Navigácia

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Pod Vinbargom 1, 08569, Bardejov
 • sekretariát ZŠ - 0911 874 461
  jedáleň - 0911 530 166
  materská škola - 0911 544 004

Vitajte na stránke školy!

Milí žiaci,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, známky, fotoalbumy a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Štvrtok 13. 12. 2018

Statistics

Počet návštev: 3428089

Narodeniny a meniny

Dnes (Štvrtok 13.12.2018)
Richard Popjak (6.B)
Lucia Goboňová
Pozajtra (Sobota 15.12.2018)
Sandra Hnatková (4.C)
Sebastián Leško (6.D)
Damián Marcinek (6.A)
Olívia Vilčeková (1.B)

Novinky


 • Vianočné tvorivé dielne v 2.C (2018) - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • Automatický externý defibrilátor (AED) na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove

  Často deťom hovoríme: "Chráň si svoje zdravie!", " Dávaj na seba pozor!" Vedia naše deti, čo im chceme povedať? Téma prvej pomoci sa z učebných osnov základných škôl v priebehu posledných rokov postupne vytráca, preto nás oslovil projekt "Záchrana som ja", ktorého partnermi sú nezisková organizácia FALCK a nadácia Allianz. Cieľom projektu je vzdelávať žiakov v oblasti prvej pomoci, záchrany života a prevencie pred úrazmi. V rámci neho získalo 50 základných škôl Slovenka automatické externé defibrilátory (AED), ale aj kurz prvej pomoci pre učiteľov, či zážitkový kurz prvej pomoci pre žiakov prvého stupňa základných škôl. (pre pokračovanie článku kliknite na VIAC)

  Automatický externý defibrilátor (AED) na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • Návšteva Inštitútu Krista Veľkňaza v Žakovciach

  Milujte ľudí takých, akí sú. Čím menej
  si to zaslúžia, tým viac ich milujte.
  Nemilujte ich podľa veľkosti ich zásluh,
  ale podľa veľkosti ich potrieb! (M.Kuffa,1992)

  Dňa 16.11.2018 sme sa s našimi deviatakmi zúčastnili návštevy v Inštitúte Krista Veľkňaza v Žakovciach. Je to inštitút, ktorý má okrem iného v náplni svojej činnosti pomoc chorým, postihnutým, bezdomovcom, deťom z rozvrátených rodín a ústavov, pomoc sirotám, starým, slobodným matkám a všetkým núdznym, ktorí to potrebujú. Už na hodinách náboženskej výchovy sa naši žiaci dozvedeli o práci kňaza Maroša Kuffu - predstaveného inštitútu. Keď sme dorazili do Žakoviec, ani by nám nenapadlo, že nás bude čakať samotný Marián Kuffa (pre pokračovanie článku kliknite na VIAC).

  Návšteva Inštitútu Krista Veľkňaza v Žakovciach - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • ŠKD - Ako to bolo kedysi

  Pod týmto názvom sa niesla aktivita zameraná na podporu čitateľskej gramotnosti pre deti navštevujúce ŠKD v mesiaci november. Pozvali sme si medzi nás pani Cidilkovú, bývalú pani učiteľku.

  Svoj život zasvätila práci s deťmi ako učiteľka základnej školy, dokiaľ nezahájila dôchodkový vek. Aj teraz je stále aktívna a svoj čas trávi so svojimi vrstovníkmi ako predsedníčka Denného centra klubu dôchodcov. Jej vnuci boli tiež žiakmi našej školy. Pozvanie veľmi rada prijala a všetci sme ju s nadšením očakávali. Dohodli sme sa, že nás poctí svojou návštevou už druhýkrát. Termín sme dohodli na 21.11. v popoludňajších hodinách. Pani Cidilková si pripravila pre deti pútavý rozhovor o svojom živote, kde žila ako malé dievčatko, neskôr ako žiačka. Hovorila o vojnovom období, aké to boli ťažké roky, aké mali skromné Vianoce a o svojom ďalšom živote, ako vyrastala a ako sa jej život uberal až doposiaľ. Počúvali sme veľmi pozorne.

  Pani Cidilková si pre nás priniesla aj knižné publikácie o jej rodnom mestečku. Mali sme pre ňu pripravené zvedavé otázky, na ktoré rada odpovedala. V druhej časti sme si mali prečítať rozprávku Ako išlo vajce na vandrovku, ale pre nedostatok času sme sa dohodli, že si rozprávku prečítame spoločne nasledujúci deň. Deti dostali za úlohu nakresliť obrázok o tejto rozprávke. Za svoju snahu, že pozorne počúvali o jej živote, boli odmenené sladkou odmenou.

  V závere sme si urobili zopár milých záberov a deti odovzdali našej hostke darček v podobe črepníkového kvetu. Ten vyčaril úsmev a veríme, urobil radosť. Chceme poďakovať ešte raz p. učiteľke Cidilkovej, že si ochotne našla čas a prišla medzi nás. Zároveň ďakujeme vedeniu školy za finančnú podporu pri tejto aktivite.

  L.M.

  ŠKD - Ako to bolo kedysi - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • Oznam školskej jedálne

  Poplatok za stravu na mesiac DECEMBER 2018:

  (obed + réžia = spolu)
  1.-4. roč. 14,25 + 1,50 = 15,75€
  5.-9. roč. 15,15 + 1,50 = 16,65€
  desiata 3,00€
  HN 1.st.
  0,00 + 1,50 = 1,50€
  HN 2.st.
  0,15 + 1,50 = 1,65€
  16,80 + 1,50 = 18,30€

  Stravné lístky na mesiac DECEMBER 2018 sa budú predávať v dňoch:
  26.11.2018 - 29.11.2018 v kancelárii vedúcej ŠJ,
  30.11.2018 - 03.12.2018 na vrátnici v budove školy,
  04.12.2018 - 05.12.2018 v kancelárii vedúcej ŠJ.

  Prosíme, dodržujte termíny na zaplatenie stravy.

  Telefónne číslo ŠJ: 0911530166

 • ŠKD - Jesenná výzdoba

  Jeseň je v plnom prúde a čochvíľa k nám zaklope zima a jej chladnejšie dni. Ponúkame zopár záberov z výzdoby vstupného priestoru budovy, v ktorej sú oddelenia ŠKD. Výzdobu pripravili pani vychovávateľky. Veríme, že denne tešia rodičov a návštevníkov našej školy.


  ŠKD - Jesenná výzdoba - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • Olympiáda z anglického jazyka - školské kolo

  Dňa 13.11.2018 na našej škole prebehlo školské kolo olympiády z anglického jazyka. Výsledky sú následovné:

  Kategória 1A (žiaci 5. – 7. ročníka):

  1. miesto: MAJERNÍKOVÁ Miriam (7.B)
  2. miesto: CHOVAN Samuel (7.B)
  3. miesto: KANDRÁČOVÁ Katrin (7.A)

  Kategória 1A (žiaci 8. a 9. ročníka):

  1. miesto: KUZMIŠIN Richard (9.B)
  2. miesto: BIATH Eduard (8.A)
  3. miesto: KAVUĽOVÁ Sofia (8.A)

  Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za účasť a víťazom blahoželáme. Miriam Majerníková a Richard Kuzmišin budú našu školu reprezentovať na Okresnom kole Olympiády z anglického jazyka, ktoré sa uskutoční 16. januára 2019 na pôde našej ZŠ s MŠ Pod Vinbargom.

  Olympiáda z anglického jazyka - školské kolo - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • OZNAM - Projektový deň "ZÁCHRANA SOM JA"

  Naša škola sa v tomto školskom roku zapojila do projektu "ZÁCHRANA SOM JA". Cieľom projektu je vrátiť tému prvej pomoci do základných škôl, vzdelávať žiakov v oblasti prvej pomoci, záchrany života a prevencie pred úrazmi. Ide o projekt, ktorý je vstupnou bránou k šíreniu osvety v tejto oblasti a návratom k jednoduchým, ale veľmi dôležitým krokom prvej pomoci, ale aj základným morálnym hodnotám – pomáhať je ľudské.

  Partnermi projektu "ZÁCHRANA SOM JA" sú nezisková organizácia FALCK a nadácia Allianz.

  Dátum: 28.11.2018
  Čas: 7:50- 12:00
  Účastníci: žiaci 1.-4. ročníka
  Miesto: ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1, Bardejov

  Aktivity:

  • vyhodnotenie projektu a odovzdanie diplomu pre víťaznú triedu,
  • slávnostne odovzdanie automatického externého defibrilátora,
  • zážitkové kurzy prvej pomoci pre žiakov,
  • spoločná ukážka simulovaného výjazdu/ukážka vybavenia sanitky,
  • certifikovaný kurz prvej pomoci pre učiteľov.


  Chceš sa dozvedieť viac o projekte, klikni SEM.

 • Október na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v znamení ochrany zvierat

  4. október je vyhlásený ako Svetový deň zvierat. Do tejto celosvetovej iniciatívy sa zapojila aj naša škola. Celý mesiac október sa niesol v znamení ochrany zvierat, vzťahu človeka a zvieraťa. V mesiaci október bežali na našej škole mnohé aktivity súvisiace práve s tematikou zvierat a ich ochrany. Prinášame Vám vyhodnotenie týchto súťaží (kliknite na VIAC).

  Október na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v znamení ochrany zvierat - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

  Október na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v znamení ochrany zvierat - Obrázok 2
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • ŠKD - Popoludnie so starkými v Zariadení pre seniorov "Topľa"

  Október je mesiacom Úcty k starším. Aj deti zo Školského klubu si pre tejto príležitosti každoročne svojou návštevou v zariadení pre seniorov chodia uctiť starších spoluobčanov kultúrnym programom. Každý, kto za zapojil usilovne cvičil, a aj napriek tomu, že sa nám nepodarilo navštíviť starkých v tomto mesiaci, konečne sme sa stretli dňa 15.11.2018.

  Boli sme už netrpezlivo očakávaní. Privítala nás za všetkých prítomných a zamestnancov zariadenia Mgr. D. Chanátová. Deti, ktoré nacvičovali kultúrny program, prekvapili svojimi básničkami, pesničkami, scénkou. Nacvičili sme ju spoločne so staršími žiačkami 5. a 6. roč., ktoré navštevujú ŠKD. Verte, každému touto scénkou vyčarili milý úsmev na tvári. Potešili sme starkých aj hrou na gitare v podaní nášho žiaka. O fotografie sa postaral náš milý kolega Ing. D. Kuča, ktorému aj touto cestou ďakujeme.

  Všetkým účinkujúcim bolo v závere programu poďakované a ušla sa každému aj sladká odmena a teplý čajík, ktorý bol zo strany organizátorov pre deti zabezpečený. Veríme, že sa stretneme opäť znova.

  Autor L. M.

  ŠKD - Popoludnie so starkými v Zariadení pre seniorov "Topľa" - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Pod Vinbargom 1, 08569, Bardejov
 • sekretariát ZŠ - 0911 874 461
  jedáleň - 0911 530 166
  materská škola - 0911 544 004

Fotogaléria - staré albumy