• Výtvarná výchova

     • 16. október - Svetový deň výživy

     • 26.10.2020 10:50
     • Svetový deň výživy sa oslavuje každoročne 16. októbra už od roku 1981. Výživa je významný faktor životného štýlu, ktorý ovplyvňuje naše zdravie. Poskytuje krytie základných potrieb energie a jednotlivých živín potrebných pre život. Preto sme si tento deň pripomenuli aj so žiakmi našej školy. Aj keď na diaľku, ale o to usilovnejšie, malí aj veľkí žiaci kreslili, maľovali, zhotovovali zaujímavé plagáty, prezentácie na túto pre nás všetkých dôležitú tému. Aj naši šikovní žiaci si uvedomujú, že zdravá strava a zdravý životný štýl sú kľúčom k zdravému životu a o to viac v tomto neľahkom covidovom období.

      A. Malegová


      Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

     • viac
     • Maľované bardejovské historky
     • Maľované bardejovské historky

     • 15.03.2019 11:20
     • Dňa 5. marca 2019 sa žiačky 7.A našej školy Diana Škrovánková, Izabela MiklošováLenka Halžová zúčastnili druhej čati výtvarnej súťaže pre žiakov 3. - 9. ročníka na tému Maľované bardejovské historky. Výtvarnej súťaži predchádzala dňa 29. januára beseda s akademickou maliarkou Annou Gaiovou a 5. marca to bola beseda s maliarkou Martou Augustínskou. Ešte pred besedou sa konala výtvarná súťaž, v ktorej žiaci vytvárali ilustrácie k poviedkam vytvoreným žiakmi bardejovských škôl. Žiačka Izabela Miklošová zaujala svojou kresbou a vo svojej kategórií získala cenu poroty. Súťaž hodnotila samotná maliarka Marta Agustínska. Srdečne blahoželáme!


      Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

     • viac