Navigácia

Zápis prvákov

v školskom roku 2020/2021

Zápis do školy bude v termíne 15. - 30. 4. bez prítomnosti detí a rodičov na zápise

Elektronickú prihlášku do školy vyplňte na stránke školy - pozri HORNÁ LIŠTA

 

Termín vystavenia rozhodnutí o prijatí/neprijatí/povolení odkladu plnenia povinnej školskej dochádzky zverejníme na webovom sídle školy (najskôr konec júna).

Postupne budeme zverejňovať ďalšie potrebné informácie pre zákonných zástupcov predškolákov.

 

Chcete požiadať o odklad plnenia povinnej školskej dochádzky?

Vyplnenú žiadosť o odklad pošlite na adresu zspodvinbargom@gmail.com

 

 


 


Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Pod Vinbargom 1 v Bardejove oznamuje, že zápis žiakov do 1. ročníka sa uskutoční v dňoch 15. - 30. apríla 2020 počas pracovných dní bez prítomnosti detí.

01. - 07. apríla 2020  počas pracovných dní od 08:00 – 17:00,
04. apríla 2020 (sobota) od 08:00 – 12:00,
08. - 30. apríla 2020  počas pracovných dní od 08:00 – 15:30,

02. apríla 2020 o 16:00 slávnostný zápis detí do 1. ročníka.

 

Na zápis je potrebný rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča.

Zápisný list dostanete na zápise, alebo si ho môžete stiahnuť tu: Zapisny_list_do_1._rocnika.doc

 

Viac informácií o zápise nájdete v tomto dokumente:

Zapis_do_1._rocnika_2020-21.doc

 

Pripravili sme pre vás aj zoznam pomôcok pre prváka:

Pomocky_pre_prvaka_k_zaciatku_skolskeho_roka_v2020.docx

 

Aj v školskom roku 2020/2021 otvárame športovú triedu – ľadový hokej - korčuľovanie.

 

 

ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 v Bardejove v školskom roku 2020/2021 ponúka:

 

Šport

 

 • korčuľovanie pre žiakov už od 1. ročníka, ľadový hokej pre 2. stupeň
 • futbalové ihrisko, bežecká dráha, asfaltová plocha na volejbal, florbal, vybíjanú
 • projekt Pohybom k zdraviu – vybudovanie „fit ihriska”, Šport pre všetkých
 • projekt Športové triedy – podpora vzniku športových tried
 • motivujeme deti k pohybu a zdravej výžive

Kreativitu

 

 • rozvoj individuálnej tvorivosti s pomocou informačných technológií už od 1. ročníka
 • podpora tvorivého myslenia a komunikatívnych zručností inovatívnymi metódami
 • medzinárodné projekty rozvíjajúce komunikačné zručnosti v anglickom jazyku

Odbornosť

 

 • vyučovanie informatiky a cudzieho jazyka od 1. ročníka
 • projekt Inovatívne pod Vinbargom – práca s informačno-komunikačnými technológiami
 • multimediálna výučba s interaktívnymi tabuľami vo všetkých predmetoch a učebniach
 • internetová žiacka knižka a elektronická triedna kniha
 • v škole pracuje školský špeciálny pedagóg a psychológ

Láskavosť

 

 • žiakov motivujeme k štúdiu pochvalou, nie strachom
 • bojujeme proti šikanovaniu kamerovým systémom v priestoroch celej školy
 • individuálny prístup ku každému žiakovi
 • projekt Škola priateľská k deťom, projekty EÚ – Ľudské práva, Empathy

Aktivitu

 

 • rozmanité aktivity pre žiakov formou krúžkov a záujmových činností
 • projekty Oddychová zóna a Zelená oddychová zóna
 • Centrum voľného času so zameraním na džudo a modelárstvo
 • škola v prírode
 • školská knižnica, projekt Môj svet v školskej knižnici
 • školský klub detí so spoločenskými hrami, detskou literatúrou a počítačmi

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Pod Vinbargom 1, 08569, Bardejov
 • sekretariát ZŠ - 0911 874 461
  jedáleň - 0911 530 166
  materská škola - 0911 544 004

Fotogaléria - staré albumy