• Školské dokumenty

    • ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2023/2024

     • Školský rok sa začína 1. septembra 2023.
     • Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2023 (pondelok).
     • Školské vyučovanie v 1. polroku školského roka sa končí 31. januára 2024 (streda).
     • Školské vyučovanie v 2. polroku sa začína 1. februára 2024 (štvrtok) a končí sa 28. júna 2024 (piatok).

      

     Termíny školských prázdnin v školskom roku 2023/2024:

     Prázdniny

     Posledný deň vyučovania

     pred začiatkom prázdnin

     Termín prázdnin

     Začiatok vyučovania 

     po prázdninách

     jesenné

     27. október 2023

     (piatok)

     30. október 2023

     – 31. október 2023 

     2. november 2023 

     (štvrtok)

     vianočné

     22. december 2023

     (piatok)

     23. december 2023

     – 7. január 2024

     8. január 2024

     (pondelok) 

     polročné

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     jarné

     23. február 2024

     (piatok)

     26. február 2024  

     – 1. marec 2024

     4. marec 2024

     (pondelok)

     veľkonočné

     27. marec 2024 

     (streda)

     28. marec 2024

     – 2. apríl 2024

     3. apríl 2024 

     (streda)

     letné

     28. jún 2024 

     (piatok)

     1. júl 2024

     – 30. august 2024

     2. september 2024 

     (pondelok)