Navigácia

Zápis prvákov

v školskom roku 2019/2020

 

 


 


Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Pod Vinbargom 1 v Bardejove oznamuje, že zápis žiakov do 1. ročníka sa uskutoční v dňoch:

01. - 05. apríla 2019  počas pracovných dní od 08:00 – 17:00,
06. apríla 2019 (sobota) od 08:00 – 12:00,
08. - 30. apríla 2019  počas pracovných dní od 08:00 – 15:30,

04. apríla 2019 o 16:00 slávnostný zápis detí do 1. ročníka.

 

Na zápis je potrebný rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča.

Zápisný list dostanete na zápise, alebo si ho môžete stiahnuť tu: Zapisny_list_do_1._rocnika.doc

 

Viac informácií o zápise nájdete v tomto dokumente:

Zapis_do_1._rocnika_2019-20.doc

 

Aj v školskom roku 2019/2020 otvárame športovú triedu – ľadový hokej - korčuľovanie.

 

 

ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 v Bardejove v školskom roku 2019/2020 ponúka:

 

Šport

 

 • korčuľovanie pre žiakov už od 1. ročníka, ľadový hokej pre 2. stupeň
 • futbalové ihrisko, bežecká dráha, asfaltová plocha na volejbal, florbal, vybíjanú
 • projekt Pohybom k zdraviu – vybudovanie „fit ihriska”, Šport pre všetkých
 • projekt Športové triedy – podpora vzniku športových tried
 • motivujeme deti k pohybu a zdravej výžive

Kreativitu

 

 • rozvoj individuálnej tvorivosti s pomocou informačných technológií už od 1. ročníka
 • podpora kreatívneho myslenia a komunikatívnych zručností inovatívnymi metódami
 • medzinárodné projekty rozvíjajúce komunikačné schopnosti v anglickom jazyku

Odbornosť

 

 • vyučovanie informatiky a cudzieho jazyka od 1. ročníka
 • projekt Inovatívne pod Vinbargom – práca s IKT
 • multimediálna výučba s interaktívnymi tabuľami vo všetkých predmetoch a učebniach
 • internetová žiacka knižka a elektronická triedna kniha
 • v škole pracuje školský špeciálny pedagóg a psychológ

Láskavosť

 

 • žiakov motivujeme k štúdiu pochvalou, nie strachom
 • bojujeme proti šikanovaniu kamerovým systémom v priestoroch celej školy
 • individuálny prístup ku každému žiakovi
 • projekt Škola priateľská k deťom, projekt EÚ – Ľudské práva

Aktivitu

 

 • rozmanité aktivity pre žiakov formou krúžkov a záujmových činností
 • projekty Oddychová zóna a Zelená oddychová zóna
 • Centrum voľného času so zameraním na džudo a modelárstvo
 • škola v prírode
 • školská knižnica, projekt Môj svet v školskej knižnici
 • ŠKD so spoločenskými hrami, didaktickou technikou, detskou literatúrou a počítačmi

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Pod Vinbargom 1, 08569, Bardejov
 • sekretariát ZŠ - 0911 874 461
  jedáleň - 0911 530 166
  materská škola - 0911 544 004

Fotogaléria - staré albumy