Navigácia

 • Tri prvé miesta na obvodovom kole Dejepisnej olympiády

  Dňa 14.02.2020 sa na ZŠ s MŠ Pod papierňou konal 12. ročník okresného kola Dejepisnej olympiády, ktorej sa zúčastnilo 41 žiakov z 10 základných škôl nášho okresu. Našu školu reprezentovali 8 žiaci, ktorí súťažili v 4 kategóriách.

  V tomto školskom roku vybrala SK DO pre žiakov 6. a 7. ročníka tému Milan Rastislav Štefánik – politik, vojak, vedec a pre žiakov 8. a 9. ročníka tému Česi a Slováci v období prvej svetovej vojny. Dôvodom výberu tém sú výročia spojené s touto významnou osobnosťou v našich národných dejinách. Rok 2019 bol vládou Slovenskej republiky vyhlásený za „Rok Milana Rastislava Štefánika“.

  Našim žiakom sa darilo aj v tomto školskom roku. Zvíťazili sme v 3 súťažných kategóriách a odniesli si domov diplomy a vecné ceny.

  Kategória F – žiaci 6. ročníka:
  3. miesto - Jakub Dunčák 6.A
  4. miesto - Natália Vagaská 6.B

  Kategória E – žiaci 7. ročníka:
  1. miesto - Barbora Bereščáková 7.C
  3. miesto - Sonja Homzová 7.C

  Kategória D – žiaci 8. ročníka
  1. miesto - Samuel Chovan 8.B
  2. miesto - Filip Jurek 8.C

  Kategória C – žiaci 9. ročníka:
  1. miesto - Bibiána Bereščáková 9.B

  Víťazom blahoželáme, ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a prajeme veľa úspechov v krajskom kole, ktoré sa uskutoční 24. marca 2020 na ZŠ Šrobárova v Prešove.


  Pre zväčšenie kliknite na obrázok.
  28.02.2020 14:13 | viac »
 • Oslava 75. výročia oslobodenia Bardejova

  Dnes považujeme mier za niečo úplne samozrejmé, nie každá generácia však mala takýto luxus. Aby sme si my dnes mier mohli užívať, naši predkovia nám ho museli zabezpečiť, často za to museli položiť svoj život.

  Druhá svetová vojna sa skončila v roku 1945. Dnes sa píše rok 2020, teda od ukončenia 2. svetovej vojny ubehlo už 75 rokov. Bol to celosvetový ozbrojený konflikt, najväčší v dejinách, zomreli v nej milióny ľudí – vrátane žien a detí. Týkalo sa to aj nášho mesta a okresu Bardejov.

  Pri tejto príležitosti mesto Bardejov, pod záštitou primátora MUDr. Borisa Hanuščaka, pripravuje pre širokú verejnosť dva zaujímavé dni s týmito podujatiami:

  17. 01. 2020 (piatok)
  a) 10:00 – prednáška Oslobodenie Slovenska 1944 – 1945
  • prednášajúci: Mgr. Juraj Lepiš, PhD. z Múzea SNP v Banskej Bystrici
  • miesto konania: Poľsko-slovenský dom, Radničné námestie 24
  b) 14:00 - Oslavy oslobodenia Bardejova a kladenie vencov
  • miesto konania: pri Pamätníku vďaky na Námestí SNP

   

  18. 01. 2020 (sobota)
  • 13:00 – „Rekonštrukcia bitky
  • miesto konania: vodná priekopa - Krátky rad
  • príďte sa pozrieť, ako vyzerala dobová vojenská technika, doboví vojaci
  • každoročne táto atrakcia priláka množstvo ľudí, určite si ju nenechajte ujsť
  Mgr. Ján Šoltés

  Pre zväčsenie kliknite na obrázok.
  15.01.2020 11:10 | viac »
 • Výsledky školského kola Dejepisnej olympiády

  11. decembra 2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Dejepisnej olympiády. Zúčastnili sa ho žiaci 6.-9. ročníka, ktorí vo svojej kategórii dosiahli nasledujúce výsledky:
   

  Kategória F   -   žiaci 6. ročníka:
  1. miesto   -    Natália Vagaská   6.B
  2. miesto   -    Zuzana Matiašová   6.A 
  3. miesto   -    Jakub Dunčák    6.A
   

  Kategória E   -   žiaci 7. ročníka:
  1. miesto   -   Sonja Homzová   7.C
  2. miesto   -   Barbora Bereščáková 7. C
  3. miesto   -   Sofia Chovancová  7. B
   

  Kategória D   - žiaci 8. ročníka:
  1. miesto   -   Samuel Chovan   8.B
  2. miesto   -   Filip Jurek   8.C
  3. miesto   -   Bruno Mačej   8.B
   

  Kategória C   -   žiaci 9. ročníka:
  1. miesto    -     Bibiána Bereščáková   9.B
  2. miesto    -     Veronika Zbihlejová   9.A
  3. miesto    -     Hana Harbaľová   9.B
   

  Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v obvodovom kole, ktoré sa uskutoční 14. februára 2020 na ZŠ s MŠ Pod Papierňou v Bardejove.


  Pre zväčšenie kliknite na obrázok.

  07.01.2020 16:16 | viac »
 • Tomáš Jackanin – úspešný riešiteľ celoštátneho kola Dejepisnej olympiády

  Od 2. do 4. mája sa v krásnom prostredí Trenčianskych Teplíc konalo celoštátne kolo už 11. ročníka Dejepisnej olympiády. Ako sa za posledné roky stalo dobrým zvykom, nechýbal na ňom ani žiak našej školy. Prešovský kraj, bardejovský okres, ale najmä našu základnú školu reprezentoval Tomáš Jackanin z 9.C. Jeho účasť nebola žiadnym prekvapením, ale výsledkom svedomitej a dlhodobej prípravy, veď posúďte sami. (pre pokračovanie článku kliknite na VIAC)


  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

  22.05.2019 10:01 | viac »
 • Tomáš Jackanin – víťaz krajského kola Dejepisnej olympiády

  „Múdrym som sa nenarodil. To iba usilovným štúdiom minulosti som začal rozumieť prítomnosti“  Konfucius

  Je to len jeden z výrokov, ktoré charakterizujú dôležitosť poznania svojej minulosti. Jej poznávaním sa učíme rozumieť sebe, svojmu okoliu, tomu, čo sa deje okolo nás.

  Dejepisné súťaže majú na našej škole dlhú tradíciu a zároveň patria medzi olympiády, z ktorých si naši žiaci každoročne odnášajú výborne umiestnenia nielen z okresných, ale aj krajských  kôl.

  Dňa 21. marca 2019 sa na ZŠ Šrobárova v Prešove uskutočnil už 11. ročník krajského kola Dejepisnej olympiády. Zúčastnili sa ho 4 žiaci našej školy, ktorí reprezentovali aj okres Bardejov. Súperili v historických znalostiach so 67 žiakmi z 13 okresov Prešovského kraja. Aj v tomto roku si bez zaváhania poradili s náročnými úlohami písomného testu, ktorý sa skladal z troch častí – monotematický celok, úlohy z učiva príslušného ročníka a regionálne dejiny, a nadviazali na svoje úspechy z predchádzajúcich ročníkov.

  Víťazom krajského kola medzi žiakmi 9. ročníka sa stal Tomáš Jackanin z 9.C triedy. V písomnom teste dosiahol najlepšie výsledky a porazil svojich 22 súperov. Tomáš bude reprezentovať našu školu, ale aj celý Prešovský kraj v celoštátnom kole, ktoré sa uskutoční 2.-4. mája 2019 v Trenčianskych Tepliciach.

  Výborné výsledky dosiahli aj mladší žiaci. Filip Jurek zo 7.C triedy sa umiestnil na 2.miesteSamuel Chovan zo 7.B triedy na 3. mieste. Bibiána Bereščáková z 8.B obsadila krásne 5. miesto spomedzi 23 súťažiacich Prešovského kraja.

  Všetkým víťazom blahoželáme, ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a Tomášovi držíme palce v celoštátnom kole.


  Pre zväčšenie kliknite na obrázok.
  15.04.2019 12:08 | viac »
 • Výsledky okresného kola Dejepisnej olympiády 2019

  Dňa 14.2.2019 sa na ZŠ s MŠ Pod papierňou konal 11. ročník okresného kola Dejepisnej olympiády, ktorej sa zúčastnilo 40 žiakov z 10 základných škôl nášho okresu. Našu školu reprezentovali 8 žiaci, ktorí súťažili v 4 kategóriách.
   

  V tomto školskom roku vybrala SK DO pre žiakov 6. a 7. ročníka tému Územie Slovenska v prvých storočiach nášho letopočtu a pre žiakov 8. a 9. ročníka tému Československo v rokoch 1968 až 1989. Dôvodom výberu témy pre kategórie C, D je päťdesiate výročie tzv. Československej jari a tridsiate výročie pádu komunistickej diktatúry. Sú to veľmi náročné témy hlavne pre žiakov, ktorí sa s touto problematikou ešte nestretli ani na hodinách dejepisu. Museli sa naučiť čo znamenajú skratky KSČ, ÚV KSS, NF, ŠtB, kto sú reformní komunisti, kto konzervatívni a mnoho ďalších pre nich veľmi náročných tém.

  Ale našim žiakom sa  darilo aj v tomto školskom  roku. Zvíťazili sme vo všetkých 4 kategóriach a odniesli si domov diplomy a vecné ceny.
   

  Kategória F – žiaci 6. ročníka:
  1. miesto – Barbora Bereščáková 6.C
  2. miesto -  Sonja Homzová 6.C

  Kategória E – žiaci 7. ročníka:
  1. miesto – Samuel Chovan 7.B
  2. miesto -  Filip Jurek  7.C

  Kategória D – žiaci 8. ročníka
  1. miesto – Bibiána Bereščáková  8.B
  4. miesto – Hana Harbaľová 8.B

  Kategória C – žiaci 9. ročníka:
  1. miesto – Tomáš Jackanin 9.C
  7. miesto – Maximilián Cverdeľ 9.B
   

  Víťazom blahoželáme, ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a prajeme veľa úspechov v krajskom kole, ktoré sa uskutoční 21. marca 2019 na ZŠ Šrobárova v Prešove.  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
  05.03.2019 09:16 | viac »
 • Výsledky školského kola Dejepisnej olympiády

  14. decembra 2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Dejepisnej olympiády. Zúčastnili sa ho žiaci 6.-9. ročníka, ktorí vo svojej kategórii dosiahli nasledujúce výsledky:

  Kategória F   -   žiaci 6. ročníka:
  1. miesto   -    Barbora Bereščáková   6.C
  2. miesto   -    Sonja Homzová   6.C 
  3. miesto   -    Hudáková Lívia    6.D

  Kategória E   -   žiaci 7. ročníka:
  1. miesto   -   Filip Jurek   7. C
  2. miesto   -   Samuel Chovan  7. B
  3. miesto   -   Bruno Mačej  7. B

  Kategória D   - žiaci 8. ročníka:
  1. miesto   -   Bibiána Bereščáková   8.B
  2. miesto   -   Hana Harbaľová    8.B
  3. miesto   -   Erik Želinský   8.A

  Kategória C   -   žiaci 9. ročníka:
  1. miesto    -     Tomáš Jackanin   9.C
  2. miesto    -     Maximilián Cverdeľ   9.B
  3. miesto    -     Marta Adamišinová   9.C

  Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v obvodovom kole, ktoré sa uskutoční 14. februára 2019 na ZŠ s MŠ Pod Papierňou v Bardejove.


  Pre zväčšenie kliknite na obrázok.

  20.12.2018 23:48 | viac »
 • Pamiatka zosnulých a návšteva hrobu Andreja Svianteka 2018

  ...kým budeme žiť my, aj oni budú žiť a milovať, pretože sú našou súčasťou, pokiaľ na nich s láskou spomíname...

  V prvé novembrové dni prichádzame na cintoríny, aby sme s vrúcnou úctou postáli pri hroboch našich blízkych, aby sme v tichom šepote pozdravili tých, ktorí spia v hroboch svoj večný spánok. Spomíname na nich, na ich život, na ich prácu, na ich zásluhy o našu prítomnosť.

  Územie Slovenska je posiate aj stovkami hrobov protifašistických bojovníkov. Niektorých pochovali na lúkach alebo v lese, tam, kde padli, iní našli miesto na spoločných cintorínoch.

  Jeden z nich, Evanjelický cintorín sv. Anny, navštívili aj žiaci našej školy zo 6.B triedy, aby si spomenuli na aktívneho organizátora partizánskeho hnutia v okrese Bardejov, pána Andreja Svianteka, ktorého meno nesie jedna ulica v našom meste. Mnohí ani netušia, kto to bol. Andrej Sviantek sa narodil v Bardejove v roku 1908. Po ukončení ľudovej školy nastúpil do práce ako piliarsky robotník. Neskôr začal pracovať ako drevorubač v lesoch v okolí Bardejova. Roku 1939 ho vymenovali za okresného vedúceho ilegálnej komunistickej strany. ÚŠB ho zatkla a odviedla na gestapo, kde ho vyšetrovali a týrali. Odtiaľ ho odvliekli do väzenia v Ilave. Po prepustení sa vrátil k rodine, ale zároveň nadviazal styky s partizánmi. Šiesteho septembra 1944 za tragických a dodnes nevyjasnených okolností  38-ročný Andrej Sviantek padol v obci Livov a spolu s ním aj neznámy partizán.

  Vojna – to je nekonečné utrpenie v rôznych podobách. Mali by sme si ešte viac uvedomiť, že povojnový mierový a súčasný život sa zrodil zo smrti miliónov obetí, ktorým patrí naša úcta a vďaka.


  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.[nomore]

  13.11.2018 09:45 | viac »
 • Vitaj, Československo!

  Dňa 6.11.2018 sa uskutočnilo na ZŠ Bartolomeja Krpelca v Bardejove zábavno-súťažné dopoludnie venované 100. výročiu vzniku Československa. Hlavným cieľom akcie „Vitaj, Československo“ bolo žiakom pripomenúť jeden z významných medzníkov v dejinách nášho štátu, no nie formou testov, ale skôr zábavnou formou plnou prekvapujúcich úloh zameraných na šikovnosť, rýchlosť a postreh.

  Súťaž prebiehala v šiestich zábavných kolách. Svoje sily si zmerali žiaci 9. ročníkov šiestich bardejovských škôl. Našu školu reprezentovali Richard Kuzmišin, Peter Paľa a Richard Vasilega. Títo naši usmievaví chlapci sa umiestnili na 1. mieste a boli odmenení vecnými cenami. Blahoželáme!


  Pre zväčšenie kliknite na obrázok.
  09.11.2018 11:04 | viac »
 • Kalište - stretnutie troch generácií

  Dňa 23. júna 2018 sa žiačky z 9.A triedy Petra Golecová a Nina Frická spolu so svojou učiteľkou dejepisu zúčastnili 13. ročníka stretnutia generácií v horách na Kališti.

  Kalište sa stalo symbolom slovenských obcí, ktoré boli vypálené počas nacistických represálií v rokoch 1944 – 1945.

  Cieľom tohto stretnutia bolo nielen pripomenúť si obete brutálneho a nezmyselného vraždenia počas 2. svetovej vojny, ale aj symbolicky vrátiť život na Kalište, na miesto, kde sa každoročne stretávajú poslední pamätníci vojny spolu so svojimi deťmi, vnukmi, pravnukmi a mnohými ďalšími, ktorí nechcú zabudnúť na túto temnú kapitolu našej histórie. K tomu prispieva aj Sad života, ktorý vysadili predstavitelia 107 slovenských obcí, ktoré boli takisto vypálené počas nacistických represálií.

  Poďakovanie za túto peknú akciu patrí Oblastnému výboru SZPB v Bardejove, ktorý umožnil účastníkom súťaže Medzníky 2. svetovej vojny zúčastniť sa tohto stretnutia.


  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
  28.06.2018 09:42 | viac »
 • Medzníky 2. svetovej vojny - okresné kolo

  „Bojovali sme, aby ste nepoznali zlo.“
  Ladislav Holík

  Dňa 13. apríla 2018 sa v spoločenskej sále Seniorcentra v Bardejove uskutočnilo okresné kolo ústrednej súťaže Medzníky 2. svetovej vojny, ktorú zorganizoval Oblastný výbor SZPB a Mestský úrad v Bardejove, oddelenie školstva a telesnej kultúry pri príležitosti 72. výročia oslobodenia a víťazstva nad fašizmom a 73. výročia SNP.
  Našu školu reprezentovalo 3-členné družstvo deviatakov v zložení Petra Golecová, Nina FrickáAdam Kačmár z 9.A triedy. Svojimi vedomosťami si vybojovali krásne 1. miesto.

  V súťaži jednotlivcov obsadila Petra Golecová 2. miesto. Víťazom blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.


  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

  04.05.2018 12:11 | viac »
 • Úspešní aj na kraji

  22. marca 2018 na ZŠ Šrobárova v Prešove prebiehal už 10. ročník Dejepisnej olympiády. V doterajšej histórii konania dejepisných olympiád naši žiaci nevynechali ani jeden ročník. Zakaždým sa prebojovali do krajského kola, kde obsadili popredné miesta. Nebolo to ináč ani v tomto roku. Krajského kola sa zúčastnilo až 5 žiakov našej školy, ktorí súperili v historických znalostiach so žiakmi z 13 okresov prešovského kraja. Aj v tomto roku si bez zaváhania poradili s náročnými úlohami a nadviazali na svoje úspechy z predchádzajúcich ročníkov.

  Petra Golecová z 9.A triedy už po štvrtý raz zvíťazila v okresnom kole a v krajskom kole získala 95 bodov zo 100 možných. Obsadila 2. miesto, ale s rovnakým počtom bodov ako víťazka. Od celoštátneho kola ju delil 1 bod.

  Podobne sa darilo aj Natálii Volčkovej, ktorá tiež obsadila 2. miesto so stratou 1 bodu na víťazku.

  Úspešnými riešiteľmi krajského kola boli aj Tomáš Jackanin z 8.C triedy, Nina Frická z 9.A triedy a Bibiána Bereščáková zo 7.B triedy, ktorí obsadili 5. a 6. miesto z 24 súťažiacich v každej kategórii.

  Všetkým súťažiacim blahoželáme, ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a želáme veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

  04.05.2018 11:39 | viac »
 • Výsledky okresného kola Dejepisnej olympiády

  Dňa 15.2.2018 sa na ZŠ s MŠ Pod Papierňou konal jubilejný 10. ročník okresného kola Dejepisnej olympiády, ktorej sa zúčastnilo 45 žiakov z 9 základných škôl nášho okresu. Našu školu reprezentovali 8 žiaci, ktorí súťažili v 4 kategóriách.

  V tomto školskom roku vybrala SK DO pre mladších žiakov tému Staroveké Grécko a pre žiakov 8. a 9. ročníka tému Totalitné diktatúry medzi dvoma svetovými vojnami. Súťažiaci sa museli popasovať s náročnou problematikou nástupu fašizmu a nacizmu v Európe a jej dôsledkami pre život ľudí počas 2. svetovej vojny. Táto téma je aktuálnou aj v súčasnosti, pretože problémy rasizmu a extrémizmu rezonujú v našej spoločnosti neustále.   

  Na okresnom kole sa nám darilo aj v tomto roku. Všetci naši žiaci si odniesli domov cenné  umiestnenia na prvých troch miestach.

  Kategória F – žiaci 6. ročníka:
  1. miesto - Samuel Chovan 6.B
  2. miesto - Filip Jurek 6.C

  Kategória E – žiaci 7. ročníka:
  2. miesto - Bibiána Bereščáková 7.B
  3. miesto - Hana Harbaľová 7.B

  Kategória D – žiaci 8. ročníka:
  1. miesto - Natália Volčková 8.B
  2. miesto - Tomáš Jackanin 8.C

  Kategória C – žiaci 9. ročníka:
  1. miesto - Petra Golecová 9.A
  2. miesto - Nina Frická 9.A

  Víťazom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy, srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v krajskom kole.


  Pre zväčšenie kliknite na obrázok.

  14.03.2018 11:24 | viac »
 • Výsledky školského kola Dejepisnej olympiády

  15. decembra 2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Dejepisnej olympiády. Zúčastnili sa ho žiaci 6.-9. ročníka, ktorí vo svojej kategórii dosiahli nasledujúce výsledky:

  Kategória F   -   žiaci 6. ročníka:
  1. miesto   -    Miriam Majerníková   6.B
  2. miesto   -    Filip Jurek   6.C 
  3. miesto   -    Samuel Chovan   6.B

  Kategória E   -   žiaci 7. ročníka:
  1. miesto   -   Bibiana Bereščáková   7.B
  2. miesto   -   Hana Harbaľová   7.B
  3. miesto   -   Michaela Čegiňová   7.A

  Kategória D   - žiaci 8. ročníka:
  1. miesto   -   Natália Volčková   8.B
  2. miesto   -   Tomáš Jackanin  8.C
  3. miesto   -   Marta Adamišinová   8.C

  Kategória C   -   žiaci 9. ročníka:
  1. miesto    -     Petra Golecová   9.A
  2. miesto    -     Nina Frická  9.A
  3. miesto    -     Adam Kačmár   9.A

  Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v obvodovom kole, ktoré sa uskutoční 15. februára 2017 na ZŠ s MŠ Pod Papierňou v Bardejove.
  15.01.2018 12:21 | viac »
 • DEJ - Nickyho rodina
  Žiaci 9. ročníka našej školy si na hodinách dejepisu pozreli tento dokumentárny film. Po vzhliadnutí filmu sa rozprúdila diskusia a tu sú ich postrehy, pocity, zážitky a názory.

  Nicholas Winton nám ukázal, že v živote človeka nie je dôležité starať sa len sám o seba, ale je potrebne pomôcť aj druhým v ťažkých situáciách. V takejto ťažkej situácii sa ocitli stovky židovských rodín v ČSR, keď fašistické Nemecko začalo s okupáciou ČSR. N. Winton v týchto časoch si žil život mladého a úspešného bankového makléra v Londýne, až kým jedného dňa neprišiel do Prahy a videl, čo sa tu deje. Chcel pomôcť prenasledovaným židovským rodinám. Nemohol pomôcť všetkým dospelým, a tak si uvedomil, že zachráni aspoň ich deti pred určitou smrťou. Do 1.9.1939 sa mu podarilo vyviesť z ČSR 669 detí do Anglicka a zachrániť ich pred deportáciou do koncentračných táborov. Bolo to ťažké, ale podarilo sa to. A urobil by viac, keby Hitler 1.9.1939 neobsadil Poľsko, čím sa začala druhá svetová vojna a uzavreli sa hranice. Pri pozeraní tohto filmu sme sedeli v nemom úžase. Mráz nám behal po chrbte pri rozlúčke deti so svojimi rodičmi a zároveň radosť z toho, že vďaka Wintonovi a anglickým rodinám, ktoré ich prijali, tieto deti prežili. Je smutné, že tieto deti sa už nikdy viac nestretli so svojimi rodičmi. Ale v náhradných rodinách sa im dostalo veľa lásky, starostlivosti.
   
  Nicholas Winton bol úžasný človek, ktorý veľmi riskoval. Mal veľké srdce a veľkú odvahu. Všetci zachránení sú mu navždy vďační. Je veľký hrdina, ktorý aj napriek veľkému nebezpečenstvu sa nevzdal a tým zachránil ľudské životy. Zachránené deti a ich potomkovia nikdy nezabudnú, čo pre nich urobil tento človek. Tiež nás zaujalo, aké veľké množstvo ľudí tento príbeh inšpiroval, aby pomáhali druhým.
   
  Aj my, žiaci našej školy, sa zapájame do charitatívnych akcií na pomoc druhým. Zapojili sme sa do zbierky Biela pastelka, Modrý gombík, Vianočná burza a ďalších...


  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
  21.11.2017 09:38 | viac »
 • Exkurzia do KT Osvienčim

  Žiaci 8. a 9. ročníka sa dňa 9. 11. 2017 zúčastnili vďaka podpore mesta Bardejov celomestskej exkurzie do KT Osvienčim.

  Našou prvou zastávkou bol Krakov, kde sme okrem prehliadky mesta navštívili aj kráľovský hrad Wawel, z ktorého je nádherný výhľad na mesto a rieku Wislu.

  Exkurzia pokračovala do Osvienčimu na miesto bývalého koncentračného tábora Auschwitz- Birkenau. Počas 2. svetovej vojny bol  tento tábor najväčším vyhladzovacím táborom nacistov. Boli do neho deportovaní hlavne Židia a počas holokaustu v ňom našlo smrť mnoho nevinných ľudí.

  Holokaust je tragédia, je to niečo nepochopiteľné, je to poznanie, že človek dokáže byť krutejší než zviera...

  Návšteva koncentračného tábora v nás zanechala hlboké stopy. Je nepochopiteľné, čo dokázal urobiť človek človeku. Na hrôzy Osvienčimu sa nesmie zabudnúť, aby sa táto strašná kapitola v živote ľudstva už nikdy nezopakovala. Všetci sa postavme na stranu mieru a humanity, proti všetkým, ktorí vyjadrujú svoju zlosť a nenávisť voči iným ľuďom.

  Snažme sa žiť tak, aby bola naša Zem stále tým najlepším miestom pre život!

  Petra Golecová, 9.A


  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

  15.11.2017 13:15 | viac »
 • Spomienka na Andreja Svianteka

  V posledných rokoch akoby stále medzi sebou zápasili Pamiatka zosnulých (ľudovo povedané Dušičky) a Halloween. Akoby sme nevedeli, či zapáliť sviečku alebo vyrezať tekvicu, či ísť do ticha na cintorín alebo na nejakú halloweenskú párty.

  Žiaci našej školy sa rozhodli ísť na evanjelický cintorín sv. Anny a uctiť si tých, ktorí sa zaslúžili o náš lepší život a víťazne ukončenie 2. svetovej vojny. Jedným z nich bol Andrej Sviantek, ktorý bol aktívnym organizátorom partizánskeho hnutia v okrese Bardejov. V roku 1939 ho vymenovali za okresného vedúceho komunistickej strany. ÚŠB ho zatkla a odviedla do gestapa do Prešova, kde ho vyšetrovali a týrali. Odtiaľto ho odvliekli do väzenia v Ilave. Po prepustení sa vrátil do Bardejova a nadviazal styky s partizánmi. 6. septembra 1944 za tragických a dodnes neobjasnených okolností padol a spolu s ním aj neznámy partizán, ktorý je pochovaný vedľa neho.

  „Tieto miesta by mali byť pre nás všetkých symbolom toho, aby sa takéto udalosti už nikdy nezopakovali. Aby ľudia neriešili svoje problémy so zbraňou v ruke – človek proti človeku. Pripomenutie si aj takejto udalosti a osobnosti, akou bol Andrej Sviantek a neznámy partizán je upozornením na to, že máme odmietať vojnu a násilie ako nástroj na riešenie spoločenských problémov…“


  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
  09.11.2017 09:52 | viac »
 • Nezabúdajme...
  Pod týmto názvom sme 4. 10. 2017 zorganizovali dejepisnú exkurziu pre žiakov 8. a 9. ročníka do  Múzea SNP v Banskej Bystrici.
  Skoro ráno sme sa vydali na cestu do Banskej Bystrice, aby sme sa v Múzeu SNP oboznámili s expozíciou „Slovensko v protifašistickom hnutí odporu Európy v rokoch 1939-45“. Videli sme množstvo exponátov, ktoré prezentujú dôležité politické, vojenské a spoločenské udalosti histórie Slovenska a Európy v rokoch 1918 – 1948.
  Zúčastnili sme sa edukačného programu „Kufor číslo ...“, ktorý je zameraný na problematiku riešenia židovskej otázky v Európe a na Slovensku. Ponúka praktické aktivity, ktoré prácou s textom, fotografiami a emóciami žiakom pomáhajú vo formovaní pohľadu a názorov na holokaust a postojov k tejto téme.
  Návštevu múzea sme ukončili v skanzene ťažkej bojovej techniky, kde sa nachádzajú zbrane česko-slovenskej, nemeckej a sovietskej výroby, ale aj vozne improvizovaného pancierového vlaku Štefánik.
  Exkurzia nás obohatila o množstvo nových poznatkov a aj na spiatočnej ceste domov v nás doznievali slová nositeľa Nobelovej ceny za mier Elieho Wiesela:
  „Zabudnúť, znamená nechať ich znovu zomrieť.“


  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
  12.10.2017 13:21 | viac »
 • Naši žiaci uspeli aj v krajskom kole Dejepisnej olympiády

  27. marca 2017 sa na ZŠ Šrobárova v Prešove uskutočnilo krajské kolo Dejepisnej olympiády. Zúčastnili sa ho víťazi obvodových kôl z 13 okresov Prešovského kraja.

  Dejepisná olympiáda je určená žiakom základných škôl a osemročných gymnázií so záujmom o históriu a dejepis. Súťažiaci museli v jednotlivých kolách úspešne zvládnuť test, ktorý pozostával z 3 častí – monotematický celok, témy obsiahnuté v učive pre konkrétny ročník a regionálna história.                                                                     

  V tomto školskom roku slovenská komisia DO vybrala tému Uhorsko za vlády Anjouovcov a pre staršiu kategóriu Storočie osvietenstva a rozumu v národných dejinách. Dôvodom výberu témy bolo trojsté výročie narodenia Márie Terézie, ktoré si pripomenieme v tomto roku.

  Súťažné úlohy boli pomerne náročné, pretože preverovali nielen získané vedomosti, ale aj čitateľskú gramotnosť a prácu s historickým materiálom.

  Našu školu v krajskom kole reprezentovali 3 žiaci v 3 súťažných kategóriách, ktorí  v konkurencii 24 súťažiacich v každej kategórii dosiahli veľmi pekné umiestnenie.

  7. ročník - Natália Volčková - 1. miesto

  8. ročník - Petra Golecová - 1. miesto

  9. ročník - Michal Čopák - 4. miesto

  Najlepší výsledok spomedzi všetkých 72 účastníkov olympiády získala Petra Golecová, ktorá si zo 100 možných bodov vybojovala 98. Dúfame, že Petre sa bude podobne dariť aj v celoštátnom kole, ktoré sa uskutoční 3.-5. mája 2017 v Trenčianskych Tepliciach.

  Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme a Petre držíme palce v CK.

   

  28.06.2017 10:23 | viac »
 • Medzníky 2. svetovej vojny
  Druhá svetová vojna bola nespravodlivá, neľútostná a nemilosrdná. Jazvy, ktoré zanechala v srdciach tých, ktorí ju zažili na vlastnej koži, zostanú navždy nemým a boľavým svedectvom strašného obdobia našich dejín, ktoré sa nedá vymazať, zotrieť, zabudnúť.
  A práve preto, aby sme nezabudli, zorganizoval Oblastný výbor SZPB a Mestský úrad v Bardejove, oddelenie školstva a telesnej kultúry pri príležitosti 72. výročia oslobodenia a víťazstva nad fašizmom okresné kolo ústrednej súťaže Medzníky 2. svetovej vojny.


  15.06.2017 13:21 | viac »
 • Pripomenuli sme si koniec 2. svetovej vojny
  10. mája 2017 našu školu navštívilo Múzeum na kolesách. Je to projekt, ktorý prináša do škôl iný, zaujímavý spôsob vzdelávania. Zábavnou formou približuje žiakom problematiku 2. svetovej vojny. Veľké množstvo faktov členovia múzea podávajú netradičnou a pre žiakov atraktívnou formou. V priebehu besedy žiaci získali množstvo informácií o živote počas vojny, ale hlavne o ľuďoch, ktorí sa jej aktívne zúčastnili, o partizánoch a ženách v armáde. Zoznámili sa s dobovými uniformami, zbraňami a s dôležitými funkciami ľudí od prieskumníkov až po tankistov. Počas besedy boli žiaci aktívne zapájaní a obliekaní do vojenských uniforiem.

  Vďaka Múzeu na kolesách sme mali možnosť dotknúť sa histórie 2. svetovej vojny a aj takouto formou si pripomenúť 72. výročie oslobodenia našej vlasti a ukončenia vojny.

  Pripomenuli sme si udalosti ťažkých vojnových rokov a každodenné hrdinstvo vojakov i obyčajných ľudí, ktorých si takto chceme uctiť.


  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
  15.05.2017 09:08 | viac »
 • Bronz na celoslovenskom kole Dejepisnej olympiády
  V dňoch 3.-5. mája 2017 sa uskutočnilo celoštátne kolo v poradí už 9. ročníka Dejepisnej olympiády. „Dejepisárska elita Slovenska“ – ako nazvala účastníkov tejto súťaže predsedníčka PhDr. Ľubica Kázmerová, CSc z Historického ústavu SAV v Bratislave – si tento rok zmerala svoje sily v malebnom prostredí Trenčianskych Teplíc.

  Víťazi krajských kôl preukazovali svoje vedomosti z dejín v náročnom teste, ktorý pozostával z dejepisného učiva 8. ročníka a monotematického celku so zameraním na obdobie osvietenstva a rozumu v národných dejinách.

  Našu školu, ale aj okres Bardejov a celý Prešovský kraj, reprezentovala Petra Golecová, žiačka 8.A triedy ZŠ s MŠ Pod Vinbargom. V tvrdej konkurencii najlepších olympionikov Slovenska si vybojovala výborné 3. miesto. Bronzovú medailu, diplom, ako aj hodnotné ceny si prevzala v priestoroch Domova Speváckeho zboru slovenských učiteľov.

  Za jej úspechom stojí svedomitá príprava, jej ochota pracovať na sebe a venovať veľa voľného času štúdiu historickej literatúry. Musela prelúskať množstvo letopočtov, osobností, udalostí a súvislostí. Finálne kolo potvrdilo, že šlo o stretnutie ozajstných znalcov dejepisu, čoho dôkazom bolo, že úplne všetci prekročili hranice úspešnosti minimálne o dvadsať bodov.
  Organizátori pre súťažiacich pripravili zaujímavý program. Tri dni v Trenčianskych Tepliciach tak boli nielen dobrou skúsenosťou, ale aj  sviatkom všetkých zúčastnených milovníkov histórie.
  Petre ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy a prajeme ešte veľa ďalších úspechov v histórii – vede, ktorá má už od obdobia antiky prívlastok „učiteľka života“.


  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
  12.05.2017 11:15 | viac »
 • Výsledky obvodového kola Dejepisnej olympiády
  Aj keď bol Deň sv. Valentína, ôsmi žiaci našej školy sa práve v tento deň zúčastnili 9. ročníka obvodového kola Dejepisnej olympiády, ktoré sa uskutočnilo na ZŠ s MŠ Pod Papierňou v Bardejove.
  Svoje vedomosti z histórie si porovnali so 49 žiakmi 11 základných škôl nášho okresu. Súťažilo sa v 4 kategóriách a môžeme povedať, že sa nám darilo. Svedčia o tom nasledujúce výsledky:

  Kategória F - žiaci 6. ročníka:
  2. miesto Bibiána Bereščáková 6.B 
  3. miesto Júlia Zachardalová 6.B

  Kategória E - žiaci 7. ročníka:
  1. miesto Natália Volčková 7.B
  2. miesto Tomáš Jackanin  7.C
   
  Kategória D - žiaci 8. ročníka:
  1. miesto Petra Golecová 8.A
  2. miesto Samuel Varchol 8.A
   
  Kategória C - žiaci 9. ročníka:
  1. miesto Michal Čopák 9.A
  3. miesto Simoneta Zoľáková 9.C
   
  Víťazom blahoželáme, ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a držíme palce na krajskom kole.
  24.02.2017 12:47 | viac »
 • Výsledky školského kola Dejepisnej olympiády

  13. decembra 2016 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Dejepisnej olympiády. Zúčastnili sa ho žiaci 6.-9. ročníka, ktorí vo svojej kategórii dosiahli nasledujúce výsledky:

  Kategória F   -   žiaci 6. ročníka
  1. miesto   -    Júlia Zachardalová   6.B
  2. miesto   -    Bibiána Bereščáková   6.B
  3. miesto   -    Hana Harbaľová   6.B

  Kategória E   -   žiaci 7. ročníka
  1. miesto   -   Natália Volčková   7.B
  2. miesto   -   Tomáš Jackanin   7.C
  3. miesto   -   Marta Adamišinová   7.C

  Kategória D   - žiaci 8. ročníka
  1. miesto   -   Petra Golecová   8.A
  2. miesto   -   Samuel Varchol   8.A
  3. miesto   -   Zuzana Balaščáková   8.C

  Kategória C   -   žiaci 9. ročníka
  1. miesto    -     Michal Čopák   9.A
  2. miesto    -     Simoneta Zoľáková   9.C
  3. miesto    -     Samuel Mihaľ   9.C

  Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v obvodovom kole, ktoré sa uskutoční 14. februára 2017 na ZŠ s MŠ Pod Papierňou v Bardejove.

  15.02.2017 13:58 | viac »
 • 72. výročie Karpatsko-duklianskej operácie
  Duklianske bojisko skropené krvou vojakov 1. Československého armádneho zboru a Červenej armády, ktorí v najväčšej a najťažšej horskej bitke obetovali svoje mladé životy za životy iných, sa stalo 6. októbra tohto roku miestom pietnej spomienky na 72. výročie KDO a Deň obetí Dukly. Tohto slávnostného aktu kladenia vencov sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Podobný akt kladenia vencov sa uskutočnil aj vo Svidníku, najprv však pri Pamätníku armádneho generála Ludvíka Svobodu, ktorý je čestným občanom mesta pod Duklou a ktorý veľmi miloval tento kraj a jeho meno s úctou a uznaním vyslovujú všetky generácie, nevynímajúc mladú generáciu. Tohtoročné oslavy 72. výročia KDO a Dňa obetí Dukly zavŕšil pietny akt kladenia vencov pri Pamätníku sovietskej armády, ktorý je súčasťou Národnej kultúrnej pamiatky „Duklianske bojisko.“ Po tejto pietnej spomienke na Dukle a vo Svidníku naši žiaci navštívili aj Vojenské historické múzeum vo Svidníku. Žiaci videli expozíciu, ktorá obsahovala podrobný súhrn vojenských dejín r. 1914 -1945 Československa, vojnové uniformy, zbrane, rôzne odznaky a iné. Súčasťou prehliadky boli aj krátke filmové ukážky z čias vojny a prehliadka vojnovej techniky v areáli múzeá. Domov sme sa vrátili plní dojmov, zážitkov a úcty k tým, ktorí položili svoje životy za našu slobodu a uvedomením si odvekej pravdy, že ten kto padol v boji za slobodu, neumiera. Fotoalbum TU.
  15.02.2017 13:02 | viac »

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Pod Vinbargom 1, 08569, Bardejov
 • sekretariát ZŠ - 0911 874 461
  jedáleň - 0911 530 166
  materská škola - 0911 544 004

Fotogaléria - staré albumy