Navigácia

 • Dňa 14.12.2017 sme sa predstavili rodičom, starým rodičom, priateľom školy v priestoroch krásne vyzdobenej školskej jedálne. Výzdobu nám pripravili pani učiteľky I. stupňa, za čo im touto cestou veľmi pekne ďakujeme, pretože ňou prispeli k nádhernej vianočnej atmosfére.  Všetky oddelenia školského klubu usilovne pripravovali a nacvičovali s deťmi svoj program.  Vopred sme všetkých pozvali pozvánkami, aj osobne. Program bol o to zaujímavejší a obohatený tvorivými dielňami, na ktorých sme zdobili napečené medovníčky, ktoré nám ochotne napiekla rodina Jančíkova. Všetky panie vychovávateľky usilovne pracovali a pripravili so svojimi deťmi pestrý a veľmi krásny Vianočný program. Deťom očká len tak žiarili, keď vystúpili a videli v publiku svojich najbližších. Každé oddelenie zaujalo svojou pestrosťou, originalitou, nápadom týchto predvianočných dní. O zvukovú kulisu sa nám postaral pán učiteľ Mgr. Ján Šoltés a atmosféru zachytil svojím objektívom pán učiteľ Ing. Dušan Kuča. Chcem poďakovať touto cestou aj p. Štofkovej, a ďalšej rodine, ktorá nechce byť menovaná za to, že  nám pomohli a prispeli svojou výzdobou k skrášleniu priestoru a celej predvianočnej atmosféry. Nezabúdame a ďakujeme aj milým tetám kuchárkam a pani vedúcej školskej jedálne za chutný čajík, za zapožičanie tácok a obrusov.

  Je obdobie predvianočné, kedy sa každý má na chvíľu zastaviť, bilancovať, nezabúdať pomáhať, obdarúvať, prinášať radosť. Veríme, že aj my sme aj takouto troškou prispeli k tomu, aby sa každý čo i len na maličkú chvíľku zastavil, spomalil, obdaroval svojho blízkeho, či už úsmevom, dobrým, milým, láskavým slovom, objatím, alebo iba slovíčkom mám ta rád, ďakujem, prepáč.

  Želám Vám v tomto čase hlavne veľa zdravia, pretože ak máme to, máme veľmi veľa, veľa šťastia, lebo aj to je v živote každého človeka veľmi potrebné, veľa lásky, lebo ona je soľou života a bez nej niet život na Zemi a veľa porozumenia, pohody, radosti a spokojnosti v Novom roku 2018. Krásne Vianoce.

  L.M.


  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

  18.12.2017 13:08 | viac »
 • V utorok 27.11. a v piatok 1.12. sme s deťmi v ŠKD veselo tvorili. Práca nám išla pekne od ruky, pretože všetci veľmi dobre vieme, že sa blížia tie naj očakávanejšie sviatky v roku - Vianoce. Deti pekne pracovali, pripravovali sme Mikulášske vrecká, čižmičky z plastovej fľaše. Dňa 5.12 vyrábali svietniky z pomarančovej kôry. Odmenou deťom bola radosť z toho, ako sa im práce pekne podarili, a aj to, ako nimi vyčaria šťastie a úsmev tým najbližším. Verím, že to boli pre deti zaujímavé popoludnia, ktoré strávili v Školskom klube. Do toho nám pekne vyhrávala vianočná hudba, ktorá iba umocňovala čaro týchto dní. Už teraz sa teším na ďalšie takéto tvorivé popoludnia, ktoré deti trávia v ŠKD. Pozrite, ako sa deťom ich práve vydarili.

  L.M.


  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

  18.12.2017 12:48 | viac »
 • Deti z ŠKD v rámci párového čítania sa stretli v škol. knižnici. Prečítali si rozprávku "Pečené holúbätká" od B. Nemcovej a skladali puzzle "rozprávkový domček". Nakoniec si prezerali knižné novinky. Oddych pri knihe bol vydarený a užitočný.
  vych. I. Čičvarová

  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
  13.12.2017 09:15 | viac »
 • Vianočné sviatky sa nezadržateľne blížia. Aj deti v ŠKD sa na nich pripravujú. Skrášľujú si prostredie v oddeleniach, nacvičujú program, vystrihujú rôzne ozdoby z papiera.
  Pondelok, ako každý iný, ale pre deti p. vychovávateľky Udičovej a Kovácsovej výnimočný. Navštívili nás žiačky súkromnej SOŠ - služieb pod vedením Mgr. Michaely Popjakovej. Pripravili si pre deti tvorivé popoludnie, počas ktorého deti zhotovili vianočný stromček. Aj ten bol iný, bol zhotovený z papiera a ozdobený vlnou, ktorú deti lepidlom omotávali okolo vopred vystrihnutého kužeľa. Deti pracovali ako včielky v úli. Každý chcel mať stromček čo najkrajší. Myslím, že sa im to aj podarilo. Všetkých milo prekvapili prváci, ktorým práca išla od ruky. V závere sa deti zahrali hru Nájdi rozdiel, v ktorej išlo o nájdenie rozdielov v oblečení dvoch žiakov. Aj v hre sa deťom mimoriadne darilo, veľmi rýchlo rozdiel našli.
  Ani sme sa nenazdali a bol záver spoločného podujatia. Nešetrili sme slovami vďaky a s búrlivým potleskom sme sa s dievčatami rozlúčili. Veríme, že nie nadlho a čoskoro sa stretneme pri podobnom spoločnom podujatí. Ešte raz ĎAKUJEME!

  E. Kovácsová


  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

  04.12.2017 11:30 | viac »
 • V jedno sychravé novembrové popoludnie, kedy je lepšie ostať vo vnútri v teplúčku, sa deti z ŠKD vybrali s knihou navštíviť svojich kamarátov v materskej škole. Zvedaví škôlkari už napäto očakávali, čo sa bude v to popoludnie diať. Keďže prváčikovia ešte čítať nevedia, slova sa ujali šikovní štvrtáci Gregor a Patrik. Škôlkari aj prváci so záujmom počúvali rozprávku O troch prasiatkach, aby následne vedeli prerozprávať obsah rozprávky, k čomu im pomáhali aj obrázky na tabuli. Tie deti postupne poukladali podľa toho, ako plynul dej rozprávky. A keďže všetky malé deti majú radi obrázky, s nadšením ich uvítali a pekne vyfarbovali. Tie naše boli inšpirované rozprávkou, ktorú sme si čítali.

  No aj škôlkari chceli ukázať, že aj keď ešte čítať nevedia, dokážu sa sami pekne zahrať na rozprávku. A tak pomocou malých doplnkov (repa, zvieracie čiapočky) predviedli svojim starším kamarátom rozprávku Ťahal dedko repku. Na záver si deti na interaktívnej tabuli spoločne preverili svoje vedomosti o animovaných rozprávkach, poďakovali si navzájom za príjemne strávené popoludnie a rozlúčili sa. Na budúce podobné spoločné aktivity sa už teraz všetci veľmi tešíme.

  S. Kšonžeková

  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
  27.11.2017 10:23 | viac »
 • Dňa 9.11. (štvrtok) sme s deťmi z ŠKD boli v školskej knižnici. Vonku počasie nebolo príliš lákavé už niekoľko dní a tak sme sa rozhodli takto v príjemnom prostredí našej knižnice stráviť popoludnie. Pripravené bolo pre deti čítanie o Ľudskom tele. Deti pozorne počúvali, pretože čítali ony. Po prečítaní sa náhodným výberom delili do skupín a začalo sa riešenie zadaných úloh. Po zadaní otázky mali z pripravených písmen vyskladať správnu odpoveď na otázku. Za správnu odpoveď dostali kartičku. Ktoré družstvo získalo najviac kartičiek zvíťazilo. Deti mohli vyskúšať svoju čitateľskú zručnosť. Poznatky, ktoré sa dozvedeli o našom tele si sami mohli overiť. Verím, že sa deťom popoludnie v knižnici s knihou páčilo a spestrené bolo súťažou.

  L.M.


  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

  27.11.2017 09:32 | viac »
 • Dňa 8.11 popoludní si deti zo ŠKD vyskúšali svoje vedomosti a zručnosti. Mali sme popoludnie pod názvom Super kvíz. Deti odpovedali na pripravené otázky, ktoré mali spoločne v družstve vyriešiť. Za správne vyriešenie dostalo družstvo body na svojej bodovacej tabuli. Deti ukázali svoju húževnatosť a chuť súťažiť. Myslím, že to bolo pre deti príjemné spestrenie popoludňajšej činnosti v ŠKD.

  L.M.


  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

  27.11.2017 09:26 | viac »
 • Deťmi toľko očakávané jesenné prázdniny sa každoročne nesú aj v duchu osláv Sviatku všetkých svätých. Tento sviatok oslavujeme 1. novembra, naňho sa viaže Pamiatka zosnulých, na ktorú pripadá 2. november. Počas týchto sviatkov navštevujeme cintoríny a spomíname na našich blízkych, ktorí už nie sú medzi nami. Na hroby ukladáme vence a kvety, zapálime sviečku. Takto im vzdávame úctu a posielame odkaz, že na nich stále myslíme. A tak v jedno novembrové popoludnie sa deti z 5. a 6. oddelenia ŠKD vybrali spolu so svojimi vychovávateľkami, p. Marcinovovou a p. Kšonžekovou, na blízky cintorín sv. Anny, aby v rámci verejného cintorína zapálili sviečky pri kríži a tiež pri centrálnom kovovom kríži malého vojnového cintorína, ktorý je súčasťou tohto verejného cintorína. Deti si zaspomínali na svojich blízkych, zapálili sviečku padlým vojakom a vybrali sa späť do školy. Pri návrate okolo rieky Topľa sme ešte mali možnosť obdivovať krásny párik divých kačíc. Bola to pekná bodka za touto poznávacou, a zároveň spomienkovou novembrovou vychádzkou.

  S. Kšonžeková  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
  21.11.2017 10:32 | viac »
 • Dňa 26.10 2017 (štvrtok) sme boli navštíviť starkých v zariadení pre seniorov na Toplianskej ulici. Keďže mesiac október bol mesiacom úcty k starším, aj popoludnie sa nieslo v tomto duchu. Program sme spoločne pripravovali dve oddelenia - oddelenie p. vych Kšonžekovej a odd. p. vych. Mačejovej. Tradične nás privítala p. Mgr. D. Chanátová, ktorá sa o nás veľmi pekne postarala. Deti boli netrpezlivé a plné očakávania, pretože sa starostlivo už pár týždňov pripravovali a nacvičovali. Aj keď nás trošku zaskočila choroba a spevák Alex nám žiaľ ochorel a nemohol sa vystúpenia zúčastniť, aj tak sme mali čo ukázať a predviesť. Program bol spestrený sprievodom harmoniky v podaní rodiča pána Palšu, za čo mu aj touto cestou veľmi pekne ďakujem. Deti spievali, recitovali a spoločne so starkými aj kreslili obrázky, ktoré sme im venovali. V závere sme si zaspievali spoločnú pieseň "Keď si šťastný". Do spevu sme zapojili aj starkých, ktorí sa tejto úlohy veľmi pekne zhostili. Ešte raz ďakujem vedeniu zariadenia za milé prijatie, sladkú odmenu a teplý čajík pre deti. Už teraz sa tešíme na ďalšie popoludnia strávené so starkými. Autor fotografií Mgr. S. Kšonžeková.
  L.M.

  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
  15.11.2017 12:50 | viac »
 • Chcem sa s vami podeliť týmito milými zábermi. Spoločne s pani vychovávateľkami sme v mesiaci október vyzdobili vstupný priestor nášho pavilónu. Je jeseň a výzdoba sa nesie v tomto jesennom duchu. Tvorivosť a fantázia ozaj chytila za srdce všetky pani vychovávateľky, pretože sa tvorilo v oddeleniach, ale aj mimo nich. Využívali sme prevažne prírodniny, ktoré sme nachádzali v prírode. Na výzdobe sa podieľali samotné deti aj ich rodičia, pretože nám doniesli tekvičky, mega tekvicu, slamu, či iný materiál, aby sme priestor čo najlepšie a najoriginálnejšie vyzdobili. Pomohlo nám aj vedenie školy - pani riaditeľka Mgr. Milena Kravcová finančným príspevkom, za ktorý sme zakúpili organzu, retro vozík a starý šijací stroj. Touto cestou za všetko veľmi pekne ďakujem vedeniu školy, rodičom, deťom, svojim kolegyniam a všetkým tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli. Tiež ďakujem kolegyni Kšonžekovej, ktorá inštaláciu zachytila vo svojom mobile a tak si môžete pozrieť zábery, ako výzdoba spoločne vznikala.
  L.M.

  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
  15.11.2017 11:00 | viac »
 • V rámci Týždňa zdravia pripravili sme pre deti v ŠKD zaujímavé popoludnie s názvom Veselí Ovocníčkovia. Najprv si deti vypočuli rozprávku O chorej Agátke, ktorá nechcela jesť ovocie a zeleninu, nechutili jej ani ovocné a zeleninové šťavy. S údivom počúvali a niektorí boli prekvapení, ako ovocie a zelenina blahodarne pôsobia proti všetkým chorobám.
  Potom deti riešili hádanky a na paneli dopĺňali správne obrázky Ovocníčkov. Všetky ich pritom hravo zvládli. Tak sme sa rozdelili do štyroch skupín, každá podávala ostatným deťom informácie o obsiahnutých vitamínoch v ovocí, ktoré mali na stole.
  Aby sme o ovocí a zelenine nielen rozprávali, alebo hádali hádanky, zahrali sme si hru Ovocný košík, ktorá je medzi deťmi veľmi obľúbená. To bola radosť, keď si deti predstavujúce ovocie, mohli vymeniť svoje miesta na stoličkách.
  Za ich skvelú prácu dostali na záver aj sladkú, či kyslejšiu odmenu. Tou im bolo nakrájané ovocie a zelenina, ktoré si doniesli do ŠKD. Samé deti boli prekvapené, ako im chutí.
  Verím, že aj takouto zábavnou formou deti spoznali význam ovocia a zeleniny a namiesto sladkostí radšej budú jesť ovocie.
  Eva Kovácsová


  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
  03.11.2017 10:45 | viac »
 • Jeseň je všade vôkol nás, o čom svedčia krásne, pestré farby. Slnečné lúče už nie sú také intenzívne, ako tomu bolo v letných mesiacoch. S jeseňou sú spojené aj jesenné prázdniny a sviatky, kedy si pripomíname našich blízkych, ktorí už nie sú medzi nami. S týmto obdobím je spojený aj sviatok Halloween. My sme si vyrobili takéto pekné strašidielka. Deti si vyskúšali svoju zručnosť, pretože každý si obkreslil svoju vlastnú ruku a tú pretvoril. Viac vo fotoalbume. Popoludnie sa deťom páčilo, o čom svedčia ich práce.

  L. M.  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
  16.10.2017 12:03 | viac »
 • Tak by sme mohli nazvať športové popoludnie detí ŠKD, ktorého sa zúčastnili všetky oddelenia.
  V utorok popoludní sme sa všetci zišli vo veľkej telocvični našej ZŠ. Pod vedením trénera džuda p. Jána Arendáča si deti zahrali rôzne pohybové hry, ako sú napríklad Chytačky, Na vlka, Molekuly a mnoho ďalších. Potom na žinenkách nacvičovali správne pády, ktoré je potrebné ovládať nielen pri džude. So záujmom sledovali trénera pri ukážke správneho prevedenia kotúľa vpred a vzad. Všetky deti si to postupne vyskúšali. Tí športovo zdatnejší si to skúsili aj s mostíkom. Za búrlivého potlesku si deti zahrali aj netradičnú naháňačku, a to búchaním rúk po obvode žinenky. Bola to vytrvalostná hra, v ktorej zvíťazil ten lepší.
  Celé podujatie bolo sprevádzané hlasným povzbudzovaním, športovými pokrikmi, a čo je veľmi dôležité, veľkým nadšením a chuťou športovať a hýbať sa. Verím, že táto akcia prispeje k väčšiemu záujmu detí o pohyb a šport a už teraz sa tešíme, že sa čoskoro stretneme pri ďalšej podobnej aktivite.

  E. Kovácsová  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
  16.10.2017 11:10 | viac »
 • Dňa 27. septembra popoludní sa v areáli školského dvora a ihriska konala akcia pod názvom Jesenná Olympiáda. Zúčastnili sa ho všetky deti, ktoré navštevujú Školský klub. Každá pani vychovávateľka mala pre deti pripravenú zaujímavú disciplínu. Nechýbalo ani bodovanie jednotlivých družstiev a hodnotenie v závere. Zvíťazil každý, kto sa tejto aktivity zúčastnil. Za súťaživosť bol odmenený sladkosťou, za čo touto cestou ďakujeme veľmi pekne vedeniu školy. Ďalšie poďakovanie patrí pani učiteľke Mgr. Golecovej a pánovi učiteľovi Ing. Kučovi, ktorí nám z podujatia urobili pekné zábery. A posledné poďakovanie patrí pani vychovávateľkám a našim deťom za ich odvahu a chuť súťažiť. Veľa úspechov pri ďalších súťažiach.
   
  L.M.

  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
  06.10.2017 11:04 | viac »
 • Pod týmto názvom si deti zo ŠKD pochutnávali na chutnom ovocí, ktoré dozrieva práve v tomto ročnom období – Jeseni. Ovocie si sami doniesli. Toto popoludnie bolo o to zábavnejšie, pretože deti mali za úlohu so zaviazanými očami zistiť iba podľa chute, aké ovocie si vybrali a zjedli. Ovocie bolo pomiešané v miskách a mali za úlohu pomocou špáradla si ho nabrať a zjesť. Touto formou aktivity sa u nich prehlbuje empatia. Deti svoje pocity komentovali tak, že nie je vôbec jednoduché určiť chuť, ak mám chýba jeden zo zmyslov. V tomto prípade to bol zrak. Ovocie sa ešte zvýšilo, deťom sa nabralo do misiek a nasledovala chutná hostina plná zážitkov z tohto popoludnia. Verím, že deti mali pekné popoludnie strávené v ŠKD.
  L. M.

  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
  06.10.2017 10:21 | viac »
 • Školský klub detí v šk. roku 2017/2018, ponúka žiakom 1. - 9. ročníka možnosť navštevovať ŠKD. Činnosť prebieha v čase od 11:25 do 16:30 hod. Prihlásiť dieťa môžete u p. vychovávateliek do 07.09.2017
  Ďakujeme
  Mgr. Milena Kravcová
  riaditeľka školy    
  31.08.2017 12:24 | viac »
 • Koniec školského roka sa nezadržateľne blížil a s ním aj každoročné vyhodnotenie činnosti detí ŠKD v 1. oddelení, s diskotékou na záver. Deti celý rok usilovne zbierali žlté slniečka a húževnato pracovali, plnili úlohy, pretože každý chcel zvíťaziť. Prišiel deň, kedy sme sa s deťmi dohodli a zorganizovali príjemné popoludnie. Deti boli netrpezlivé, lebo po spočítaní slniečok si každý prezrel svoje celkové bodové ohodnotenie na nástenke v oddelení. Zvlášť boli ocenené dievčatá a zvlášť chlapci. O tom, ako sa komu darilo, svedčia usmiate detské tváričky a vecné ceny, ktoré zabezpečila p. vychovávateľka. Deťom želám veľa elánu do ich ďalšej práce v budúcom školskom roku, ale teraz hlavne veľa slniečka, krásnych chvíľ a nádherné leto.


  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok

  11.07.2017 09:53 | viac »
 • Dňa 23.06.2017 (piatok) sme sa prišli pozrieť s deťmi zo ŠKD do SZUŠ pod Vinbargom na prácu točenia a výroby keramiky na hrnčiarskom kruhu. Počasie vonku bolo nevľúdne, lialo ako z krhly a padali aj krúpy. My sme však boli pekne v suchu. Deti s úžasom videli, ale aj počúvali ako sa tvorí keramika. Pán učiteľ Mgr. Grega nás už očakával. Po vzájomnej dohode si pozreli prácu na hrnčiarskom kruhu a výrobu keramiky všetky oddelenia. Deti mali aj nejednu zvedavú otázku. Výrobky sa im veľmi páčili a prejavili aj záujem vyskúšať si túto formu tvorby. Veríme, že deti strávili príjemné popoludnie v školskom klube a odniesli si veľa pekných zážitkov.
  L.M.

  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
  04.07.2017 22:37 | viac »
 • Blížil sa koniec roka a my sme sa s aktivitami v Roku čitateľskej gramotnosti pre deti zo ŠKD blížili k záveru. Pripravila som pre deti z 1. odd. rozprávku, ktorá navodzovala dojem letných prázdnin s názvom Cestovná horúčka. V rozprávke sme sa dozvedeli, že sa malý Miško so svojou rodinou chystal cez letné prázdniny na výlet. Ako každá správna rodina, aj tá jeho prežívala intenzívne prípravy. Dozvedeli sme sa, čo si zabudli pribaliť, čo si už zabalili, ale najdôležitejšie na celej rozprávke bolo to, že keď sa už tak pekne zbalili, zistili, že vlastne nevedia, kam na dovolenku pôjdu. Deťom sa rozprávka veľmi zapáčila a vyrobili sme si vlastnú knihu, ktorá zachytáva dej tejto rozprávky v obrázkovej podobe. Posúďte vy sami.
  Deťom želám pekné letné prázdniny a nezabudnite, ak pôjdete aj vy niekam cez prázdniny, určite si pribaľte nejakú zaujímavú knihu, s ktorou sa ocitnete v krajine s názvom "Rozprávkovo".

  L. M.


  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

  04.07.2017 12:15 | viac »
 • Záver školského roka 2016/2017 už klope na dvere. Slnečné lúče hriali, pohládzali detské líčka a preto sme sa dohodli, že prekvapíme a potešíme naše deti grilovačkou. Dohodli sme sa s vychovávateľkami, sledovali predpovede počasia, aby nás počasie neprekvapilo a nastal deň ,,D‟. 
  Grilovačku sme zorganizovali vo štvrtok 22.06.2017 v popoludňajších hodinách. Už po obede sme vyšli spoločne s deťmi na školské ihrisko, kde po rozohriatí grilov sme začali grilovať a klobásky rozvoňali celý areál. Pochutil si veru každý a mal na čom, pretože klobásky boli naozaj výborné. Ten, kto mal ešte chuť, dostal pridanú porciu. Deti si v tento deň aj zašantili, zatancovali pri dobrej hudbe a oddýchli si pobytom na slniečku 
  Ďakujeme pekne vedeniu školy, za zakúpenie všetkého potrebného ku grilovačke, tetám kuchárkam za prípravu a narezanie klobások, p. vychovávateľkám za výborné ugrilovanie klobások, zdarný a úspešný priebeh tejto spoločnej akcie, rodičom a p. vychovávateľke za požičanie grilu. Verím, že to bola pekná spoločná rozlúčka za záver roka.

  L. M.


  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

  29.06.2017 11:52 | viac »
 • A je tu záver školského roka. Aj my v ŠKD to tak cítime, a aby bol pre nás všetkých príjemný, vybrali sme sa na malý výlet. Boli sme na námestí a dali sme si sladkú odmenu za celoročnú prácu. Akurát prebiehal program Beh mieru, ktorého sme sa zúčastnili.
  V úvode si deti vypočuli krátky príhovor jedného asi z 30 bežcov. Zaujímavým bolo heslo "Mier začína u mňa", ktoré deti hlasno, ale aj potichu opakovali. Ťažko vysvetliť malým deťom, čo je mier, ale v tej chvíli sme všetci cítili, že nikdy nechceme zažiť vojnu ani násilie. Najšťastnejší bol každý z nich, keď mali na chvíľu možnosť držať v ruke pochodeň. Vtedy si mali niečo želať. Na tom by nebolo nič neobvyklé, ale to želanie malo byť pre niekoho iného, nie pre seba. V tú chvíľu sa všetci zamysleli, ale želanie nevyslovili, aby sa splnilo. Bolo by určite zaujímavé poznať tie detské myšlienky, ktoré sú niekedy silnejšie ako nás dospelých. Potom sa bežci rozdelili do skupín a vytvorili tak kontinenty označené vlajkami. Deti putovali, vlastne behali, z kontinentu na kontinent a pri každom z nich získali pečiatku do pasu. Samozrejme pas nebol cestovný, ale taký bežecký. Celé námestie bolo v pohybe a široko-ďaleko sa ozýval džavot detí. Keď už mali pas plný pečiatok, blížil sa záver podujatia. Odmenou im boli spomínané pasy, ale aj zaujímavý zážitok a možno aj odhodlanie, že sa budú v budúcnosti viac hýbať. A ktovie, možno z týchto detí sa raz stanú poslovia mieru.

  vych. Eva Kovácsová


  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

  29.06.2017 09:44 | viac »
 • Dňa 1.6.2017 (štvrtok) si naše deti zo ŠKD zmerali svoje sily v netradičných športových disciplínach. Deň vopred sme sa dohodli všetky p. vychovávateľky, že deťom pripravíme netradičné športové popoludnie. Počasie vonku bolo nádherné, nikde ani mráčik, obed nám tety kuchárky navarili výborný, tak sme sa po odpočinkových činnostiach v jednotlivých oddeleniach stretli na školskom dvore. A čo sa tam dialo?
  1. odd. súťažilo v behu s tenisovou raketou, na ktorej bola loptička. Úlohou detí bolo zdolať disciplínu tak, aby loptička nikomu zo súťažného družstva nespadla na zem. Vyhralo to družstvo, ktoré úlohu bezchybne zdolalo ako prvé.
  2. odd. malo súťažnú disciplínu v behu cez kruhy, tiež išlo o to, aby nik zo súťažiacich neurobil žiadnu chybu a zvíťazilo to družstvo, ktoré bolo v plnení úlohy prvé.
  3. odd. triafalo z určitej vzdialenosti na kolky, ktoré boli umiestnené na školskom dvore. Vyhral ten jednotlivec, ktorému sa podarilo zhodiť čo najviac kolkov na jeden hod.
  4. odd. malo súťažnú aktivitu v kolobežkovaní. Deti boli rozdelené do dvoch skupín a ich úlohou bolo v čo najkratšom čase prejsť vzdialenosť na kolobežke, otočiť sa a vrátiť sa späť do cieľa.
  5. odd. spievalo a tancovalo. Deti mali za úlohu predvádzať také prvky, ktoré im p. vychovávateľka vopred zadala. Ich úlohou bolo predviesť a zároveň aj spievať.
  6. odd. vytváralo farebnými kriedami rôzne obrázky a tým sme si skrášlili školský chodník aj areál.
  Čo dodať na záver, myslím si, že dnešné popoludnie splnilo svoj účel. Deti sa zabávali, zasmiali, zasúťažili a verím, že budú mať pekné spomienky na dnešné popoludnie v ŠKD.
  L. M.

  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
  12.06.2017 11:33 | viac »
 • Dňa 24.05.2017 (streda) sme si v 1. odd. ŠKD pripravili zaujímavé popoludnie. Deti nemali úlohy a bol priestor na jej zrealizovanie. Vonku bolo zlé počasie, pretože veľmi pršalo a to bol väčší priestor, aby sme mohli celú aktivitu pekne zrealizovať. Popoludnie sme venovali rozprávke s názvom Malý dinosaurus. Po jej pozeraní a počúvaní boli deti rozdelené do 3 väčších skupín. Mali za úlohu z tejto rozprávky spoločne vypracovať projekt, v ktorom vystihnú všetko to, čo sa v rozprávke odohrávalo. Deti zapojili všetky svoje schopnosti, snažili sa na nič a nikoho z rozprávky nezabudnúť. Ozaj vypracovali veľmi pekné a zaujímavé projekty. Odmenou za ich snahu boli slniečka na bodovacej nástenke. Školský rok sa pomaly blíži k svojmu finišu a každý chce získať čo najväčší počet slniečok, za ktoré si na konci roka vyslúži malé prekvapenie, ktoré bude, myslím si, stáť za to. Verím, že aktivita splnila svoj cieľ a deti strávili príjemné popoludnie.
  L. M.

  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
  12.06.2017 11:23 | viac »
 • Dňa 26.04.2017 sme si v 1. odd. ŠKD pripravili zábavno-súťažné popoludnie. Bola streda, kedy deti nemávajú domáce úlohy. Mali sme priestor vyskúšať čitateľské zručnosti detí a aj to, ako si pamätajú jednotlivé rozprávky. Deti boli rozdelené do 3 družstiev. Mali za úlohu k jednotlivým úryvkom rozprávok, ktoré mali ukryté vo vreckách, priradiť správny názov. Pritom čítali medzi sebou a vyskúšali si, aké to je správne artikulovať a prečítať tak, aby textu rozumel každý. Na celú aktivitu mali časový limit, ale snažili sa a skončili oveľa skôr. Za svoju snahu im boli pridelené body, ktoré si zbierajú. Na konci roka budú vyhodnotení najaktívnejší z pomedzi nich za prácu. Verím, že sa aktivita deťom páčila a strávili sme príjemné popoludnie.
  Autor L. M.

  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
  18.05.2017 08:28 | viac »


 • Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
  04.05.2017 09:09 | viac »
 • Pri pohľade na prebudenú prírodu sa každý kochá jej krásou. Aby jej krása a život na nej bol pekný, musíme ju chrániť! Chráňme ju spolu. Deti z ŠKD dňa 25.04.2017 kreslili na chodník s farebnými kriedami krásne obrázky v kruhoch pre našu matičku Zem. Deti boli odmenené vecnými cenami a sladkosťou.
  vych. I. Čičvarová

  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
  03.05.2017 10:26 | viac »
 • Hovorí sa, že tradícia marca ako mesiaca knihy sa odvodzuje od Mateja Hrebendu, osobnosti, ktorá sa v 19. storočí aktívne podieľala na šírení Hrhhslovenskej knižnej kultúry. Jeho narodenie a úmrtie má marcový dátum: narodil sa 10. marca 1796 a zomrel 16. marca 1880. A tak práve na jeho počesť bol v roku 1955 marec vyhlásený ako mesiac knihy. Po smrti Mateja Hrebendu funkciu šírenia vzdelanosti prebrali knižnice, ktoré obzvlášť v tomto mesiaci aktivizujú svoju činnosť a pripomínajú nám, že knihy sú príjemný relaxom a zároveň skvelým spôsobom sebaobohacovania.
  A tak aj my, klubáci, sme sa rozhodli navštíviť našu mestskú knižnicu. Bola to príjemná slnečná vychádzka vyplnená programom, ktorý si pre nás pripravila pani knihovníčka, Bc. Alžbeta Kutašovičová. Po úvodnom privítaní boli deti stručne poinformované o podmienkach a pravidlách vypožičiavania kníh. Následné aktívne hádanie názvov rozprávok na základe krátkych ukážok ukázalo, že našim deťom nie sú knihy cudzie. Skvele sa orientovali v prečítaných ukážkach, čo nás milo prekvapilo. Ešte pár hádaniek, oboznámenie sa s knihou „Pozor, červená!“ od autorky Hany Primusovej a bohatý program zavŕšila pani knihovníčka dramatizáciou rozprávky „Soľ nad zlato“, do ktorej aktívne zapojila našich malých klubákov (deti z klubu :D). Deti sa svojich rolí zhostili veľmi zodpovedne a vyskúšali si svoje herecké nadanie, za čo si vyslúžili náš potlesk.
  Potlesk si zaslúži aj milá a ochotná pani knihovníčka, ktorá bola na nás veľmi dobre pripravená a svojim programom malých zvedavcov zaujala. Jej prácu a prácu všetkých knihovníkov si vážime a za spoluprácu a ústretovosť veľmi pekne ďakujeme. Už dnes sa tešíme na budúcu návštevu mestskej knižnice.
  Vychovávateľky ŠKD
  Autor Mr. Sylvia Kšonžeková
  fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok
  10.04.2017 09:35 | viac »
 • Ako z rozprávky do rozprávky sa niesol celý piatok, dňa 31. 3. 2017, ktorý bol toľko očakávaným vyvrcholením niekoľkotýždňových aktivít spojených s projektom realizovaným s podporou Komunitnej nadácie Bardejov, a ktorého cieľom bola podpora čitateľskej gramotnosti detí.
  Ani my, vychovávateľky a deti z ŠKD, sme tomu dňu nechceli ostať nič dlžné, a tak po dopoludňajších čitateľských aktivitách a popoludňajších aktivitách v ŠKD spojených s knihou, sme tento pekný slnečný deň zavŕšili príjemnou akciou „Noc s knihou v ŠKD“. Túto noc sme už všetci očakávali s veľkým napätím. Myslíme, že úvodné čítanie detských kníh spojených so zábavnými úlohami, vyrábanie leporela, hádanie hádaniek s následným hľadaním pokladu (sladká odmena) na základe indícií a la „veľkí pátrači“ a veselá mini diskotéka naše očakávania naplnili do bodky.
  Veríme, že aj takéto aktivity prispievajú k vytváraniu pozitívneho vzťahu ku knihám a rozvoju čitateľskej gramotnosti detí. Už teraz sa všetci zúčastnení tešíme na ďalšiu podobnú akciu a zároveň plánujeme nové, napríklad aj takéto nočné aktivity.
  Vychovávateľky ŠKD
  Autor Mgr. Sylvia Kšonžeková
   

  fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok
  10.04.2017 09:17 | viac »
 • Posledný marcový deň 31.03. sa v prvom oddelení ŠKD hneď po obede konalo zábavno-súťažné popoludnie s názvom Dobre vedieť. Bolo to vyvrcholenie niekoľkotýždňových aktivít realizovaných s podporou Komunitnej nadácie Bardejov, a ktorého cieľom bola podpora čitateľskej gramotnosti detí s názvom Číta celá škola.
  Deti sa na tento deň veľmi tešili. Súťažili proti sebe dve družstvá. Čakalo na nich 12 súťažných tém. Pod ich názvami sa skrývali otázky z rôznych oblastí, ale boli prispôsobené primerane veku detí a ich vedomostiam. Ako inak, deti si po prečítaní otázky mali možnosť vybrať z troch správnych odpovedí. V zálohe bol aj žolík v podobe pomoci niekoho z publika. My sme si toto popoludnie vylepšili o to, že každé prítomné dieťa si malo možnosť vyskúšať svoje vedomosti a posadilo sa do kresla súťažiaceho.
  Ako je to pri hrách, vyhrať môže iba jeden a tak tomu bolo aj u nás. Vyhralo družstvo č.1 s celkovým počtom 1300,- eur, ale odmenený bol každý. Víťazné družstvá dostali zaujímavé strúhadlá na ceruzky a tí, ktorým sa darilo menej, boli obdarení záložkou do knihy a ceruzkou. Popoludnie moderovala praktikantka Patrícia a verím, že sa deťom páčilo. Veď o to išlo, pretože deti sa dozvedeli veľa nového zo sveta kníh, ktoré sú ich neodmysliteľnou súčasťou pri ďalšom vzdelávaní a výchove.
  Autor L. M.


  fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok
  12.04.2017 09:35 | viac »
 • Deti z ŠKD vo štvrtok dňa 23.03. takto tvorili a vyrábali darčeky pre p. učiteľky k ich sviatku Dňu učiteľov, ktorý si každoročne pripomíname 28.3. Veríme, že kvietky potešili tie pani učiteľky, pre ktoré boli rúčkami detí s láskou tvorené a vyrábané.
  Želáme všetko najlepšie všetkým pani učiteľkám, učiteľom, pedagógom a všetkým, ktorí sa  denne podieľajú na výchove a vzdelávaní detí. Želáme im hlavne veľa zdravia, tvorivého elánu a síl v ich náročnej práci s deťmi.
  L.M.

  fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok
  06.04.2017 13:13 | viac »
 • Čitateľské slniečko navštívilo naše oddelenie. prinieslo si so sebou peknú knihu "O netopierovi, ktorému sa nechcelo spať", napísala M. Grznárová. Čítalo nielen slniečko, ale aj samotné deti. Tie potom vymaľovali na znak radosti z prečítanej knihy ešte jedno mozaikové slniečko.

  I. Čičvarová


  fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok

  24.03.2017 11:14 | viac »
 • Naše p. vychovaváteľky prispeli ku skrášľovaniu školy. Namaľovali na steny chodieb pekné obrázky a tým motivovali naše deti, aby si chránili svoju školu, v korej sa učia. Posúďte sami.
  p. vych. Iveta Čičvarová

  fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok
  17.03.2017 13:17 | viac »
 • Dňa 14.03.2017 k nám zavítala spisovateľka p. Jana Nagajová. Prišla k nám na pozvanie p. vych. Mačejovej. Pozvali sme ju pri príležitosti Roka čitateľskej gramotnosti a vyšlo to aj v mesiaci, kedy si pripomíname mesiac knihy. Deti sa pred jarnými prázdninami aj počas nich zonámili s jej tvorbou. Píše poéziu, ale aj prózu. Venuje sa písaniu pre deti, mládež a pre dospelých. Jej poslednou tvorbou bola kniha Rozprávky a príbehy nielen pre Dorotku. Inšpirovala sa hlavne svojim životom a všetkým, čo ho ovplyvňovalo. Prezradila nám, že ilustrácie kníh jej vytváral jej syn, malá vnučka Dorotka a tiež dve autistky. Verte mi, jej tvorba sa deťom veľmi páči. Deti mali pre pani spisovateľku pripravené otázky a pýtali a na všetko, čo ich zaujímalo. Pani Nagajová nám porozprávala o svojom živote, kde žila, vyrastala, pôsobila. Dozvedeli sme sa, že už dlhú dobu žije v našom meste, v Bardejove. Momentálne je v dôchodcovskom veku, je stále aktívna, píše, rada stretáva nových ľudí a zúčastňuje sa rôznych besied, na ktoré je pozývaná. Pomáha svojim deťom pri výchove svojich vnúčat. Aj v tomto veku sa venuje tvorbe, skladá tiež piesne, ktoré potom prenáša na papier. Deti boli natoľko zaujaté jej rozprávaním, že si nevšimli, že k nám zavítala s kamerou aj Bardejovská televízia s kameramanom p. Marcinovom. Pár milých záberov nám prišiel urobiť aj p. učiteľ Ing. Kuča, za čo im touto cestou veľmi pekne ďakujem.
  Naše veľké poďakovanie patrí pani spisovateľke, že si našla čas a ochotne prišla medzi nás. V závere sa p. Nagajovej dievčatá poďakovali a obdarili ju črepníkovým kvietkom, ktorý patrí medzi jej obľúbené, čo sme sa dozvedeli od nej samotnej. Veríme, že jej dlho bude pripomínať stretnutie s našimi deťmi. Ďakujem pekne všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave tohto podujatia.
  Autor L.M.
  16.03.2017 12:28 | viac »
 • V mesiacoch január a február sa deti z odd. p. vych Mačejovej venovali aktivitám na podporu čítania. Posledný januárový týždeň sme využívali priestory školskej knižnice, kde deti radi trávia svoj voľný čas. Deti mali za úlohu vybrať si jednu z kníh, alebo doniesť z domu knihu, ktorú čítajú, alebo majú radi a chcú si ju prečítať. Niektoré deti si doniesli svoje knihy, iné siahli po knihách, ktoré im poskytuje školská knižnica. Takto sme trávili dve popoludnia. Deti čítali a museli čítať pozorne, lebo ich čakala druhá úloha.
  Tá nadväzovala na tú predošlú. Deti hneď prvý februárový týždeň dostali za úlohu napísať z toho, čo si zapamätali, obsah a nakresliť svoju vlastnú ilustráciu. Deti fakt ukázali svoju tvorivosť, predviedli svoje zručnosti a fantáziu. Všetko to sa dialo v popoludňajšej činnosti. Za svoju snahu boli odmenené bodovým hodnotením na bodovacej tabuli, ktorú máme zavedenú v našom oddelení. Fakt to boli zaujímavé popoludnia, pretože deti chceli v týchto aktivitách zotrvať až do konca.
  Verím, že deti budú radi siahať po knihe vždy, kedy budú mať na to čas a priestor, pretože v knihách sa ukrýva veľa zaujímavých a poučných vecí.
  Autor L.M.
  16.03.2017 12:24 | viac »
 • Sviatok sv. Valentína sa dá osláviť rôzne. V ŠKD už tradične zhotovujeme darčeky pre rodičov a kamarátov. Aj tentoraz sme sa rozhodli pripraviť srdiečka, trochu netradične, modré z kartónu. Deti usilovne pracovali, veď každý chcel spraviť ten najkrajší darček a potešiť rodičov. Verím, že sa nám to spoločnými silami podarilo.
  Eva Kovácsová

  fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok
  23.02.2017 11:57 | viac »
 • Veselo bolo deťom druhý februárový týždeň v stredu 8.2.2017, kedy sa v priestoroch školskej jedálne konal tradičný KARNEVAL. Deti sa v toto popoludnie zmenili na princezné, šašov, drakov, vzduchoplavca, hviezdne hodiny, spainboxerku, semafor, filmárika a filmušku, .......... výber bol veľkolepý, ozaj sme mali takýto krásny karneval. Porota mala plné ruky práce, vybrať spomedzi týchto masiek najkrajšie bolo ozaj náročné. O zábavu sa postaral ako obvykle pán Barborík. Deti sa do sýtosti vyšantili, zabávali sa, súťažili a počas prestávok sa osviežili výborným čajíkom, ktorý nám nachystali tety kuchárky. O tom, že sa deti ozaj výborne cítili, svedčili ich rozžiarené očká, úsmevy, atmosféra a fotografie v závere, pretože „Už sa fašiang kráti, už sa nenavráti...“

  Každá maska bola odmenená, za čo patri veľké poďakovanie našim milým sponzorom, vedeniu školy a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave a samotnej organizácii karnevalu.

  L.M.


  fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok

  16.02.2017 18:37 | viac »
 • Ani začiatok školy po prázdninách nebol iný ako pred Vianocami. Pani zima si naďalej skvele plní svoju úlohu a naši milí družinári majú z toho nesmiernu radosť. Môžeme si všetci želať, aby takáto zima trvala čo najdlhšie... :) Fotoalbum TU.
  19.01.2017 09:34 | viac »
 • December sa niesol v znamení rozprávok a inak tomu nebolo ani v ŠKD. Deti rozdelené do skupín si pripravili krátku dramatizáciu ľubovoľnej rozprávky. Ostatné skupiny mali uhádnuť, o akú rozprávku išlo. Všetky skupiny názov úspešne uhádli. Po dramatizácii sme čítali príbeh o bocianoch, kde úlohou bolo správne odpovedať na otázky z textu. I táto hra dopadla úspešne pre všetky skupinky. Zopár fotozáberov z tejto akcie nájdete TU.
  11.01.2017 15:03 | viac »
 • My sme malí vinšovníci........... takto deti dňa 20.12.2016 o 15.30 hod vinšovali svojim rodičom, príbuzným a všetkým tým, ktorí boli pozvaní na besiedku. Besiedka sa niesla v duchu vianočnom a deti ukázali, čo si s p. vychovávateľkou nacvičili počas dvoch týždňov. Nechýbali básničky, pesničky, scénické pásmo o snehuliakovi a vianočnej tržnici, kde sa dalo ozaj ešte dobre nakúpiť tesne pred štedrým večerom. Verím, že sme všetkých prítomných potešili a  spríjemnili im predvianočný čas, pretože ani sa nenazdáme a bude tu Nový rok 2017 a všetci sa vrátime do školy. Ale skôr, ako ten čas nastane, si deti počas Vianočných prázdnin príjemne oddýchnu, lebo Perinbaba bola tohto roku naozaj ku všetkým štedrá a nasypala nám snehu neúrekom. Touto cestou by som chcela veľmi pekne poďakovať všetkým tým, ktorí pomohli pri príprave besiedky akýmkoľvek spôsobom, či už so samotnou výzdobou triedy 3.A, úpravou stolov, prípravou občerstvenia pre deti a tiež pri úprave triedy po besiedke. Srdečná vrelá vďaka. Krásne prázdniny deťom a čas oddychu v rodinnom kruhu želám. Fotoalbum z vianočnej besiedky nájdete TU.
  L.M.
  10.01.2017 09:24 | viac »
 • Blížili sa Vianočné prázdniny a nás čakalo ešte jedno zaujímavé popoludnie. Dňa 21.12.2016 sme v popoludňajšom čase boli v školskej knižnici. Dohodli sme sa, že si v knižnici zahráme dramatizáciu rozprávky O snehových obláčikoch a O snehuliakovi. Vonku sa počasie úplne pokazilo a tak sa deti tešili, že strávia v knižnici príjemne svoj popoludňajší čas. Spomedzi detí sme si vybrali rozprávača Gregora  a rozprávačku Lauru. Deti texty vedeli výborne. Najprv sme si zahrali pásmo O snehových obláčikoch. Deti prášili svoje snehové obláčiky, aby napadol nový, čistý sneh. Sneh pekne padal na zem . Zo snehu sme si neskôr v ďalšej scénke O snehuliakovi postavili snehuliaka. Snehuliaka nám vďačne zahrala Alexandra. A čo dodať na záver, deti boli nadšené, pretože si zahrali, zaspievali a príjemne strávili popoludnie. Fotoalbum TU.
  L.M.
  10.01.2017 09:51 | viac »
 • Konečne napadalo viac snehu a ohlásila sa pravá zima. Preto sme sa my, deti zo Školského klubu, spoločne s p. vychovávateľkou dohodli, že si z čerstvo napadaného snehu postavíme snehuliakov. Popoludnie sme zrealizovali dňa 15.12.2016. Deti si medzi sebou vytvorili družstvá a pustili sa do práce. Ozaj bola radosť sa na ne dívať. Snehuliaci postupne pribúdali a o tom, že deti nezaháľali, svedčia aj fotografie. Ich snaha bola o to väčšia, lebo tí, ktorí postavili najoriginálnejšieho snehuliaka, si za svoju snahu odniesli 4 body na svojej bodovacej tabuľke. To znamená, že kto bude mať tých bodov najviac, bude na pol roka a neskôr na konci školského roka za svoju prácu odmenený. Prvé družstvo získalo 4 body, druhé 3, tretie 2 a posledné družstvá si za svoju snahu odniesli po bode. Hodnotila sa originalita, prevedenie a či snehuliak má všetko, čo ozajstný snehuliak má mať. Deti používali iba prírodniny, ktoré našli na školskom dvore. Akcia sa deťom veľmi páčila, deti strávili príjemné popoludnie pobytom na čerstvom vzduchu a po príchode do triedy boli ich tváričky krásne ružové od mrázika, ktorý trošku vonku pošteklil ich tváričky. Veď posúďte sami, fotoalbum nájdete TU.
  L.M.
  10.01.2017 09:09 | viac »
 • V rámci čitateľského roka si deti s p. vych. J. Čičvarovou pripravili dramatizáciu ruskej ľud. rozprávky "Domček". Zahrali si so svojpomocne zhotovenými maskami a podarilo sa! Fotoalbum TU.
  10.01.2017 08:27 | viac »
 • Vianoce sa blížia, zima na nás dýcha, program cvičil, kto bol zdravý, ale aj kto kýchal... Týmito slovami sme začali vystúpenie dňa 22.11.2016 (utorok) s deťmi zo Školského klubu. 
  Prišli sme potešiť starkých v Zariadení pre seniorov na Toplianskej ul. v Bardejove. Deti cvičili, aj keď nás zaskočila zavše nejaká viróza, ale predsa sa program podarilo skĺbiť a prišiel deň vystúpenia.
  Starkí nás už očakávali v spoločenskej miestnosti vyhradenej pre takéto príležitosti. Deti boli netrpezlivé, zvedavé, myslím si, že aj napäté. A začali sme. Opadla tréma, deti pekne vystúpili a predviedli, čo sa naučili za dva týždne. Nechýbali pesničky, básničky, scénky, ale ani vianočné koledy a vinše, pretože sme prišli na návštevu v čase tesne predvianočnom. Za všetko hovoril veľký potlesk a slzička v oku, ktorá sa zaskvela v očiach starkých pri sledovaní programu. Starkým sme odovzdali vlastnoručne zhotovené darčeky.
  Deti boli za svoju snahu odmenené nie iba potleskom, ale aj výbornou citrónovou limonádou a sladkosťou.
  Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na organizovaní celého podujatia a obzvlášť za milé privítanie Mgr. Deniske Chanátovej, ktorá v domove pracuje. A veľké poďakovanie patrí našim deťom za ich snahu. Tešíme sa na ďalšie spoločné podujatia. Fotogalériu nájdete TU.
  L.M.
  20.12.2016 13:58 | viac »
 • Dňa 15.11. sme trávili opäť popoludnie v Školskej knižnici. Vonku bolo sychravo, prišli aj prvé mrazy. S nimi aj prvý sneh. Pre deti bola pripravená zaujímavá rozprávka so zimnou tematikou. Čítali sme z knihy Vianočné rozprávky rozprávku Pani zima. Deti si políhali na koberec, pod hlavami ich príjemne hriali vankúšiky a nerušene počúvali rozprávku, pretože ich úlohou bolo pozorne počúvať.
  Po prečítaní rozprávky sme deti rozdelili do 4 družstiev po 5 detí v jednom družstve. Každé družstvo dostalo obálku s rozstrihanými písmenami, papier na zapísanie odpovede, podložku a fixku na zapísanie bodov za správnu odpoveď. Deti pozorne počúvali otázky, ktoré im boli kladené a čo najrýchlejšie mali vyskladať z pripravených písmen správnu odpoveď. Písmenká hľadal každý z družstva, lebo každé družstvo chcelo byť prvé. Družstvám boli za správnu odpoveď udeľované body. Družstvo, ktoré získalo najviac bodov, si na svoju bodovú nástenku každý člen družstva pripísal po 3 body, druhé družstvo 2 body, tretie družstvo 1 bod a posledné družstvo žiaľ bolo bez dobu.
  Deti si popoludnie pochvaľovali, rozprávka sa im veľmi páčila, rovnako aj súťaž s písmenkami. Zopár záberov z tejto akcie nájdete TU.
  L.M.
  25.11.2016 12:49 | viac »
 • V mesiaci október v rámci Roka čitateľskej gramotnosti sme jedno jesenné upršané popoludnie trávili s deťmi Školského klubu v Školskej knižnici. Knižnica je veľmi pekne a útulne zariadená pre aktivity takéhoto charakteru. Budeme ju v prevažnej miere využívať pre akéto druhy aktivít.
  Pre deti boli pripravené rôzne zaujímavé hádanky. Boli o stromoch, živočíchoch, dopravných prostriedkoch, rôzne doplňovačky a prešmyčky. Deti sa pohodlne usadili na vankúšiky, ktoré sú k dispozícii na sedenie v knižnici. Hádaniek bolo pripravených neúrekom a každý chcel súťažiť a získať body do svojho políčka bodov. Deti pozorne počúvali a kto vedel správnu odpoveď, bol vyzvaný k odpovedi. Body budú v závere roka spočítané a ten, kto získa najviac bodov do svojho políčka, bude odmenený za svoju snahu počas celého roka.
  Popoludnie sa deťom veľmi páčilo a deti sa naučili veľa nových informácií z týchto oblastí. Verím, že aj táto aktivita prispeje o obohateniu slovnej zásoby detí.
  L.M.
  25.11.2016 12:46 | viac »
 • Aj mesiac november sa niesol úspešne v rámci Roka čitateľskej gramotnosti v podmienkach ŠKD. Po prečítaní príbehu z časopisu Adamko žiaci, ktorí boli zadelení do dvoch skupín A, B, si vytvorili svoj vlastný podobný príbeh tomu príbehu, ktorý počuli. Úloha bola zameraná na znalosť obsahu textu a zároveň vedieť vytvoriť podobný príbeh. Na záver hry vedúci skupiny A museli podčiarknuť slovesá a vedúci skupiny B podstatné mená.


  23.11.2016 19:26 | viac »
 • A je to tu...! Záver školského roka sa nezadržateľne blíži. Nastal čas výletov, športových podujatí, voľnejších dní. Aj my sme v ŠKD pripravili pre deti zaujímavé popoludnie. Od skorého popoludnia rozvoniavali areálom školy klobásky, ktoré sme grilovali na detskom ihrisku. Deti si na nich výborne pochutili, tým hladnejším sa ušla aj pridaná porcia. V závere, ako to na dobrej opekačke býva, nechýbali ani pesničky, ktoré si deti zaspievali v sprievode gitary. Veríme, že to bolo príjemné ukončenie školského roka a pre deti malá odmena za ich prácu.
  vych. Anna Udičová
  28.06.2016 09:29 | viac »
 • Čítanie u žiakov nie je príliš obľúbené. Z cieľom zvýšiť záujem detí o čítanie kníh, zdokonaliť čítanie, porozumieť textu sme pripravili v ŠKD súťaž Čitateľský milionár. Deti s nadšením čítali vlastné knihy, počúvali čítanie vychovávateľky a starších detí, doplňovali text, dramatizovali ho. Uskutočnili sme aj rozbor konania hlavných postáv, kreslili o čítaných rozprávkach. Úspešné boli všetky deti, niektorým sa podarilo prečítať aj celú knihu, ale naj... boli deti, ktoré zároveň zodpovedali čo najpresnejšie dané otázky. Dúfam, že aj takouto formou sa mi podarilo deti zaujať a spríjemniť im popoludnie v ŠKD.
  12.06.2016 11:56 | viac »
 • Dňa 1.6. deti zo ŠKD oslávili svoj sviatočný deň hrami, súťažami na školskom ihrisku. Deti hravo zdolávali jednotlivé pripravené stanovištia. A odmenou za ich snahu bolo slniečko, ktoré sa na nich usmievalo a vrúcny vzájomný potlesk. Ešte raz blahoželáme v Vášmu sviatku deti a želáme Vám zdravie, šťastné dni a lásku od vašich najbližších. Všetko najlepšie.

   
  12.06.2016 11:13 | viac »
 • Dňa 27.5.2016 sme zorganizovali florbalový turnaj medzi oddeleniami ŠKD k príležitosti MDD. Za slnečného počasia si deti zasúťažili o zaujímavé sladké odmeny. Všetkým zúčastneným chcem veľmi pekné poďakovať za vytvorenie dobrej atmosféry počas celého turnaja.
  Mgr. Martin Počurek
  12.06.2016 11:13 | viac »
 • Darček pre mamičku

  Spravil som ho z lásky, mamka, veď to dobre vieš.
  Šikovné sú, veď to vieš, dnes si darček pozrieť smieš.
  Vtom ručičky moje vravia, že ti pekný darček spravia.
  Korunky som všetky minul, na sladkosti, na zmrzlinu.
  Otvoril som pokladničku, chytil som sa za hlavičku.
  Rozmýšľal som celý deň, čo ti mamka darujem.

  Deti v ŠKD svojimi šikovnými rúčkami zhotovili milé darčeky pre svoje mamičky k ich sviatku. Veríme, že vás potešili.
  E.K.
  17.05.2016 12:51 | viac »
 • Od roku 1970 je deň s dátumom 22.4. Medzinárodným dňom Zeme, ktorý sme slávili kreslením farebnými kriedami na chodník pred našou školou. Skvelá nálada a fantázia prispela ku krásnym kruhovým obrazom. Najkrajšie boli odmenené vecnými cenami a sladkosťou. Viac vo fotoalbume:
  Vych. Iveta Čičvarová
  25.04.2016 08:22 | viac »
 • Dňa 15.04.2016 sa v areáli školského ihriska našej školy konalo podujatie pre deti ŠKD pod názvom ,,SOKOLIAR‟. Pozvali sme si naňho hostí, sokoliarov zo ZŠ s MŠ Maximiliána Hella zo Štiavnických Baní, kde je sokoliarstvo v ich škole povinným predmetom. Prišli k nám dvaja pedagógovia a jedna žiačka. Priviezli si so sebou myšiakov, sokolov, orla a sovu. Čítajte ďalej...

  18.04.2016 12:50 | viac »
 • Dňa 4. 4. 2016 a 6. 4. 2016 sa uskutočnil 1. jarný turnaj vo vybíjanej medzi ŠKD. Zvíťazilo mužstvo ŠKD č.6, na 2. mieste sa umiestnilo družstvo č.2 a na 3. mieste to bolo č.3. Deti sa už tešia i na ďalší ročník turnaja. Viac vo fotoalbume:
  12.04.2016 14:05 | viac »
 • V mesiaci marec deti z ŠKD viac ako inokedy zavítali do knižnice. Prvýkrát to bolo v našej školskej knižnici hneď začiatkom marca 2.3. Spomedzi pestrej ponuky kníh, ktoré našim deťom ponúka školská knižnica, sme vybrali zaujímajú knihu. Deti z nej postupne čítali. Dozvedeli sme sa, aké dôležité je navzájom si pomáhať a byť v živote pre každého užitočný, tak ako deti z čítaného príbehu. Ale to nebolo všetko, čítajte ďalej...
   
  04.04.2016 08:31 | viac »
 • Jar
  Prebúdza sa lúka, pole,
  prebúdza sa hora,
  zlietla zrána lastovička
  do našeho dvora.

  Na okienko prisadla si,
  na okienko klope,
  hor sa deti,
  podbeľ žltý je už na priekope.

  Deti zo ŠKD sa už pomaly mesiac pripravovali na veľkonočné sviatky a príchod Jari. Konečne sme sa dočkali. Nech teplé jarné lúče pohladia vaše líčka láskou, šťastím a radosťou. Zhotovili sme s deťmi pár veľkonočných inšpirácií, veríme, že si nimi ich mamky skrášlia svoje príbytky.

  Keď jarné kvety kvitnú a slnko teplo hreje, tak príroda svoju náruč každému dopraje. Želáme Vám krásne Veľkonočné sviatky a radosť z každého prežitého jarného dňa. Deti zo ŠKD.

  Autor L.M.
  22.03.2016 17:08 | viac »
 • Danka a Janka... Rozprávka, ktorú si i každý z nás pamätá z detstva. Píše sa v nej o dvoch sestrách, navlas rovnakých, ktoré zažívajú veselé i poučné príhody.
  Aj deti v Školskom klube zažili s hrdinkami zábavné popoludnie. Všetci sme sa zišli v školskej knižnici. Najkôr nám dvojičky Danka a Janka v podaní Laury a Sašky Pinzíkových prečítali pranostiky na mesiac marec. Po prečítaní textu o Gevenduche žiačky Sárka Sopková, Barbora Bereščáková a Terezka Ščurová zahrali tento príbeh o strašidielku. Ani ostatných divákov sme nenechali len pasívne počúvať a pozerať. Kto chcel, mohol svoj herecký talent predviesť a zahrať sa na Gevenduchu. Pozornosť si deti otestovali v odpovediach na zvedavé otázky o Danke a Janke. Všetci, ktorí správne odpovedali, boli odmenení sladkosťou. Na záver si ešte deti mohli precvičiť svoje schopnosti v jazykolamoch. A veru, viacerí potrápili svoje "jazýčky". Spoločným želaním bolo, že takýchto popoludní bude v ŠKD viac.
  15.03.2016 21:18 | viac »
 • Takéto červené tulipány sme vyrobili pre naše mamičky k MDŽ. Ešte raz všetko najlepšie... (E.K.)
   
  15.03.2016 20:58 | viac »
 • Každý z nás potrebuje k životu prejavy lásky a priateľstva v podobe objatia, bozkov, milého slova. Preto aj my v ŠKD rozhodli sme sa prežívať tento sviatok intenzívnejšie dňa 12. februára.
  22.02.2016 14:00 | viac »
 • Deti zo ŠKD sa celý týždeň pripravovali na sviatok Sv. Valentína. heart Tu sú naše práce, veríme, že obdarovaných milo potešia. wink
  L. M.
  22.02.2016 13:48 | viac »
 • Deti ŠKD využili klzisko v areáli školy a s nadšením predviedli svoje kúsky na ľade... ;)
  11.02.2016 12:21 | viac »
 • Vianočné prázdniny sú už dávno za nami, škoda len, že bez snehu. Ozajstná zima iba teraz zavítala. Preto sme neváhali a svojimi prácami sme si v oddelení vytvorili zimnú náladu.
  28.01.2016 10:39 | viac »
 • Vo štvrtok dňa 21. 1. 2016 sme si naplánovali návštevu Okresnej knižnice Dávida Gutgesela. Očakávali nás tam p. riaditeľka Mgr. Jaszayová a p. Bc.  Kutašovičová, pracovníčka detského oddelenia. Všetkých nás srdečne privítali...

  28.01.2016 11:01 | viac »
 • Aj napriek malej nádielke snehu žiaci ŠKD urobili krásnych snehuliakov.

  28.01.2016 11:03 | viac »

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Pod Vinbargom 1, 08569, Bardejov
 • sekretariát ZŠ - 0911 874 461
  jedáleň - 0911 530 166
  materská škola - 0911 368 588

Fotogaléria - staré albumy