Navigácia

O športových triedach

ŠPORTOVÉ HOKEJOVÉ TRIEDY

 

Od školského roka 2008/2009 bolo zriadene na našej škole stredisko záujmovej činnosti so zameraním na ľadový hokej, kde po transformácii v školskom roku 2011/2012 sa zriadili po dohode so Slovenským zväzom ľadového hokeja, vedením klubu HC 46 Bardejov, mesta a vedením našej školy športové hokejové triedy na druhom stupni. Garantom celého projektu športových tried je Mgr., Bc. Tomáš Ivan s licenciou A, ktorý spolu s trénerom Patrikom Sokolim s licenciou B zabezpečuje aj ich činnosť. V sezóne 2016/2017  po zastavení činnosti HC 46 Bardejov vznikol nový mládežnícky klub Mládež HC 46 Bardejov ako nástupca klubu HC 46 Bardejov bez kategórie senior. V tejto sezóne začala spolupráca s HK Bardejov ako zástupca seniorského hokeja u nás, za ktorý nastupujú v súťaži pravidelne aj naši bývalí  žiaci. V spolupráci s licencovanými trénermi Mládež HC 46 Bardejov, vytvárali a vytvárajú vynikajúce podmienky na výkonnostný rast našich žiakov, hráčov.

Žiaci majú tréningy doobeda, v rámci vyučovania ako ŠPP - športová príprava. Žiaci absolvujú 4 tréningové jednotky na ľade a tréningy na suchu ako všeobecnú prípravu, gymnastika, atletika, posilňovanie, loptové hry...Tréningový proces prebieha v prísnom súlade s pokynmi metodického oddelenia SZĽH. Sezóna začína 1.5.daného roka do 30.4 nasledujúceho roka. Po ukončení tréningového procesu na ľade pokračuje príprava na suchu, ako letná príprava, tieto tréningy taktiež sa realizujú v rámci vyučovania.

Výsledkom našej práce sú nemalé úspechy, kde naši bývali žiaci sa stali súčasťami nie len extraligových ale aj reprezentačných, či už mládežníckych ale aj seniorských družstiev.

Livia Lúčová  - SR Ženy, zlato MS 1.divizie, v 2015/2016 hrá v Edmonton University, Kan

Soňa Fedoročková – SR Ženy 18, bronz MS

Alex Dubovecký – SR 16, v 2015/2016 hrá v HC Topolčany (extr.dorast), v sezóne 2016/2017 bronz za HK Trnava (extr.dorast)

Tomáš Kukľa – SR 16,  v 2015/2016 hral v MHKM Skalica (extr.dorast), 2016/2017 SR 18

František Gajdoš – SR 16, v 2016/17 hral HC Torax Poruba (ČR)

Richard Nemec – SR 15, v 2016/17 hral MHKM Skalica (ext.dorast)

Patrik Litavec – SR 15, v 2016/17 hral HK Trnava(ext.dorast)

Dávid Sliva – v 2016/17 hral HK Trnava (ext.dorast)

Alex Benka-Rybár – v 2016 hral HC Torax Poruba (ČR)

Matej Hakl – v 2016/17 hral HC Torax Poruba (ČR)

Šimon Sekerčák – v 2016/17 hral HC Prostejov(ČR)

Dominik Novák – v 2016/17 hral ŠHK 37 Piešťany(1.junior.liga)

Samuel Rychvalský – v 2016/17 hral HK Sp. Nová Ves (ext.dorast)

Marek Duračinsky –  v 2015/2016 hral v PHK Prešov/  HC 46 BJ (extr.junior/muži)

Richard Majer -  v 2016/2017 hral MHk 32 L.Mikuláš (extr.junior)

Filip Panóc  - v 2016/2017 hral v MHKM Skalica (extr.dorast)

Max Dubovecky  - v 2015/2016 hral v Wings Hockey (SWE)

Tomáš Hmelár – v 2016/17 hral PHK Prešov (1.junior.liga)

Patrik Sokoli – 2016/17 hral Mládež HC 46 Bardejov(kadeti) - účasť na neoficiálnych majstrovstvách sveta ročníka 2003 turnaj WSI v Chamonix

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Pod Vinbargom 1, 08569, Bardejov
  • sekretariát ZŠ - 0911 874 461
    jedáleň - 0911 530 166
    materská škola - 0911 544 004

Fotogaléria - staré albumy