vianočné prázdniny začínajú 23. decembra 2023 a končia 7. januára 2024. Vyučovanie začne v pondelok 8. januára 2024.
       Jarné prázdniny v dĺžke jedného týždňa sú od 26. februára – 1. marca 2024.
       Veľkonočné prázdniny od  28. marca do 2. apríla 2024.
       Vyučovanie v druhom polroku bude ukončené v piatok 28. júna 2024.

       Hlavné prázdniny trvajú od 29. júna 2024 do 1. septembra 2024.
       Vyučovanie v školskom roku 2024/2025 začne v pondelok 2. septembra 2024.

       Štátne sviatky v školskom roku pripadajúce na dobu školského vyučovania:

       17. novembra 2023 - Deň boja za slobodu a demokraciu
       29. marca 2024 - Veľký piatok
       1. apríla 2024 - Veľkonočný pondelok
       1. mája 2024 - Sviatok práce
       8. mája 2024 - Deň víťazstva

      • Denný letný tábor 2023 v dňoch 14.8. až 18.8.2023

      • Druhý letný táborový týždeň nás privítal krásnym slnečným počasím, čo sme hneď využili na aktivity v okolí školy. Prvý deň si deti vyskúšali svoje pohybové zručnosti, ale aj vedomosti vo vedomostno-športovej olympiáde. Súťažili 4 družstvá. Každé družstvo bolo úspešné v inej kategórii, a tak si všetci zaslúžili malú vecnú odmenu. Aj ďalšie dni boli vyplnené hrami, pochutnávaním si na zmrzline, ale aj hľadaním kameňov a ich maľovaním.  
       Nasledujúce dni letného tábora boli taktiež naplnené rôznymi zaujímavými aktivitami. Tretí deň to bolo hlavne športovanie pri rieke Topľa a sledovanie odborného výcviku psa na školskom ihrisku. Vo štvrtok dopoludnia sme navštívili u detí obľúbený Happyland a popoludní sme vyrábali spomienkové obrázky, ktoré si deti odniesli domov. V piatok sa deti mohli kultúrne vyžiť v Okresnej knižnici D. G. v Bardejove na bábkovo-hereckom predstavení Štuplík. Výlet do mesta sme si spestrili zmrzlinou a vodným osviežením pri radnici. Poobedňajší čas deti trávili pri spoločenských hrách a športovaním na školskom dvore.

       S. Kšonžeková, A. Nicáková, H. Chovancová, E. Pavelová


       Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

      • Denný letný tábor 2023 v dňoch 9.8. až 11.8.2023

      • Ďalšie dni nášho Letného tábora sa niesli v duchu rôznych aktivít. V tretí deň tábora sme navštívili Prírodovedné múzeum, kde deti mohli spoznať rôzne živočíchy a rastliny, ktoré žili alebo žijú na území Slovenska či niekde inde vo svete. Tento poznávací zážitok sme zavŕšili sladkou odmenou v podobe zmrzliny. Po výbornom obede sme všetku energiu zo seba dostali v zábavnom centre Happyland.
       Vo štvrtok nás nemilo prekvapilo chladné počasie, preto sme sa venovali príprave našich dresov na piatkovú športovú olympiádu. Keď sa počasie trošku umúdrilo, čas sme trávili na ihrisku, kde sme sa spoločne pripravovali na športové disciplíny.
       V piatok sme sa kvôli veľkému záujmu boli opäť zabaviť v našom obľúbenom centre Happyland. Energiu sme doplnili chutným obedom a následne sme si obliekli svoje dresy a venovali sme sa olympijským hrám. Po zdolaní všetkých disciplín boli všetky deti odmenené malými darčekmi. Krásne počasie sme si užili ďalšími hrami na ihrisku a zakončili sme tento týždeň skupinovým objatím.

       Mgr. Danka Bosáková, Mgr. Katarína Červeňáková


       Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

      • Denný letný tábor 2023 - dni 7.8. a 8.8.

      • Aj tohto roku počas letných prázdnin sme na našej škole odštartovali letný tábor. Hneď prvý deň pri zoznamovaní sme deti oboznámili s programom. Veľmi sa potešili, že ideme na bábkové divadielko Gašparko do mestskej knižnice. Veľmi sa im páčili bábky, ktoré tam vystupovali, pretože si ich mohli poobzerať zblízka a vyskúšať si ich. Bol to pre nich krásny zážitok. Cestou do školy sme sa tešili z niektorých vtipných postavičiek, ktoré nás vedeli poriadne rozosmiať.
       Druhý deň bol pre nás trocha upršaný, ale nás to neodradilo. Dopoludnie sme trávili na školskom ihrisku, kde sme mali rôzne športové súťaže, a popoludní sme sa vybrali do Bubolandie. Tam nás zastihol dážď, tak sme si to až tak neužili. Napriek tomu sme sa nevzdali a za odmenu sme sa spoločne vybrali na zmrzlinu. Aj keď pršalo, o to viac nám chutila. Vrátili sme sa premoknutí, ale šťastní, plní skvelých zážitkov.

       vych. J. Marcinovová, Z. Arendáčová


       Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.