• Usmernenia ohľadom COVID-19

     • Zmena konzultačných hodín

     • 18.01.2021 10:37
     • Nakoľko došlo k úprave rozvrhu hodín, upravili sa aj konzultačné hodiny učiteľov. Aktuálne konzultačné hodiny platné od 11.1.2021 nájdete TU.
     • viac
     • Informácie k nástupu žiakov do školy

     • 14.01.2021 17:59
     • Od 18. januára do 22. januára 2021 žiaci 1. a 2. stupňa pokračujú v dištančnom vzdelávaní online prostredníctvom webexu. 

      V prípade nástupu detí do školy a testovania zákonných zástupcov bude každý rodič informovaný cez rodičovské konto v EDU PAGE.

      • Polročné hodnotenie a uzatvorenie podkladov pre polročné vysvedčenie bude do 31. 1. 2021. Klasifikačná porada prebehne do 29. 1. 2021.
      • Polročné prázdniny dňa 1.2.2021 nebudú.
      • Testovanie-5 pre piatakov sa ruší.
      • Testovanie-9 pre deviatakov sa presunulo na neskorší dátum a to na 9.-10. 6. 2021.
      • Podrobné informácie o prijímacích pohovoroch na stredné školy nájdete na webovom sídle našej školy www.podvinbargom.sk
      • Tieto podmienky sú platné od 5. 1. 2021 a závisieť budú od vývoja situácie. Lokálne podmienky navyše môže zmeniť alebo upraviť RÚVZ, preto naďalej sledujte pokyny na webe školy alebo informácie od triednych učiteľov.
      Mgr. Milena Kravcová
      riaditeľka školy
     • viac
     • Oznam

     • 11.01.2021 17:03
     • Vážení rodičia, milí žiaci, vzhľadom na to, že v niektorých domácnostiach je viacero žiakov a nie všetci žiaci majú doma potrebné technické vybavenie, riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove rozhodlo, že VYV, HUV, INF a TECH sa bude učiť každý druhý týždeň. Tento týždeň (11.1. – 15.1.2021) sa bude učiť VYV a INF, budúci týždeň HUV a TECH. Ak v rozvrhu bude hodina, ktorá sa práve neučí (HUV, INF, TECH, VYV), žiaci majú voľné okienko.
     • viac
     • Oznam

     • 08.01.2021 14:13
     • Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ bude prebiehať DIŠTANČNÉ vzdelávanie na základnej škole pre všetkých žiakov od 11.1.2021 do 15.1.2021.

      Ďalšie informácie budú zverejnené postupne.
     • viac