Navigácia

Zoznam tried › Trieda 4.B

Zoznamy žiakov: 1.A1.B2.A2.B2.C3.A3.B3.C4.A4.B4.C5.A5.B5.C6.A6.B6.C7.A7.B7.C7.D8.A8.B8.C9.A9.B9.C
Triedny učiteľ: Mgr. Anna Surmiková
Počet žiakov: 20, z toho chlapcov: 13 a dievčat: 7 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Pavol Barna
2    Dávid Basár
3    Bianka Bučková
4    Alex Dragúň
5    Emil Ferenc
6    Sebastián Ferenc
7    Tadeáš Fertaľ
8    Šimon Gurský
9    Samuel Gurský
10    Atara Kandráčová
11    Tadeáš Karašinský
12    Martin Katrinič
13    Samuel Sivák
14    Eva Slezáková
15    Sára Stachová
16    Daniel Ševčík
17    Simona Šoltisová
18    Bianka Štofková
19    Viktor Vilček
20    Lea Silvestrová

© aScAgenda 2020.0.1203 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.02.2020

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Pod Vinbargom 1, 08569, Bardejov
  • sekretariát ZŠ - 0911 874 461
    jedáleň - 0911 530 166
    materská škola - 0911 544 004

Fotogaléria - staré albumy