Navigácia

Zápis prvákov

v školskom roku 2018/2019

 

 


 


Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Pod Vinbargom 1 v Bardejove oznamuje, že zápis žiakov do 1. ročníka sa uskutoční v dňoch:

03. - 06. apríla 2018  počas pracovných dní od 08:00 – 17:00,
07. apríla 2018 (sobota) od 08:00 – 12:00,
09. - 30. apríla 2018  počas pracovných dní od 08:00 – 15:30,

05. apríla 2018 o 16:00 slávnostný zápis detí do 1. ročníka.

 

Na zápis je potrebný rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča.

Zápisný list dostanete na zápise, alebo si ho môžete stiahnuť tu: Zapisny_list_do_1._rocnika.doc

 

Viac informácií o zápise nájdete v tomto dokumente: Zapis_do_1._rocnika_2018-19.doc

 

 

ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 v Bardejove v školskom roku 2018/2019 ponúka:

 

Šport

 

·        korčuľovanie pre žiakov už od 1. ročníka, ľadový hokej pre 2. stupeň

 

·        futbalové ihrisko, bežecká dráha, asfaltová plocha na volejbal, florbal, vybíjanú

 

·        projekt Pohybom k zdraviu – vybudovanie „fit ihriska”

 

·        motivujeme deti k pohybu a zdravej výžive

Kreativitu

 

·        rozvoj individuálnej tvorivosti s pomocou informačných technológií už od 1. ročníka

 

·        podpora kreatívneho myslenia a komunikatívnych zručností inovatívnymi metódami

 

·        medzinárodné projekty rozvíjajúce komunikačné schopnosti v anglickom jazyku

Odbornosť

 

·        vyučovanie informatiky a cudzieho jazyka od 1. ročníka

 

·        multimediálna výučba s interaktívnymi tabuľami vo všetkých predmetoch a učebniach

 

·        internetová žiacka knižka a elektronická triedna kniha

 

·        v škole pracuje školský špeciálny pedagóg a psychológ

Láskavosť

 

·        žiakov motivujeme k štúdiu pochvalou, nie strachom

 

·        bojujeme proti šikanovaniu kamerovým systémom v priestoroch celej školy

 

·        individuálny prístup ku každému žiakovi

 

·        projekt Škola priateľská k deťom

Aktivitu

 

·        rozmanité aktivity pre žiakov formou krúžkov a záujmových činností

 

·        Centrum voľného času so zameraním na džudo a modelárstvo

 

·        škola v prírode

 

·        školská knižnica

 

·        ŠKD so spoločenskými hrami, didaktickou technikou, detskou literatúrou a počítačmi

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Pod Vinbargom 1, 08569, Bardejov
  • sekretariát ZŠ - 0911 874 461
    jedáleň - 0911 530 166
    materská škola - 0911 544 004

Fotogaléria - staré albumy