Navigácia

Zoznam tried › Trieda 8.A

Zoznamy žiakov: 1.A1.B2.A2.B2.C3.A3.B3.C4.A4.B4.C5.A5.B5.C6.A6.B6.C7.A7.B7.C7.D8.A8.B8.C9.A9.B9.C
Triedny učiteľ: Ing. Judita Kravcová
Počet žiakov: 27, z toho chlapcov: 11 a dievčat: 16 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Adam Basár
2    Filip Bezdeň
3    Laura Billá
4    Damián Blicha
5    Sára Bobovčáková
6    Stanislav Halečka
7    Lenka Halžová
8    Viktória Hopková
9    Katrin Kandráčová
11    Viktória Kokindová
12    Natália Lišivková
13    Samuel Macek
14    Dávid Mačuga
15    Izabela Miklošová
16    Adam Mokroluský
17    Sophia Putnocká
18    Peter Smoleň
19    Dávid Ševc
20    Klára Škriabová
21    Diana Škrovánková
22    Nina Štafuriková
23    Kevin Varchol
24    Vanesa Vašenková
25    Viktória Vašičkaninová
26    Simona Zákutná
27    Alexandra Uporská
28    Dárius Čupa

© aScAgenda 2020.0.1203 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.02.2020

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Pod Vinbargom 1, 08569, Bardejov
  • sekretariát ZŠ - 0911 874 461
    jedáleň - 0911 530 166
    materská škola - 0911 544 004

Fotogaléria - staré albumy