• Nemecký jazyk

     • Európsky deň jazykov 2023

     • 29.09.2023 13:23
     • Jazyk je fenomén ľudskej spoločnosti. Je jedným zo základných znakov kultúry a štátov, celých spoločností. Európsky deň jazykov sa koná vo všetkých štátoch Európy už od roku 2001. Cieľom tejto obľúbenej aktivity je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania. Do akcie sa zapájame pravidelne už niekoľko rokov, no teraz sme si to zadefinovali trošku inak.

      Malo to „hromadnú formu“, všetko prebehlo v malej telocvični. Odštartovalo to úvodným vstupom pani riaditeľky Mgr. Mileny Kravcovej, po ktorej dal akciu do celého kontextu Mgr. Ján Šoltés. Spolužiaci sa prihovorili spolužiakom smiley v anglickom, nemeckom i ruskom jazyku. Tieto cudzie jazyky sa na našej škole vyučujú. Následne dostala priestor speváčka Adela Belejčáková s gitarovým sprievodom Olivera Žulu (obaja z 8. A triedy). Pieseň Let it be od „liverpoolských chrobákov“ The Beatles si vyslúžila obrovský potlesk spolužiakov.

      Potom už dostali priestor dvaja pozvaní hostia, ktorí si našli čas a fyzicky medzi žiakov našej školy prišli. Ako prvá vystúpila Annina Alexis Fedorková. Osobne prezentovala všetkým prítomným svoju životnú cestu od školských čias v Bardejove až po súčasnosť. Annina je skúsenou kozmopolitnou ženou, ktorá sa angažuje v mnohých spoločenských oblastiach. Pre viac INFO o tejto zaujímavej osobe odporúčame použiť internetový prehliadač. Menovať všetky jej aktivity nie je možné na takomto malom priestore.

      Ako druhý vystúpil na Európskom dni jazykov náš bývalý žiak Michal Ščur. Podobne ako Annina, aj on prezentoval svoju cestu od školských bardejovských čias až po svoju súčasnosť. Prešiel si mnohými životnými pozíciami, štátmi a pred publikom stál vyzretý 26-ročný chlap s jasným pohľadom na život. Po svojich štúdiách v Anglicku momentálne funguje v Bratislave a veľmi si ceníme, že meral cestu do Bardejova kvôli tejto našej udalosti.

      Vo svojich vystúpeniach obaja prezentujúci dali akcent na dôležitosť ovládania cudzích jazykov. Bez jazykových znalostí by určite nedosiahli to, čo dosiahli. Prítomní žiaci mali možnosť sledovať ľudí, ktorí v zahraničí dosiahli istú formu úspechu.

      Prostredníctvom „video vstupov zo záznamu“ sa všetkým prihovorili aj dvaja zahraniční Slováci: Filip Šinaľ zo Švajčiarska, ktorý sa prihovoril v nemeckom jazyku. A tak isto náš žiak Jakub Semanišin z USA. Bolo to veľmi osobné a milé. Snáď budeme mať v budúcnosti príležitosť privítať ich v našej škole osobne. Obe videá nájdete vo fotoalbume na konci článku.

      Akcia dopadla na jednotku s hviezdičkou smiley . Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek dielom prispeli k hladkému priebehu Európskeho dňa jazykov na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove.
      Za učiteľov cudzích jazykov
      Mgr. Ján Šoltés

      Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.


       
     • viac
     • Európsky deň jazykov 2022

     • 13.10.2022 13:31
     • Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov žiaci na hodine nemeckého jazyka predstavovali krajiny, ktoré mali možnosť navštíviť a spoznať. Navštívené krajiny žiaci vypísali na tabuľu. Nazbierala sa ich pekná kôpka. Medzi zaujímavú a možno pre niektorých neznámu krajinu patrila Lanzarote, ide o ostrov v Atlantickom oceáne. Pri rozprávaní o Taliansku sme spomenuli typickú pizzu, ktorá sa tam dá kúpiť v približnej cene ako u nás, len je väčšia a chutnejšia. Zaujímavosti bolo spomenutých oveľa viac. Ale to by bolo na dlhé písanie 🙂.


      Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
     • viac
     • Vianočné chvíľky na hodine nemeckého jazyka
     • Vianočné chvíľky na hodine nemeckého jazyka

     • 08.01.2020 12:47
     • Vzhľadom k tomu, že v decembri sme mali možnosť prežiť najkrajšie sviatky v roku – Vianoce, urobili sme si so žiakmi malé vianočné posedenie. V krátkej prezentácii sa žiaci oboznámili so základnými pojmami, ktoré sú s týmto sviatkom spojené. Spomenuli sme tam aj to, že na rozdiel od nás, kde chodí s Mikulášom čert, v Nemecku chodí Knecht Ruprecht (bradatý, fúzatý muž oblečený v hnedom kabáte). Vypočuli sme si aj dve najznámejšie nemecké koledy – Stille Nacht a O Tannenbaum. Následne sme sa s deťmi rozprávali aj o tom, aké sú ich tradičné štedrovečerné jedlá a aké zvyky a tradície sú u nich zaužívané. Posedenie so žiakmi bolo spestrené ich obľúbenými maškrtami.

      Mgr. Marcela Jevčáková


      Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

     • viac
     • Európsky deň jazykov na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove
     • Európsky deň jazykov na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove

     • 08.10.2018 10:26
     • Rada Európy sa rozhodla ešte v roku 2001 vyhlásiť Európsky deň jazykov, ktorý sa odvtedy každoročne oslavuje 26. septembra. V mnohých krajinách sa do tohto dňa úspešne zapájajú milióny ľudí, ktorí svojimi aktivitami oslavujú  rozmanitosť jazykov v súčasnom svete. Má to za cieľ podporiť a spropagovať jazykové vzdelávanie u ľudí každého veku. Nie nadarmo sa vraví: „Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom.“ (článok pokračuje, kliknite na VIAC)


      Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
     • viac
     • Valentinstag 2018
     • Valentinstag 2018

     • 20.02.2018 09:30
     • Deň 14.2 je pre každého známy dátum. Tento deň sa nesie v znamení náklonnosti, tolerancie a lásky. Mali by sme si spomenúť na všetkých, ktorí sú pre nás dôležití, dať im najavo, čo pre nás znamenajú, zbaviť sa toho, čo nás možno v minulosti nahnevalo a odpustiť, prípadne povedať prepáč. V dnešnej uponáhľanej dobe sa stáva, že si málokedy počas roka nájdeme čas povedať svojim blízkym „mám ťa rád“, „som rád, že ťa mám“, „ľúbim ťa“. Preto využime tento deň na vyjadrenie náklonnosti, ktorá v nás je. Naši žiaci vyrobili na hodinách nemeckého jazyka valentínske srdiečka s nadpisom „Valentinstag“, ktorými ozdobili dvere každej triedy a tým rozhodli spríjemniť a pripomenúť čas sv. Valentína.  Tu je pár záberov našich žiakov pri práci:


      Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
     • viac