Navigácia

 • Hviezdoslavov Kubín žiakov II. stupňa 2019-2020
  Dňa 25. februára 2020 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, ktorej sa zúčastnili aj najlepší recitátori poézie a prózy tried II. stupňa. Pre výsledky kliknite na VIAC.


  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
  28.02.2020 14:42 | viac »
 • Školské kolo Olympiády zo SJL 2019

  Dňa 5. novembra sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády zo slovenského jazyka. Zúčastnilo sa ho 10 žiakov z ôsmych a deviatych tried. Všetci sa statočne popasovali s danými úlohami, ale najlepší môže byť len jeden. Takže ako to dopadlo?

  Na 3. mieste skončila žiačka z 9.B triedy Hana Harbaľová, 2. miesto obsadila Miriam Majerníková z 8.B a najviac bodov získala Katarína Švecová z 9.A, ktorá našu školu bude reprezentovať na okresnom kole.

  Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a víťazom blahoželáme.


  Pre zväčšenie kliknite na obrázok.
  02.12.2019 09:07 | viac »
 • Viem, čo čítam? 2019

  Dňa 15.5.2019 sa uskutočnila v našej škole súťaž s názvom Viem, čo čítam, ktorú pre nás pripravili učitelia slovenčiny (výsledky ste sa dozvedeli TU). Súťažili vybraní žiaci z tried od 5. po 8.ročník. Každú triedu reprezentovala skupinka troch žiakov. Všetci sme museli prejsť troma stanovišťami, v ktorých sme zdolávali zadané úlohy.

  V prvom stanovišti sme sa museli popasovať s úlohami na čítanie s porozumením. To sme si pripadali ešte ako na hodine slovenčiny. Ale potom to bolo zábavnejšie.

  V druhom stanovišti nás čakala zaujímavá práca so slovami. Vylosovali sme si jedno slovo, ktoré sme hľadali v encyklópediách rozmiestnených po celej knižnici, potom sme si vylosovali príslovie a v slovníkoch sme hľadali jeho význam. Napokon sme si vylosovali opäť jedno slovo, ku ktorému sme mali nájsť tri ďalšie slová s rovnakým  významom.

  V poslednom stanovišti sme si museli poradiť s tabuľkami a grafmi, podľa ktorých sme riešili rôzne úlohy. Tu sa prejavila aj naša šikovnosť.

  Počas celej súťaže bola perfektná atmosféra. A dôležité bolo, že sme sa nielen zabavili, ale sme sa aj niečo naučili.

  Natália Vagaská, 5.A


  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

  30.05.2019 08:37 | viac »
 • Výsledky okresnej súťaže Kráľ čitateľov 2019

  Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove, Oddelenie literatúry pre deti a mládež usporiadala literárno-vedomostnú súťaž Kráľ čitateľov 2019 zameranú na všeobecný rozhľad a orientáciu v literatúre, prácu s textom a tvorivosť pre žiakov 5. – 9.roč., ktorá prebiehala od 28.2.2019 – 16.5.2019.

  Vyhodnotenie:
  Titul a hlavnú cenu Kráľ čitateľov 2019 v staršej kategórii získala Sarah Goboňová z 9.B.
  Cenu poroty za literárnu úlohu v staršej kategórii
  získala Sarah Goboňová z 9.B.
  Cenu poroty za literárnu úlohu v mladšej kategórii získala Sofia Sokolová z 5.B

  Gratulujeme!

  22.05.2019 10:14 | viac »
 • Školská súťaž “Viem, čo čítam”

  15.5.2019 sa uskutočnila školská súťaž “Viem, čo čítam”, v ktorej súťažili 3-členné triedne družstvá žiakov II. stupňa. Svoje sily si zmerali v aktivitách zameraných na čítanie s porozumením, tvorivé písanie, prácu s odbornými slovníkmi a pod. Cieľom súťaže bolo spopularizovať medzi žiakmi aktívne čítanie a motivovať ich aj ku kreatívnej práci so slovom.

   

  Výsledky:

  5.ročník:
  1.miesto – 5.B
  2.miesto – 5.A
  3. miesto – 5.C

  6.ročník:
  1.miesto – 6.B
  2.miesto – 6.D
  3. miesto – 6.C
  4. miesto – 6.A

  7.ročník:
  1.miesto – 7.C
  2.miesto – 7.A
  3. miesto – 7.B

  8.ročník:
  1.miesto – 8.B
  2.miesto – 8.C
  3. miesto – 8.A

  22.05.2019 10:06 | viac »
 • Hviezdoslavov Kubín žiakov II. stupňa 2018-2019

  Dňa 6. marca 2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, ktorej sa zúčastnili najlepší recitátori poézie a prózy zo všetkých tried od piateho po deviaty ročník. Pre výsledky kliknite na VIAC.


  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

  15.03.2019 12:11 | viac »
 • Literárno–vedomostná súťaž Bardejovské povesti a príbehy

  Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove Oddelenie literatúry pre deti a mládež usporiadala literárno–vedomostnú súťaž Bardejovské povesti a príbehy. Žiaci našej školy najskôr absolvovali stretnutie s archeológom a spisovateľom. Následne písali povesť alebo príbeh, ktorý mal súvislosť s Bardejovom. Z našej školy sa súťaže zúčastnilo 8 žiakov, ktorí skončili výborne. 6. decembra 2018 bolo oficiálne vyhlásenie výsledkov.

  Terézia Ščurová zo 6.A získala cenu za originalitu.
  Katarína Švecová z 8.A získala cenu za originalitu a obsadila 3. miesto v kategórii Príbeh.
  Sarah Goboňová z 9.B získala cenu za originalitu 1. miesto v kategórii Povesť.

  Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a víťazom srdečne blahoželáme.
  18.12.2018 09:52 | viac »
 • Čitateľský maratón 2018

  V týždni od 26.11. do 30.11.2018 sa žiaci 5. a 6. ročníka zapojili do súťaže Čitateľský maratón. Žiaci týchto tried si vyskúšali, ako nielen rýchlo, ale aj správne dokážu čítať. Piataci čítali knižku Kúzelník z Auschwitzu, šiestaci si čitateľské schopnosti preverili v knihe Lepší otec v hrsti ako kamoš na streche. Všetci sa snažili, ako najlepšie vedeli. Ale najlepšia mohla byť len jedna trieda.

  Umiestnenie 5. ročník:

  1.miesto: 5.A
  2.miesto: 5.B
  3.miesto: 5.C

  Umiestnenie 6. ročník:

  1.miesto: 6.C
  2.miesto: 6.A
  3.miesto: 6.D
  4.miesto: 6.B

  Blahoželáme!


  Pre zväčšenie kliknite na obrázok.

  18.12.2018 09:45 | viac »
 • Školské kolo Olympiády zo SJL

  17.10.2018 sa uskutočnilo Školské kolo Olympiády zo SJL. Svoje sily si zmeralo 10 žiakov z 8. a 9. ročníka. Všetkým sa darilo, ale niektorí boli predsa lepší.

  Konečné umiestnenie je takéto:
  3. miesto – Harbaľová Hana (8.B)
  2. miesto – Švecová Katarína (8.A)
  2. miesto – Vasilega Richard (9.A)
  1. miesto – Paľa Peter (9.A)

  Víťazom blahoželáme, ostatným účastníkom ďakujeme a veríme, že s niektorými sa stretneme o rok.


  Pre zväčšenie kliknite na obrázok.

  22.10.2018 10:22 | viac »
 • Výsledky okresného kola:

  2. kategória – poézia:
  Adela Mojdisová, 6.B - cena poroty
  3. kategória – poézia:
  Sofia Alexandra Achejevová, 8.A - 3. miesto

  Ďakujeme za reprezentáciu.
  27.03.2018 09:33 | viac »
 • Kráľ čitateľov pre rok 2018

  Hoci v súčasnej spoločnosti pretrváva názor, že dnešné deti nemajú vzťah ku knihám a čítaniu, predsa sa len zdá, že niektoré deti čítajú rady a veľa. Dôkazom toho je literárno-vedomostná súťaž a korunovácia Kráľa čitateľov, ktorú pripravila a zorganizovala 22.2.2018 Okresná knižnica Davida Gutgesela v Bardejove.

  Žiaci a žiačky ZŠ s MŠ Pod Vinbargom túto súťaž pravidelne navštevujú a dosahujú tie najlepšie výsledky. Inak tomu nebolo ani tento rok. Titul Kráľ čitateľov pre rok 2018 a hlavnú cenu v staršej kategórii získala žiačka 9.A Petra Golecová. Srdečne blahoželáme a Petre prajeme, aby knihy aj naďalej zostali pevnou súčasťou jej života.

  27.03.2018 09:25 | viac »
 • Hviezdoslavov Kubín 2017/2018 - školské kolo
  Aj v tomto školskom roku sme „oslávili“ meno jedného z najväčších velikánov slovenskej literatúry Pavla Orságha Hviezdoslava súťažou v prednese poézie a prózy, ktorá sa koná na jeho počesť už od roku 1954...

  Výsledky školského kola:

  2. kategória – poézia:
  1. miesto: Adela Mojdisová, 6.B
  2. miesto: Miriam Majerníková, 6.B
  3. miesto: Miriam Chovancová, 6.B
   
  2. kategória – próza:
  1. miesto: Barbora Mikulová, 5.D
  2. miesto: Samuel Macek, 6.A
  3. miesto: Sonja Homzová, 5.C
   
  3. kategória – poézia:
  1. miesto : Sofia Alexandra Achejevová, 8.A
  2. miesto: Nina Frická, 9.A
  3. miesto: Katarína Švecová, 7.A
   
  3. kategória – próza:
  1. miesto: Dáša Paraničová, 7.C
  2. miesto Lenka Jonová, 8.A
  3. miesto: Emma Semanišinová, 8.A
   
  Víťazom srdečne blahoželáme.[nomore]
  23.03.2018 11:12 | viac »
 • Krajské kolo Olympiády zo SJL v Prešove
  Dňa 7.2.2018 sa konalo krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v Prešove. Naň postúpila ako víťazka okresného kola naša žiačka Petra Golecová z 9.A. Aj tu sa jej darilo a obsadila v tvrdej konkurencii vynikajúce 3. miesto. Petre srdečne blahoželáme a keďže tento rok opúšťa našu školu, prajeme jej veľa úspechov v ďalšom štúdiu.
  20.02.2018 08:57 | viac »
 • Obvodné kolo Olympiády zo SJL
  29.11.2017 sa uskutočnilo Obvodné kolo Olympiády zo SJL. Našu školu reprezentovala víťazka školského kola Petra Golecová z 9.A. Aj tu sa jej podarilo získať najvyšší počet bodov a právom získala 1. miesto. Postupuje do krajského kola, ktoré sa uskutoční 7.2.2018 v Prešove. Všetci Petre blahoželáme a držíme palce.
  15.01.2018 12:42 | viac »
 • Viem, čo čítam? 2017/2018

  V médiách je čoraz viac populárne slovné spojenie čitateľská gramotnosť. S textom a hovoreným slovom sa stretávame každý deň. Ale vieme naozaj čítať a počúvať?

  Dňa 28.11.2017 prebehla na našej škole súťaž, ktorej cieľom bolo zistiť, ako na tom práve v tejto oblasti sme. Pre piatakov a šiestakov si pripravili žiačky 9.A (P. Golecová, N. Frická) a žiaci 8.A (E. Semanišinová, P. Paľa) triedy úlohy zamerané na preverenie čitateľskej gramotnosti. Žiaci si zmerali sily a zároveň sa zabavili pri čítaní, počúvaní i dramatizácií textu. Všetci dosiahli výborné výsledky. Bodové rozdiely boli veľmi tesné.

  5. ročník                                             6. ročník

  1. miesto - 5.C                                   1. miesto - 6.B

  2. miesto - 5.A                                   2. miesto - 6.A

  3. miesto - 5.D                                   3. miesto - 6.C

  4. miesto - 5.B

  Všetkým blahoželáme a tešíme sa, že našich žiakov sa otázka problému s čitateľskou gramotnosťou netýka.

  P. Golecová, 9.A


  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

  15.01.2018 10:34 | viac »
 • Viem počúvať? Viem čo čítam?

  Vo štvrtok 2.11.2017 si trieda 8.A pripravila aktivitu na zlepšenie čitateľskej gramotnosti pre žiakov z triedy 4.A. Pripravili si pre nich otázky k povesti Bardejovská bosorka. Boli to veľmi šikovní a pracovití žiaci. Najskôr si pozreli video, v ktorom postavy nerozprávali (dramatizácia bez slov), ale povesť prerozprával rozprávač. Po pozretí videa sa žiaci 4.A a 8.A rozdelili do skupiniek, v ktorých si povesť žiaci ešte raz prečítali. Po prečítaní povesti si žiaci vybrali papiere, na ktoré písali odpovede na otázky. Keďže žiaci dávali počas videa o Bardejovskej bosorke dobrý pozor, vedeli správne odpovedať na všetky otázky. Po dokončení otázok sa žiaci ešte porozprávali o povesti a poďakovali si za príjemne strávený čas.

  Sofia Alexandra Achejevová,8.A


  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

  10.11.2017 11:01 | viac »
 • Školské kolo Olympiády zo SJL (19.10.2017)

  Umiestnenie:
  1. miesto – Golecová Petra (9.A)
  2. miesto – Paľa Peter (8.A)
  3. miesto – Achejevová Sofia Alexandra (8.A)

  03.11.2017 11:12 | viac »
 • SJL - Viem, čo čítam?
  Tento školský rok bol vyhlásený za rok čitateľskej gramotnosti. Celá škola sa už od septembra zapojila do rôznych aktivít, ktoré mali spoločný názov Čítaním k tvorivosti. Jednotlivé činnosti prebiehali na hodinách slovenského jazyka a literatúry, anglického jazyka, dejepisu, geografie, občianskej náuky, výtvarnej výchovy, výchovy umením. Žiaci rôznymi formami prezentovali svoju čitateľskú gramotnosť.      
  Vyvrcholením všetkých aktivít bola súťaž pre žiakov  5.–9. ročníka s názvom Viem, čo čítam? Triedy zastupovali 2-členné družstvá, ktoré sa popasovali s textami, grafmi, tabuľkami, preverili si svoje vedomosti z ľudovej slovesnosti a zistili, či a ako rýchlo sa dokážu orientovať v rôznych druhoch slovníkov a encyklopédií. A ako sa im darilo?
   
  5.ročník
  1.miesto – 5. A  /39 b/
  2.miesto – 5. B  /37,5 b/
  3.miesto – 5. C  /34 b/
  6.ročník
  1.miesto – 6.A  /47 b/
  2.miesto – 6.B  /42 b/
  3.miesto – 6.C  /34 b/
  7.ročník
  1.miesto – 7.B  /70 b/
  2.miesto – 7.A  /66 b/
  3.miesto – 7.C  /63 b/
  8.ročník
  1.miesto – 8.A  /62 b/
  2.miesto – 8.B  /57 b/
  3.miesto – 8.C  /54 b/
  9.ročník
  1.miesto – 9.A  /64 b/
  2.miesto – 9.C  /63 b/
  3.miesto – 9.B  /61 b/

  Víťazným družstvám blahoželáme a všetkým účastníkom ďakujeme za účasť.


  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
  29.05.2017 09:39 | viac »
 • SJL - Netradičné opakovanie učiva
  Ako sme sa vyskúšali sami...


  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

  Ako všetci vieme, predmet Slovenský jazyk a literatúra nepatrí k najobľúbenejším vzdelávacím predmetom našich detí a hodina opakovania spojená so skúšaním už vôbec nie.
  Preto sme na to išli trochu inak, ako býva zvykom a pripravili sme hodiny netradičného opakovania z literatúry a zároveň preskúšania učiva z vybraného tematického celku.

  Na dvoch vyučovacích hodinách si žiaci 8.C triedy tvorili otázky z prebratého učiva určené na preskúšanie svojich spolužiakov. Museli pritom pracovať s učebným textom a informáciami tak, aby boli otázky pre spolužiakov zrozumiteľné, a aby na ne aj sami vedeli odpovedať. Vyskúšali si tak v praxi svoju schopnosť zrozumiteľne a výstižne formulovať text a tak trochu aj rolu učiteľa.

  Pokračovaním teoretickej časti opakovania na nasledujúcej hodine bola úloha vytvoriť prezentácie v PowerPointe vo forme mediálne známej televíznej súťaže Milionár. Nasledovala práca v skupinách, kde si žiaci rozdelili jednotlivé úlohy na vytvorenie tejto prezentácie a navrhli pravidlá súťaženia. Cieľom a súčasťou tejto hodiny bola vzájomná spolupráca, informačné zručnosti a prezentačné schopnosti žiakov.

  Poslednou časťou bol samotný priebeh súťaže Literárny Milionár. Žiaci súťažili v skupinách podľa pravidiel, ktoré si vytvorili a takto sa vlastne uvoľnenou formou vzájomne preskúšali. Nakoniec svoje výkony vyhodnotili a určili poradie víťazov. Svoje umiestnenie premenili na konkrétne známky.

  Takto sme zabili tri muchy jednou ranou. Zopakovali sme si učivo, vyskúšali sme sa, a ešte sme sa aj zabavili... Učili sme sa vzájomnej spolupráci, pomáhali sme slabším, prezentovali sme sami seba a uplatnili svoje schopnosti z informatiky. Výsledkom je nie len dobrý pocit, ale aj pekné práce v PowerPointovej prezentácii.
  Mgr. V. Semanišinová  
  09.05.2017 12:07 | viac »
 • Kráľ čitateľov pre rok 2017
  Hoci v súčasnej spoločnosti pretrváva názor, že dnešné deti nemajú vzťah ku knihám a čítaniu, predsa sa len zdá, že niektoré deti čítajú rady a veľa. Dôkazom toho je literárno-vedomostná súťaž a korunovácia Kráľa čitateľov, ktorú pripravila a zorganizovala  17. marca 2017 Okresná knižnica Davida Gutgesela v Bardejove. 
  Žiaci a žiačky ZŠ s MŠ Pod Vinbargom túto súťaž pravidelne navštevujú a dosahujú tie najlepšie výsledky. Inak tomu nebolo ani tento rok. Cenu za najviac prečítaných kníh v staršej kategórii získala žiačka 9.A Slávka Harbaľová. Titul Kráľ čitateľov pre rok 2017 a hlavnú cenu v staršej kategórii získala žiačka 8.A Petra Golecová.

  21.03.2017 12:32 | viac »
 • Hviezdoslavov Kubín 2016/2017
  Tak, ako každoročne, aj v tomto školskom roku sme „oslávili“ meno jedného z najväčších velikánov slovenskej literatúry Pavla Orságha Hviezdoslava súťažou v prednese poézie a prózy, ktorá sa koná na jeho počesť už od roku 1954... Svoje sily v prednese si prišli zmerať víťazi triednych kôl, žiaci od druhého až po deviaty ročník. Všetci sa poctivo pripravili, vybrali krásne literárne ukážky, naučili sa ich naspamäť a prišli reprezentovať seba aj svoju triedu. Porota veru nemala ľahkú úlohu, aby zodpovedne vybrala tých najlepších z najlepších, ktorí pôjdu reprezentovať našu školu na Okresné kolo.

  No napokon kvalifikovaná porota rozhodla a vyhlásila výsledky.

  1. kategória – poézia:
  1. miesto: Liana Šimová, 4.B
  2. miesto: Darinka Žofajová, 3.B
  3. miesto: Zoya Hlávková, 4.B
   
  1. kategória – próza:
  1. miesto: Sofia Chovancová, 4.B
  2. miesto: SonjaHomzová, 4.C
  3. miesto: Oliver Štafurik, 3.B
   
  2. kategória – poézia:
  1. miesto: Miriam Chovancová, 5.B
  2. miesto: Vanesa Bobaliková, 6.A
  3. miesto: Alex Gduľa, 5.B
   
  2. kategória – próza:
  1. miesto: Hana Harbaľová, 6.B
  2. miesto: Samuel Chovan, 5.B
  3. miesto: Nina Štafuriková, 5.A
   
  3. kategória – poézia:
  1. miesto : Sofia Alexandra Achejevová, 7.A
  2. miesto: Nina Frická, 8.A
  3. miesto: Denisa Sterančáková, 8.C
   
  3. kategória – próza:
  1. miesto: Petra Golecová, 8.A
  2. miesto Lenka Jonová, 7.A
  3. miesto: neudelené
   
  Víťazom srdečne blahoželáme.

  Fotoalbum 1. kategória:

  fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok

  Fotoalbum 2. a 3. kategória:
  [nomore]
  21.03.2017 12:21 | viac »
 • Nevšedný kultúrny zážitok

  Dňa 9.2.2017 sa žiaci 8.C a 9.B zúčastnili divadelného predstavenia. Na tom by nebolo nič nezvyčajné, veď žiaci našej školy sa návštev divadelných predstavení zúčastňujú pravidelne a výchova ku kultúrno-spoločenským hodnotám je jednou z našich priorít.

  My sme sa však vybrali do Spišského divadla v Spišskej Novej Vsi na divadelné predstavenie klasika našej realistickej literatúry Jozefa Gregora Tajovského Ženský zákon. Dej známej drámy netreba veľmi predstavovať, veď kto by o tomto diele ešte nepočul. Toto predstavenie nás ale zaujalo nie len bravúrnymi výkonmi hercov, no hlavne tým, že celé predstavenie sa odohrávalo v spišskom nárečí. Takéto čosi sme ešte nikdy doteraz nezažili. Zozačiatku sme boli prekvapení a chvíľu trvalo, kým si naše uši zvykli na nárečie, ktoré mnohí z nás počuli po prvýkrát v živote. Po malej chvíli sme už ale nemali žiaden problém a celé predstavenie sme si až dokonca vychutnali. Spoznali sme ďalšiu osobitosť nášho susedného regiónu a vrámci učiva o slovnej zásobe, ktoré preberáme na hodinách Slovenského jazyka, sme mali možnosť nahradiť teóriu praxou, priamym kontaktom, čo je pre nás veľmi podnetné a na tento zážitok bude každý z nás určite dlho spomínať.


  fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok

  15.02.2017 14:11 | viac »
 • Čitateľský maratón

  Školský rok 2016/2017 bol vyhlásený za rok čitateľskej gramotnosti. V rámci mnohých aktivít s touto tematikou sa uskutočnil na II. stupni v mesiaci december Čitateľský maratón. Do súťaže sa zapojili všetky triedy. Každý žiak sa snažil prečítať čo najviac z predpísaného textu, samozrejme, správne. A ako skončili jednotlivé triedy?

   

  5. ročník:
  1. miesto – 5.A
  2. miesto – 5.C
  3. miesto – 5.B

  6. ročník:
  1. miesto – 6.C
  2. miesto – 6.A
  3. miesto – 6.B

  7. ročník:
  1. miesto – 7.B
  2. miesto – 7.C
  3. miesto – 7.A

  8. ročník:
  1. miesto – 8.A
  2. miesto – 8.C
  3. miesto – 8.B

  9. ročník:
  1. miesto – 9.B
  2. miesto – 9.C
  3. miesto – 9.A

  Víťazným triedam blahoželáme a všetkým odporúčame, aby čítali čo najviac.

  15.02.2017 13:57 | viac »
 • Obvodné kolo Olympiády zo SJL

  15. novembra 2016 sa konal 6. ročník Obvodného kola Olympiády zo SJL. Zúčastnila sa na ňom naša žiačka Petra Golecová z 8.A (víťazka školského kola). Obsadila vynikajúce 2. miesto. Srdečne jej blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

   

  15.02.2017 13:14 | viac »
 • „Čítaním k tvorivosti“ na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove

  Odborníci venujúci sa školstvu už dlhšiu dobu poukazujú na zlý vývoj čitateľskej gramotnosti slovenských žiakov. Často krát sa stáva, že dieťa prečíta text bezchybne, primerane rýchlo, ale ak má odpovedať na otázky z textu, nevie povedať ani názov príbehu. Pokles úrovne čitateľskej gramotnosti však nie je len slovenským problémom, týka sa aj iných európskych krajín. V tejto súvislosti sa začína hovoriť o novom fenoméne - bibliofóbii alebo o tzv. a-gramotnosti. Ide o trvalú ľahostajnosť voči čítaniu a knihám. Európske krajiny ako Belgicko, Španielsko, Francúzsko, Litva, Maďarská republika, Portugalsko, Nórsko a Slovinsko prijali na zlepšenie úrovne čitateľskej gramotnosti rôzne plány a programy. Slovensko sa v tomto smere pridáva tak isto: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo práve prebiehajúci školský rok 2016/2017 za Rok čitateľskej gramotnosti a bude sa niesť pod heslom „Myslenie je pohyb.“ Čítajte ďalej:[more]

  Na tento celoeurópsky, resp. celoslovenský trend reaguje aj naša Základná škola s materskou školou Pod Vinbargom v Bardejove. Školský rok 2016/2017 sa v kontexte čitateľskej gramotnosti na našej škole bude niesť v duchu hesla „Čítaním k tvorivosti“. Do tejto celoročnej akcie sú zapojení všetci žiaci našej školy: od najmladších po najstarších. Čítanie je pre každého, zapojíme do akcie všetkých!

  V októbri 2016 naši najmenší žiaci – prváci – v školskej knižnici spoločne čítali známe slovenské rozprávky (P. Dobšinský – Popolvár, P. Dobšinský – Ako šlo vajce na vandrovku, P. Dobšinský – Had, mačička a psík). Následne žiaci z prečítaných rozprávok vytvorili spoločné leporelo. Ilustrácie obsahovali čo najviac informácií z rozprávky, o obrázkoch sa následne rozprávali. Zahrali si didaktickú hru Rozprávková reťaz – spoločne prerozprávali dej rozprávky (každý hovoril jednu vetu, všetci išli za sebou, kým rozprávku nedorozprávali).

  Žiaci druhého ročníka absolvovali hodiny čítania tak isto v školskej knižnici, spoločne vytvorili rozprávku „Zvieratká v lese“. Čítanie s porozumením rozvíjali aj na hodinách prvouky a matematiky, kde zaviedli a využívali novú metódu INSERT: žiaci sa učili analyzovať a triediť informácie; označovali, čo už vedeli, čo bolo nové a čo dôležité: obrázky alebo vety zoraďovali podľa časovej a príčinnej súvislosti, vymýšľali pokračovanie príbehu, vymýšľali koniec príbehu, hľadali kľúčové slová, riešili tajničky.

  Žiaci tretieho a štvrtého ročníka vyhlásili celoročnú školskú triednu súťaž s názvom „Kráľ a kráľovná čitateľov“: žiaci si vyrobili čitateľské denníky v rôznej úprave, kde si budú zaznamenávať prečítané knihy. Prečítané knihy predstavili spolužiakom vo svojej triede, porozprávali o literárnych postavách príbehu, ukázali ilustrácie. Žiaci vyhľadávali literárne postavy, neznáme slová, ktorých význam si hneď objasňovali. Pri práci s textami sa tvorili nové nadpisy k literárnym textom, žiaci porovnávali čítaný text so zvukovým a audiovizuálnym záznamom.

  Piataci sa zmerali na ľudové piesne z rôznych pohľadov na rôznych predmetoch: žiaci priniesli texty regionálnych ľudových piesní, sledovali denný život obyčajného ľudu zachyteného v texte, ľudové piesne si aj zaspievali na hodine hudobnej výchovy. Na geografii si predstavili rôzne folklórne regióny východného Slovenska, vrátane krojov; na výtvarnej výchove si tieto kroje nakreslili. Učitelia anglického jazyka predstavili ľudové piesne anglicky hovoriacich krajín – konkrétne Škótska: žiaci spoznali gajdy, škótsky kilt.

  Šiestaci sa venovali tureckej tematike v slovenskej literatúre i dejinách. Pracovali s ukážkou Turčín Poničan (S. Chalupka), analyzovali turecké vpády do Európy, geograficky ich vyznačili na mapách, žiaci na výtvarnej výchovy kreslili Turkov, resp. turecké motívy. Našli sme aj ľudové piesne s tureckou tematikou.

  Siedmaci a ôsmaci sa venovali generácii Štúrovcov, resp. konkrétne Ľudovítovi Štúrovi. Na občianskej náuke rozoberali témy ako vlastenectvo, národ, krajina, vlasť. Graficky si znázornili slovenské štátne symboly, vyznačili cesty Ľudovíta Štúra, ktoré vo svojom živote absolvoval.

  Deviataci rozoberali ukážku „K mladosti“ (J. Botto).

  Deň 24. október  je už tradične vyhlásený ako Medzinárodný deň školských knižníc. V tejto súvislosti pán minister na tento deň vyzval k spoločnému čítaniu rozprávky na celom Slovensku v čase od 9:00. Základná škola s materskou školou Pod Vinbargom v Bardejove sa do tejto akcie zapojila ako jeden celok: učitelia o 9:00 prerušili vyučovanie konkrétneho predmetu a ako škola sme sa zapojili do tejto celoslovenskej výzvy. Žiaci prvého i druhého stupňa so svojimi učiteľmi spoločne čítali rôzne vekovo primerané rozprávky vo svojich triedach v čase od 9:00 do 9:30. V nižších ročníkoch rozprávku žiakom čítali ich učiteľky, vo vyšších ročníkoch žiaci čítali rozprávku všetci naraz, resp. do čítania sa zapájali jednotliví žiaci postupne. Spoločné čítanie rozprávky sa žiakom páčilo.

  Zvýšenie čitateľskej gramotnosti je v celospoločenskom záujme, preto je dôležité už u mladej generácie podporovať a zatraktívniť čítanie kníh. Žiaci si tým obohacujú slovnú zásobu, rozširujú si poznatky o vonkajšom svete, zdokonaľujú si tým reč, cibria si schopnosť vyjadriť svoje city a myšlienky, rozvíja sa im fantázia a predstavivosť, učia sa rozlišovať dobro od zla, rozvíjajú si pamäť, pozornosť i sústredenosť. U nás, na pôde ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove, na tieto veci dbáme a pracujeme na tom, aby naši žiaci prechádzali „čítaním k tvorivosti“. Zopár momentiek z týchto akcií nájdete TU.

  Mgr. Ján Šoltés

  15.02.2017 13:10 | viac »
 • Školské kolo Olympiády zo SJL

  Dňa 19.10.2016 sa na našej škole konalo školské kolo Olympiády zo Slovenského jazyka a literatúry. Na prvom mieste sa umiestnila Petra Golecová (8.A), na druhom mieste Slavomíra Harbaľová (9.A) a tretie miesto obsadila Klaudia Dvoriščáková (9.A). Blahoželáme!

  15.02.2017 13:09 | viac »

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Pod Vinbargom 1, 08569, Bardejov
 • sekretariát ZŠ - 0911 874 461
  jedáleň - 0911 530 166
  materská škola - 0911 544 004

Fotogaléria - staré albumy