• Žiaci 3.A tvorili pre svoje mamičky - tvorivé dielne v HOS

    • 10. 5. 2022
    • Aj tohtoročná druhá májová nedeľa patrila všetkým mamám. Pri tejto príležitosti sa žiaci 3.A triedy zúčastnili tvorivých dielni v HOS. Deti pre svoje mamičky vyrobili krásne pozdravy a vymaľovali srdiečka zo sadry. Práce boli nádherné, mamičky sa určite potešili.


     Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

    • Poďakovanie

    • 10. 5. 2022
    • Oznamujeme vám, že máme za sebou oficiálny zápis detí do 1. ročníka. Ďakujeme všetkým rodičom za prejavenú dôveru a tešíme sa na nich a ich deti na slávnostnom otvorení školského roka 2022/2023, ktoré sa bude konať 5. septembra na školskom dvore.

     Aj v novom školskom roku otvárame prvácku športovú triedu - ľadový hokej - so zameraním na korčuľovanie.

     Ďakujeme. :)

    • Kamoši z vypáraného svetra a žiaci z 3.B

    • 5. 5. 2022
    • Zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo všetko nemusí skončiť na smetisku, a kto všetko nemusí stáť na okraji spoločnosti...? Kniha Kamoši z vypáraného svetra Vám o tom povie niečo viac.

     Ako vznikla táto knižka? Arteterapeutka Broňa Plešková uháčkovala zo zbytkových priadzí 15 unikátnych postavičiek. Ich osudy vytvorila básničkami spisovateľka Kristína Baluchová.

     S príbehmi z tejto zaujímavej knihy sa počas svojej návštevy v OKDG zoznámili aj žiaci 3.B triedy a vyrobili si svojich vlastných vlnených kamošov - nápadité a kreatívne postavičky, ktoré prinášajú radosť do detských srdiečok.


     Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

    • Ekoalarm - Minimalizácia a predchádzanie odpadu (2.A a 2.C)

    • 5. 5. 2022
    • Centrum environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA vo Zvolene nás v projekte Ekoalarm - 3. modul - učili, ako predchádzať vzniku a minimalizácie odpadu. Výuka bola realizovaná cez digitálnu informačnú technológiu dňa 28.4. a 2.5.2022. Do projektu sa zapojili triedy 2.A a 2.C pod vedením triednych učiteliek.


     Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

    • Slávik Slovenska 2022 - školské kolo

    • 3. 5. 2022
    • V stredu dňa 27. apríla 2022 sa na našej škole konalo školské kolo súťaže Slávik Slovenska 2022. Zúčastnili sa ho víťazi triednych kôl. V jednotlivých kategóriách sa umiestnili a ceny získali títo žiaci:

     1. kategória:
     1. miesto – Elissa Fellegiová (1.A)
     2. miesto – Hermína Grichová (2.B)
     3. miesto – Alexandra Patkaňová (1.B)

     2. kategória:
     1. miesto – Timea Tvardzíková (5.B)
     2. miesto – Katarína Mikulová (6.A)
     3. miesto – Matúš Zubrík (4.A)

     3. kategória:
     2. miesto – Bianka Udičová (7.D)

     Žiačky, ktoré obsadili prvé miesta, nás budú reprezentovať na okresnom kole Slávik Slovenska 2022.

     Srdečne blahoželáme!


     Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

    • Deň Zeme na hodinách výtvarnej výchovy

    • 2. 5. 2022
    • Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie a znečisťovanie životného prostredia. Zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, je potrebné venovať sa životnému prostrediu. Myšlienkou tohto dňa je zlepšiť spoločné celosvetové úsilie chrániť poklady našej Zeme pre nás ako aj pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi.

     Podľa vedcov sa do roku 2015 vyrobilo celkovo 8,3 miliárd ton plastov, z toho 6,3 miliárd ton je dnes plastovým odpadom. Jedna plastová fľaša PET, či plastová slamka sa rozkladá v zemi niekoľko desaťročí či dokonca stáročí. To je len jedna z mnohých environmentálnych záťaží, ktorá ťaží našu Zem. Aj žiaci 2. stupňa našej školy sa aktívne zamýšľajú nad týmito problémami a cítia zodpovednosť za naše životné prostredie. Dokázali to aj tvorivosťou na hodinách výtvarnej výchovy, kde zužitkovali svoje doterajšie vedomosti o ekologických problémoch našej planéty a vytvorili zaujímavé plagáty na túto aktuálnu tému. Práce žiakov si môžete pozrieť v galérii.

     Mgr. A. Malegová


     Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

    • Noc s Andersenom 2022

    • 2. 5. 2022
    • Noc s Andersenom je zaujímavé podujatie, ktorého 5. ročníkom vyvrcholili tohoročné aktivity venované knihám a čítaniu na našej škole. Je to zároveň pripomienka výročia narodenia dánskeho rozprávkara H. Ch. Andersena a jeho tvorby.

     Tento ročník, ktorý sa konal 01.04., sme venovali rozprávke Cisárove nové šaty a takto sme sa po dlhom čase pandemických obmedzení opäť zapojili do medzinárodného projektu, ktorého sa zúčastnilo mnoho verejných a školských knižníc Slovenska, a tiež knižničné zariadenia po celom svete.

     Celkovo strávilo noc v knižnici aj niekoľko tisíc slovenských detí a nás teší, že naši žiaci z 2.A a 3.B boli medzi nimi. Počas večera sme si užili veselý a podnetný program a navštívili sme aj rozprávkový svet plný detskej fantázie.

     Hneď v úvode sme si všetci vypočuli pilotnú rozprávku Cisárove nové šaty, po ktorej nasledovali tvorivé dielne a výroba eko šiat z papiera. Počas aktivít sme sa svedomito pripravovali na hlavnú udalosť večera – CISÁRSKY BÁL, kde každý účastník mohol preukázať nielen kreativitu svojich rúk, ale aj šikovnosť svojich nôh pri veselej tanečnej zábave. Nemohlo tiež chýbať ani nočné hľadanie pokladu, ktorý sa po splnení všetkých úloh skutočne podarilo nájsť, za čo si hľadači vyslúžili odmenu.

     Ukonaní po dobre vykonanej práci sme rýchlo zaliezli do spacích vakov v našej cisárskej školskej knižnici a s úsmevom na tvári sme pokračovali v snívaní svojho sna. Veď rozprávkových postavičiek a super príbehov je v knižnici nespočetne. Ráno bol každý účastník odmenený pamätným listom pre milú spomienku na túto nezabudnuteľnú noc.

     Teší nás, že žiaci našej školy vedia, že hoci žijeme v čase moderných technológií a sociálnych sietí, čítanie má stále svoj význam a je vždy moderné.


     Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

  • O nás

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa, prosím, prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
    • Základná škola s materskou školou

    • Naša škola sa nachádza v krásnom prostredí v blízkosti rieky Topľa. Poskytuje starostlivosť deťom od útleho veku vďaka materskej škole. Ako jediná v okrese je zameraná na ľadový hokej, a to aj v spolupráci s mestským zimným štadiónom. Žiaci majú k dispozícii školskú jedáleň, školský bufet, telocvičňu a moderné odborné učebne. Pre široké športové vyžitie je k dispozícii veľké futbalové ihrisko s bežeckým oválom, asfaltová plocha na volejbal, florbal, vybíjanú a i., škôlkari využívajú bezpečné detské ihrisko.

     Škola prešla rekonštrukciou, pri ktorej boli vymenené všetky okná, škola bola kompletne zateplená a kotolňa vybavená najmodernejším automatickým zariadením. V škole boli natiahnuté nové rozvody modernej počítačovej siete a zároveň v nej bol vybudovaný kamerový systém slúžiaci na zdravia i majetku žiakov, čo sa nám už viackrát osvedčilo zatiaľ pri hľadaní stratených/zabudnutých vecí. Kamery sú namontované v každej triede, učebni i po chodbách a sú prepojené s bezpečnostným systémom napojeným na políciu.

     Na našej škole poskytujeme možnosť celodennej starostlivosti o deti už od útleho veku, kde najmenší chodia do materskej školy, žiaci po vyučovaní majú možnosť navštevovať Školský klub detí a rôznorodé záujmové útvary. Keďže naša škola je zameraná na ľadový hokej, máme na škole hokejové triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy. V rámci vyučovania trénujú na krytom zimnom štadióne, ktorý sa nachádza neďaleko školy. V budovách školy sa nachádza aj súkromná základná umelecká škola. Starostlivosť o stravu zabezpečuje zmodernizovaná školská kuchyňa a školský bufet.

     Na základe projektu Inovatívne Pod Vinbargom získala naša škola z Európskeho sociálneho fondu 67 637 eur, ktoré využila na premenu tradičnej školy na školu modernú. Z týchto peňazí boli zakúpené Manuály ku školeniu IKT a k práci s interaktívnou tabuľou, školiaci materiál na anglický jazyk (slovníky, učebnice i interaktívne DVD), wifirouter, dataprojektor a čo je pre proces uľahčenia učenia najpodstatnejšie: 16 notebookov.

     V súčasnosti je škola plne zmodernizovaná, s prístupom do školskej siete a na internet v každej triede a učebni. Každá trieda je vybavená osobným počítačom, dataprojektorom a reproduktormi, čím sa stala multimediálnou učebňou. Mimo to škola disponuje 4 učebňami informatiky, 4 učebňami jazykov s interaktívnymi tabuľami. Na škole máme aj odborné učebne fyziky, chémie, biológie, geografie a dejepisu/ruštiny. V každej z nich sa nachádza počítač s dataprojektorom, ktorý využívajú nielen pedagógovia, ale i žiaci pri prezentovaní svojich projektov. Učebňa výtvarnej výchovy je vybavená multimédiami a učebne techniky dostatočným množstvom náradia a pomôcok na precvičenie manuálnych zručností. Učebňa matematiky a učebňa slovenského jazyka a literatúry sú vybavené najmodernejšou interaktívnou tabuľou ActivBoard s ultrakrátkym projektorom a ozvučením, čo robí matematiku i slovenčinu zaujímavými a hravými pre každého.

     Súčasťou školského areálu je detské ihrisko pre materskú školu, asfaltové ihrisko pre rozličné športové využitie, futbalové ihrisko s bežeckým oválom a samostatná budova telocvične s posilňovňou a sprchami.

     Na škole pracuje špeciálny pedagóg a škola úzko spolupracuje so súkromnou špeciálno-pedagogickou poradňou.

     Škola je zapojená do viacerých projektov, napr. do projektu „Škola podporujúca zdravie“, v rámci ktorého funguje školský parlament. Tvoria ho zástupcovia jednotlivých tried a jeho úlohou je byť poradným orgánom školy a rozhodovať trebárs o výbere odborných prednášok, akciách školy, jedálnom lístku a pod.

     Keďže našu školu navštevujú okrem mestských detí aj deti z okolitých obcí, podarilo sa nám zriadiť autobusovú zastávku priamo pri hlavnej bráne, čo umožňuje dochádzajúcim bezpečne a jednoducho dopraviť sa do školy.