• Projekt e-Twinning

     • o projekte

     •  

      Čo je eTwinning?

      eTwinning = partnerstvá škôl v Európe

      eTwinning = komunita európskych škôl a európskych učiteľov

      eTwinning je internetový portál na spoluprácu učiteľov a žiakov z celej Európy.

      Program eTwinning je súčasťou vzdelávacieho európskeho programu Erasmus+

      V programovom období 2014 - 2020 ná v novej európskej platforme Erasmus+ má eTwinning, ako jediný z doterajších programov, pevnú pozíciu. Je považovaný za dôležitý fenomén v ďalšom vzdelávaní učiteľov a naďalej sa rozrastá.

      Program eTwinning sa zameriava na podporu využívania moderných informačných a komunikačných technológií za účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl . "E" je skratka pre "elektronický" a "twinning" znamená "partnerstvo, družba". eTwinning vám umožňuje nájsť partnerskú školu, s ktorou môžete realizovať inovatívne školské projekty v rámci vyučovania v bezpečnom virtuálnom prostredí (TwinSpace). To ale nie je všetko. eTwinning je ideálny na výmenu informácií a skúseností s kolegami-učiteľmi z Európy a ponúka tiež možnosti ďalšieho vzdelávania.

      Program eTwinning je spoločenstvo škôl, do ktorého je zapojených takmer 4000 000 učiteľov z celej Európy, financované Európskou komisiou ako súčasť programu Erasmus+. Európska sieť škôl (EUN) riadi okrem iného aj Centrálnu podpornú službu (CSS) programu eTwinning. CSS riadi národné podporné strediská - NSS. Na Slovensku sa NSS nazýva Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl a je súčasťou Žilinskej univerzity v Žiline.

      Európska sieť škôl (EUN) je sieťou 30 ministerstiev školstva v Európe zameranou na inováciu vzdelávania na európskej úrovni. Európska sieť škôl, ako najväčší medzinárodný „mozgový trust", riadi kľúčové európske služby vo vzdelávaní, vrátane CSS programu eTwinning, v mene Európskej komisie, členských ministerstiev školstva a priemyselných partnerov.

      Platforma eTwinning ponúka učiteľom možnosť stretávať sa a spolupracovať na školských projektoch, v špeciálnych záujmových skupinách a online fórach. Ponúka tiež profesionálny rozvoj prostredníctvom online vzdelávacích aktivít zameraných na kooperačné zručnosti a a efektívne využívanie moderných komunikačných nástrojov.

      Pracuje v bezpečnom virtuálnom priestore, kde sú minimalizované úniky informácií a výskyt spamov.

      eTwinning umožňuje:

      Ďalšie informácie na www.etwinning.net

      Okrem radosti a zábavy pri učení eTwinning ponúka:

      • bezplatný prístup
      • zmysel pre komunitu
      • bezpečné prostredie
      • projekty zamerané na spoluprácu škôl
      • možnosť profesionálneho rastu
      • podporu
      • šťastných žiakov
      • žiadnu byrokraciu
      • uznanie vašej práce
      • zábavu v triede

      ešte viac motivácie nájdete TU