• Informácie

     • Ako sa prihlásiť na stravovanie

     • Ak chcete vaše dieťa prihlásiť na stravovanie v našej školskej jedálni, je potrebné vyplniť zápisný lístok na stravovanie. Zápisné lístky na stravovanie budú podávať elektronickou formou cez mobilnú aplikáciu resp. webovú stránku školy (jednoduchý postup nájdete TU).

      Súčasťou Zápisného lístka je Návratka - rodič môže požiadať o dotáciu na stravu. Zápisný lístok je potrebné podať za každé dieťa osobitne.

      Pre odhlásenie sa zo stravovania je potrebné vyplniť odhlášku (odhlaska_zo_stravovania.docx) a doručiť ju vedúcej ŠJ.

      Čo sa týka elektronického systému dochádzky, prikladáme nasledujúce informácie:

      POVINNOSTI ŽIAKA:

      • pri príchode do školy prihlásiť sa priložením čipu k čítačke pri vchode,
      • pri odchode zo školy odhlásiť sa priložením čipu k čítačke pri vchode,
      • ak sa žiak zabudne pri príchode prihlásiť, je povinný oznámiť svoju prítomnosť na hodine vyučujúcemu.

      INFORMÁCIE PRE ŽIAKA:

      • nový žiak zaplatí jednorazový poplatok 1.50€ a dostane čip a šnúrku na krk s logom a názvom školy, ktoré sa stanú jeho majetkom,
      • čip slúži na evidenciu príchodov/odchodov a v prípade stravovania sa v školskej jedálni na evidenciu odberu jedla (namiesto papierových lístkov)
      • úspešné prihlásenie / odhlásenie / prevzatie jedla je sprevádzané zvukovým signálom – pípnutím čítačky,
      • pri nefunkčnosti čipu žiak dostane nový (nefunkčný treba doniesť),
      • pri strate čipu si žiak musí nový čip zaplatiť – cena 2€, pri strate každého ďalšieho sa cena zvyšuje o 1€.

      INFORMÁCIE PRE RODIČA:

      Odporúčame Vám nainštalovať si do mobilného telefónu aplikáciu Edupage. Stiahnuť si ju môžete pre Android na GooglePlay a pre iOS na iTunes. Prihlásiť sa môžete žiackym kontom Vášho dieťaťa, ale odporúčame Vám tzv. rodičovské konto, ktoré Vám ponúkne viac funkcionalít – stačí nahlásiť triednemu učiteľovi svoju emailovú adresu, na ktorú Vám potom príde email s prihlasovacími údajmi (slúži aj na obnovenie zabudnutého hesla). V aplikácii si potom napríklad budete môcť prepínať medzi svojimi deťmi. Prostredníctvom aplikácie:

      • dostanete správu o príchode i odchode vášho dieťaťa do resp. zo školy,
      • dostanete správu o prebratí obedu, ak sa vaše dieťa stravuje v našej ŠJ,
      • budete mať možnosť odhlásiť vaše dieťa zo stravovania deň vopred do 14:00, na 1 deň alebo aj na viacero dní (choroba dieťaťa)
      • máte prehľad o prospechu vášho dieťaťa,
      • máte možnosť komunikovať s pedagógmi,
      • ďalšie funkcie môžu byť priebežne pridávané.