• Právne informácie

   • Údaje o prevádzkovateľovi

   • Toto webové sídlo je prevádzkované školou Základná škola s materskou školou na publikačnom systéme EduPage (www.edupage.org). Technickým prevádzkovateľom servera tohto webového sídla je spoločnosť aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

  • Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

    • Meno školy
    • Základná škola s materskou školou
    • Telefón
    • sekretariát ZŠ - 0911 874 461,
     jedáleň - 0911 530 166,
     materská škola - 0911 544 004
    • Adresa školy
    • Pod Vinbargom 1, 08569, Bardejov
     Slovakia