• Iné

     • ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove zapojená do „online/virtuálneho“ medzinárodného stretnutia (Erasmus+)

     • 15.12.2020 10:15
     • ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove je zapojená do dvojročného (2019 – 2021) medzinárodného projektu Erasmus+ pod názvom „Empatia - cesta k človeku“ (Empathy – a way to the human being, 2019-1-SK01-KA229–060793).

      Do projektu sú zapojené 4 školy z týchto európskych krajín: Slovensko – Základná škola s materskou školou Pod Vinbargom v Bardejove (koordinátor), Severné Macedónsko - OOU ,,Brakja Miladinovci,, Kumanovo (partner), Turecko - Özel Çözüm Ortaokulu (partner) a Poľsko - Zespol Szkol w Pozezdrze (partner).

      Prvé stretnutie projektových partnerov (tzv. „kick-off meeting“) sa uskutočnilo na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove v novembri 2019. Tím pracovníkov školy pod vedením pani riaditeľky Mgr. Mileny Kravcovej a za odbornej asistencie Mgr. Soni Sosenkovej pripravil pre účastníkov pobytu zaujímavú, vyváženú kombináciu aktivít, atrakcií a workshopov. Bolo to ešte v „normálnych“ časoch, kedy sme si užívali atmosféru medzinárodných stretnutí na vlastnej koži.

      Druhé medzinárodné stretnutie partnerov v Severnom Macedónsku bolo naplánované v apríli 2020. Žiaci i učitelia boli vysoko motivovaní vycestovať a spoznať krajinu, mesto i školu nášho partnera. Avšak, do hry vstúpila pandémia, ktorá prerušila projektové aktivity na 6 mesiacov (po dohode s jednotlivými národnými agentúrami všetkých partnerských krajín).

      Pandémia tu stále je, preto v projekte pokračuje v „online“ podobe. V týždni od 7. do 11. decembra 2020 prebehlo virtuálne stretnutie partnerských tímov žiakov a učiteľov. Aktivity prebiehali pod taktovkou partnera zo Severného Macedónska, ktorý pre nás zostavil zaujímavý program. Pracovalo sa v platforme ZOOM. Sedem našich žiakov (Bruno Mačej, Adela Mojdisová, Samuel Chovan, Izabela Miklošová, Sonja Homzová, Lívia Hudáková, Barbora Mikulová) a 4 učitelia (Mgr. Petra Csuková, Mgr. Peter Vasilega, Ing. Dušan Kuča, Mgr. Ján Šoltés) sa venovali centrálnej téme projektu: empatii. Empatia je pre žiakov jednou z kľúčových tém v súčasnej pandemickej situácii. Vcítenie, vciťovanie sa, prenášanie sa do sveta predstáv druhého, do jeho emócií, spôsobu myslenia a postojov.

      V úvode si žiaci i učitelia mali možnosť pozrieť zaujímavé prezentácie o Severnom Macedónsku, partnerskom meste Kumanovo i o celom vzdelávacom systéme v ich krajine. Následne všetci účastníci virtuálneho stretnutia absolvovali vedomostný kvíz zo sledovaných prezentácií. Takto nenásilne, úplne prirodzene sa žiaci zo 4 partnerských krajín spoznali, zoznámili a 5 dní spolu na diaľku pracovali.

      Každé ráno začalo tzv. „ice breaker“ hrami, ktoré stimulovali žiacku pozornosť okamžite. Už od marca 2020 sa jednotlivé partnerské štáty nachádzajú v COVID-19 období, žiaci i učitelia sa radi podelili o svoje zážitky z tohto ťažkého spoločenského obdobia. Zo všetkých žiakov sa vytvorili medzinárodné  tzv. „breakout rooms“, v ktorých žiaci diskutovali, ako zvládajú COVID-19 obdobie vo svojich rodinách, vo svojom osobnom živote i pri školských povinnostiach. Vzájomne si vymieňali skúseností. Na žiakoch bolo vidno, že ich to baví, že diskutujú s rovesníkmi, ktorí riešili alebo riešia rovnaké problémy ako oni. Čas, kedy žiaci pracovali, sme my, učitelia, využili na formálne i neformálne debaty.

      Žiaci prejavili vysokú technickú zručnosť, keď vyrábali „virtuálne plagáty“ v aplikácii Miro Whiteboard, resp. Canva. K téme pristúpili kreatívne, ale najmä empaticky. 4 medzinárodné tímy žiakov v „breakout rooms“ diskutovali väčšinou času. Po uplynutí času si tímy zvolili svojho lídra, ktorý následne prezentoval výsledky tímovej práce ostatným žiakom.

      Medzinárodné tímy žiakov vypracovali, podľa inštrukcií učiteľov zo Severného Macedónska, svoje „Eleven Poems“. Počas projektového týždňa žiaci mali za úlohu vytvoriť video „Svet bez empatie“, následne jednotlivé videá boli žiakmi prezentované. Na konci týždňa si všetci žiaci zaspievali spoločnú vianočnú pieseň „Jinble bells“ za hudobného doprovodu slovenských učiteľov i žiačky (harmonika + husle + paličky).

      V úplnom závere sa všetci účastníci virtuálneho stretnutia veľmi kladne vyjadrili o kvalite online týždňa v záverečnom „feedbacku“. Veríme, že sa spoločenská situácia v nasledujúcich mesiacoch zlepší, lebo v máji 2021 je na programe ďalšie stretnutie projektových partnerov v Poľsku. Aj virtuálne stretnutie má svoje čaro, ale radi by sme do Poľska už fyzicky vycestovali.

      Veľmi oceňujeme profesionálny prístup Macedónskeho partnera, ktorý si s online týždňom poradil bez väčších problémov.

      Mgr. Ján Šoltés
      za žiakov a učiteľov zapojených do online projektového týždňa
       


      [nomore]

     • viac
     • ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove - online medzinárodné stretnutie (Erasmus+)

     • 08.12.2020 09:28
     • ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove je zapojená do dvojročného (2019 – 2021) medzinárodného projektu Erasmus+ pod názvom „Empatia - cesta k človeku“ (Empathy – a way to the human being, 2019-1-SK01-KA229–060793).  

      Do projektu sú zapojené 4 školy z týchto európskych krajín: Slovensko – Základná škola s materskou školou Pod Vinbargom v Bardejove (koordinátor), Severné Macedónsko - OOU ,,Brakja Miladinovci,, Kumanovo (partner), Turecko - Özel Çözüm Ortaokulu (partner) a Poľsko - Zespol Szkol w Pozezdrze (partner).

      Prvé stretnutie projektových partnerov (tzv. „kick-off meeting“) sa uskutočnilo na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove v novembri 2019. Tím pracovníkov školy pod vedením pani riaditeľky Mgr. Mileny Kravcovej pripravil pre účastníkov pobytu zaujímavú, vyváženú kombináciu aktivít, atrakcií a workshopov. Bolo to ešte v „normálnych“ časoch, kedy sme si užívali atmosféru medzinárodných stretnutí na vlastnej koži.

      Druhé medzinárodné stretnutie partnerov v Severnom Macedónsku bolo naplánované v apríli 2020. Žiaci i učitelia boli vysoko motivovaní vycestovať a spoznať krajinu, mesto i školu nášho partnera. Avšak, do hry vstúpila pandémia, ktorá prerušila projektové aktivity na 6 mesiacov (po dohode s jednotlivými národnými agentúrami všetkých partnerských krajín).

      Pandémia tu stále je, preto v projekte pokračuje v „online“ podobe. V týždni od 7. do 11. decembra 2020 prebieha virtuálne stretnutie partnerských tímov žiakov a učiteľov. Aktivity prebiehajú pod taktovkou partnera zo Severného Macedónska, ktorý pre nás zostavil zaujímavý program. Pracujeme v platforme ZOOM. Sedem našich žiakov (Bruno Mačej, Adela Mojdisová, Samuel Chovan, Izabela Miklošová, Sonja Homzová, Lívia Hudáková, Barbora Mikulová) a 4 učitelia (Mgr. Petra Csuková, Mgr. Peter Vasilega, Ing. Dušan Kuča, Mgr. Ján Šoltés) sa venujú centrálnej téme projektu: empatii. Empatia je pre žiakov jednou z kľúčových tém v súčasnej pandemickej situácii. Vcítenie, vciťovanie sa, prenášanie sa do sveta predstáv druhého, do jeho emócií, spôsobu myslenia a postojov.

      Po ukončení online týždňa Vám určite poskytneme bližšie INFO.

      Mgr. Ján Šoltés
      za žiakov a učiteľov zapojených do online projektového týždňa


      Pre zvačšenie kliknite na obrázok.[nomore]

     • viac
     • Európsky deň jazykov 2020 na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove – DODATOK

     • 25.11.2020 09:14
     • Európsky deň jazykov (EDJ) je udalosť, ktorá každý školský rok pevne patrí do pracovného kalendára učiteľov cudzích jazykov na našej škole. Na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove pracuje 10 učiteľov cudzích jazykov (ANJ + RUJ + NEJ). Dňa 25. 09. 2020 sme od vedenia školy dostali „voľnú  ruku“ pri kreatívnych jazykových aktivitách, hrách, piesňach, súťažiach a pod. Dňa 07. 10. 2020 bolo na školskom FB profile zverejnených množstvo výstupov z tohto dňa (odporúčame sa k tomuto statusu vrátiť).

      Od 5. 10. 2020 ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove prešla na dištančné vzdelávanie, znemožnil sa priamy kontakt učiteľov cudzích jazykov na pracovisku. Niektoré výstupy poctivej práce učiteľov i žiakov ostali nepublikované, nespracované. Preto až teraz, s takmer 2-mesačným časovým odstupom od EDJ, dodatočne pridávame zostrih aktivít, ktoré by bola škoda „ponechať v šuflíku“. Radšej neskôr ako nikdy. smiley

      Prinášame Vám video, kde si môžete pozrieť, ako sme si tento deň spoločne užili.

      Mgr. Martina Hankovská, učiteľka ANJ
      za všetkých učiteľov ANJ, RUJ, NEJ


      [nomore]

     • viac
     • Ako sme sa zabávali a relaxovali pri úlohách z komplementárnych predmetov

     • 05.11.2020 11:30
     • Máme za sebou jesenné prázdniny, ktoré sa v tomto školskom roku niesli v úplne inom duchu ako tie predchádzajúce. Pokojnú dušičkovú atmosféru ovplyvnili udalosti, ktoré súviseli s pandémiou Covid–19. A tá ovplyvnila aj život našej školy. V mesiaci október sa vyučovanie presunulo do našich domácností, učitelia sa prihovárali svojim žiakom len z obrazoviek a monitorov, všetko bolo zrazu oveľa náročnejšie ako v školských laviciach. Napriek tomu sme to všetci zvládali a preto si naši usilovní žiaci a aj ich rodičia mohli v posledných dňoch pred jesennými prázdninami trochu oddýchnuť od počítačov, tabletov, či mobilov. Ich úlohou bolo čo najviac relaxovať v jesennej prírode, športovať, tvoriť a skrášľovať svoje príbytky jesennými dekoráciami. Všetci žiaci našej školy sa s chuťou pustili do plnenia úloh z komplementárnych predmetov – výtvarnej, hudobnej a telesnej výchovy. Ich cieľom bolo nakresliť, namaľovať alebo rôznym spôsobom stvárniť písmenkové vitamíny, jabĺčka, ovocie a zeleninu a pripomenúť si význam zdravej výživy. Zachytiť premeny jesennej prírody vo svojich kresbách, maľbách, kolážach alebo v zaujímavých fotografiách. Vytvoriť plagát o tom, ako svojim dodržiavaním hygienických opatrení môžu zabrániť šíreniu nebezpečného ochorenia Covid–19. Úlohou z telesnej výchovy bolo rozhýbať svoje telo pri relaxačných cvičeniach, pri práci v záhrade alebo pri potulkách v prírode. Nezabudnúť pri tom pozbierať odpadky, vnímať krásu jesennej prírody a relaxovať so svojimi najbližšími.

      Ako sa našim malým aj veľkým žiakom darilo plniť tieto úlohy, sa môžete pozrieť v našich fotoalbumoch:

      Jesenné aktivity - práce 1. ročník

      Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

      Jesenné aktivity - práce 2. ročník

      Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

      Jesenné aktivity - práce 3. ročník

      Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

      Jesenné aktivity - práce 4. ročník

      Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

      Jesenné aktivity - práce 5. - 8. ročník

      Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

      Jesenné aktivity - práce 9. ročník

      Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.[nomore]
     • viac
     • Európsky deň jazykov 2020 na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove
     • Európsky deň jazykov 2020 na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove

     • 07.10.2020 15:00
     • Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov (EDJ) oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001. Jeho cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov. S presvedčením, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu, Rada Európy podporuje mnohojazyčnosť v celej Európe. Pre viac informácií o tejto udalosti kliknite https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/sk-SK/Default.aspx .

      Túto myšlienku realizujeme každoročne na našej škole so svojimi žiakmi. Žiaci o nej vedia, je im dostatočne známa a tešia sa na tento deň rok čo rok. Jednotliví vyučujúci cudzích jazykov (ANJ, RUJ, NEJ) dostali „voľnú ruku“ pri kreatívnych jazykových aktivitách, hrách, piesňach, súťažiach a pod. Pripájame názorné ukážky, čo všetko sa 25. septembra 2020 vykonalo v rámci Európskeho dňa jazykov 2020 na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove. Jazyk, nech už je akýkoľvek, je fenomén kultúry na ktoromkoľvek mieste našej planéty.

      Mgr. Ján Šoltés
      za učiteľov ANJ, RUJ, NEJ


      Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

     • viac