Navigácia

Škola priateľská k deťom

O projekte

V školskom roku 2017/2018 sa naša ZŠ s MŠ zapojila do projektu ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM, ktorý je globálnou iniciatívou detského fondu UNICEF.

Cieľom celoročného projektu je vytvoriť v škole také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto, a do ktorého chodí s radosťou. Škola priateľská k deťom nielen učí o právach dieťaťa, ale nimi aj žije.

Naša škola je a naďalej chce byť priateľská nielen k žiakom, ale aj k rodičom a celému pedagogickému a nepedagogickému zboru. Nastavuje rámec fungovania medzi deťmi, rodičmi, pedagógmi a ďalšími pracovníkmi školy. Práva dieťaťa sú v centre záujmu.

Na získanie titulu Škola priateľská k deťom 2017/2018 je potrebné splniť minimálne 5 základných kritérií:

 1. informovanie o programe Škola priateľská k deťom:
  • informovanie pedagogického a nepedagogického personálu,
  • informovanie detí a prieskum,
  • informovanie rodičov,
  • informovanie na webovej stránke školy,
 2. nástenka venovaná právam detí a spolupráci s UNICEF
 3. práva detí v školskom vzdelávacom programe
 4. zapájanie školy do aktivít Slovenského výboru pre UNICEF:
 • Vianočná zbierka UNICEF 2017,
 • Týždeň modrého gombíka 2018,
 • aktivity školy: zbierka šatstva, vianočná burza, finančná zbierka a iné
 1. aktívny žiacky školský parlament
 2. voliteľné kritérium:
 • spoločné rodičovské združenie/ spoločné konzultačné stretnutia,
 • spoločné neformálne stretnutia (Pasovanie prvákov, Vianočné besiedky, Karneval, Zápis prvákov, Deň matiek a iné), otvorené dvere na riaditeľni.

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Pod Vinbargom 1, 08569, Bardejov
 • sekretariát ZŠ - 0911 874 461
  jedáleň - 0911 530 166
  materská škola - 0911 544 004

Fotogaléria - staré albumy