Navigácia

Súťaž - 2. svetová vojna

 

„Minulosť sa nedá dodatočne meniť. Čo sa stalo, neodstane sa. Ale ten, kto zatvára očí pred minulosťou, slepne aj v prítomnosti. Ten, kto si nechce pamätať neľudskosť, stáva sa opäť náchylný k novej nebezpečnej nákaze... Uzmierenie nemôže existovať bez pamäti...“

(R. Weizsäcker – prezident SRN – 1985)

 

Súťažné aktivity budú prebiehať v troch kategóriách: Slovenský jazyk a literatúra, dejepis, výtvarná výchova. Dejepisná kategória bude prebiehať v troch samostatných kolách. Zapoja sa žiaci prvého aj druhého stupňa. Informácie nájdete na nástenných novinách, školskej internetovej stránke a oznámené budú aj prostredníctvom školského rozhlasu. Samozrejme najúspešnejších čaká kvalitná vecná odmena. Najúspešnejší triedny kolektív získa 1 deň podľa vlastného výberu bez vyučovania.

Začiatok súťaže: 7. 4. 2016                        Koniec súťaže: 6. 5. 2016

 

                                    

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Pod Vinbargom 1, 08569, Bardejov
  • sekretariát ZŠ - 0911 874 461
    jedáleň - 0911 530 166
    materská škola - 0911 544 004

Fotogaléria - staré albumy