Navigácia

Zoznam tried › Trieda 4.A

Zoznamy žiakov: 1.A1.B2.A2.B2.C3.A3.B3.C4.A4.B4.C5.A5.B5.C6.A6.B6.C7.A7.B7.C7.D8.A8.B8.C9.A9.B9.C
Triedny učiteľ: Mgr. Renáta Kicová
Počet žiakov: 24, z toho chlapcov: 13 a dievčat: 11 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Adela Belejčáková
2    Adrián Billý
4    Branislav Dzamba
5    Laura Hankovská
6    Gregor Harbaľ
7    Boris Hlávka
8    Jakub Hopko
9    Laura Hudáková
10    Peter Klimek
11    Ondrej Kukulský
12    Daniel Marcinek
13    Katarína Mikulová
14    Michaela Mišíková
15    Ivana Mlynárová
16    Simona Renčková
17    Kristína Soroková
18    Vasil Vrška
19    Karin Želinská
20    Oliver Žula
21    Ján Gubanyi
22    Laura Čušková
23    Marián Adamišin
24    Liana Jurčišinová
25    Patrik Leo Makranský

© aScAgenda 2020.0.1203 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.02.2020

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Pod Vinbargom 1, 08569, Bardejov
  • sekretariát ZŠ - 0911 874 461
    jedáleň - 0911 530 166
    materská škola - 0911 544 004

Fotogaléria - staré albumy