• Aktivity 1.-4. ročníka

     • Poďakovanie

     • 25.12.2020 21:45
     • Keď minister školstva Branislav Gröhling požiadal žiakov základných škôl o návrh na vianočné  pohľadnice, ktoré bude môcť posielať ako vianočné pozdravy ministra školstva, naši žiaci s veľkou radosťou tvorili. 
      ĎAKUJEME pán minister za darčeky pre našich žiakov za ich snahu. 
      ĎAKUJEME pán minister za list pre Teodora Ch. z 2.B a Vaše milé slová.


      Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
     • viac
     • Adventný kalendár dobrých skutkov

     • 17.12.2020 21:26
     • „Robte všetko dobro, čo môžete,
      všetkými prostriedkami, ktorými môžete,
      všetkými spôsobmi, ktorými môžete,
      všade, kde môžete,
      všetkým, ktorým môžete,
      tak dlho, ako môžete.“

                                          JOHN WESLEY

       

      Aj my, žiaci prvého stupňa, chceme robiť dobré skutky. Preto sme si vyrobili Adventné kalendáre dobrých skutkov, aby nám každý deň pripomenuli, čo dobré môžeme v daný deň urobiť.


      Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

     • viac
     • Našich prvákov navštívil Mikuláš

     • 04.12.2020 18:59
     • Ďakujeme primátorovi mesta MUDr. Borisovi Hanusčakovi, všetkým sponzorom a sv. Mikulášovi za milé slová k našim prváčikom a mikulášikovským balíčkom.
      Žiaci ZŠ s MŠ Pod Vinbargom Bardejov želajú krásne a pokojné sviatky.


      Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
     • viac
     • iBobor 2020

     • 03.12.2020 10:42
     • V roku 2004 založila prof. dr. Valentina Dagienė v Litve informatickú súťaž. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá po litovsky Bebras (tento názov sa používa aj v angličtine na medzinárodných podujatiach) a po slovensky Informatický bobor.

      Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

      V školskom roku 2020/2021 sa do súťaže iBobor zapojilo 55064  žiakov z 804 škôl. Súťaž sa konala v dňoch 10.-13. novembra 2020.

      Žiaci našej školy sa zúčastnili tejto súťaže v dvoch kategóriách: 5 žiakov v 1. kategórii (2.-3. ročník) Drobci a 20 žiakov v 2. kategórii (4.ročník) Bobríci, t.j. spolu 25 žiakov.

      Vyhodnotenie:

      1. kategória (2.-3. ročník) - max. počet bodov 72

      Úspešní riešitelia:
      72 bodov (100%) 1 žiak - Richard Jurečko
      54 bodov (70%) 1 žiaci - Michal Skreptáč
      51 bodov (65%) 1 žiak - Emma Bakalárová

      Všetci žiaci sú úspešní riešitelia, získali viac ako 50%.

      2. kategória (4.-5. ročník) - max. počet bodov 96

      Úspešní riešitelia:
      84 bodov (83%) 2 žiaci - Terézia Križová a Patrik Barna
      72 bodov (70%) 1 žiak - Sára Soroková
      60 bodov (56%) 1 žiak - Nela Adamišinová

      Všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme.


      Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
     • viac