• Anglický jazyk

     • Európsky deň jazykov 2023

     • 29.09.2023 13:22
     • Jazyk je fenomén ľudskej spoločnosti. Je jedným zo základných znakov kultúry a štátov, celých spoločností. Európsky deň jazykov sa koná vo všetkých štátoch Európy už od roku 2001. Cieľom tejto obľúbenej aktivity je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania. Do akcie sa zapájame pravidelne už niekoľko rokov, no teraz sme si to zadefinovali trošku inak.

      Malo to „hromadnú formu“, všetko prebehlo v malej telocvični. Odštartovalo to úvodným vstupom pani riaditeľky Mgr. Mileny Kravcovej, po ktorej dal akciu do celého kontextu Mgr. Ján Šoltés. Spolužiaci sa prihovorili spolužiakom smiley v anglickom, nemeckom i ruskom jazyku. Tieto cudzie jazyky sa na našej škole vyučujú. Následne dostala priestor speváčka Adela Belejčáková s gitarovým sprievodom Olivera Žulu (obaja z 8. A triedy). Pieseň Let it be od „liverpoolských chrobákov“ The Beatles si vyslúžila obrovský potlesk spolužiakov.

      Potom už dostali priestor dvaja pozvaní hostia, ktorí si našli čas a fyzicky medzi žiakov našej školy prišli. Ako prvá vystúpila Annina Alexis Fedorková. Osobne prezentovala všetkým prítomným svoju životnú cestu od školských čias v Bardejove až po súčasnosť. Annina je skúsenou kozmopolitnou ženou, ktorá sa angažuje v mnohých spoločenských oblastiach. Pre viac INFO o tejto zaujímavej osobe odporúčame použiť internetový prehliadač. Menovať všetky jej aktivity nie je možné na takomto malom priestore.

      Ako druhý vystúpil na Európskom dni jazykov náš bývalý žiak Michal Ščur. Podobne ako Annina, aj on prezentoval svoju cestu od školských bardejovských čias až po svoju súčasnosť. Prešiel si mnohými životnými pozíciami, štátmi a pred publikom stál vyzretý 26-ročný chlap s jasným pohľadom na život. Po svojich štúdiách v Anglicku momentálne funguje v Bratislave a veľmi si ceníme, že meral cestu do Bardejova kvôli tejto našej udalosti.

      Vo svojich vystúpeniach obaja prezentujúci dali akcent na dôležitosť ovládania cudzích jazykov. Bez jazykových znalostí by určite nedosiahli to, čo dosiahli. Prítomní žiaci mali možnosť sledovať ľudí, ktorí v zahraničí dosiahli istú formu úspechu.

      Prostredníctvom „video vstupov zo záznamu“ sa všetkým prihovorili aj dvaja zahraniční Slováci: Filip Šinaľ zo Švajčiarska, ktorý sa prihovoril v nemeckom jazyku. A tak isto náš žiak Jakub Semanišin z USA. Bolo to veľmi osobné a milé. Snáď budeme mať v budúcnosti príležitosť privítať ich v našej škole osobne. Obe videá nájdete vo fotoalbume na konci článku.

      Akcia dopadla na jednotku s hviezdičkou smiley . Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek dielom prispeli k hladkému priebehu Európskeho dňa jazykov na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove.
      Za učiteľov cudzích jazykov
      Mgr. Ján Šoltés

      Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.


       
     • viac
     • Predajná výstava britského vydavateľstva USBORNE je za nami

     • 24.03.2023 10:50
     • Po dvoch rokoch prestávky sme 20. – 21. februára 2023 opäť zorganizovali predajnú výstavu vydavateľstva USBORNE. Hoci mesiacom knihy je marec, my sme túto výstavu uskutočnili pár dní skôr, pretože našu školu v tom čase navštívili zahraniční partneri z Grécka, Talianska a Španielska, s ktorými naša škola participuje na projekte Erasmus+ pod názvom Digitálne kompetencie a čitateľské zručnosti. Výstava sa im veľmi páčila, a keď sa dozvedeli o jej myšlienke (zakúpením kníh podporia našu školskú anglickú knižnicu), tak neváhali a každý z nich odchádzal minimálne s jednou knihou v ruke.

      Tento rok do knižnice pribudli knihy v hodnote 444 €. Keďže dva dni na výstavu bolo naozaj málo a žiaci odchádzali so smutným pocitom, že si už knihy nemohli prelistovať a ani kúpiť, tak sme sa rozhodli uskutočniť vianočnú predajnú akciu, ktorá bude začiatkom decembra 2023. Ale o tom Vás budeme v predstihu informovať.

      ĎAKUJEME všetkým žiakom, rodičom a  učiteľom, ktorí si knihy kúpili, a tak obohatili našu knižnicu o nové anglické tituly.


      Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
     • viac
     • Predajná výstava vydavateľstva USBORNE

     • 17.02.2023 11:32
     • Radi by sme vás informovali, že dňa 20. a 21.februára 2023 v čase od 8.00 do 15.00 hod. sa na našej škole predstaví jedno z najznámejších britských vydavateľstiev USBORNE so svojimi jedinečnými knihami priamo z Anglicka. Predajná výstava bude v učebni ANJ na prízemí - učebňa p.uč Vagaskej. Ceny kníh sú od 8 € do 13,50 €. Za výťažok z predaja škola dostane  knihy od tohto vydavateľstva úplne zdarma. Vopred Vám ďakujeme, že zakúpením kníh prispejete k rozšíreniu knižného fondu našej anglickej knižnice.

       

      Knižnú ponuku vydavateľstva si môžete pozrieť tu:
      https://usborne.com/browse-books/

      Facebooková stránka:
      https://www.facebook.com/emmkabooks/

     • viac
     • Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku (19.01.2023)

     • 30.01.2023 08:10
     • Táto súťaž má svoju 33-ročnú tradíciu. Do akcie sa zapojilo spolu 28 žiakov, víťazov jednotlivých školských kôl z celého okresu Bardejov. Ako tradične, súťažilo sa v 2 kategóriách.

      Kategória 1A (žiaci 5. – 7. ročníka):
      spomedzi 13 žiakov sa náš žiak Peter Klimek (7. A) umiestnil na 6. mieste.

      Kategória 1B (žiaci 8. a 9. ročníka):
      spomedzi 15 žiakov sa naša žiačka Natália Vagská (9. B) umiestnila na 3. mieste.

      Obom žiakom gratulujeme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy na okresnej úrovni. V ďalšom osobnom i študentskom živote prajeme všetko dobré!
      Mgr. Šoltés Ján
      predseda OK O ANJ

      Pre zväčšenie kliknite na obrázok.
     • viac