Navigácia

„ŠKOLSKÝ AKČNÝ PLÁN PREVENCIE OBEZITY“ Tip na zdravú desiatu Tip na zdravé raňajky Ďalšie zdravé jedlá

Okienko zdravia

„ŠKOLSKÝ AKČNÝ PLÁN PREVENCIE OBEZITY“

                                                     

Cieľom plánu je:

 1. Posilniť výchovu detí a žiakov k zdravému životnému štýlu a realizovať aktivity a programy na podporu zdravia a zdravého životného štýlu.
 2. Zvýšiť zapojenie detí a žiakov do pohybových aktivít.
 3. Rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť žiakov s dôrazom na zdravú výživu a prevenciu zdravia.
 4. Uvedomelá starostlivosť o svoje zdravie, vzdelávanie v oblasti zdravej výživy.
 5. Pestovať u žiakov zmysel pre zodpovednosť za svoje zdravie a zdravie iných.
 6. Venovať pozornosť výchove k zdraviu v zmysle holistického prístupu k zdraviu a zdravému životnému štýlu.
 7. Aktívne zapájať deti a žiakov do aktivít a programov, ktoré podporujú výchovu ku zdraviu a zdravý životný štýl.
 8. Realizovať aktivity a programy na podporu prevencie obezity, telesného a duševného zdravia.
 9. Klásť dôraz na zdravú výživu, zdravé potraviny, potravinovú bezpečnosť a zvyšovanie povedomia v oblasti označovania potravín, na podporu využívania regionálnych potravinových produktov.
 10. Vyhlasovať tematické týždne na zvýšenie povedomia detí a žiakov so zameraním na význam školského stravovania a jeho vplyvu na zmenu stravovacích návykov.
 11. Informovať a vzdelávať rodičov detí o vyváženom spôsobe stravovania a tzv. správnej voľbe potravín.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Pod Vinbargom 1, 08569, Bardejov
 • sekretariát ZŠ - 0911 874 461
  jedáleň - 0911 530 166
  materská škola - 0911 544 004

Fotogaléria - staré albumy