Navigácia

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Pod Vinbargom 1, 08569, Bardejov
 • sekretariát ZŠ - 0911 874 461
  jedáleň - 0911 530 166
  materská škola - 0911 544 004

Vitajte na stránke školy!

Milí žiaci,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, známky, fotoalbumy a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Nedeľa 20. 5. 2018

Statistics

Počet návštev: 3101173

Narodeniny a meniny

Zajtra (Pondelok 21.5.2018)
Bianka Bučková (2.B)
Roman Ivančin (4.C)
Pozajtra (Utorok 22.5.2018)
Jozef Bilý (7.A)
Radovan Lišivka (3.A)
Samuel Macek (6.A)
Adela Mojdisová (6.B)
Júlia Klimeková (1.B)

Novinky

 • Predpokladaný návrat detí zo školy v prírode - dnes (piatok) v čase 12:00-12:30 na parkovisku školy.
 • Dostali sme sa do 3. etapy projektu "Pohybom k zdraviu" v rámci 3. edície programu TESCO "Vy rozhodujete, my pomáhame", ktorá spočívala v realizácii športovo-pohybových aktivít pre žiakov školy a ich rodičov, ako i pre širokú verejnosť:

  1.) O najlepšieho vytrvalca
  „Konečne sme sa dočkali!“ potešili sa žiaci, keď mohli vidieť v areáli našej školy vybudované športové ihrisko. Domčeky im umožnili lezenie po stene, po rebríku, chôdzu a beh cestou cez domček, šmýkanie, podliezanie popod domček, beh okolo domčekov. Natešení žiaci nenechali ihrisko prázdne a hneď si išli naň zasúťažiť o najrýchlejšieho žiaka triedy. Ich súťaživosť sa preniesla aj medzi triedy. Po vytýčení súťažnej trasy sa odštartovalo a súťaž sa mohla začať.
  Projekt TESCO - 3. etapa - športovo-pohybové aktivity - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

  2.) Kto je silnejší
  Dňa 7. 5. 2018 naše nové športové a oddychové ihrisko bolo opäť obsadené. A to nie len žiakmi, ale aj ich rodičmi. Zorganizovali sme si športové popoludnie žiakov a rodičov. Dospelí, tak isto ako aj žiaci, boli športovo - aktívnymi účastníkmi spoločného odpoludnia na ihrisku. Súťažili v dvojčlenných družstvách, rodič – dieťa, a súčasne štartovali dve družstvá. Mali vytýčenú trasu, ktorú museli spoločne zvládnuť a členovia družstva spoločne dobehnúť do cieľa. Nechýbalo ani povzbudzovanie ostatných účastníkov. Na záver žiaci ocenili svojich rodičov malým symbolom zdravia – jablkom. Aj žiaci boli ocenení jabĺčkom. Všetci si užili zábavné popoludnie plné pohybu a priateľských rozhovorov. Pohybom a športom k zdraviu.
  Projekt TESCO - 3. etapa - športovo-pohybové aktivity - Obrázok 2
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

  3.) Cvičíme spolu
  Žiaci o našom športovom ihrisku nezabudli rozprávať ani doma, v rodinách a so susedmi. Niektorí si ho pozreli aj na našej webovej stránke školy. Čo je najdôležitejšie, že svoje spoločné rodinné vychádzky nasmerovali aj na naše ihrisko v areáli školy, kde sa deti spolu s rodičmi zabavili, pohrali, oddýchli, aj si zašportovali. Ak pôjdete okolo, príďte sa s deťmi zabaviť a rozhýbať aj vy.
  Projekt TESCO - 3. etapa - športovo-pohybové aktivity - Obrázok 3
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

  4.) Ako správne cvičiť a 5.) Posilňovaním k lepším športovým výkonom
  Cvičenia prebiehali za inštruktáže učiteľa telesnej výchovy. Aktivita súvisela s oboznámením sa s cvičebným náradím, a s nácvikom správneho postupu pri cvičení na náradí. Pohybové aktivity boli zamerané na posilňovacie cvičenia žiakov hokejových tried.
  Projekt TESCO - 3. etapa - športovo-pohybové aktivity - Obrázok 4
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

  Veríme, že športovo-pohybové aktivity splnili ciele, ktoré sme si stanovili. Vybudovaním FIT ihriska sme nielen zatraktívnili športové prostredie školy, ale sme aj zlepšili športovú iniciatívu rodičov i žiakov pri aplikácii pohybových činností do ich vlastného denného režimu a určite sme zlepšili zdravotný stav všetkých zúčastnených. Do budúcna prajeme všetkým veľa zážitkov pri športových aktivitách a psychického relaxu. FIT ihrisko je tu pre Vás! wink

 • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Pod Vinbargom 1 v Bardejove podľa §3 ods.2 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.306/2008 o materskej škole oznamuje rodičom, že zápis detí do materskej školy na šk. rok 2018/2019 sa uskutoční v dňoch od 02.05.2018 – 31.05.2018 podaním žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy u zástupkyne materskej školy.

  Mgr. Milena Kravcová
  riaditeľka školy

 • Ani daždivé počasie nás neodradilo, aby sme dňa 26. 4. 2018 navštívili tunajší domov pre seniorov. Starkým sme priniesli darčeky, ktoré deti samy vyrobili, aby mali spomienku na naše stretnutie. Nechýbalo ani hudobné vystúpenie so spevom a tancom. Deti poskytli seniorom svoju prirodzenú bezprostrednosť a lásku, a to vyvolávalo dobrú náladu a úsmevy medzi obyvateľmi domova. Sladkosti pre deti boli odmenou za ich vystúpenie.

  MŠ - Srdce na dlani – spájanie medzigeneračných svetov – návšteva Domova pre seniorov - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
 • V našej bylinkovej záhradke sme si nazbierali púpavu, medovku, mätu a žihľavu. V škôlke sme si z nich uvarili zdravý bylinkový čaj. Deti mali možnosť bylinky ovoňať, vidieť ako sa bylinkový čaj pripravuje a ochutnať jeho chuť.
  MŠ - Bylinkový deň - ochutnávka bylinkových čajov - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • Dňa 24.4.2018 navštívili deti MŠ členovia hasičského zboru v Bardejove, ktorí deťom prezentovali svoju náročnú prácu. Deti počúvali, kedy najčastejšie hasiči zasahujú a aké pomôcky a náradie používajú. Deťom sa najviac páčilo, že si mohli vyskúšať hasičskú prilbu a sadnúť do hasičského auta. Členovia hasičského zboru sa s deťmi rozlúčili spustením majákov a húkačky. Väčšina detí na záver povedala, že by sa chceli stať hasičmi.

  MŠ - Hasiči na návšteve v MŠ - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
 • „Bojovali sme, aby ste nepoznali zlo.“
  Ladislav Holík

  Dňa 13. apríla 2018 sa v spoločenskej sále Seniorcentra v Bardejove uskutočnilo okresné kolo ústrednej súťaže Medzníky 2. svetovej vojny, ktorú zorganizoval Oblastný výbor SZPB a Mestský úrad v Bardejove, oddelenie školstva a telesnej kultúry pri príležitosti 72. výročia oslobodenia a víťazstva nad fašizmom a 73. výročia SNP.
  Našu školu reprezentovalo 3-členné družstvo deviatakov v zložení Petra Golecová, Nina Frická a Adam Kačmár z 9.A triedy. Svojimi vedomosťami si vybojovali krásne 1. miesto.

  V súťaži jednotlivcov obsadila Petra Golecová 2. miesto. Víťazom blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

  Medzníky 2. svetovej vojny - okresné kolo - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • Každoročne si 22. apríla pripomíname podujatie venované Dňu Zeme. V tomto roku tento dátum pripadol na nedeľu. Dohodli sme sa, že zorganizujeme pre deti navštevujúce Školský klub tradičné, zaujímavé popoludnie, ktoré sa konalo 25.4. popoludní kreslením. Kreslilo sa farebnými kriedami na chodník v areáli školy. Každý mal určený priestor a farebné kriedy. Školský dvor sa zaplnil peknými kresbičkami, ktoré mali tvar kruhu. Deti svoju fantáziu pretvárali, kreslili slniečko, trávu, kvety, potoky, zvieratká... Všetko to, čo v nich evokuje Zem, ako má vyzerať a ako si ju predstavujú ony samé. Ich kresby príjemne spestrili areál školy. Za ich snahu boli odmenené vecnými cenami a sladkosťami, ktoré zakúpila p. vych. Čičvarová. Veríme, že sme touto akciou prispeli k tomu, aby si vážili Zem a všetko krásne, čo nám ponúka. Za finančnú pomoc ďakujeme vedeniu školy.

  L.M.

  ŠKD - Deň Zeme 2018 - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • 22. marca 2018 na ZŠ Šrobárova v Prešove prebiehal už 10. ročník Dejepisnej olympiády. V doterajšej histórii konania dejepisných olympiád naši žiaci nevynechali ani jeden ročník. Zakaždým sa prebojovali do krajského kola, kde obsadili popredné miesta. Nebolo to ináč ani v tomto roku. Krajského kola sa zúčastnilo až 5 žiakov našej školy, ktorí súperili v historických znalostiach so žiakmi z 13 okresov prešovského kraja. Aj v tomto roku si bez zaváhania poradili s náročnými úlohami a nadviazali na svoje úspechy z predchádzajúcich ročníkov.

  Petra Golecová z 9.A triedy už po štvrtý raz zvíťazila v okresnom kole a v krajskom kole získala 95 bodov zo 100 možných. Obsadila 2. miesto, ale s rovnakým počtom bodov ako víťazka. Od celoštátneho kola ju delil 1 bod.

  Podobne sa darilo aj Natálii Volčkovej, ktorá tiež obsadila 2. miesto so stratou 1 bodu na víťazku.

  Úspešnými riešiteľmi krajského kola boli aj Tomáš Jackanin z 8.C triedy, Nina Frická z 9.A triedy a Bibiána Bereščáková zo 7.B triedy, ktorí obsadili 5. a 6. miesto z 24 súťažiacich v každej kategórii.

  Všetkým súťažiacim blahoželáme, ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a želáme veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Pod Vinbargom 1, 08569, Bardejov
 • sekretariát ZŠ - 0911 874 461
  jedáleň - 0911 530 166
  materská škola - 0911 544 004

Fotogaléria - staré albumy