Navigácia

 • Krajské kolo Chemickej olympiády 2019
  Dňa 26.04.2019 sa na Katolíckej spojenej škole sv. Mikuláša v Prešove uskutočnilo krajské kolo chemickej olympiády. 32 najlepších chemikov - deviatakov z celého kraja súťažilo v teoretickej a praktickej časti. Náš žiak Peter PAĽA (9.A) sa umiestnil na 1. mieste so ziskom 99 bodov zo 100. Srdečne blahoželáme, výsledková listina KK na stiahnutie TU.
  06.05.2019 08:35 | viac »
 • Okresné kolo Chemickej olympiády 2019
  Dňa 22.03.2019 sa na našej škole uskutočnilo okresné kolo chemickej olympiády. Náš žiak Peter PAĽA (9.A) sa umiestnil na 1. mieste a postupuje na krajské kolo, ktoré sa bude konať v Prešove. Blahoželáme!
  06.05.2019 08:20 | viac »
 • Školské kolo chemickej olympiády 2019
  Dňa 08.02.2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo chemickej olympiády. Keďže nároky na vedomosti sú veľmi vysoké, zúčastnilo sa ho 7 žiakov. Výsledky sú následovné:
  1. miesto - Peter PAĽA 9.A
  2. miesto - Richard VASILEGA 9.A
  3. miesto - Emma SEMANIŠINOVÁ 9.A
  3. miesto - Terézia MAČUŠOVÁ 9.B
  Blahoželáme!
  06.03.2019 11:55 | viac »
 • Korešpondenčný seminár z chémie 2019
  V dňoch 27.-28. februára 2019 sme sa so žiakmi našej školy vybrali na finálové kolo korešpondenčného seminára z chémie, ktoré sa uskutočnilo v budove Gymnázia Leonarda Stöckela. Podmienkou účasti bola účasť na obidvoch domácich kolách, ktorú splnili dve žiačky v kategórii 8 a deviati žiaci v kategórii 9. Výsledky sú následovné:
   
  Kategória 8:
  úspešné riešiteľky Petra Prokopčáková (8.B) a Laura Paňková (8.B)

  Kategória 9:
  2. miesto Peter Paľa (9.A)
  4. miesto Richard Vasilega (9.A)
  úspešní riešitelia: Emma Semanišinová (9.A), Natália Lukáčová (9.A), Terézia Mačušová (9.B), Ema Adamišínová (9.B), Lenka Jonová (9.A). Sarah Goboňová (9.B) a Sofia Alexandra Achejevová (9.A)

   

  Srdečne blahoželáme!

  06.03.2019 11:48 | viac »
 • Okresné kolo Chemickej olympiády 2018

  V piatok 23. 3. 2018 sa na našej škole uskutočnilo okresné kolo Chemickej olympiády, ktorej sa zúčastnilo 21 žiakov zo 7 základných škôl nášho okresu. Našu školu reprezentovali 2 žiaci.

  Víťazom sa stal žiak 8.A triedy Peter Paľa a Petra Golecová, žiačka 9.A, sa umiestnila na 3. mieste. Blahoželáme!

  27.03.2018 08:16 | viac »
 • Korešpondenčný seminár z chémie 2018
  Dňa 21. marca 2018 sme sa so žiakmi našej školy vybrali na finálové kolo korešpondenčného seminára z chémie, ktoré sa uskutočnilo v budove Gymnázia Leonarda Stöckela. Podmienkou účasti bola účasť na obidvoch domácich kolách, ktorú splnil jeden žiak v kategórii 8 a štyria žiaci v kategórii 9. Výsledky sú následovné:
   
  Kategória 8:
  2. miesto Peter Paľa (8.A)

  Kategória 9:
  1. miesto Petra Golecová (9.A)
  úspešní riešitelia: Miriama Hudáková (9.B), Denisa Sterančáková (9.C) a Daniela Vatehová (9.A)

   

  Srdečne blahoželáme!
   

  09.03.2018 08:01 | viac »
 • Finálové kolo korešpondenčného seminára z chémie
  Dňa 28. marca sme sa so žiakmi našej školy vybrali na finálové kolo korešpondenčného seminára z chémie, ktoré sa uskutočnilo v budove Gymnázia Leonarda Stöckela. Podmienkou účasti bola účasť na obidvoch domácich kolách, ktorú splnili štyria žiaci v kategórii 8 a jeden žiak v kategórii 9. Výsledky sú následovné:
  Kategória 8:
  1. miesto Peter Paľa (7.A) (146,50b zo 150b), 2. miesto Petra Golecová (8.A) (146,17b), 5. miesto Daniela Vatehová (8.A) a 7. miesto Marek Brezáni (8.A).
  Kategória 9:
  1. miesto Michal Čopák (9.A) (146,67b zo 150b)

  Srdečne blahoželáme!


  fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok

  30.03.2017 11:25 | viac »
 • Okresné kolo chemickej olympiády
  Dňa 23. 3. 2017 sa na našej škole uskutočnilo okresné kolo chemickej olympiády pre žiakov 8. a 9. ročníkov. Tak, ako v minulom období, aj teraz sme svojej povesti neostali nič dlžní, žiaci našej školy sa umiestnili takto: na vynikajúcom 1. mieste Michal Čopák (9.A), 4. mieste Peter Paľa (7.A) a úspešnou riešiteľkou bola aj Klaudia Dvoriščáková (9.A). Srdečne blahoželáme!
  30.03.2017 10:08 | viac »
 • Korešpondenčný seminár z chémie - 2. kolo
  Do 2. kola do Korešpondenčného seminára z chémie sa zapojili za ôsmy ročník Marek BREZÁNI (8.A), Petra GOLECOVÁ (8.A), Peter PAĽA (7.A) a Daniela VATEHOVÁ (8.A), za deviaty ročník Michal ČOPÁK (9.A).
  Po druhom kole v celkovom hodnotení všetkých zúčastnených škôl vedú: naša Petra GOLECOVÁ pred Petrom PAĽOM (kategória 8. ročník) a Michal ČOPÁK (kategória 9. ročník).
  30.03.2017 09:57 | viac »
 • Korešpondenčný seminár z chémie - 1. kolo
  Žiaci našej školy sa zapojili do Korešpondenčného seminára z chémie, ktorý organizuje Klub chemikov pri Gymnáziu Leonarda Stöckela v Bardejove. Súťaží sa v dvoch kategóriách. Za ôsmy ročník nás zastupujú Marek BREZÁNI (8.A), Petra GOLECOVÁ (8.A), Adam KAČMÁR (8.A), Peter PAĽA (7.A), Juraj PANGRÁC (8.A) a Daniela VATEHOVÁ (8.A), za deviaty ročník Michal ČOPÁK (9.A).
  Po prvom kole v celkovom hodnotení všetkých zúčastnených škôl vedie náš Peter PAĽA pred Petrou GOLECOVOU (kategória 8. ročník) a Michal ČOPÁK (kategória 9. ročník).
  30.03.2017 09:58 | viac »
 • Školské kolo chemickej olympiády
  Dňa 10.02.2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo chemickej olympiády. Keďže nároky na vedomosti sú veľmi vysoké, zúčastnilo sa ho 6 žiakov. Výsledky sú následovné:
  1. miesto - Michal ČOPÁK 9.A
  1. miesto - Peter PAĽA 7.A
  3. miesto - Klaudia DVORIŠČÁKOVÁ 9.A
  úspešný riešiteľ - Kamila KOHUTOVÁ 9.A
  Blahoželáme!
  08.06.2017 12:45 | viac »

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Pod Vinbargom 1, 08569, Bardejov
 • sekretariát ZŠ - 0911 874 461
  jedáleň - 0911 530 166
  materská škola - 0911 544 004

Fotogaléria - staré albumy