• Školské dokumenty

    • ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021

     • Školský rok sa začína 1. septembra 2020.
     • Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2020 (streda).
     • Školské vyučovanie v 1. polroku školského roka sa končí 29. januára 2021 (piatok).
     • Školské vyučovanie v 2. polroku sa začína 2. februára 2021 (utorok) a končí sa 30. júna 2021 (streda).

      

     Termíny školských prázdnin v školskom roku 2020/2021:

     Prázdniny

     Posledný deň vyučovania

     pred začiatkom prázdnin

     Termín prázdnin

     Začiatok vyučovania 

     po prázdninách

     jesenné

     28. október 2020

     (streda)

     29. október 2020

     – 30. október 2020 

     2. november 2020 

     (pondelok)

     vianočné

     22. december 2020

     (utorok)

     23. december 2020

     – 7. január 2021

     8. január 2021

     (piatok) 

     polročné

     29. január 2021 

     (piatok)

     1. február 2021 

     (pondelok)

     2. február 2021

     (utorok)

     jarné

     19. február 2021

     (piatok)

     22. február 2021  

     – 26. február 2021

     1. marec 2021

     (pondelok)

     veľkonočné

     31. marec 2021 

     (streda)

     1. apríl 2021

     – 6. apríl 2021

     7. apríl 2021 

     (streda)

     letné

     30. jún 2021 

     (streda)

     1. júl 2021

     – 31. august 2021

     2. september 2021 

     (štvrtok)