• Anglický jazyk

     • „Online“ Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku
     • „Online“ Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

     • 03.12.2020 10:03
     • Dňa 27. 11. 2020 sa uskutočnilo „online“ Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Naša ZŠ s MŠ Pod Vinbargom už od marca 2020 vyučuje žiakov „online“ prostredníctvom software Cisco Webex Meetings. Takže žiaci i učitelia olympiádu po technickej stránke zvládli bez väčších problémov.
       
      Výsledky:
       
      Kategória 1A (žiaci 5. – 7. ročníka):
      1. miesto: SLEZÁKOVÁ Eva (5.B)
      2. miesto: ŽULA Oliver (5.A)
      3. miesto: PAŇKO Tomáš (6.C)
       
      Kategória 1B (žiaci 8. a 9. ročníka):
      1. miesto: MAČEJ Bruno (9.B)
      2. miesto: MAJERNÍKOVÁ Miriam (9.B)
      3. miesto: MOJDISOVÁ Adela (9.B)
       
      Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za účasť a víťazom blahoželáme. Eva Slezáková a Bruno Mačej budú našu školu reprezentovať na Okresnom kole Olympiády z anglického jazyka, ktoré sa uskutoční 13. januára 2021 na pôde našej ZŠ s MŠ Pod Vinbargom. Veríme, že sa dovtedy spoločenská situácia zlepší a že Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku budeme môcť uskutočniť v „normálnej“ prezenčnej forme ako po minulé roky.

      Mgr. Ján Šoltés
      (za učiteľov anglického jazyka)
      [nomore]
     • viac
     • „The USA“ v podaní Liliany Stupárovej zo 7.A
     • „The USA“ v podaní Liliany Stupárovej zo 7.A

     • 22.05.2020 18:55
     • Téma „The USA“ je notoricky známa a jej zadanie učiteľom ako domácej úlohy láka žiakov k chorobnému návyku dnešnej mladej generácie „Ctrl+C – Ctrl+V“. Selekcia informácií, vypichnutie „pikošiek“ a snaha o humorné podanie látky pôsobí sympaticky u mladého človeka. Spomedzi všetkých prác našich žiakov z triedy 7.A vyberám príspevok Liliany Stupárovej. Text pôsobí sviežo, neošúchane, je atypický. Žiačka vybrala naozaj málo známe informácie, ktoré zaujmú možno aj Vás. Veľmi pekne ďakujem svojej talentovanej žiačke za kreatívny prístup k téme. Domáca úloha vznikala v spolupráci s jej internetovou kamarátkou Isabellou, ktorá žije v New York City. To najkrajšie na učiteľskej práci je, ak sa žiak nenútene inšpiruje a následne sa vyvíja samostatne. Liliana je na tejto ceste a ja sa z toho/nej veľmi teším.

      Mgr. Ján Šoltés, učiteľ ANJ

      Na pozretie/stiahnutie: Liliana_Stuparova_-_The_USA.docx[nomore]

     • viac