Navigácia

 • Okresné kolo Olympiády z anglického jazyka 2019-2020
  Dňa 15. 01. 2020 sa na pôde ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove konal v poradí už 30. ročník Okresného kola Olympiády z anglického jazyka. Vo výchovno-vzdelávacom procese má táto olympiáda už tradične svoje pevné miesto, počas svojej 30-ročnej existencie priniesla množstvo talentovaných jednotlivcov na okresnej, krajskej i celoštátnej úrovni. Olympiádu otvorili krátkym príhovorom Mgr. Milena Kravcová, riaditeľka ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove a Mgr. Ján Šoltés, predseda Okresnej komisie Olympiády z anglického jazyka. Z Oddelenia školstva a telesnej kultúry pri Mestskom úrade v Bardejove sa súťaže zúčastnil aj Ing. Peter Mydlo. Na súťaži sa stretlo 18 žiakov z 10 základných škôl mesta i okresu Bardejov.
  (pre pokračovanie článku kliknite na VIAC)


  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
  20.01.2020 09:01 | viac »
 • Vianočná výstava anglických kníh vydavateľstva USBORNE publishing
  Vianočná výstava anglických kníh vydavateľstva USBORNE publishing mala veľký úspech. Žiaci si kúpili tak veľa kníh (1027 €), že do našej knižnice pribudli ďalšie nové knihy v celkovej hodnote 308 € úplne zadarmo. Ďakujeme žiakom a rodičom, že ich zakúpením podporili vytvorenie dlhodobo plánovanej knižnice anglických kníh.


  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
  07.01.2020 16:50 | viac »
 • Olympiáda z anglického jazyka - školské kolo 22.11.2019
  Dňa 22.11.2019 na našej škole prebehlo školské kolo olympiády z anglického jazyka. Výsledky sú následovné:

  Kategória 1A (žiaci 5. – 7. ročníka):

  1. miesto: HUDÁKOVÁ Lívia  (7.D)
  2. miesto: POPJAK Richard (7.B)
  3. miesto: BALAŠČÁK Emanuel (7.B)

  Kategória 1A (žiaci 8. a 9. ročníka):

  1. miesto: LADOMERSKÁ Aneta (9.A)
  2. miesto: BIATH Eduard (9.A)
  3. miesto: MAJERNÍKOVÁ Miriam (8.B)

  Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za účasť a víťazom blahoželáme. Lívia Hudáková a Aneta Ladomerská budú našu školu reprezentovať na Okresnom kole Olympiády z anglického jazyka, ktoré sa uskutoční 15. januára 2020 na pôde našej ZŠ s MŠ Pod Vinbargom.


  Pre zväčšenie kliknite na obrázok.[nomore]
  05.12.2019 11:17 | viac »
 • Oznam

  Milí rodičia a žiaci,

  radi by sme vás informovali, že počas dní 3.- 4. decembra 2019 sa na našej škole predstaví jedno z najznámejších britských vydavateľstiev USBORNE so svojimi jedinečnými knižkami priamo z Anglicka. Žiaci si budú môcť vybrať z množstva krásnych kníh, ktoré podnietia ich záujem o výuku anglického jazyka primerane ich veku a záľubám. Okrem toho, že zakúpením knižky (ceny sa pohybujú od 8€ do 13,50€) môžete svoje dieťa motivovať k angličtine, podporíte i našu školu, nakoľko od vydavateľstva Usborne môžeme získať tieto zahraničné knižky pre školu úplne ZDARMA len vďaka Vám. Výstava sa bude konať v učebni angličtiny (p.uč. Vagaská) na prízemí v čase od 8.45 do 16.00.

  Knižnú ponuku vydavateľstva je možné pozrieť si tu:
  https://usborne.com/browse-books/

  Facebooková stránka:
  https://www.facebook.com/emmkabooks/

  Ďakujeme.
  21.11.2019 10:26 | viac »
 • Európsky deň jazykov na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove

  26. september je od roku 2001 Európskym dňom jazykov, ktorý si školy v členských krajinách pripomínajú prostredníctvom rôznorodých aktivít – napr. súťaží, kvízov, besied, školských rozhlasových vysielaní, športových podujatí. Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania.

  Pani Goboňová prednášala žiakom o živote v zahraničí, v Anglicku - v Londýne, keďže sama tam určitý čas žila. Chcela nám zdôrazniť to, ako je dôležité učiť sa cudzie jazyky. Pripravila si prezentáciu a priniesla svoje suveníry, aby nám predstavila Londýn jej očami.

  Pre deviatakov si vyučujúci pripravili krátky kvíz o svetových jazykoch. Odpovede hľadali v anglickom časopise. Dozvedeli sa, ktorý jazyk je najviac používaný, ktorý zase „vymiera“, ktorý je najťažší naučiť sa (je to maďarský jazyk – má až 18 pádov), alebo ktorý má zvláštne zvuky alebo slová – nepreložiteľné do slovenčiny.

  Pravdupovediac, žiaci sa nestačili čudovať, ako rýchlo  hodiny ubehli a vyjadrili želanie, aby takých hodín bolo viac.

  Natália Vagaská, 6.B

  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
  30.09.2019 11:38 | viac »
 • Richard Kužmišin na celoštátnom kole Olympiády z anglického jazyka v Bratislave

  V dňoch 26. až 27. marca 2019 sa v Bratislave konalo celoštátne kolo 29. ročníka Olympiády v anglickom jazyku, ktorého sa zúčastnilo 64 najlepších súťažiacich z celého Slovenska.

  Súťažiaci v prvý deň, vďaka anglicky hovoriacemu sprievodcovi, bližšie spoznali naše hlavné mesto Bratislavu. Druhý deň olympiády sa už niesol v súťažnej atmosfére. Súťažiacich, ktorí boli rozdelení do ôsmich kategórií, čakali náročné úlohy, s ktorými sa počas troch hodín patrične popasovali.

  Všetci účastníci však netrpezlivo očakávali slávnostné vyhlásenie výsledkov a oceňovanie víťazov, ktoré sa konalo v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. Prešovský kraj reprezentoval náš žiak - Richard Kuzmišin - ktorý vo svojej súťažnej kategórii 1B obsadil konečné 5. miesto (výsledková listina prezradila, že gramatický test a čítanie s porozumením mal Rišo napísané na 100 %).

  Je to vynikajúci výsledok pre žiaka, pre našu školu, pre mesto/okres Bardejov, pre celý Prešovský kraj. Keďže Rišo v tomto školskom roku „Pod Vinbargom“ končí, ďakujeme mu za pravidelnú a pravidelne úspešnú reprezentáciu našej školy v mnohých súťažiach a v jeho ďalšom štúdiu i osobnom živote mu prajeme všetko dobré!

  Mgr. Ján Šoltés


  Pre zväčšenie kliknite na obrázok.

  12.04.2019 10:47 | viac »
 • „CULTURE QUIZ 7“ na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom!
  Vyučovanie angličtiny patrí na mnohých školách k prioritám. Ovládanie tohto globálneho jazyka je často krát kľúčom k neskorším úspechom absolventov škôl. Každá škola by mala zodpovedne pripravovať svojich žiakov na neskorší praktický život, v ktorom budú/nebudú úspešní. O (ne)úspechu ľudí často rozhoduje práve škola, na ktorej žiaci študovali, učitelia, ktorí žiakov do života pripravovali. ZŠ s MŠ Pod Vinbargom sa snaží v oblasti vyučovania anglického jazyka spraviť pre svojich žiakov maximum. Dňa 27. marca 2019 prebehla na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom súťaž z anglického jazyka, ktorá bola určená pre žiakov 7. – 9. ročníka. Žiaci nepísali „klasický“ gramatický test, na ktorý sú bežne zvyknutí, ale  riešili  náročný vedomostný kvíz („Culture Quiz 7“), ktorý bol zameraný na reálie anglofónnych krajín. Pre pokračovanie článku a výsledky kliknite na VIAC.


  Pre zväčšenie kliknite na obrázok.
  02.04.2019 11:10 | viac »
 • Richard Kuzmišin – víťaz Krajského kola Olympiády z ANJ
  Dňa 13. februára 2019 sa v Prešove uskutočnilo Krajské kolo Olmypiády z anglického jazyka. Okres Bardejov reprezentoval náš žiak – Richard Kuzmišin z 9.B triedy. V jeho vekovej kategórii súťažilo 12 žiakov z jednotlivých okresov nášho kraja. Rišo obsadil prvé miesto, teda v Krajskom kole Olympiády z anglického jazyka zvíťazil. Víťazstvo v krajskom kole automaticky znamená postup na celoštátne kolo. To sa uskutoční v dvoch dňoch – 26. a 27. marca 2019 v Bratislave. Je to skvelá správa pre Riša, pre okres Bardejov, pre našu školu. Súťaž mala vysokú úroveň, silnú konkurenciu, o jednotlivých miestach niekedy rozhodoval jediný bod. Na celoštátnom kole Olympiády budeme Rišovi v Bratislave držať palce.
  15.02.2019 11:18 | viac »
 • Okresné kolo Olympiády z anglického jazyka na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove

  Dňa 16. 01. 2019 sa na pôde ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove konal v poradí už 29. ročník Okresného kola Olympiády z anglického jazyka. Vo výchovno-vzdelávacom procese má táto olympiáda už tradične svoje pevné miesto, počas svojej 29-ročnej existencie priniesla množstvo talentovaných jednotlivcov na okresnej, krajskej i celoštátnej úrovni. Olympiádu otvorili krátkym príhovorom Mgr. Milena Kravcová, riaditeľka ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove a PhDr. Miroslav Vančík z Oddelenia školstva a telesnej kultúry pri Mestskom úrade v Bardejove. Na súťaži sa stretlo 19 žiakov z 11 základných škôl mesta i okresu Bardejov. (pre pokračovanie článku a výsledky kliknite na VIAC)


  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

  16.01.2019 15:36 | viac »
 • Predajná výstava anglických kníh na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove
  V dňoch 12. a 13. decembra 2018 mali žiaci našej školy možnosť zúčastniť sa predajnej výstavy anglickej literatúry. Mgr. Renáta Stachurová, zástupkyňa britského vydavateľstva Usborne, prezentovala množstvo pútavých kníh pre deti všetkých ročníkov. Žiaci si so záujmom knihy listovali, prezerali, čítali, kupovali. Hlavnou myšlienkou predajnej výstavy bolo dostať knižky čo najbližšie k deťom. Ďakujeme vedeniu školy za možnosť túto predajnú výstavu usporiadať, pani Stachurovej za profesionálny i ľudský prístup a, samozrejme, našim žiakom, že o zahraničné knihy prejavili evidentný záujem. Kniha v rukách žiaka – obraz, ktorý nikdy nevyjde z módy...


  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
  20.12.2018 22:56 | viac »
 • Olympiáda z anglického jazyka - školské kolo

  Dňa 13.11.2018 na našej škole prebehlo školské kolo olympiády z anglického jazyka. Výsledky sú následovné:
   

  Kategória 1A (žiaci 5. – 7. ročníka):

  1. miesto: MAJERNÍKOVÁ Miriam (7.B)
  2. miesto: CHOVAN Samuel (7.B)
  3. miesto: KANDRÁČOVÁ Katrin (7.A)
   

  Kategória 1A (žiaci 8. a 9. ročníka):

  1. miesto: KUZMIŠIN Richard  (9.B)
  2. miesto: BIATH Eduard (8.A)
  3. miesto: KAVUĽOVÁ Sofia (8.A)

  Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za účasť a víťazom blahoželáme. Miriam MajerníkováRichard Kuzmišin budú našu školu reprezentovať na Okresnom kole Olympiády z anglického jazyka, ktoré sa uskutoční 16. januára 2019 na pôde našej ZŠ s MŠ Pod Vinbargom.


  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
  26.11.2018 13:04 | viac »
 • Hodina AJ s native speaker Tammy
  V dnešnej dobe je veľmi dôležitá schopnosť dohovoriť sa v svetových jazykoch. Žiaci našej školy mali jedinečnú príležitosť zažiť nezabudnuteľnú hodinu anglického jazyka, ktorá sa hlboko vryje do ich pamätí. Spoza oceánu z mesta Minneapolis k nám priletela Tammy, ktorá 23 rokov pracuje ako letuška. Vo svojom živote už bola na všetkých kontinentoch, navštívila množstvo zaujímavých miest a pamiatok, o ktorých veľmi pútavo porozprávala žiakom. Roky pracuje ako dobrovoľníčka v detských táboroch, a preto si pre žiakov pripravila kvíz, osemsmerovku a nálepky s motívom z USA pre úspešných riešiteľov.  Nakoľko sú všetky deti veľmi šikovné, každému z nich sa ušla odmena. V príjemnej atmosfére sa žiaci osmelili a kládli rôzne otázky. Dozvedeli sa, ako prebieha vyučovacia hodina v USA. Tammy Slovensko očarilo, bola tu prvýkrát a rada by prišla znovu. Budeme sa tešiť na ďalšie stretnutie.


  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
  17.10.2018 09:44 | viac »
 • Európsky deň jazykov na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove
  Rada Európy sa rozhodla ešte v roku 2001 vyhlásiť Európsky deň jazykov, ktorý sa odvtedy každoročne oslavuje 26. septembra. V mnohých krajinách sa do tohto dňa úspešne zapájajú milióny ľudí, ktorí svojimi aktivitami oslavujú  rozmanitosť jazykov v súčasnom svete. Má to za cieľ podporiť a spropagovať jazykové vzdelávanie u ľudí každého veku. Nie nadarmo sa vraví: „Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom.“ (článok pokračuje, kliknite na VIAC)


  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
  08.10.2018 10:25 | viac »
 • Americkí hostia na hodine anglického jazyka
  Netradičnú hodinu konverzácie v anglickom jazyku zažili žiaci 3.B a 9.C triedy. Jej aktérmi boli manželia Alan a Dawn z amerického štátu Illinois. Naši žiaci mohli zážitkovou formou komunikovať s ľuďmi, pre ktorých je angličtina rodným jazykom. To, že táto hodina bola pre žiakov atraktívna, svedčí ich aktívny prístup ku konverzácii v anglickom jazyku počas celej vyučovacej hodiny a to, že konečné zvonenie bolo pre všetkých „veľkým sklamaním.“


  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
  30.05.2018 10:16 | viac »
 • "CULTURE QUIZ 6" na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom!

  Vyučovanie angličtiny patrí na mnohých školách k prioritám. Ovládanie tohto globálneho jazyka je často krát kľúčom k neskorším úspechom absolventov škôl. Každá škola by mala zodpovedne pripravovať svojich žiakov na neskorší praktický život, v ktorom buď budú, alebo nebudú úspešní. O (ne)úspechu ľudí často rozhoduje práve škola, na ktorej žiaci študovali, učitelia, ktorí žiakov do života pripravovali. ZŠ s MŠ Pod Vinbargom sa snaží v oblasti vyučovania anglického jazyka spraviť pre svojich žiakov maximum.

  Dňa 13. marca prebehla na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom súťaž z anglického jazyka, ktorá bola určená pre žiakov 7.–9. ročníka. Žiaci nepísali „klasický“ gramatický test, na ktorý sú bežne zvyknutí, ale riešili náročný vedomostný kvíz („Culture Quiz 6“), ktorý bol zameraný na reálie anglofónnych krajín – Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, USA, Kanady, Austrálie a Nového Zélandu.


  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

  (Pre pokračovanie článku vrátane výsledkov kliknite na VIAC.)
  [more]

  Logicky rozdelené otázky sa týkali rôznych oblastí spoločenského života - histórie, geografie, športu, hudby, osobností, všeobecného prehľadu. Bol to už šiesty ročník spomínanej súťaže na našej škole a žiaci takýto typ aktivity prijali veľmi pozitívne. Vytvorila sa tradícia, ktorá nepatrí do kategórie z tých povinných, ale dobrovoľných – ako zo strany učiteľov, tak zo strany žiakov. Ako učitelia sme využili v dnešnej dobe všeobecne vysokú motiváciu mladých ľudí – našich žiakov – vo vzťahu k anglofónnej kultúre. Vyplatilo sa! Všetci, ktorí sa zúčastnili súťaže, si mohli prakticky overiť svoju orientáciu vo vedomostiach o spomínaných krajinách. S podobným učivom sa naši žiaci určite stretnú na stredných školách, maturitách z anglického jazyka, resp. v praktickom živote po ukončení svojich štúdií. Pre rozvoj ich komunikačných schopností v anglickom jazyku, resp. v rozšírení ich všeobecného prehľadu je to jednoznačne pozitívum.  Škola musí byť autoritou a k autorite patrí aj náročnosť! Žiaci to možno teraz takto nevnímajú, ale určite to ocenia časom: „ťažko na cvičisku - ľahko na bojisku“ smiley.  

  S kvízom, ktorý mal 130 otázok, si v jednotlivých ročníkoch najlepšie poradili títo žiaci:

  7. ročník:
  1. miesto: Erik ŽELINSKÝ (7.A)
  2. miesto: Eduard BIATH (7.A)
  3. miesto: Petra PROKOPČÁKOVÁ (7.B)

  8. ročník:
  1. miesto: Peter PAĽA (8.A)
  2. miesto: Natália VOLČKOVÁ (8.B)
  3. miesto: Marta ADAMIŠINOVÁ (8.C)

  9. ročník:
  1. miesto: Adam KAČMÁR (9.A)
  2. miesto: Petra GOLECOVÁ (9.A)
  3. miesto: Bianka BUBENOVÁ (9.B)

   

  Celkové poradie súťažiacich (najvyšší počet bodov, nezávisle od ročníka):

  1. Adam KAČMÁR (9. A) – 102 bodov
  2. Petra GOLECOVÁ (9. A)  – 89 bodov
  3. Peter PAĽA (8. A) – 79 bodov

  (poznámka: maximálny počet bodov bol 130)

  Víťazom blahoželáme a ostatným ďakujeme za aktívnu účasť! Komu to nevyšlo, má šancu opäť o rok napraviť si skóre (deviataci taký „luxus“ už nebudú mať smiley).

  Mgr. Ján ŠOLTÉS
  (za učiteľov AJ na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom)
  19.03.2018 12:05 | viac »
 • Anglická univerziáda – Petra Golecová (9. A) – 1. miesto

  Dňa 21. decembra 2017 sa uskutočnila náročná súťaž ANGLICKÁ UNIVERZIÁDA. Išlo o vedomostnú súťaž z geografie, biológie a histórie. Zadanie i súťažné úlohy boli v angličtine, teda išlo o bilingválnu záležitosť. Organizátorom bolo Gymnázium L. Stöckela v Bardejove. V silnej konkurencii sa naša žiačka PETRA GOLECOVÁ z 9. A triedy umiestnila na 1. mieste, stala sa celkovou víťazkou tejto súťaže.

  Petre srdečne blahoželáme!
  06.02.2018 08:31 | viac »
 • Okresné kolo Olympiády z anglického jazyka na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove

  Dňa 16.01.2018 sa na pôde ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove konal v poradí už 28. ročník Okresného kola Olympiády z anglického jazyka. Vo výchovno-vzdelávacom procese má táto olympiáda už tradične svoje pevné miesto, počas svojej 28-ročnej existencie priniesla množstvo talentovaných jednotlivcov na okresnej, krajskej i celoštátnej úrovni. Olympiádu otvorili krátkym príhovorom Mgr. Milena Kravcová, riaditeľka ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove a PhDr. Miroslav Vančík z Oddelenia školstva a telesnej kultúry pri Mestskom úrade v Bardejove. Na súťaži sa stretlo 21 žiakov z 12 základných škôl mesta i okresu Bardejov.

  Súťažilo sa v dvoch vekových kategóriách:

  1. kategória 1A (žiaci 5.–7. ročníka ZŠ): do súťaže sa zapojilo 10 žiakov
  2. kategória 1B (žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ): do súťaže sa zapojilo 11 žiakov
    

  Odborná porota pracovala v tomto zložení:

  • Mgr. Ján Šoltés, ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove
  • Ing. Magdaléna Hudáková, ZŠ Bartolomeja Krpelca v Bardejove
  • Mgr. Eva Dudinská, ZŠ na Wolkerovej ulici v Bardejove
  • Mgr. Zdenka Šinaľová, ZŠ Komenského 23, Bardejov
    

  Súťaž mala vysokú kvalitatívnu úroveň, zúčastnení žiaci predviedli brilantné výkony v týchto súťažných oblastiach: gramatika, slovná zásoba, čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, vytváranie príbehu podľa obrázku („picture story“) a hranie rolí („role plays“).

  Výsledky:

  Kategória 1A:
  1. miesto: Dárius POPÍK (ZŠ Komenského 23, Bardejov)
  2. miesto: Mário BEZANIUK (ZŠ s MŠ Pod Vinbargom, Bardejov)
  3. miesto: Zuzana HIJOVÁ (ZŠ na Wolkerovej ulici v Bardejove)

  Kategória 1B:
  1. miesto: Kristína BOGDANOVÁ (ZŠ Komenského 23, Bardejov)
  2. miesto: Andrej ANTOL (ZŠ s MŠ Hertník)
  3. miesto: Nikola RIBOVIČOVÁ (ZŠ na Wolkerovej ulici v Bardejove)

  Víťazi si prevzali pamätné diplomy i vecné ceny.

  Dárius Popík a Kristína Bogdanová budú okres Bardejov reprezentovať na Krajskom kole Olympiády z anglického jazyka, ktoré sa uskutoční dňa 14.02.2018 v Prešove. Budeme im držať prsty, aby reprezentovali seba, svoju školu i okres Bardejov čo najúspešnejšie.

  Mgr. Ján Šoltés
  predseda Okresnej komisie OAJ


  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

  17.01.2018 11:25 | viac »
 • Olympiáda z anglického jazyka – školské kolo (14.11.2017)

  Výsledky:

  Kategória 1A (žiaci 5.-7. ročníka):

  1. miesto: BEZANIUK Mário (7.A)
  2. miesto: BIATH Eduard (7.A)
  3. miesto: KAVUĽOVÁ Sofia (7.A)
    

  Kategória 1B (žiaci 8. a 9. ročníka):

  1. miesto: KAČMÁR  Adam (9.A)
  2. miesto: KUZMIŠIN Richard (8.B)
  3. miesto: KENDROVÁ Natália (8.A)

  Všetkým zúčastneným žiakom (25) ďakujeme za účasť a víťazom blahoželáme. Mário Bezaniuk a Adam Kačmár budú našu školu reprezentovať na Okresnom kole Olympiády z anglického jazyka, ktoré sa uskutoční 16. januára 2018 na pôde našej ZŠ s MŠ Pod Vinbargom.
  15.11.2017 11:28 | viac »
 • Naši žiaci s EnglishOne

  V tomto školskom roku sa naša škola zapojila do spolupráce s portálom EnglishOne, ktorý prináša inovatívny a efektívny spôsob výučby anglického jazyka na vyučovacích hodinách a zároveň pútavú domácu prípravu online. Naši žiaci boli usilovní a vypracovali dostatočný počet úloh, a tak k nám 3. novembra 2017 zavítala pani lektorka, ktorá žiakom zaujímavým spôsobom predviedla, ako pracovať s materiálmi EnglishOne. Všetkým sa hodiny veľmi páčili, lebo boli nezvyčajné a žiaci mali možnosť započúvať sa do "rodenej" angličtiny. Už teraz sa tešíme na ďalšiu vzájomnú spoluprácu.

  Mgr. Pilková Monika

  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
  15.11.2017 11:26 | viac »
 • Školské kolo Olympiády z anglického jazyka

  Dňa 1.12.2016 sa na našej školekonalo školské kolo Olympiády z anglického jazyka. Konkurencia bola veľká, napätie sa dalo krájať. Výsledky sú následovné:

   

   

  Kategória 1A (5. – 7. ročník):

  1. miesto – Richard KUZMIŠIN (7.B)
  2. miesto – Mário BEZANIUK (6.A)
  3. miesto – Lívia HOLOVOVÁ (7.A)

  Kategória 1B (8. – 9. ročník):

        1. miesto – Adam KAČMÁR (8.A)
        2. miesto – Juraj PANGRÁC (8.A)
        3. miesto – Slavomíra HARBAĽOVÁ (9.A)

  Víťazom blahoželáme – budú našu školu reprezentovať na Okresnom kole Olympiády z anglického jazyka (17. 01. 2017), ktorá sa uskutoční na pôde našej ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove.

  15.02.2017 13:18 | viac »

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Pod Vinbargom 1, 08569, Bardejov
 • sekretariát ZŠ - 0911 874 461
  jedáleň - 0911 530 166
  materská škola - 0911 544 004

Fotogaléria - staré albumy