• 1. kritérium - Informovanie o programe Škola priateľská k deťom

     • Rozhlasové okienko

     • Text – informácia o programe Škola priateľská k deťom

       

      Vážená pani riaditeľka, zástupcovia školy, milé pani učiteľky a všetci naši spolužiaci!

      Každý deň sa stretávame v našej krásnej škole, so svojimi kamarátmi, spolužiakmi, učiteľmi a ani si často neuvedomujeme, aké máme šťastie:

      • šťastie, že sa ráno vyspatí v teplej posteli prebudíme,
      • šťastní, že sa môžeme dosýta najesť a napiť,
      • šťastní, že nás do školy vyprevadí mamka, pobozká nás na líce a pohladí,
      • šťastní, že sa môžeme bezpečne pohybovať po uliciach bez výbuchov bômb,
      • šťastní, že môžeme získavať nové informácie a vedomosti v škole,
      • šťastní, že sa môžeme vrátiť domov....

      Ale nie každé dieťa má takéto šťastie.

      Na svete je mnoho krajín, v ktorých deti nemajú čo jesť, piť, nemajú možnosť sa učiť a mnohé z nich už stratili aj svojich rodičov.  Či už z dôvodu ľudskej zloby, hladomoru alebo nezmyselných vojen.

      Každé takéto bezprávie je spôsobené „zlom“, bezcitnosťou, nevážením si ľudského života a nedodržiavaním základných ľudských a detských práv.

      A chceme urobiť  tento svet aspoň trošku krajším...začnime od seba...nie zajtra...ale už dnes.

      Skúsme sa od dnes, odteraz.... k sebe navzájom  správať lepšie.

      Skúsme nebyť ľahostajní k sebe navzájom.

      Naučme sa navzájom rešpektovať, pomáhať si, pomáhať tým, ktorí si nedokážu pomôcť sami.

      Jedným z takýchto krokov je projekt  detského fondu UNICEF  pod názvom  ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM, do ktorého sa naša škola v tomto školskom roku zapojila.

      Cieľom celoročného projektu je vytvoriť v škole také prostredie, v ktorom sa každé dieťa bude cítiť bezpečne, dobre, sebaisto, a do ktorého bude chodiť s radosťou. Škola priateľská k deťom nielen učí o právach dieťaťa, ale nimi aj žije.

      Naša škola je a naďalej chce byť priateľská nielen k žiakom, ale aj k rodičom a celému pedagogickému a nepedagogickému zboru.  Budeme sa snažiť zlepšiť nielen vzťahy v triedach medzi spolužiakmi, ale zameriame aktivity aj na zapojenie rodičov do života školy.

      O všetkých pripravovaných aktivitách budete včas informovaní. Informácie získate od triednych učiteľov,  na webovej stránke školy alebo na nástenke vo vestibule školy, ktorú si už mnohí z Vás určite všimli a „Práva detí“ si dôkladne prečítali.

      Pomôžeme aj deťom žijúcich v Afrike Vianočnou zbierkou UNICEF 2017 a Týždňom modrého gombíka 2018.

      Veríme, že sa všetci budeme snažiť urobiť deň krajším všetkým, ktorých stretneme a dobrými skutkami vyčaríme úsmev na tvári malým aj veľkým, blízkym aj tým, ktorých nepoznáme, ale vieme, že tam...kdesi ďaleko žijú  a možno naša pomoc im zachráni život .

      Aby sa o našej dobrej vôli zapojiť sa do programu Škola priateľská k deťom dozvedeli aj Vaši rodičia, po skončení relácie Vám do tried donesú žiačky letáčiky pre rodičov, ktoré im ešte dnes odovzdajte.

      Každá trieda dostane aj „Pravidlá triedy“, ktoré umiestnite na svoju nástenku v triede. Pokiaľ už máte svoje pravidlá, nové dávať nemusíte.

      Všetky ďalšie dôležité informácie si môžete spolu s rodičmi prečítať aj na internetovej  stránke Škola priateľská k deťom.

      Ďakujem za pozornosť a prajeme Vám všetkým príjemný deň... :)