Navigácia

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Pod Vinbargom 1, 08569, Bardejov
 • sekretariát ZŠ - 0911 874 461
  jedáleň - 0911 530 166
  materská škola - 0911 544 004

Vitajte na stránke školy!

Milí žiaci,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, známky, fotoalbumy a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Sobota 17. 3. 2018

Statistics

Počet návštev: 2989224

Narodeniny a meniny

Dnes (Sobota 17.3.2018)
Tomáš Jackanin (8.C)
Ľubica Udičová
Ľubica Varjanová
Zajtra (Nedeľa 18.3.2018)
Vasil Ferenc (6.C)
Simona Šoltisová (2.B)
Eduard Biath (7.A)
Mgr. Eduard Gajdár
Pozajtra (Pondelok 19.3.2018)
Jaroslav Billý (5.D)
Sofia Mikulová (3.A)
Marek Pagáč (5.C)
Jozef Bilý (7.A)
Jozef Gmiterko (4.A)
Jozef Halaj (7.B)
Jozef Harčár (9.C)
Jozef Janeček (5.B)
Jozef Peregrim (4.C)
Jozef Priščák (9.B)
Jozef Sivák (7.B)
Jozef Skirkanič (5.D)
Jozef Sliva (7.C)
Jozef Udič (5.A)
Jozef Šnelly (8.A)
Mgr. Jozef Krochta

Novinky

 • Deň otvorených dverí a zápis detí do 1. ročníka - Obrázok 1
  Pre zväčšenie kliknite na obrázok.
  Viac informácií o zápise nájdete TU.

 • Každoročne si 8. marca pripomíname Medzinárodný deň žien. Aj my v Školskom klube sme na maše mamky, babky, tety, krstné mamy a všetky ženy nezabudli. Deti sa im snažili svojimi rúčkami vyrobiť milé pozdravy a napísať do nich aj pár vrúcnych slov. Veď to robili pre tých, ktorých majú rady a ktorí sa o nich denne a s láskou starajú. Tak všetko najlepšie milé naše ŽENY k Vášmu sviatku.

  Autor L.M.

  ŠKD - Pozdravy k sviatku MDŽ - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • Onedlho nastane deň, na ktorý sa tešia všetci predškoláci. A tým je zápis detí do 1. ročníka základnej školy. Aby deti lepšie spoznali školské prostredie, navštívili prvácke triedy p. uč. Mgr. Jany Sýkorovej a Mgr. Anny Priščákovej. V školských laviciach sa škôlkari na chvíľu stali prvákmi. Tí im zase predviedli, ako čítajú, počítajú, čo nosia v školskej taške. Škôlkari listovali v prváckych učebniciach, vypracovali pracovné listy, ktoré pre nich pripravili p. učiteľky. Riešili úlohy na tabuli, počítali, pomenovali niektoré písmenká. Na konci vyučovacej hodiny si deti zatancovali a zaspievali. Prváci podarovali škôlkarom papierové skladačky, ktoré samy zhotovili. A nechýbali ani sladkosti. Zvonením školského zvončeka sa návšteva ukončila a nadšení predškoláci odchádzali do škôlky, aby mohli vyrozprávať svoje zážitky mladším kamarátom i rodičom.

  MŠ - Predškoláci na návšteve v 1. ročníku (2017/2018) - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • Neplačte, že som odišiel,
  len pokoj mi prajte,
  a v srdci večnú spomienku
  si na mňa zachovajte.

  Spomienka - Obrázok 1

  So žiaľom v srdci oznamujeme, že 13.03.2018
  vo veku 75 rokov dotĺklo srdce nášmu bývalému kolegovi
  Mgr. Pavlovi Buranovskému.
  Spomíname s láskou a úctou.

 • Dňa 15.2.2018 sa na ZŠ s MŠ Pod Papierňou konal jubilejný 10. ročník okresného kola Dejepisnej olympiády, ktorej sa zúčastnilo 45 žiakov z 9 základných škôl nášho okresu. Našu školu reprezentovali 8 žiaci, ktorí súťažili v 4 kategóriách.

  V tomto školskom roku vybrala SK DO pre mladších žiakov tému Staroveké Grécko a pre žiakov 8. a 9. ročníka tému Totalitné diktatúry medzi dvoma svetovými vojnami. Súťažiaci sa museli popasovať s náročnou problematikou nástupu fašizmu a nacizmu v Európe a jej dôsledkami pre život ľudí počas 2. svetovej vojny. Táto téma je aktuálnou aj v súčasnosti, pretože problémy rasizmu a extrémizmu rezonujú v našej spoločnosti neustále.

  Na okresnom kole sa nám darilo aj v tomto roku. Všetci naši žiaci si odniesli domov cenné umiestnenia na prvých troch miestach.

  Kategória F – žiaci 6. ročníka:
  1. miesto - Samuel Chovan 6.B
  2. miesto - Filip Jurek 6.C

  Kategória E – žiaci 7. ročníka:
  2. miesto - Bibiána Bereščáková 7.B
  3. miesto - Hana Harbaľová 7.B

  Kategória D – žiaci 8. ročníka:
  1. miesto - Natália Volčková 8.B
  2. miesto - Tomáš Jackanin 8.C

  Kategória C – žiaci 9. ročníka:
  1. miesto - Petra Golecová 9.A
  2. miesto - Nina Frická 9.A

  Víťazom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy, srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v krajskom kole.

  Výsledky okresného kola Dejepisnej olympiády - Obrázok 1
  Pre zväčšenie kliknite na obrázok.

 • Aj tento rok 22. februára 2018 sme si na 1. stupni našej školy pripomenuli spisovateľa P. O. Hviezdoslava a to prednesom poézie a prózy na Hviezdoslavovom Kubíne. Žiaci v prednese preukázali svoje schopnosti aj zručnosti a bolo náročné vybrať tých najlepších.

  V kategórii poézia:

  1. miesto získal OLIVER ŠTAFURIK z 4.B triedy,
  2. miesto získal OLIVER ŽULA z 2.A triedy,
  3. miesto získala NATÁLIA SOBEKOVÁ z 3.A triedy.

  V kategórii próza:

  1. miesto získala žiačka NATÁLIA VAGASKÁ z 4.B triedy,
  2. miesto získal žiak BRANISLAV DZAMBA z 2. A triedy,
  3. miesto získala žiačka ADAM IVANČÁK z 3.C triedy.
  Cenu poroty získala žiačka IVANA MOTYKOVÁ z 3.B triedy.

  Víťazom srdečne blahoželáme.

  Hviezdoslavov Kubín - 1. stupeň (2017/2018) - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • Dňa 21. marca 2018 sme sa so žiakmi našej školy vybrali na finálové kolo korešpondenčného seminára z chémie, ktoré sa uskutočnilo v budove Gymnázia Leonarda Stöckela. Podmienkou účasti bola účasť na obidvoch domácich kolách, ktorú splnil jeden žiak v kategórii 8 a štyria žiaci v kategórii 9. Výsledky sú následovné:

  Kategória 8:
  2. miesto Peter Paľa (8.A)

  Kategória 9:
  1. miesto Petra Golecová (9.A)
  úspešní riešitelia: Miriama Hudáková (9.B), Denisa Sterančáková (9.C) a Daniela Vatehová (9.A)

  Srdečne blahoželáme!

 • V dňoch 9.2 a 15.2. deti z 1. odd zo 4. odd. ŠKD prežili zaujímavé popoludnia. Po dohode s p. knihovníčkou Bc. Alžbetou Kutašovičovou sme sa vybrali do okresnej knižnice. Tam nás tety knihovníčky pekne privítali a vystetlili, čo deti čaká v ich knižnici. Mali za úlohu pozorne počúvať, lebo sme si čítali z Knihy Tuláčik a Klára od spisovateľa Erika Jakuba Chrocha pod názvom DOMOV. Čítala nám teta knihovníčka Mgr. Zuzana Gregová. Príbeh každého veľmi zaujal, bol o psíkovi Tuláčikovi, ktorý nemal domov. Nakoniec šťastne skončil, ako každá rozprávka, pretože si ho našlo dievčatko Klára. Celý dej poukazoval na to, že aké dôležité v živote každého jedného z nás je mať niekoho naozaj rád. Keďže sme do knižnice zavítali v období sviatku sv. Valentína, bolo to o to zaujímavejšie popoludnie pre deti.
  V druhej časti popoludnia si tety knihovníčky pripravili pre nás milú aktivitu. Z pripravených farebných pásikov sme si urobili srdiečka, zopli sme ich spínacím strojčekom. Deti mali za úlohu srdiečko niekomu venovať a povedať, prečo venuje srdiečko práve tomu dotyčnému kamarátovi, či kamarátke. Nakoniec sme si zo všetkých srdiečok urobili krásne venčeky a tety knihovníčky si nimi vyzdobili priestory knižnice.
  Aj touto cestou ešte raz ďakujeme tetám knihovníčkam za príjemne strávené popoludnie. Nechýbali ani vyfotené tváre detí pri čítaní a počúvaní, ktoré zachytil fotoaparát pani vychovávateliek. Za odmenu deti ešte svoje popoludnie umocnili návštevou cukrárne na námestí. Už teraz sa tešíme na ďalšie zaujímavé popoludnia v knižnici.

  Autor textu L.M.

  Autori fotografií p. vych. Mačejová, p. vych. Kovácsová

  ŠKD - Valentínske popoludnia v Okresnej knižnici Dávida Gutgesela - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • Deň 14.2 je pre každého známy dátum. Tento deň sa nesie v znamení náklonnosti, tolerancie a lásky. Mali by sme si spomenúť na všetkých, ktorí sú pre nás dôležití, dať im najavo, čo pre nás znamenajú, zbaviť sa toho, čo nás možno v minulosti nahnevalo a odpustiť, prípadne povedať prepáč. V dnešnej uponáhľanej dobe sa stáva, že si málokedy počas roka nájdeme čas povedať svojim blízkym „mám ťa rád“, „som rád, že ťa mám“, „ľúbim ťa“. Preto využime tento deň na vyjadrenie náklonnosti, ktorá v nás je. Naši žiaci vyrobili na hodinách nemeckého jazyka valentínske srdiečka s nadpisom „Valentinstag“, ktorými ozdobili dvere každej triedy a tým rozhodli spríjemniť a pripomenúť čas sv. Valentína. Tu je pár záberov našich žiakov pri práci:

  Valentinstag 2018 - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • Dňa 30.11.2017 sa naši žiaci druhého až piateho ročníka zapojili do celoslovenskej vedomostnej súťaže Všetkovedko. V januári 2018 sme sa tešili z výsledkov. Z 24 žiakov 17 získalo titul Všetkovedkov učeň a 7 získalo titul Všetkovedko – zaradili sa medzi 30% najúspešnejších súťažiacich. Najúspešnejším z našich žiakov bol žiak 3.B triedy Daniel Janeček, ktorý získal aj titul Všetkovedko školy. Vo svojej kategórii získal 161 bodov z 210 a spolu s ďalšími 149 žiakmi zo Slovenska sa umiestnil na 31. mieste.

  Kategória V2 - maximálny počet bodov 168:
  2.A Branislav Dzamba - 133 bodov
  2.A Katarína Mikulová - 126 bodov
  2.A Gregor Harbaľ - 105 bodov

  Kategória V3 - maximálny počet bodov 210:
  3.B Daniel Janeček - 161 bodov
  3.A Igor Jančík - 154 bodov
  3.C Tomáš Paňko - 154 bodov

  Kategória V4 - maximálny počet bodov 210:
  4.B Hannah Hanková - 153 bodov
  4.A Gregor Šverha - 127 bodov
  4.A Peter Hohoš - 126 bodov
  4.A Patrik Jonov - 126 bodov

  Kategória V5 - maximálny počet bodov 210:
  5.C Zuzana Paľová - 135 bodov

  Všetkým súťažiacim blahoželáme.

  Všetkovedko 2017/2018 - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Pod Vinbargom 1, 08569, Bardejov
 • sekretariát ZŠ - 0911 874 461
  jedáleň - 0911 530 166
  materská škola - 0911 544 004

Fotogaléria - staré albumy