Navigácia

Školská súťaž “Viem, čo čítam”

15.5.2019 sa uskutočnila školská súťaž “Viem, čo čítam”, v ktorej súťažili 3-členné triedne družstvá žiakov II. stupňa. Svoje sily si zmerali v aktivitách zameraných na čítanie s porozumením, tvorivé písanie, prácu s odbornými slovníkmi a pod. Cieľom súťaže bolo spopularizovať medzi žiakmi aktívne čítanie a motivovať ich aj ku kreatívnej práci so slovom.

 

Výsledky:

5.ročník:
1.miesto – 5.B
2.miesto – 5.A
3. miesto – 5.C

6.ročník:
1.miesto – 6.B
2.miesto – 6.D
3. miesto – 6.C
4. miesto – 6.A

7.ročník:
1.miesto – 7.C
2.miesto – 7.A
3. miesto – 7.B

8.ročník:
1.miesto – 8.B
2.miesto – 8.C
3. miesto – 8.A

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Pod Vinbargom 1, 08569, Bardejov
  • sekretariát ZŠ - 0911 874 461
    jedáleň - 0911 530 166
    materská škola - 0911 544 004

Fotogaléria - staré albumy