• Informácie

     • Ako sa prihlásiť na stravovanie

     • Ak chcete vaše dieťa prihlásiť na stravovanie v našej školskej jedálni, je potrebné vyplniť zápisný lístok na stravovanie. Môžete si ho stiahnuť tu: zapisny_listok_2021_v1.0.doc Obsahuje všetky dôležité informácie ohľadom stravovania sa v školskom roku 2021/2022.

      Ak máte nárok na vyplácanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v zmysle zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti MPSVAR SR v znení neskorších účinných zmien, môžete si na Mesto Bardejov podať ziadost_o_vyplacanie_dotacie_na_podporu_vychovy_k_stravovacim_navykom_dietata.docx.

      Pre odhlásenie sa zo stravovania je potrebné vyplniť odhlášku (odhlaska_zo_stravovania.docx) a doručiť ju vedúcej ŠJ.

      Čo sa týka elektronického systému dochádzky, prikladáme nasledujúce informácie:

      POVINNOSTI ŽIAKA:

      • pri príchode do školy prihlásiť sa priložením čipu k čítačke pri vchode,
      • pri odchode zo školy odhlásiť sa priložením čipu k čítačke pri vchode,
      • ak sa žiak zabudne pri príchode prihlásiť, je povinný oznámiť svoju prítomnosť na hodine vyučujúcemu.

      INFORMÁCIE PRE ŽIAKA:

      • žiak zaplatí jednorazový poplatok 1.50€ a dostane čip a šnúrku na krk s logom a názvom školy, ktoré sa stanú jeho majetkom,
      • čip slúži na evidenciu príchodov/odchodov a v prípade stravovania sa v školskej jedálni na evidenciu odberu jedla (namiesto papierových lístkov)
      • úspešné prihlásenie / odhlásenie / prevzatie jedla je sprevádzané zvukovým signálom – pípnutím čítačky,
      • pri nefunkčnosti čipu žiak dostane nový (nefunkčný treba doniesť),
      • pri strate čipu si žiak musí nový čip zaplatiť – cena 2€, pri strate každého ďalšieho sa cena zvyšuje o 1€.

      INFORMÁCIE PRE RODIČA:

      Odporúčame Vám nainštalovať si do mobilného telefónu aplikáciu Edupage. Stiahnuť si ju môžete pre Android na GooglePlay a pre iOS na iTunes. Prihlásiť sa môžete žiackym kontom Vášho dieťaťa, ale odporúčame Vám tzv. rodičovské konto, ktoré Vám ponúkne viac funkcionalít – stačí nahlásiť triednemu učiteľovi svoju emailovú adresu, na ktorú Vám potom príde email s prihlasovacími údajmi (slúži aj na obnovenie zabudnutého hesla). V aplikácii si potom napríklad budete môcť prepínať medzi svojimi deťmi. Prostredníctvom aplikácie:

      • dostanete správu o príchode i odchode vášho dieťaťa do resp. zo školy,
      • dostanete správu o prebratí obedu, ak sa vaše dieťa stravuje v našej ŠJ,
      • budete mať možnosť odhlásiť vaše dieťa zo stravovania deň vopred do 14:00, na 1 deň alebo aj na viacero dní (choroba dieťaťa)
      • máte prehľad o prospechu vášho dieťaťa,
      • máte možnosť komunikovať s pedagógmi,
      • ďalšie funkcie môžu byť priebežne pridávané.